of 40 /40
Het gevaar van dode hoeken Peter Blokland

Dode hoeken in je bedrijf

  • Upload
    byaz

  • View
    111

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De snelle veranderingen in de samenleving en in bedrijven, creëert een vorm van chaos, waardoor dode hoeken ontstaan die je lelijk parten kunnen spelen. Total Respect Management en Systeemdenken zijn methodes die je helpen om deze dode hoeken te ontdekken en aan te pakken!

Text of Dode hoeken in je bedrijf

Page 1: Dode hoeken in je bedrijf

Het gevaar van dode hoeken

Peter Blokland

Page 2: Dode hoeken in je bedrijf

Wie ben ik en wat doe ik?

Page 3: Dode hoeken in je bedrijf
Page 4: Dode hoeken in je bedrijf

Organisatiecoachen

netwerkpartner

Studiegroep bedrijfsbeleid

ExpertgroepLMEG31000 Gecertificeerd in ISO 31000 – Risk Management

Page 5: Dode hoeken in je bedrijf

Total Respect Management

Page 6: Dode hoeken in je bedrijf

Wie ben ik en wat doe ik?

Wat heeft mij “getriggerd”?

Wat verwacht ik?

Page 7: Dode hoeken in je bedrijf

INHOUD• Hoe ontstaat chaos in organisaties?

• Hoe pak je chaos het best aan?

• Wat heeft deze aanpak met systeemdenken te maken?

• Wat is de link tussen Total Respect Management en systeemdenken?

• Met welke concrete stappen kun je onmiddellijk aan de slag?

• Nieuw aanbod ubeon academy!

Page 8: Dode hoeken in je bedrijf

Wat versta je onder DODE HOEKEN?

ofCHAOS in je bedrijf?

Page 9: Dode hoeken in je bedrijf

CYNEFIN MODEL

DISORDER

SIMPELCHAOS

COMPLEX GECOMPLICEERD

OORZAAK = GEVOLG

OORZAKEN ----------> GEVOLG

OORZAKEN - - - - - - - - - - - GEVOLGEN

OORZAKEN?

GEVOLGEN

KNOWN

KNOWABLEUNKNOWABLE

Page 10: Dode hoeken in je bedrijf

OEFENING - DIALOOG

In welk(e) domein(en) opereert jouw organisatie?

Leg uit waarom je denkt dat dit zo is!

Page 11: Dode hoeken in je bedrijf

CYNEFIN MODEL

DISORDER

PRACTICES

SIMPELCHAOS

COMPLEX GECOMPLICEERD

BEST PRACTICES

GOOD PRACTICESEMERGENTPRACTICES

NEW PRACTICES

Page 12: Dode hoeken in je bedrijf

OEFENING - DIALOOG

Welke “practices” zijn het meest aanwezig in jouw organisatie?

Hoe komt dit volgens jou!

Page 13: Dode hoeken in je bedrijf

CYNEFIN MODEL

DISORDER

THINKIN

G

SIMPELCHAOS

COMPLEX GECOMPLICEERD

SENSECATEGORISE

RESPOND

SENSEANALYSE

RESPOND

PROBESENSERESPOND

ACTSENSERESPOND

Page 14: Dode hoeken in je bedrijf

OEFENING - DIALOOG

Volgens welk patroon wordt doorgaansop events in jouw organisatie

gereageerd door het management?

Hoe komt dit volgens jou!

Page 15: Dode hoeken in je bedrijf

CYNEFIN MODEL

DISORDER

LEADERSH

IP

SIMPELCHAOS

COMPLEX GECOMPLICEERD

FEUDALLEADERSHIP

OLIGARCHICLEADERSHIP

MATRIARCHAL/PATRIARCHALLEADERSHIP

TYRANNICALorCHARISMATICLEADERSHIP

Page 16: Dode hoeken in je bedrijf

OEFENING - DIALOOG

Welke leiderschapsstijl domineert erin jouw organisatie?

Hoe komt dit volgens jou!

Page 17: Dode hoeken in je bedrijf

13/04/2023 SYSTEEM DENKEN

Page 18: Dode hoeken in je bedrijf

Hoe ontstaat chaos?

Page 19: Dode hoeken in je bedrijf

CYNEFIN MODEL

DISORDER

SIMPELCHAOS

COMPLEX GECOMPLICEERD

DODE HOEKEN?

Page 20: Dode hoeken in je bedrijf

Hoe pak je CHAOS aan?

