Click here to load reader

DNEVNA PRIPTREMA ZA VJERONAUČNI · PDF file101.Pavlova smrt. Učenici zajedno s učiteljem razgovaraju o pročitanom tekstu, te pp s fotografijama bazilike sv. Pavla izvan zidina

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DNEVNA PRIPTREMA ZA VJERONAUČNI · PDF file101.Pavlova smrt. Učenici zajedno s učiteljem...

 • DNEVNA PRIPTREMA ZA VJERONAUNI SAT

  I. OPI PODACI O VJERONAUNOM SATU

  Razred: 5.

  Trajanje vjeronaunog sata: 45 minuta

  Vjerouiteljica: Ljiljana Manduri

  Nastavna cjelina: VII. IVOT PRVIH KRANA.ULOGA SV.PETRA I

  SV. PAVLA U IRENJU ISUSOVE PORUKE

  Nastavna tema: Apostol Pavao

  Nastavna jedinica: Smrt svetoga Pavla

  Kljuni pojmovi: Neron, pravo rimskoga graanina, rimski muenici

  CILJ: uenici prepoznaju apostola Pavla kao onoga koji je svoj ivot dao za

  vjeru

  ISHODI UENJA:

  Kognitivni/Obrazovni: uenici opisuju i objanjavaju okolnosti Pavlove smrti

  Afektivni/Odgojni: uenici imenuju progonitelje i muenike prve Crkve te

  prepoznaju njihovu rtvu

  Psihomotoriki/Funkcionalni : uenici povezuju naueno sa vlastitim

  vjernikim ivotom

  Metodiki sustav: kombinirani interpretativno-analitiki s ele. mentorskog

  Oblici rada: frontalni, individualni, rad u skupini

  Nastavne metode: molitva i molitveno izraavanje, vizualne metode-pp

  prezentacija, kviz znanja na pp, verbalne metode-pripovijedanje, opisivanje,

  usmeno izlaganje, razgovor, itanje i rad na tekstu

  Mediji komuniciranja: tekstualna-udbenik, radna biljenica, ivotopisi

  muenika, audio-vizualna- pp prezentacija, kviz znanja, vizualna-

  fotografije, auditivna-rije uitelja

  Nastavna pomagala: ploa, kreda, raunalo, LCD projektor

  Plan ploe:

  Smrt apostola Pavla

  Bio rimski graanin.

  Rimski car Neron zapalio Rim okrivivi krane.

  Tim dogaajem zapoinju progoni krana.

  Umro u Rimu oko 64.g za vrijeme cara Nerona, tako da mu je

 • odrubljena glava.

  Na njegovu grobu bazilika sv. Pavla izvan zidina.

  Osim sv. Pavla mnogi krani podnijeli su mueniku smrt.

  Korelacija: povijest (rimski carevi i vrijeme njihove vladavine), hrvatski

  jezik (itanje teksta i kviz znanja), likovna umjetnost (bazilika sv. Pavla

  izvan zidina i njezina unutranjost), informatika (pp prezentacije)

  Izvori za pripremanje nastavnika: Nastavni plan i program katolikog

  vjeronauka, Udbenik za peti razred Ja sam Put, radna biljenica za peti

  razred Ja sam Put, Internet, Kako danas moliti,Jorg Zink,

  Izvori za pripremanje uenika: Udbenik za peti razred Ja sam Put, radna

  biljenica za peti razred Ja sam Put

  II. GLOBALNA STRUKTURA SATA

  Molitva

  Motivacija

  Najava teme i teksta

  Otkrivanje i razumijevanje sadraja

  Rad u skupinama

  Analiza-iznoenje rezultata rada

  Sinteza

  Aktualizacija

  Molitva

  III. TIJEK SATA

  Molitva: Iz Kako danas moliti Jorg Zink str. 6. (u prilogu 1)uenike na

  stolu eka molitva ispisana na papir, u razliitih pet boja.

  Motivacija: uenici rjeavaju zadatak 7. a i b, u radnoj biljenici str 71.

  Zajedniki analiziramo i itamo rezultate rada.

  Najava teme i teksta: ve smo dosta nauili o apostolu Pavlu. Danas emo

  vidjeti kako je zavrio svoj ivot, o tome pie i na udbenik.

  Naslov na plou Smrt svetoga Pavla

  Otkrivanje i razumijevanje sadraja-: uenici itaju tekst iz udbenika str.

