dmZDK d ^D Z^d:'7Z7b^/Es/ - .dmzdk -d ^d z^d:'7z7b^/es/ 14

Embed Size (px)

Text of dmZDK d ^D Z^d:'7Z7b^/Es/ - .dmzdk -d ^d z^d:'7z7b^/es/ 14

 • TRMOB-TESMER STAJA GR SINAVI 14 EKM 2017 - SAAT: 14.00

  KTAPIK TR

  ADI :

  SOYADI :

  T.C. KMLK NO :

  SINAV SALON NO : SIRA NO:

  DKKAT! Aadaki uyarlar mutlaka okuyunuz. GENEL AIKLAMA

  1. Bu soru kitapndaki snav konular unlardr: Snav Konusu Soru Says GENEL KLTR VE GENEL YETENEK 20

  Trke, Matematik, Atatrk lkeleri ve nklap Tarihi ALAN BLGS 100

  MUHASEBE Finansal Muhasebe, Muhasebe Standartlar, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Denetim

  EKONOM ve MALYE HUKUK

  Meslek Hukuku, ve Sosyal Gvenlik Hukuku, Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku, Borlar Hukuku

  2. Adnz, Soyadnz, TC Kimlik No, Snav Salon No ve Sra No bilgilerinizi yukardaki ilgili alanlara yaznz. TC Kimlik Numaranz, kitapk trnz ve snav salon numaranz Optik Cevap Kadnza iaretlemeyi unutmaynz.

  3. Bu soru kitapnda yer alan 120 adet soru iin toplam cevaplama sresi 150 dakikadr.

  4. Cevaplamaya istediiniz sorudan balayabilirsiniz. Cevaplarnz, optik cevap kadnda ayn numaral cevap yerine iaretlemeyi unutmaynz. Soru kitapna yaplan iaretlemeler dikkate alnmayacaktr.

  5. Bu kitapktaki her sorunun sadece bir doru cevab vardr. Bir soru iin birden ok cevap yeri iaretlenmise o soru yanl cevaplanm saylacaktr.

  6. Yanl cevaplarnzn doru cevaplarnza bir etkisi olmayacaktr. Bu nedenle size en doru grnen seenei iaretlemeniz yararnza olabilir.

  7. Cevap kadna yazacanz her trl yazda ve yaplacak btn iaretlemelerde kurun kalem kullannz. aretlemenizi cevap yerinin dna tarmaynz. Tkenmez veya mrekkepli kalem kullanmaynz.

  8. aretlediiniz bir cevab deitirmek istediinizde, silme ilemini ok iyi yapmanz gerektiini unutmaynz.

  9. Optik Cevap Kadnz buruturmaynz, katlamaynz ve zerine gereksiz hibir iaret koymaynz.

  10. Kitapnzn sayfalarndaki bo yerleri msvedde iin kullanabilirsiniz.

  11. Snavda uyulacak dier kurallar bu kitapn arka kapanda belirtilmitir.

  Ankara niversitesi Snav Ynetim Merkezi (ASYM) tarafndan hazrlanm olan bu snav sorularnn her hakk sakldr. Hangi amala olursa olsun, sorularn tamamnn veya bir ksmnn ASYMnin yazl izni olmadan kopya edilmesi, fotorafnn ekilmesi, herhangi bir yolla oaltlmas, yaymlanmas ya da kullanlmas yasaktr. Bu yasaa uymayanlar gerekli cezai sorumluluu ve sorularn hazrlanmasndaki mali klfeti peinen kabullenmi saylr.

  A

  TRKYE SERBEST MUHASEBEC MAL MAVRLER VE YEMNL MAL MAVRLER

  TEMEL ETM VE STAJ MERKEZ

 • TRMOB - TESMER STAJA GR SINAVI 14 Ekim 2017

  A

  1 Dier sayfaya geiniz.

  1. Yollad rapor, biim olarak ayn Sinann raporuna I II benziyor: Ayn satr aralklar, ayn paragraf III balar, eminim yazldklar daktilo bile ayndr. IV V Yukardaki cmlede numaralanm szcklerden hangisi yalnzca ekim eki almtr?

