Documentatie eoliene

  • View
    158

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Proiect eloliene

Transcript

Alimentarea cu energie electrica a Centrului Comercial Berceni

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti. Faza:

SF

MEMORIU TEHNIC1. Date generale.

1.1. Denumirea obiectivului de investitii Racordarea la reteaua 110 kV a CNTEE Transelectrica (ST Bacau) a parcului de centrale eoliene Izvorul Berheciului format din trei grupuri de CEE amplasate in zona localitatilor Izvoru (16 MW). Plopana-Odobesti (28 MW) si Stanisesti (12 MW). Toate localitatile sunt in judetul Bacau.1.2. Amplasamentul Judetul Bacau, zona localitatilor Izvoru, Plopana-Odobesti si Stanisesti..1.3. Titularul investitiei SC ENERGOPARK SRL1.4. Beneficiarul investitiei SC ENERGOPARK SRL1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate SC PRO ELM ELECTRICE SRL. 1.6. Faza de proiectare

Studiu de fezabilitate. 1.7. Elemente care au stat la baza intocmirii proiectului-Contract de prestari servicii de proiectare nr. 231 din 23.03.2010

-Adresa E.ON Moldova Distributie nr. 21/22.06.2009 si Aviz CTES nr. 195/2009 emis de CNTEE TRANSELECTRICA S.A. la Studiul de solutie pentru racordarea la reteaua electrica de interes public a parcurilor eoliene Izvorul Berheciului si Stanisesti faza I.

-Studiul de solutie in vederea obtinerii avizului tehnic de racordare a parcurilor eoliene Izvorul Berheciului, Odobesti-Plopana, Stanisesti, judetul Bacau faza II.

-Aviz CTES nr. 295/2009 emis de CNTEE TRANSELECTRICA S.A. la Studiul de solutie in vederea obtinerii Avizului Tehnic de Racordare a parcurilor Berheciului si Stanisesti 56 MW faza II.

2. Informatii generale privind proiectul.2.1. Descrierea investitiei 2.1.1.Situatia existenta a instalatiilor electrice din zonaAmplasamentul noii CEE Izvorul Berheciului se gaseste la:

-38 km de Statia 110/400 kV Bacau

-48 km de Statia 110/220 kV Munteni

-49 km de Statia 110 kV Vaslui

-51 km de Statia 110 kV Radiu

Zona 110 kV Bacau apartinand E.ON Moldova este alimentata din RET prin statiile de transformare 400/220/110 kV Gutinas si 400/110 kV Bacau Sud.In zona 110 kV Bacau-Gutinas sectiunile liniilor sunt in general de 185 mm2 dar exista si sectiuni de 150 mm2 (Margineni-Filipesti, Margineni-Gutinas) sau de 300 mm2 (Gheraiesti Bacau Sud).2.2.Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitieiCEE Izvorul Berheciului, cu o putere instalata de 56 MW, este formata din 3 parcuri eoliene:

-CEE Plopana-Odobesti 28 MW

-CEE Izvorul 14 MW

-CEE Stanisesti 14 MW

TOTAL 56 MW

Pentru racordarea la reteaua electrica de interes public a parcurilor eoliene s-au intocmit doua studii de solutie- faza 1 si faza 2. Conform Studiul de solutie in vederea obtinerii avizului tehnic de racordare a parcurilor eoliene Izvorul Berheciului, Stanisesti 56 MW-faza 2 si Aviz CTES nr. 295/2009 emis de CNTEE TRANSELECTRICA S.A., racordarea CEE Izvorul Berheciului se va face in Statia 110/400 kV Bacau Sud printr-o LEA 110 kV s.c.

Prezenta documentatie contine lucrari pe tarif de racordare si lucrari fara tarif de racordare.

Lucrarile pe tarif de racordare vor fi finantate de beneficiar in relatia directa cu E-ON Distributie Moldova si cu CNTEE Transelectrica (ST Bacau).

Lucrarile fara tarif de racordare vor fi finantate de catre client in relatia directa cu un constructor.

Prezenta documentatie studiaza posibilitatea de racordare la bara colectoare a unei statii noi de transformare 110/20 kV (Statia Izvoru Berheciului) a celor trei grupuri de centrale eoliene si evacuarea puterii produse in reteaua 110 kV a CNTEE Transelectrica (ST Bacau) prin bara 110 kV a statiei 400/110 kV Bacau Sud. Tratarea neutrului se va face prin rezistenta, considerandu-se neindicata functionarea in regim de punere la pamant pe o durata relativ mare (pana la depistarea defectului aparut in reteaua 20 kV). Totodata, dat fiind lungimea foarte mare a cablurilor de 20 kV, valoarea curentilor capacitivi va fi foarte mare. Se vor monta patru anvelope metalice (puncte de conexiune),pentru fiecare grup de centrale electrice eoliene, ce vor contine:

- un tablou de medie tensiune ce formeaza conexiunea 20 kV;

- un transformator de servicii interne;

- o sursa de curent continuu;

- o camera de supraveghere si monitorizare.

2.1.1.Lucrari pe tarif de racordare.

