of 8 /8

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - ataturkilkeleri.deu.edu.trataturkilkeleri.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2016/12/Jenerik-Dosya-1.pdf · Yrd. Doç. Dr. Seher BOYKOY Uludağ Üniversitesi

  • Upload
    dangdat

  • View
    222

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -...

Page 1: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - ataturkilkeleri.deu.edu.trataturkilkeleri.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2016/12/Jenerik-Dosya-1.pdf · Yrd. Doç. Dr. Seher BOYKOY Uludağ Üniversitesi
Page 2: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - ataturkilkeleri.deu.edu.trataturkilkeleri.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2016/12/Jenerik-Dosya-1.pdf · Yrd. Doç. Dr. Seher BOYKOY Uludağ Üniversitesi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİATATÜRK İLKELERİ VE

İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ

Cilt / Volume: XVI Sayı / Issue: 33

İzmir - 2016

Yıl / Year: 2016

ÇAĞDAŞTÜRKİYE TARİHİARAŞTIRMALARI

DERGİSİ

Güz / Autumn

Dokuz Eylül University Principles Of Ataturk And Revolution History Institute

JOURNAL OF MODERNTURKISH HISTORY

STUDIES

Page 3: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - ataturkilkeleri.deu.edu.trataturkilkeleri.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2016/12/Jenerik-Dosya-1.pdf · Yrd. Doç. Dr. Seher BOYKOY Uludağ Üniversitesi

Yayın No: 09.8888.5600.000/BY.016.028.872ISSN: 1300-0756

1. Baskı

Basım Yeri : Dokuz Eylül Üniversitesi MatbaasıYayın Kabul Tarihi : 27.12.2016Basım Tarihi : 13.01.2017Basım Adedi : 150 adetBasım Yeri Adresi : Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası DEÜ Tınaztepe Kampüsü 35390 Buca - İZMİR Tel : 0(232) 301 93 00 - Fax : 0(232) 301 93 13

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi; TÜBİTAK / ULAKBİM, Index Copernicus, EBSCO veASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi) tarafından taranmaktadır.Yayınlanan yazılarda ileri sürülen görüşlerin sorumluluğu, yazarlarına aittir.Dergide yayınlanan makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

© Tüm Hakları Saklıdır.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİCilt: XVI Sayı: 33 Yıl: 2016 / Güz

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI

Yazışma Adresi : Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Tınaztepe Yerleşkesi , Buca - 35390 İZMİR Tel: 0 (232) 301 79 28 - 453 98 29 Fax: 0 (232) 453 99 07E -posta : cttad.[email protected] http://web.deu.edu.tr/ataturkilkeleri/tr/index.htm

Kapak ve Sayfa : Ahmet Yılmaz ([email protected])

Ön ve Arka Kapak : Harb Mecmuası

Derginin Sahibi : Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Adına Prof. Dr. Bülent ÇUKUROVA

Sorumlu Müdür : Prof. Dr. Bülent ÇUKUROVA

Yönetim Yeri : T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Buca - 35390 İZMİR

Yayının Türü : Uluslararası Akademik Hakemli - Altı Ayda Bir Yayınlanır.

Page 4: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - ataturkilkeleri.deu.edu.trataturkilkeleri.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2016/12/Jenerik-Dosya-1.pdf · Yrd. Doç. Dr. Seher BOYKOY Uludağ Üniversitesi

Publication No: 09.8888.5600.000/BY.016.028.872ISSN: 1300-0756

First edition

Printing Place : Dokuz Eylul University, Printing HouseAcceptance Date : 27.12.2016Printing Date : 13.01.2017Total number printed : 150Printing Place Adress : Dokuz Eylul University Printing House DEU Tınaztepe Campus 35390 Buca / IZMIR / TURKEY Tel: +90(232) 301 93 00 - Fax: +90(232) 301 93 13

Journal of Modern Turkish History Studies is indexed by TÜBİTAK / ULAKBİM, Index Copernicus, EBSCO, ASOS.Responsibility of opinions which are suggested in published articles belong to their authors.Articles published in the journal can not be used without quoting.

© All Rights Reserved.

PRINCIPLES OF ATATURK AND REVOLUTION HISTORY INSTITUTEJOURNAL OF MODERN TURKISH HISTORY STUDIESVolume: XVI Issue: 33 Year: 2016 / Autumn

PUBLICATION OF DOKUZ EYLUL UNIVERSITY

Address : Dokuz Eylul University - Principles of Ataturk and Revolution History Institute - Buca - 35390 Izmir / TURKEY Tel: +90 (232) 301 79 28 - 453 98 29 Fax: +90 (232) 453 99 07E -mail : cttad.[email protected] http://web.deu.edu.tr/ataturkilkeleri/tr/index.htm

Page and Cover Design : Ahmet Yilmaz ([email protected])

Front and Back Cover : Journal of War

Owner of Journal : Dokuz Eylul University, on behalf of Principles of Ataturk and Revolution History Institute - Prof. Dr. Bülent ÇUKUROVA

Responsible Director : Prof. Dr. Bülent ÇUKUROVA

Place of Administration : T.C. Dokuz Eylul University - Principles of Ataturk and

Revolution History Institute - Buca - 35390 Izmir / TURKEY

Type of Publication : International peer-reviewed journal – Published every six months.