Page 21: Dode hoeken in je bedrijf

CYNEFIN MODEL

ACT – SENSE – RESPONDCHARISMATISCH LEIDERSCHAP VISIE – MISSIE - AMBITIEVERNIEUWING & INNOVATIE

DISORDER

MANAGEM

ENT

SIMPELCHAOS

COMPLEX GECOMPLICEERDPROBE – SENSE – RESPONDCOACHEND LEIDERSCHAP WAARDEN - COMPETENTIESRISICO MANAGEMENT

SENSE – ANALYSE – RESPONDPARTICIPATIEF LEIDERSCHAP

COMPETENTIES & GEDRAGCONTINU VERBETEREN

SENSE – CATEGARISE – RESPONDCOMMAND & CONTROL GEDRAG & OMGEVING

PERFORMANCE MANAGEMENT

Page 22: Dode hoeken in je bedrijf

CHAOS en SYSTEEMDENKEN?

Page 23: Dode hoeken in je bedrijf

CYNEFIN MODEL

ACT – SENSE – RESPONDCHARISMATISCH LEIDERSCHAP VISIE – MISSIE - AMBITIEVERNIEUWING & INNOVATIE

DISORDER

SYST

EMS

THINKIN

G

SIMPELCHAOS

COMPLEX GECOMPLICEERDPROBE – SENSE – RESPONDCOACHEND LEIDERSCHAP WAARDEN - COMPETENTIESRISICO MANAGEMENT

SENSE – ANALYSE – RESPONDPARTICIPATIEF LEIDERSCHAP

COMPETENTIES & GEDRAGCONTINU VERBETEREN

SENSE – CATEGARISE – RESPONDCOMMAND & CONTROL GEDRAG & OMGEVING

PERFORMANCE MANAGEMENT

Page 24: Dode hoeken in je bedrijf

Verkoop

Succes

Duidelijkheid

24

Verschillende opinies / strategieën

Communicatie

Werk

Gelijk (hoe meer hoe meer)

Tegengesteld (hoe meer hoe minder)

Fouten / Inefficiënties

Personeel

Framework

Expliciete strategie

Page 25: Dode hoeken in je bedrijf

CHAOS,SYSTEEMDENKEN

enTR³M?

Page 26: Dode hoeken in je bedrijf

CYNEFIN MODEL

ACT – SENSE – RESPONDCHARISMATISCH LEIDERSCHAP VISIE – MISSIE - AMBITIEVERNIEUWING & INNOVATIE

DISORDER

TR³M

SIMPELCHAOS

COMPLEX GECOMPLICEERDPROBE – SENSE – RESPONDCOACHEND LEIDERSCHAP WAARDEN - COMPETENTIESRISICO MANAGEMENT

SENSE – ANALYSE – RESPONDPARTICIPATIEF LEIDERSCHAP

COMPETENTIES & GEDRAGCONTINU VERBETEREN

SENSE – CATEGARISE – RESPONDCOMMAND & CONTROL GEDRAG & OMGEVING

PERFORMANCE MANAGEMENT

Page 27: Dode hoeken in je bedrijf
Page 28: Dode hoeken in je bedrijf

13/04/2023 28

Page 29: Dode hoeken in je bedrijf

Het TR³M FRAMEWORK

Page 30: Dode hoeken in je bedrijf

INZICHTEN• Hoe ontstaat chaos in organisaties?

• Hoe pak je chaos het best aan?

• Wat heeft deze aanpak met systeemdenken te maken?

• Wat is de link tussen Total Respect Management en systeemdenken?

• Met welke concrete stappen kun je onmiddellijk aan de slag?

Page 31: Dode hoeken in je bedrijf

Kun je het leren?

Page 32: Dode hoeken in je bedrijf

Boeken• Peter Senge

– The fifth discipline• Russel Ackoff

– Ackoff's F/laws: The Cake• Gene Bellinger

– A journey in the realm of systems• Robert Fritz• Michael Goodman, Jaap Schaveling, Bill Bryan

– Systeemdenken• Linda Booth Sweeney & Dennis Meadows

– The systems thinking playboek• …• Peter Blokland & Genserik Reniers

– Total Respect Management - Excellent leidinggeven voor de toekomst

Page 33: Dode hoeken in je bedrijf

Opleidingen 2014• ubeon | academy– Leer systeemdenken• 6 avonden – 6 modules van 1 dagdeel• Fifth discipline

– Systemische archetypes• 10 archetypes in 10 modules van 1 dagdeel

– Systeemdenken in de praktijk• 6 x 1 of 3 x 2 dagen – 6 modules van 1 dag• Systeemdenken als methode

– Total Respect Management• 10 modules van 1 dag

Page 34: Dode hoeken in je bedrijf

NIEUW AANBOD!• PASPOORT SYSTEEMDENKEN

Leer systeemdenken

Systemische archetypes

Systeemdenken in de praktijk

2560 euro ipv 4430 euro (of zelfs 4900 euro)

Met KMO-portefeuille = 1280 euro (voor 28 dagdelen!)

3 JAAR GELDIG NA INSCHRIJVING

All-in, met drie boeken over systeemdenken inbegrepen!