  A) I B) II C) III D) IV E) V

  2. Sana dn bir tepeden baktm aziz stanbul! Grmedim gezmediim, sevmediim hibir yer. mrm olduka gnl tahtna keyfince kurul! Sade bir semtini sevmek bile bir mre deer.

  Yukardaki dizelerde aadaki ses olaylarndan hangisi yoktur?

  A) nl dmesi B) nl deimesi

  C) nsz yumuamas D) nsz tremesi

  E) nsz benzemesi

  3. Sofray hazrlamakla megul olan gen kzlar ilerini sessizce grrken, yemein bana geecek olan kadn, yumuak terlikleriyle ses karmamaya gayret gstererek ilerliyordu.

  Yukardaki cmlede temel cmlenin znesi aadakilerden hangisidir?

  A) ilerini sessizce gren gen kzlar

  B) sofray hazrlamakla megul olan gen kzlar

  C) ses karmaya gayret gsteren gen kzlar

  D) yemein bana geecek olan kadn

  E) krmz, yumuak terlikli kadn

  4. (I) Sabahki maviliinden eser kalmamt, hatta yle koyuydu ki mor bile denebilirdi denize. (II) Suya baknca, yakamozlarn krmz paracklarn ve gnein yapt garip prltlar grd. (III) Bir yandan da oltasna bir gz att, bozuldu mu yoksa hl salam m diye. (IV) Dier tarafa bakt ve orda da yakamozlar grp sevindi, balk var demekti bu. (V) Gne iyice ykseldiinden suda prltlar yapyordu; hava iyi olacakt, karann stndeki ak renkli bulutlardan da zaten belliydi.

  Yukardaki numaralanm cmlelerle ilgili aadakilerden hangisi yanltr?

  A) III. cmlede olaslk zerinde durulmutur.

  B) V. cmlede neden-sonu ilikisi vardr.

  C) I. cmlede karlatrma yaplmtr.

  D) IV. cmlede karm sz konusudur.

  E) II. cmlede azmsama sz konusudur.

  5. p, , t, k sreksiz sert nszleriyle biten szckler nlyle

  balayan ek aldklarnda bu nszler yumuayarak b, c, d, ye dnr.

  Aadakilerden hangisinde yukardaki aklamaya uymayan bir szck vardr?

  A) Kanad krk kular gibi kaldm.

  B) Bu aacn glgesi hepimize yeter.

  C) Ba masann zerine brakm.

  D) Kazancna gre zor bir i semisin.

  E) Bu size olan gvenimin kantdr.

  6. Aadakilerin hangisinde bir szckte hem nl dmesi hem de nsz benzemesi vardr?

  A) Sisler Bulvar'nda seni kaybettim.

  B) Yukarda bulutlar yryordu.

  C) Dokunsanz alayacaktm.

  D) Terk edilmi bir ocuk gibiydim.

  E) Sokak lambalar ksryordu.

  7. ()zmir zerine dnyada bir ehir daha yoktur()() diyorlar()

  Yukardaki boluklara srasyla aadaki noktalama iaretlerinden hangisi getirilmelidir?

  A) ()()(,)(.) B) ()(;)(!)() C) ()()(!)(:)

  D) ()(!)()(.) E) ()(,)()(.)

  GENEL KLTR VE GENEL YETENEK

 • TRMOB - TESMER STAJA GR SINAVI 14 Ekim 2017

  A

  2 Dier sayfaya geiniz.

  8. || | | =

  eitsizliinin zm kmesi aadakilerden hangisine eittir?

  A) {1,2} B) {-3} C) {6}

  D) {-3,1,2,6} E) {-3,6}

  9. T=1.3+2.5+3.7+...+10.21

  toplamnda her terimin birinci arpan birer artrldnda T toplam ne kadar artar?

  A) 116 B) 120 C) 124 D) 136 E) 140

  10. . .

  ileminin sonucu katr?

  A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45

  11. = =

  olduuna gre +

  ileminin sonucu katr?

  A) 3

  8 B)

  2

  5 C)

  3

  2 D)

  5

  2 E)

  8

  3

  12. (6/a)=(b/2)=(3/c)

  olduuna gre a(b+(1/c)) ifadesinin deeri katr?