Page 5: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - ataturkilkeleri.deu.edu.trataturkilkeleri.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2016/12/Jenerik-Dosya-1.pdf · Yrd. Doç. Dr. Seher BOYKOY Uludağ Üniversitesi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

DOKUZ EYLUL UNIVERSITYINSTITUTE OF ATATURK’S PRINCIPLES AND TURKISH REVOLUTION HISTORY

JOURNAL OF MODERN TURKISH HISTORY STUDIES

Sahibi / OwnerDokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Prof. Dr. Bülent ÇUKUROVA

Yayın Kurulu / Editorial Board

Sayı Editörü / Issue EditorProf. Dr. Bülent ÇUKUROVA

Sekretarya / SecretaryAraş. Gör. Ferah AYYILMAZ ARAS Araş. Gör. Aymelek ŞENELAraş. Gör. Mustafa KIRIŞMAN Okt. Ahmet YILMAZ

Bu Sayının Hakem Kurulu / Referees of This IssueProf. Dr. Fatma ACUN Hacettepe ÜniversitesiProf. Dr. Bülent ÇUKUROVA Dokuz Eylül ÜniversitesiProf. Dr. Yasemin DOĞANER Hacettepe ÜniversitesiProf. Dr. Mehmet Akif ERDOĞDU Ege ÜniversitesiProf. Dr. Timuçin Faik ERTAN Ankara ÜniversitesiProf. Dr. Hakan UZUN Ankara ÜniversitesiProf. Dr. Behçet Kemal YEŞİLBURSA Uludağ ÜniversitesiProf. Dr. Şerife YORULMAZ Mersin ÜniversitesiProf. Dr. Saime YÜCEER Uludağ ÜniversitesiDoç. Dr. Mustafa Taner ALBAYRAK Piri Reis ÜniversitesiDoç. Dr. Necdet BİLGİ Ankara ÜniversitesiDoç. Dr. Fevzi ÇAKMAK Dokuz Eylül ÜniversitesiDoç. Dr. Rahmi ÇİÇEK Karadeniz Teknik ÜniversitesiDoç. Dr. Nilsen GÖKÇEN Dokuz Eylül ÜniversitesiDoç. Dr. Ertan GÖKMEN Celal Bayar ÜniversitesiDoç. Dr. Umut KARABULUT Pamukkale ÜniversitesiDoç. Dr. Emel KAYIN Dokuz Eylül ÜniversitesiDoç. Dr. Hasan MERT Ege ÜniversitesiDoç. Dr. Melih TINAL Dokuz Eylül ÜniversitesiDoç. Dr. Cihan ÖZGÜN Ege ÜniversitesiDoç. Dr. Nedim YALANSIZ Dokuz Eylül ÜniversitesiYrd. Doç. Dr. Seher BOYKOY Uludağ ÜniversitesiYrd. Doç. Dr. İbrahim BOZKURT Mersin ÜniversitesiYrd. Doç. Dr. Taner BULUT Adnan Menderes ÜniversitesiYrd. Doç. Dr. Nurten ÇETİN Trakya ÜniversitesiYrd. Doç. Dr. Füsun ÇOBAN DÖŞKAYA Dokuz Eylül ÜniversitesiYrd. Doç. Dr. Doğan DUMAN Dokuz Eylül ÜniversitesiYrd. Doç. Dr. Mehmet Emin ELMACI Dokuz Eylül ÜniversitesiYrd. Doç. Dr. Kadir Emrah ERGİNER Dokuz Eylül ÜniversitesiYrd. Doç. Dr. Alev GÖZCÜ Dokuz Eylül ÜniversitesiYrd. Doç. Dr. Müslime GÜNEŞ Adnan Menderes ÜniversitesiYrd. Doç. Dr. Murat KILIÇ Süleyman Demirel ÜniversitesiYrd. Doç. Dr. Ahmet MEHMETEFENDİOĞLU Dokuz Eylül ÜniversitesiYrd. Doç. Dr. Bülent UĞRASIZ Dokuz Eylül ÜniversitesiYrd. Doç. Dr. Yenal ÜNAL Bartın Üniversitesi

Prof. Dr. Bülent ÇUKUROVAYrd. Doç. Dr. Türkan BAŞYİĞİTYrd. Doç. Dr. Alev GÖZCÜYrd. Doç. Dr. Ahmet MEHMETEFENDİOĞLU

Prof. Dr. Kemal ARIDoç. Dr. Fevzi ÇAKMAK Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin ELMACIYrd. Doç. Dr. Kenan KIRKPINAR