97%

Page 35: Dode hoeken in je bedrijf

NIEUW AANBOD!• PASPOORT SYSTEMISCH ONDERNEMEN

Leer systeemdenken

Systemische archetypes

Systeemdenken in de praktijk

Total Respect Management

5460 euro ipv 7200 euro (of zelfs 8400 euro)

Met KMO-portefeuille = 2730 euro (voor 48 dagdelen!)3 JAAR GELDIG NA INSCHRIJVING

All-in, met vier boeken over TR³M & Systeemdenken inbegrepen!

97%

Page 36: Dode hoeken in je bedrijf

SYSTEMISCH ONDERNEMEN: Inspiratie en Kennismaking - Workshops

TOTAL RESPECT MANAGEMENT FRAMEWORK

PASPOORT – SYSTEMISCH ONDERNEMEN

PASPOORT - SYSTEEMDENKEN TOTALRESPECT

MANAGEMENTLEER

SYSTEEMDENKENSYSTEMISCH ARCHETYPES

SYSTEEMDENKEN IN DE PRAKTIJK

MODULE 1

MODULE 2

MODULE 3

MODULE 4

MODULE 5

MODULE 6

MODULE 1

MODULE 2

MODULE 3

MODULE 4

MODULE 5

MODULE 6

MODULE 7

MODULE 8

MODULE 9

MODULE 10

MODULE 1

MODULE 2

MODULE 3

MODULE 4

MODULE 5

MODULE 6

MODULE 7

MODULE 8

MODULE 9

MODULE 10

MODULE 1

MODULE 2

MODULE 3

MODULE 4

MODULE 5

MODULE 6

Colle

ctiev

e in

telli

genti

e vo

or m

anag

ers

Syst

eem

denk

en v

oor g

roei

ers

Men

tale

mod

elle

n vo

or m

anag

ers

Syst

emis

che

arch

etyp

es v

oor c

onsu

ltant

s

Bren

g je

org

anis

atie

in b

alan

s

Creë

er e

en le

rend

e or

gani

satie

Geb

ruik

de

krac

ht v

an p

erce

ptie

Ged

eeld

e vi

sie

– go

ud v

oor j

e be

drijf

Wor

dt e

en b

ewus

t bijd

rage

nd b

edrij

f

In ze

ven

stap

pen

naar

exc

elle

nt le

idin

ggev

en

23 JA

N 1

4 –

OO

STER

ZELE

27 F

EB 1

4 –

KON

TICH

03 A

PR 1

4 –

OO

STER

ZELE

08 M

EI 1

4 –

KON

TICH

12 JU

N 1

4 –

OO

STER

ZELE

11 S

EP 1

4 –

KON

TICH

09 O

KT 1

4 –

OO

STER

ZELE

27 N

OV

14 –

KO

NTI

CH

GRATIS - 147 euro

97 euro met gratis TR³M starterset

175 euro

350 euro

970 euro

1870 euro

2770 euro

2560 euro

5460 euro

1590 euro

350 euro

175 euro

Page 37: Dode hoeken in je bedrijf

OpleidingWEEK - TRIMESTER 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Workshop SO 16/jan 20/feb 20/mrt

Workshop TR³M 23/jan 27/feb

Archetypes 13/jan 10/feb 17/mrt

Mindset 22/jan 30/jan 5/feb 11/feb 19/feb 26/feb

Methode 18/jan 1/feb 15/feb 1/mrt 15/mrt 29/mrt

TR³M 31/jan 21/feb 28/feb 14/mrt

OpleidingWEEK - TRIMESTER 2

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Workshop SO 24/apr 15/mei 19/jun

Workshop TR³M 3/apr 8/mei 12/jun

Archetypes 28/apr 26/mei 23/jun

Mindset

Methode

TR³M 4/apr 25/apr 9/mei 23/mei 6/jun 20/jun

OpleidingWEEK - TRIMESTER 3

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Workshop SO 18/sep

Workshop TR³M 11/sep

Archetypes 8/sep

Mindset 16/sep 23/sep

Methode

TR³M 30/aug 13/sep 27/sep

OpleidingWEEK - TRIMESTER 4

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Workshop SO 16/okt 20/nov 18/dec

Workshop TR³M 9/okt 27/nov

Archetypes 13/okt 10/nov 15/dec

Mindset 30/sep 7/okt 14/okt 21/okt

Methode 23-24/okt 13-14/nov 04-05/dec

TR³M 11/okt 25/okt 8/nov 22/nov 6/dec 20/dec +10/jan/15

Page 38: Dode hoeken in je bedrijf

Total Respect Management

AANBOD: 50,00 euro ipv 60,00 euro

Boek alleen: 35,00 euro ipv 40 euro

Kubus alleen: 20,00 euro ipv 25,00 euro

Page 39: Dode hoeken in je bedrijf

• Met welk gevoel ga je naar huis?– Zijn je verwachtingen ingelost?

– Wat neem je mee van deze workshop?

– Vind je dergelijke workshop 147 euro waard?

Page 40: Dode hoeken in je bedrijf

Peter Senge over "leadership"