Doon van bedrijfsmodel naar bedrijf v1.0

 • View
  3.339

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vertaling van innovatief bedrijfsmodel naar de inrichting van een (nieuwe) organisatie.

Text of Doon van bedrijfsmodel naar bedrijf v1.0

 • 1. maandag 27 mei 13
 • 2. Van bedrijfsmodel naar bedrijf!Vertaling van een innovatief business model naar deinrichting van een (nieuwe) organisatiemaandag 27 mei 13
 • 3. Innovatie verandert het spel en hetspeelveldmaandag 27 mei 13
 • 4. Innovatie van jezelf en anderenverandert de kern van wie jebent als organisatie. Hetverandert wat je doet, hoe je hetdoet en voor wie je het doet.maandag 27 mei 13
 • 5. Organisaties moeten effectief inkunnen spelen op trends enproducten maken die passen bijde klantbehoefte.maandag 27 mei 13
 • 6. Waarom innoveren?Om waarde toe te voegen aanklanten van deze tijd.maandag 27 mei 13
 • 7. Hoe gaat jouw toekomstige businessmodel er uit zien?maandag 27 mei 13
 • 8. Van traditioneel innoveren naarslim versnellen** gebaseerd op de Lean startup aanpakmaandag 27 mei 13
 • 9. 9 van de 10 nieuwe producten endiensten falen.Uit: http://www.slideshare.net/startupfest/10-steps-to-product-market-t1maandag 27 mei 13
 • 10. Moeten we dan nog wel wekentot maanden schrijven aan eenbusinessplan?.maandag 27 mei 13
 • 11. En deze heel effectief en efficintimplementeren?maandag 27 mei 13
 • 12. En er pas na maandenachterkomen dat wij bij de 9horen....?maandag 27 mei 13
 • 13. Of moeten we de focus leggen op zo snelen zo goedkoop mogelijk leren welkalternatief wel werkt?maandag 27 mei 13
 • 14. Traditioneel innoverenEfficint en effectief uitvoeren van eenbusiness planSlim versnellenZoeken naar een duurzaam, herhaalbaar enschaalbaar business modelmaandag 27 mei 13
 • 15. Hoeveel marge kan je nog halendoor de huidige organisatie nogefficinter te maken?maandag 27 mei 13
 • 16. Traditioneel innoverenEfficint en effectief uitvoeren van eenbusiness planVerbeteren van bestaande processen endienstenSlim versnellenZoeken naar een duurzaam, herhaalbaar enschaalbaar business modelNieuwe producten en diensten bedenkenmaandag 27 mei 13
 • 17. En kunnen we wel vooruit plannen als weniet weten of het model werkt?maandag 27 mei 13
 • 18. Traditioneel innoverenEfficint en effectief uitvoeren van eenbusiness planVerbeteren van bestaande processen endienstenPlannen en voorspellenSlim versnellenZoeken naar een duurzaam, herhaalbaar enschaalbaar business modelNieuwe producten en diensten bedenkenExperimenteren, leren, meten, aanpassen. Zosnel mogelijk leren wat werktAangepast uit: http://steveblank.com/2012/12/03/the-future-of-corporate-innovation-and-entrepreneurship/maandag 27 mei 13
 • 19. We moeten zo snel mogelijk leren welk idee werkt.en niet maanden of zelfs jaren vooruit plannenmaandag 27 mei 13
 • 20. We moeten zo snel mogelijk leren welk idee werkt.en niet maanden of zelfs jaren vooruit plannenOmdat geen business plan het eerstecontact met de klant overleeft.maandag 27 mei 13
 • 21. We moeten de klant zo snelmogelijk betrekken. Om tekunnen leren wat de klantervaart als waarde.maandag 27 mei 13
 • 22. Wat hebben we nodig om de stap temaken van traditioneel innoveren naarslim versnellen?maandag 27 mei 13
 • 23. In ieder geval een tool die hetmogelijk maakt de kernaspectenvan een businessplan insamenhang duidelijk te maken.maandag 27 mei 13
 • 24. Slim versnellen=Snel een business plan makenmaandag 27 mei 13
 • 25. Business Model Canvas *Een gemeenschappelijke taal ombusiness modellen te beschrijven,visualiseren, beoordelen en teveranderen* uit: Business Model Generationmaandag 27 mei 13
 • 26. Het Business Model Canvas beschrijftde 9 belangrijkste aspecten van eenbedrijfsmodelmaandag 27 mei 13
 • 27. maandag 27 mei 13
 • 28. Het Business Model Canvas (BMC) Geeft ongekend inzicht in de kern van een bedrijfsmodel Geeft de mogelijkheid om bedrijfsplannen te communiceren Maakt het mogelijk alternatieven te vergelijken Geeft inzicht in de samenhang van de belangrijkste aspectenmaandag 27 mei 13
 • 29. Aspecten van het Business Model Canvas Klantsegmenten - aan wie lever je waarde Waardepropositie - Hetgeen dat een probleem oplost voor deklant Kanalen - Hoe de waarde geleverd wordt Relatie met de klant - Hoe de relatie gemaakt en in levengehouden wordtmaandag 27 mei 13
 • 30. Inkomsten - waar komt het geld vandaan Middelen - Wie en wat is nodig voor het uitvoeren van hetbusiness model Activiteiten - Welke activiteiten zijn nodig Samenwerkingsverbanden - Met wie samen Kostenstructuur - Hoe zijn de kosten opgebouwdmaandag 27 mei 13
 • 31. Een Business Model Canvas beschrijftde kern van de organisatie in generieketermenmaandag 27 mei 13
 • 32. Het Business Model Canvasbeschrijft wat * je nodig hebt omwaarde te produceren en dit televeren ** aan je klant* activiteiten, middelen, samenwerkingsverbanden, kosten** via kanalen en relatiesmaandag 27 mei 13
 • 33. Maar deze beschrijving is in tealgemene termen!We moeten een vertaling maken van deactiviteiten in het businessmodel naarde nieuwe organisatie die nodig is omwaarde te leveren ** vertaling van model naar de inrichting of constructie van de nieuwe organisatiedie het leveren van het product of dienst mogelijk maaktmaandag 27 mei 13
 • 34. Dat is dus de vertaling van deservice die een organisatielevert naar hoe de organisatiedie service levertmaandag 27 mei 13