Page 6: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - ataturkilkeleri.deu.edu.trataturkilkeleri.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2016/12/Jenerik-Dosya-1.pdf · Yrd. Doç. Dr. Seher BOYKOY Uludağ Üniversitesi

Cilt / Volume: Sayı / Issue: Yıl / Year:

İÇİNDEKİLER / CONTENTSSayfa / Page

EditördenEditor’s Note 1

MAKALELER / ARTICLES:Melek ÇOLAK, Sezgin TOPAL MIZRAKMacar Gençlik Heyetinin İstanbul Ziyareti (1877)Hungarian Youth Delegation Visit To Istanbul (1877)

Cihan ÖZGÜNOsmanlı Devleti’nin Son Zamanlarında Çocuk Dilenciler SorunuThe Problem Of Child Beggars In The Last Period Of The Ottoman Empire

Mustafa GÜNCÜİkinci Meşrutiyet Gazetecilerinden Zeki Bey Suikastının Kamuoyunda YankılarıThe Second Constitutional Journalists’ Zeki Bey Public Echoes Of The Assassination Of Intelligence

Muhammet GÜÇLÜAntalya’da Anadolu Gazetesine Göre Londra Konferansı’na Katılan Ankara Heyeti’nin Avrupa’ya Yolculuğu (6-22 Şubat 1921)The Journey Of Ankara Delegation To Europe Who Participated In London Conference Based On Anatolia In Antalya Newspaper (February 6-22, 1921)

Füsun ÇOBAN DÖŞKAYAGrace Ellison: An Englishwoman In A Turkish HaremGrace Ellison: Türk Hareminde Bir İngiliz Kadını

Nilüfer ERDEMLozan Görüşmeleri Sırasında Patrikhane Meselesi KarşısındaPatrik Meletios’un Yunan Kaynaklarına Yansıyan YaklaşımıThe Approach Of Patriarch Meletios During The Lausanne NegotiationsRelated With Patriarchate Issue As Reflected To Greek Sources

5

25

61

71

93

105

XVI 33 2016

Page 7: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - ataturkilkeleri.deu.edu.trataturkilkeleri.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2016/12/Jenerik-Dosya-1.pdf · Yrd. Doç. Dr. Seher BOYKOY Uludağ Üniversitesi

Bayram BAYRAKDARTarih ve Propaganda: Morgenthau’nun Öyküsü ve Mavi Kitap ÖrneğiHistory And Propaganda: The Example Of Morgenthau’s Story And Blue Book

Zehra ASLAN, Gülşah KURT GÜVELOĞLUErmeni Emval-i Metrukelerine Dair Alınan Kararlar ve Ermeni Cemaati ile İlişkiler (1923-1938)Decisions Taken Regarding The Armenian Abondoned Goods And Relations With The Armenian Community During Ataturk Era (1923-1938)

Recep ÇELİKİngiliz Korumasında Sultan Vahideddin’in Sürgün SeyahatleriExile Travels Of Ex-Sultan Vahideddin Under British Protection

Nadir YURTOĞLUTürkiye’de Zonguldak- Ereğli Kömür Havzasının Yapısal Analizi (1920-1960)Structural Analysis Of Zonguldak-Eregli Coal Field In Turkey (1920-1960)

Sezen KARABULUTA Study Of State-Society Relations Through Urban Space: Izmir Konak Square, 1922-1970Devlet-Toplum İlişkilerini Kentsel Mekân Üzerinden Okumak: İzmir Konak Meydanı (1922-1970)

Ufuk ERDEMYeni Bilgi ve Belgeler Işığında Atatürk’e Suikast Girişimi (1935-1936)The Assassination Attempt To Ataturk In The Light Of New Information And Documents (1935-1936)

Yenal ÜNALRefik Halit Karay’ın Eserlerinde Batı İmgesiWestern Image In The Works Of Refik Halid Karay

Mete Kaan KAYNAR, Gökhan AKNiyazi Berkes ve 1940’lı Yılların Sol Muhalif Dergisi “Yurt ve Dünya” BirlikteliğiInteraction Between Niyazi Berkes And The Leftist-Disident Periodical Yurt ve Dünya At 1940s

135

163

183

211

257

275

307

325

Page 8: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - ataturkilkeleri.deu.edu.trataturkilkeleri.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2016/12/Jenerik-Dosya-1.pdf · Yrd. Doç. Dr. Seher BOYKOY Uludağ Üniversitesi

Erol EVCİNİkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’de Turizm ve PropagandaTourism And Propaganda In Turkey In Years Of World War Two

Giray SAYNUR DERMAN, Vefa KURBANKıbrıs Sorununun Türk Dış Politikasına EtkisiVe ABD-SSCB İle İlişkilerThe Effect of the Cyprus Issue on the Turkish Foreign Policy and Relations With US-USSR

373

455