2.1.1.1. Comutatie primara In statia 110 kV Bacau Sud se va echipa o celula 110 kV: - separator bare 23 kV, 1600 A cu 1 CLP cu 3 DE 100;

- separator bare 123 kV, 1600 A cu 3 DE 100;

- intreruptor cu stingerea arcului in SF 6, 123 kV, 1600 A, 31,5 kA;

- trei transformatoare de curent 110 kV, 300/600/5/5/5 A;

- separator de linie 123 kV, 1600 A cu 2 CLP, cu 2 DE;

- trei transformatoare de tensiune 110/3 0,1/3 0,1/3 kV;

Punctul de delimitare va fi la cutiile terminale ale cablului 110 kV sosire din statia 110/20 kV Izvoru Berheciului. 2.1.1.2 Comutatie secundara

Celula LES 110kV Izvorul Berheciului va fi ecipata pe parte secundara cu urmatoarele echipamente:

sistem de comanda control a echipamentului primar

sistem de protectie prin relee numerice care vor cuprinde o protectie de baza rapida directionata (50 si 50N) si o protectie de rezerva temporizata directionata (51 si 51N)

o instalatie de automatizare care sa deconecteze simultan celula LES 110kV Izvorul Berheciului la indisponibilitatea trafo TR 250MVA 400/110kV in statia Bacau Sud. In acest sens la declansarea prin protectie a respectivului TR se va comanda si declansarea celulei LES 110kV Izvorul Berheciului- instalatie de automatizare care sa deconecteze celula LES 110kV Izvorul Berheciului in cazul aparitiei unui regim de suprasarcina pe LEA 110 kV Siscani - Contesti si LEA 110 kV Gheraiesti Lilieci. Aceasta instalatie se va realiza cu relee maximale de curent numerice cu un coeficient de revenire aproape de 99% si cu relee de timp 0-60s. La atingerea reglajului stabilit de coordonatorul PRAM de zona pentru aceasta automatica de sistem se va comanda deconectarea LES 110kV 110 kV Izvorul Berheciului2.1.2. Lucrari fara tarif de racordare.A. Legatura intre celula 110 kV Izvorul Berheciului din statia 110 kV Bacau Sud si statia de transformare 110/20 kV Izvorul Berheciului.

A.1.Descrierea solutiei propuse

Conform aviz CTES nr. 295/2009 emis de CNTEE TRANSELECTRICA S.A., racordarea CEE Izvorul Berheciului se va face la statia 110/400 kV Bacau Sud printr-o LEA 110 kV s.c.

In prezenta documentatie s-au analizat doua variante de racordare a CEE Izvorul Berheciului la statia 110/400 kV Bacau Sud.

Varianta I Racordarea in statia 110/400 kV Bacau printr-o LEA 110 kV s.c.

Racordarea CEE Izvorul Berheciului la statia 110/400 kV Bacau se va face prin realizarea unei LEA 110 kV s.c. pe stalpi metalici.

Pe intregul traseu al liniei se vor folosi stalpi bulonati zincati de 110 kV s.c. de tipul:

Sn 110102

Sc 110106

ITn 110114

ICn 110113

Stalpii vor fi echipati cu conductoare active tip ACSR 185/32 OlAl si conductoare de protectie tip OPGW echivalent 50 mm2 Ol.

Pe noii stalpi se vor monta:

-Lanturi simple de sustinere si intindere

-Lanturi duble de sustinere si intindere

Lanturile de izolatoare vor fi compozite, dimensionate pentru gradul II de poluare.

Fundatiile proiectate pentru stalpii noi ai liniei de 110 kV vor fi fundatii turnate.

Conductorul de protectie va fi prevazut cu balize de zi. Stalpii de traversare se vor baliza alb-rosu.

Fundatiile stalpilor vor fi prevazute cu prize de legare la pamant cu Rp10.

In zonele: Padurea Sipotului (800 m) si Padurea Coasta Morii (300 m), pentru evitarea defrisarii, LEA 110 kV va fi trecuta in cablu.

Se va folosi cablu de 110 kV monofazat cu izolatie uscata din polietilena reticulata tip XLPE cu sectiunea de 400 mm2 Al. Cablul va fi pozat in pamant in trefla, acoperit cu placi de beton 80x50x10 cm.

Trecerea de la LEA 110 kV in LES 110 kV se va realiza prin intermediul unui punct de conexiune. Punctul de conexiune va fi echipat cu un separator de 110 kV si un descarcator de 110 kV.

Traseul LEA 110 kV va fi:

Statia electrica 400 kV Bacau Sud este amplasata in sud-estul municipiului Bacau, in apropierea localitatii Letea Veche. Traseul este in teren agricol, cu traversarea raului Siret (in apropierea comunei Dospinesti) si a drumului 6(8A). In continuare traseul LEA va fi paralel cu drumul 2F, la o distanta de aproximativ 2 km, traverseaza padurea Coasta Morii, unde LEA va trece in LES. Se continua traseul aerian in apropiere de comuna Traian, merge in terenul agricol in apropierea Vaii Talpoaiei, traverseaza drumul 6(8A), Dealul Doracu, Dealul lui Bogdan, Valea Ciorii, Valea Manastirii, Dealul lui Conache. In zona padurii Sipotului linia va fi trecuta in LES. Dupa traversarea padurii linia va fi aeriana pana la statia Izvorul Berheciului amplasata in zona Dealului Bulau.Varianta II - Racordare in statia 110/400 kV Bacau prin LES 110 kV

Intre CEE Izvorul Berheciului si statia 110/400 kV Bacau Sud se va poza un cablu de 110 kV monofazat cu izolatie uscata din polietilena reticulata tip XLPE cu o sectiune de 400 mm2 Al.

Cablul va fi pozat in pamant in trefla, acoperit cu placi de beton 80x50x10 cm la adancimea de 1.3 m.

Subtraversarea strazilor se face in principal in sant deschis la cca 1.4 m adancime, cablurile fiind pozate in teava pe aceste portiuni. Cablurile de 110 kV vor fi pozate in tevi de PVC cu diametrul de 160 mm iar firul de garda si fibra optica se vor