Kerja Projek Matematik Tambahan Negeri Perak: viewKerja Projek Matematik Tambahan Negeri Perak: Panduan Guru Last modified by DJPNPRKCAWSPAHISHAM Company Sektor Pengurusan

Embed Size (px)

Text of Kerja Projek Matematik Tambahan Negeri Perak: viewKerja Projek Matematik Tambahan Negeri Perak:...

Kerja Projek Matematik Tambahan Negeri Perak: Panduan Guru

Kerja Projek Matematik Tambahan Negeri Perak: Panduan Guru 2015

LEMBARAN KERJA 1

Reka bentuk perlu memenuhi kriteria yang berikut:

(i)dibuat pada kertas A4

(ii)berdasarkan pelbagai jenis segi tiga

(iii)berwarna

(iv)dengan perkataan Selamat Hari Jadi

LEMBARAN KERJA 2

*Sebarang konjektur yang sesuai dalam bentuk hubungan di antara jumlah panjang dua sisi dengan panjang sisi yang satu lagi sebuah segi tiga.

*Cadangan contoh Jadual 1 yang dibina dengan menggunakan MS EXCELL:

a

b

c

Bilangan segi tiga yang boleh dibentuk

a+b

c

a+c

b

b+c

a

*Jadual 1 mesti menunjukkan 20 gabungan nilai a, b dan c dengan 14 gabungan menghasilkan segi tiga.

*Membuat kesimpulan tentang konjektur dengan menganalisis data dalam Jadual 1.

*Bukti a < b + c, b < a + c dan c < a + b dengan menggunakan fakta kos 1.

LEMBARAN KERJA 3

Dapatan mesti menunjukkan satu segi tiga unik sahaja yang boleh dibina untuk Kes 2 : SAS.

LEMBARAN KERJA 4

*Dapatan mesti menunjukkan bilangan segi tiga yang mungkin ialah 0, 1 or 2.

*Cadangan kesimpulan:

Syarat

Bilangan segi tiga yang mungkin

c < b sin C

0

c = b sin C

1

b sin C < c < b

2

c b

1

LEMBARAN KERJA 5

1.Petua kos dan buktinya

2.Pelajar menggunakan petua kos sahaja untuk dapat jawapan berikut:

(a) P = 24.15 / 24 9 , Q = 54.9 / 54 54, R = 100.95 / 100 57

(b)AB = 10.82 cm, A = 46.10 / 46 6 , B = 73.90 / 7354

3.Menggunakan petua kos dan rumus s = j untuk dapat jawapan AC = 10.52 cm.

LEMBARAN KERJA 6

1.Petua sin dan buktinya

2.Pelajar menggunakan petua sin sahaja untuk dapat jawapan berikut:

(a) B = 46.42 / 4625 , A = 58.58 / 58 35 , BC =7.068 cm

(b) P = 129.53 / 129 32 , R = 10.47 / 1028 , PQ = 1.414 cm

3.Menggunakan petua sin dan rumus s = j untuk dapat jawapan = 2.50 rad.

LEMBARAN KERJA 7

1.Luas segi tiga = ab Sin C dan penerbitannya.

2.Kes 1 : SAS(a)20 cm2(b)20.84 cm2

Kes 2 : SSS9.922 cm2

Kes 3 : SSA(a)9.254 cm2(b)47.33 cm2 or 9.08 cm2

3.Menggunakan petua sin dan rumus L = j 2 untuk dapat jawapan 92.52 cm2

LEMBARAN KERJA 8

1.Tidak mungkin

Panjang sisi segi itu = 6 cm, 10 cm, 3 cm and 6 + 3 < 10

2.Tidak mungkin

AC = 7 cm . Oleh itu, panjang dawai mesti 20cm. Dawai sepanjang 19 cm adalah pendek 1 cm.

3.Tidak mungkin

Ukuran itu akan memberi sin RPQ > 1.

4.Tidak mungkin

Jarak terpendek di antara L dan M = 80 sin 40o = 5.96 km

5.Tidak mungkin

Cadangan kaedah:

1.Menyelesaikan persamaan serentak dan mendapati punca nyata tidak wujud.

2.Menunjukkan luas maksimum ialah 6.25 km2 dan nilai ini adalah kurang daripada 6.5 km2 yang dihasratkan dengan menggunakan

(a)kaedah algebra,

(b)pembezaan.

LEMBARAN KERJA 9

(a)Menyelesaikan 3 ketaksmaan yang dibentuk daripada a, a + d dan a + 2d untuk dapat syarat a < d < a

(b)Menyelesaikan 3 ketaksmaan yang dibentuk daripada a, ar and ar2 untuk dapat syarat 0.618 < r < 1.618

Membina sebarang contoh yang sesuai untuk setiap kes.

LEMBARAN KERJA 10

(a)AC = 70 m

(b)(i)Ambiguiti dalam segi tiga ACD

4 266.61 1 968.78 = 2 297.83 m2

(ii)

Aruns tanah

Abils tanah

LEMBARAN KERJA 11

Refleksi kreatif digalakkan: peta minda, puisi, lagu, persembahan powerpoint

JPN PERAKMuka surat 4