  101.Pavlova smrt. Uenici zajedno s uiteljem razgovaraju o proitanom

  tekstu, te pp s fotografijama bazilike sv. Pavla izvan zidina Rim (prilog 4)

 • Zakljuke zapisujemo na plou, a uenici u svoje biljenice.

  Rad u skupinama: molim uenike da formiraju skupine, prema boji molitve

  koji imaju na svojim papirima. Svakoj skupini dajem ivotopis jednoga

  rimskog muenika. Uenici imaju za zadatak prouiti ivotopis svetaca te ga

  predstaviti pred ostalim uenicima u razredu. (prilog 6)

  Analiza-iznoenje rezultata rada: uenici iznose svoje radove pred ostalim

  uenicima u razredu.

  Sinteza: kviz Pavao (prilog 2)

  Aktualizacija: Apostol Pavao promijenio je svoju vjeru i ivot posvetio

  Kristu i kranskoj vjeri. Na koji nain svatko od nas moe uiniti isto? Na

  koji nain moemo vie biti sliniji apostolu Pavlu? Uenici svoje odgovore i

  razmiljanja zapisuju u svoju biljenicu te ih neki, nakon pisanja itaju pred

  ostalim uenicima u razredu.

  Molitva : Slava Ocu.

  IV. KRITIKI OSVRT

  V. PRILOZI

  1.Papirii s molitvom

  2.Kviz znanja na temu Pavla

  3.Fotografije bazilike svetoga Pavla izvan zidina (Rim)

  4.ivotopisi rimskih muenika

  5.Zadaci za rad u skupini

  Prilog 1.

  Molitva

  Vjeni, sveti, tajnoviti Boe. Evo dolazim k tebi. elio bih te sluati i tebi

  govoriti. alio bih se uzdati u te i tebe ljubiti, tebe i sva stvorenja.

  U tvoje ruke stavljam svoje brige, sumnje i strah. Ne donosim ti vjere.

  Nemam mira. Primi me onakva kakva jesam. Budi uza me da bih ja bio

 • uza te iz dana u dan. Vodi me da naem tebe, tebe i tvoje milosre. elim

  tvoj biti, tebi zahvaljivati, tebe slaviti.

  Gospodine, Boe moj.

  Vjeni, sveti, tajnoviti Boe. Evo dolazim k tebi. elio bih te sluati i tebi

  govoriti. alio bih se uzdati u te i tebe ljubiti, tebe i sva stvorenja.

  U tvoje ruke stavljam svoje brige, sumnje i strah. Ne donosim ti vjere.

  Nemam mira. Primi me onakva kakva jesam. Budi uza me da bih ja bio

  uza te iz dana u dan. Vodi me da naem tebe, tebe i tvoje milosre. elim

  tvoj biti, tebi zahvaljivati, tebe slaviti.

  Gospodine, Boe moj.

  Vjeni, sveti, tajnoviti Boe. Evo dolazim k tebi. elio bih te sluati i tebi

  govoriti. alio bih se uzdati u te i tebe ljubiti, tebe i sva stvorenja.

  U tvoje ruke stavljam svoje brige, sumnje i strah. Ne donosim ti vjere.

  Nemam mira. Primi me onakva kakva jesam. Budi uza me da bih ja bio

  uza te iz dana u dan. Vodi me da naem tebe, tebe i tvoje milosre. elim

  tvoj biti, tebi zahvaljivati, tebe slaviti.

  Gospodine, Boe moj.

  Vjeni, sveti, tajnoviti Boe. Evo dolazim k tebi. elio bih te sluati i tebi

  govoriti. alio bih se uzdati u te i tebe ljubiti, tebe i sva stvorenja.

  U tvoje ruke stavljam svoje brige, sumnje i strah. Ne donosim ti vjere.

  Nemam mira. Primi me onakva kakva jesam. Budi uza me da bih ja bio

  uza te iz dana u dan. Vodi me da naem tebe, tebe i tvoje milosre. elim

  tvoj biti, tebi zahvaljivati, tebe slaviti.

  Gospodine, Boe moj.

  Vjeni, sveti, tajnoviti Boe. Evo dolazim k tebi. elio bih te sluati i tebi

  govoriti. alio bih se uzdati u te i tebe ljubiti, tebe i sva stvorenja.

  U tvoje ruke stavljam svoje brige, sumnje i strah. Ne donosim ti vjere.

  Nemam mira. Primi me onakva kakva jesam. Budi uza me da bih ja bio

  uza te iz dana u dan. Vodi me da naem tebe, tebe i tvoje milosre. elim

  tvoj biti, tebi zahvaljivati, tebe slaviti.

