3
Döden ur ett existentiellt perspektiv Faktum: alla skall vi dö. Men vad händer efteråt… och med vad?

Döden ur ett existentiellt perspektiv

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Döden ur ett existentiellt perspektiv. Faktum: alla skall vi dö. Men vad händer efteråt… och med vad?. Kropp och själ-problematiken. Ett liv efter detta kräver något som överlever kroppen… en själ? - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Döden ur ett existentiellt perspektiv

Döden ur ett existentiellt perspektiv

Faktum: alla skall vi dö. Men vad händer efteråt… och med

vad?

Page 2: Döden ur ett existentiellt perspektiv

Kropp och själ-problematiken

• Ett liv efter detta kräver något som överlever kroppen… en själ?

• Kropp utan själ – en själ utan sinnesförnimmelser? Eller något radikalt annorlunda? Vad skulle det kunna vara?

• Vad vet vi om relationen mellan medvetande och kropp? Vilka slutsatser kan vi dra av det vi vet?

Page 3: Döden ur ett existentiellt perspektiv

Döden som existentiell fråga

• Hur bör vi känna för döden? • Är frågan om ett eventuellt liv efter detta det

enda som avgör? • Är det fruktansvärt att sluta existera? • Är döden något ont? • Bör vi vara rädda för döden? • Kan döden ge mening till livet?