  A) 9 B) 11 C) 12 D) 14 E) 15

  13. ( ) . ( + ) + ( ) . ( ) =

  Eitliini salayan x reel (gerel) saylarnn toplam katr?

  A) 3 B) 7

  2 C) 4 D)

  9

  2 E) 5

  14. x ve y pozitif tam saylardr.

  =

  = olduuna gre + ifadesi

  aadakilerden hangisine eittir?

  A) k B) 3k C) 6k D) 8k E) 11k

  15. (,)

  (,) ileminin sonucu katr?

  A) 0,4 B) 1,6 C) 2 D) 4 E) 16

 • TRMOB - TESMER STAJA GR SINAVI 14 Ekim 2017

  A

  3 Dier sayfaya geiniz.

  16. Yeni Trk Devletinin snrlarn belirleyen, varln ve bamszln d dnyaya kabul ettiren antlama aadakilerden hangisidir?

  A) Lozan Antlamas B) Gmr Antlamas

  C) Moskova Antlamas D) Sevr Antlamas

  E) Ankara Antlamas

  17. ttihat ve Terakki Cemiyetinin bir siyasal partiye dnerek etkili olduu dnem aadakilerden hangisidir?

  A) Tanzimat Dnemi

  B) Nizam- Cedit Dnemi

  C) II. Abdlhamit Dnemi

  D) kinci Merutiyet Dnemi

  E) Lale Devri

  18. Mill Mcadele dneminde TBMM Hkmeti ile Osmanl Hkmetinin ayr ayr organlar olarak birlikte katldklar konferans aadakilerden hangisidir?

  A) Lozan Bar Konferans

  B) Paris Bar Konferans

  C) San Remo Konferans

  D) Londra Konferans

  E) Mudanya Konferans

  19. Mustafa Kemal Atatrk, aadaki grevlerin hangisine bir st makamn atamas sonucu getirilmitir?

  A) Bakomutanlk

  B) Dokuzuncu Ordu Mfettilii

  C) Heyet-i Temsiliye Bakanl

  D) Cumhurbakanl

  E) TBMM Bakanl

  20. Aadakilerden hangisi Atatrk dneminde

  (1923-1938) yllar arasnda alan eitim kurumlarndan biri deildir?

  A) Gazi Musiki Muallim Mektebi

  B) Ky Enstitleri

  C) Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi

  D) stanbul niversitesi

  E) Millet Mektepleri

  21.

  300 BANKA KREDLER 780 FNANSMAN GDERLER

  102 BANKALAR

  450.000 35.000

  485.000

  Yukardaki kayt aadaki ilemlerden hangisine aittir?

  A) Bankadaki kredi hesabndan, ayn bankadaki ticari mevduat hesabna yaplan virman

  B) Bankadaki ticari mevduat hesabna faiz tahakkuku

  C) Bankada ticari mevduat hesab atrlmas

  D) Bankaya olan kredi borcunun faiziyle birlikte denmesi

  E) Bankann senetli alaca tahsil etmesi

  22. Dnem sonlar itibaryla gereklemi olmasna

  ramen henz nakden veya hesaben tahsil edilebilir duruma gelmeyen gelirlerin muhasebeletirilmesinde aadaki hesaplardan hangisinin bor tarafna kayt yaplr?

  A) Faiz Gelirleri

  B) Gelecek Yllara Ait Gelirler

  C) Gelecek Aylara Ait Gelirler

  D) Dier Olaan Gelir ve Krlar

  E) Gelir Tahakkuklar

  23. letmede dnem sonundaki bilgiler yledir:

  Dnemba Varlklar 400.000 Dnemsonu Varlklar 550.000 Dnemba Borlar 250.000 Dnemsonu zsermayesi 200.000

  Yukardaki bilgilere gre, dnem kr tutar ile dnemsonu borlar tutar srasyla aadakilerden hangisidir?

  A) 150.000 kr; 150.000 dnemsonu borlar

  B) 200.000 kr; 250.000 dnemsonu borlar

  C) 100.000 kr; 200.000 dnemsonu borlar

  D) 50.000 kr; 350.000 dnem