  Gospodine, Boe moj.

 • Prilog 2

  PAVAO KVIZ PITANJA

  1. GDJE JE NASTALA PRVA KRANSKA ZAJEDNICA? ( u Jeruzalemu)

  2. KOJI APOSTOL NIKADA NIJE SREO ISUSA? (Pavao)

  3. KAKO SE PAVAO PRIJE ZVAO? (Savao)

  4. IZ KOJEG GRADA JE SVETI PAVAO? (Tarza)

  5. U KOJOJ BIBLIJSKOJ KNJIZI NAJVIE PIE O PAVLU? (u Djelima apostolskim)

  6. KOJA JE KRATICA KNJIGE U KOJOJ NAJVIE PIE O SVETOM PAVLU?

  (Dj)

  7. TKO JE NAPISAO NAJVIE POSLANICA? (sv. Pavao - 14)

  8. TO SU POSLANICE? (pisma koja je sv. Pavao pisao kranskim zajednicama)

  9. TO SU RADILI AKONI U DOBA PRVE CRKVE? (pomagali apostolima)

  10. TKO JE PRVI KRANSKI MUENIK? (Stjepan)

  11. KOLIKO JE BILO AKONA, A KOLIKO APOSTOLA? (7 akona i 12 apostola)

  12. TKO E UBIO SVETOGA STJEPANA? (idovi, a Pavao je kao pravovjerni idov to odobravao)

  13. KAKO JE UBIJEN SVETI STJEPAN? (kamenovan je)

  14. TKO JE UBIO SVETOGA PAVLA? (Rimljani)

  15. KAKO JE UBIJEN SVETI PAVAO? (odsjekli su mu glavu maem)

  16. ZATO JE UBIJEN SVETI PAVAO? (bio je kranin)

  17. GDJE JE UMRO SVETI PAVAO? (u Rimu)

  18. TO SE S PAVLOM DOGODILO PRED DAMASKOM? (obratio se na kranstvo)

  19. TO JE ISUS REKAO SAVLU KAD MU SE OBJAVIO PRED DAMASKOM?

  (Savle, Savle, zato me progoni?)

  20. KAKO EMO PREPOZNATI SVETOGA PAVLA NA SLICI ILI KIPU? (ma i knjiga ili svitak)

  21. KAKO JE POBJEGAO PAVAO KAD SU GA IDOVI U DAMASKU HTJELI UHVATITI?

  (krani su ga u koari spustili preko gradskih zidina)

  22. GDJE SU KRANI PRVI PUT DOBILI IME? (u Antiohiji Siriskoj)

  23. ODAKLE JE PAVAO KRETAO NA PUTOVANJA? (iz Antiohije)

  24. GDJE SE EVANELJE POELO NAVJETATI POGANIMA? (u Antiohiji)

 • 25. NABROJI TRI PAVLOVE POSLANICE! (Rimljanima, Koloanima, Korinanima, Solunjanima, Efeanima...)

  26. NABROJI TRI GRADA U KOJIMA JE PAVAO PROPOVIJEDAO? (Rim, Atena, Antiohija, Efez, Korint, Solun...)

  27. ZATO NERON PROGONI KRANE? (jer je Neron spalio grad Rim i za to optuio krane)

  28. ZATO RIMLJANI NE PRIHVAAJU KRANSTVO? (krani ne potuju rimska boanstva nego vjeruju u Jednoga Boga, ne

  smatraju cara bogom, ne sudjeluju u gladijatorskim borbama, potuju i robove i

  sve ostale ljude, kau da i neprijatelje treba ljubiti a ne se osveivati za

  poinjeno zlo...)

  Prilog 3

  Sveta vrata na bazilici sv. Pavla izvan zidina (Rim)

 • Unutranjost bazilike sv. Pavla izvan zidina

 • Bazilika sv. Pavla izvan zidina (Rim)

 • Prilog 4

  ivotopisi muenika

  Sveti Krevan vitez koji je odbio visoki carski poloaj i dao ivot

  za vjeru

  Krevan (lat. Chrysogonus, gr. Khrysgonos) je podnio muenitvo u

  4. st. u Akvileji. Bio je rimski vitez plemikoga podrijetla koji je

  odbio visoki carski poloaj ne htijui se odrei kranske vjere.

  Relikvije su mu prenesene u Zadar gdje mu je podignuta crkva i gdje

  se asti kao