Đồ Án Ứng Dụng Kỹ Thuật Thủy Vân Số Trong Lĩnh Vực Bảo Vệ Bản Quyền Ảnh Số

 • View
  25

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

free

Text of Đồ Án Ứng Dụng Kỹ Thuật Thủy Vân Số Trong Lĩnh Vực Bảo Vệ Bản Quyền...

 • GVHD: TS. Vn Tun SVTH: Vit c

  LI CM N

  Khi chn mt ti c tnh thc t cao l NG DNG K THUT THY

  VN S TRONG LNH VC BO V BN QUYN NH S lm n tt

  nghip, ch vi nhng kin thc mang nng l thuyt ca mt sinh vin, em gp

  rt nhiu kh khn. Nhng nh s gip , ch bo tn tnh ca thy gio hng dn,

  tin s Vn Tun em khc phc c nhng thiu st trong kin thc ca bn

  thn, c c nhng hiu bit thc t qu gi hon thnh n tt nghip cui

  kha ca mnh.

  Em xin c gi li cm n n ton b cc thy c trong khoa in t Vin

  thng trng i Hc in Lc tn tnh ging dy, trang b cho em nhng kin

  thc qu bu trong sut hn 4 nm hc va qua. c bit, em xin c gi li cm

  n su sc nht n thy gio, tin s Vn Tun, ngi dnh nhiu thi gian

  v tm huyt gip em hon thnh n tt nghip

  Mc d em rt c gng hon thnh n trong phm vi v kh nng cho

  php nhng chc chn s khng trnh khi nhng thiu st. Em knh mong nhn c

  s cm thng v tn tnh ch bo ca qu thy c v cc bn

  Cui cng em xin knh chc cc thy c sc khe v thnh cng trong s

  nghip cao qu.

  Em xin chn thnh cm n!

  H Ni, thng 1 nm 2014

  Sinh vin

  Vit c

 • GVHD: TS. Vn Tun SVTH: Vit c

  NHN XT

  CA GING VIN HNG DN

  ..................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................

  GING VIN HNG DN

 • GVHD: TS. Vn Tun SVTH: Vit c

  NHN XT

  CA GING VIN PHN BIN

  ..................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................

  GING VIN PHN BIN

 • GVHD: TS. Vn Tun SVTH: Vit c

  MC LC

  CHNG 1: TNG QUAN V THY VN S ............................................... 1

  1.1 Lch s thy vn s ....................................................................................... 1

  1.2 H thng thy vn s .................................................................................... 2

  1.2.1 Qu trnh nhng thy vn ......................................................................... 3

  1.2.2 Qu trnh tch thy vn ............................................................................ 4

  1.3 Nhng ng dng ca k thut thy vn s ................................................. 4

  1.4 Cc c tnh quan trng ca thy vn s .................................................... 6

  1.5 Phn loi thy vn. ....................................................................................... 6

  CHNG 2: THY VN TRN NH S ......................................................... 8

  2.1 Gii thiu chung v nh s. .......................................................................... 8

  2.1.1 nh nh phn .......................................................................................... 10

  2.1.2 nh a cp xm ..................................................................................... 10

  2.1.3 nh RGB (nh mu) .............................................................................. 11

  2.2 Cc k thut thy vn trong nh s........................................................... 12

  2.2.1 K thut thy vn da trn min khng gian nh .................................... 13

  2.2.2 K thut thy vn da trn min tn s s dng bin i DCT ............... 15

  2.2.2.1 Bin i cosine ri rc DCT ............................................................. 15

  2.2.2.2 Thy vn nh s ti min DCT ......................................................... 19

  2.2.2.3 K thut thy vn ca Chris Shoemarker ......................................... 20

  2.2.3 Thy vn s s dng bin i DWT ....................................................... 23

  CHNG 3: M PHNG THY VN NH S TRN MATLAB .............. 25

  3.1 Thy vn nh mu trn min DCT............................................................ 25

  3.1.1 Tng quan .............................................................................................. 25

  3.1.2 M ha Thy vn ................................................................................... 26

  3.1.3 Nhng v trch thy vn ......................................................................... 26

  3.1.3.1 Qu trnh nhng thy vn ................................................................. 28

  3.1.3.2 Qu trnh trch thy vn ................................................................... 29

  3.2 Thc hin m phng trn matlab .............................................................. 31

  3.3 nh gi kt qu ......................................................................................... 33

  3.3.1 Cc thc o nh gi hiu qu .............................................................. 33

  3.3.2 nh gi kt qu m phng .................................................................... 33

 • GVHD: TS. Vn Tun SVTH: Vit c

  KT LUN .......................................................................................................... 37

  TI LIU THAM KHO ................................................................................... 38

 • GVHD: TS. Vn Tun SVTH: Vit c

  DANH MC CC BNG, S , HNH

  Hnh 1.1 : V d v thy vn n v thy vn hin ..................................................... 2 Hnh 1.2 : S h thng thy vn s ..................................................................... 3 Hnh 1.3 : Minh ha qu trnh thy vn ................................................................... 3 Hnh 1.4 : Phn loi thy vn .................................................................................. 7

  Hnh 2.1 : nh tng t v nh s ha .................................................................... 9 Hnh 2.2 : Biu din nh bng ma trn im ........................................................... 9

  Hnh 2.3 : S nguyn tc s ha nh ................................................................... 9 Hnh 2.4 : nh nh phn v gi tr trn mi im nh ............................................ 10

  Hnh 2.5 : nh a cp xm v gi tr trn mi im nh ........................................ 11 Hnh 2.6 : S thay i cng sng lin tc ca nh a cp xm ....................... 11 Hnh 2.7 : Cc ma trn R. G, B ca mt vng nh RGB ....