DOPRAVNÍ ZNAČKY

 • View
  36

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DOPRAVN ZNAKY. INTERAKTIVN POZNVAKA. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • DOPRAVN ZNAKYINTERAKTIVN POZNVAKAAutorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Fier. Dostupn z Metodickho portlu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovanho z ESF a sttnho rozpotu R. Provozuje Nrodn stav pro vzdlvn, kolsk poradensk zazen a zazen pro dal vzdlvn pedagogickch pracovnk (NV).

 • ZKAZ VJEZDU VECH MOTOROVCH VOZIDEL

 • ZKAZ VJEZDU VECH MOTOROVCH VOZIDELVBORN!Tato znaka informuje idie o tom, e nesmj vjet nebo odboit do takto oznaen silnice nebo cesty.

 • STEZKA PRO CHODCE

 • VBORN!Tato znaka ns informuje o tom, e cesta (silnice, ulice) nebo jej ps je vyhrazen dopravn znakou pro chodce.STEZKA PRO CHODCE

 • HLAVN SILNICE

 • VBORN!Tato znaka informuje idie, e jedou po hlavn silnici, a proto nemus dvat pednost v jzd ostatnm idim na kiovatce.HLAVN SILNICE

 • NEJVY POVOLEN RYCHLOST

 • VBORN!Tato znaka informuje idie o tom, e na silnici nesm pekroit na znace zapsanou rychlost.NEJVY POVOLEN RYCHLOST

 • DEJ PEDNOST V JZD

 • VBORN!Tato znaka idie informuje o tom, e mus dt pednost idim (motorovm vozidlm), kte jedou po hlavn silnici.DEJ PEDNOST V JZD

 • ZKAZ VJEZDU JZDNCH KOL

 • VBORN!Tato znaka ns informuje o tom, e na komunikaci nesm jezdit jzdn kola.ZKAZ VJEZDU JZDNCH KOL

 • ZKAZ ODBOEN

 • VBORN!Tato znaka informuje idie o tom, e nesmj na kiovatce odboit do oznaenho smru (v tomto ppad vlevo).ZKAZ ODBOEN

 • KIOVATKA

 • VBORN!Tato znaka idie informuje o tom, e pijdj na kiovatku.KIOVATKA

 • Stezka pro cyklisty

 • VBORN!Tato znaka ns informuje o tom, e cesta (silnice, ulice) nebo jej ps je vyhrazen dopravn znakou pro cyklisty.STEZKA PRO CYKLISTY

 • JAK SE JMENUJE TATO DOPRAVN ZNAKA A K EMU SLOU?

 • Tato znaka idim naizuje, aby v mst, kde se znaka nachz, zastavili.STOP

 • Pouit zdroje

  [cit. 2011-08-25]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: [cit. 2011-08-25]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: [cit. 2011-08-25]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CZ-P02_Hlavn%C3%AD_pozemn%C3%AD_komunikace.jpg> [cit. 2011-08-25]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: Frisky007. [cit. 2011-08-25]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: Frisky007. [cit. 2011-08-25]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: Frisky007. [cit. 2011-08-25]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: [cit. 2011-08-25]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: [cit. 2011-08-25]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: [cit. 2011-08-25]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: VBORN PRCE !!!