Dort hafta sunu_2

Embed Size (px)

Text of Dort hafta sunu_2

 • 1. GRSEL TASARIM VE MATERYAL TASARIMI Mehmet Bar HORZUM

2. retim Durumlarn Planlama

 • Giri
 • Sunu
 • Altrma
 • Geri Bildirim
 • Deerlendirme

3. Giri Etkinliklerini Planlama

 • rencilerin ilgisini ekme
 • Motivasyonu salama
 • Hedeflerden haberdar etme
 • Giri davranlarn saptama
 • Yeni ve eski renmeler arasnda iliki kurma

Bunlar Nasl Yapabiliriz? 4. Sunuyu Planlama

 • Ar Bilgiden Kanma
 • Dersin zetini Yapma
 • Tekrar
 • Kolaydan zora sralama
 • Genelleme yapma (Farkl altrma ve rnekler)
 • Dikkatleri ekme (nemli noktalara vurgu)

5. Altrma ve Geri Bildirim Planlama

 • Uygulanmayan bir davran kolay unutulur,
 • Geri Bildirin
 • Kapsaml olmaldr,
 • Belirgin olmaldr,
 • Dzeltici olmaldr,
 • Annda verilmelidir,
 • Pekitirici olmaldr

6. Deerlendirmeyi Planlama

 • retimden nce, annda ve sonra davranlar llecek mi? Nasl?

7. Ara-Gere Kavramlar

 • Ara-gere : retme, renme etkinliklerinde kullandmz yardmc kaynaklar ara-gere ikilisinden oluur.
 • Ara : Daha ok mekanik nitelikteki yardmc olup; gereci sunmada vazgeilmez gedir. rnek: Tepegz, bilgisayar, televizyon
 • Gere ; daha ok yazl basl nitelikteki yardmc olup, aracn vazgeilmez gesidir. rnek: Tepegz asetat, bilgisayar ve televizyon programlar

Ara Gerelerin Eitimdeki nemi Nedir? 8. Ara Gerelerin EitimdekiYeri ve nemi

 • oklu renme ortam salarlar (Duyu Organlar),
 • rencilerin bireysel ihtiyalarn karlamalarna yardmc olur (renme Stilleri),
 • Dikkat ekerler (Grsel-iitsel unsurlar ierme),
 • Hatrlamay kolaylatrrlar (Pavio),
 • Soyut kavramlar somutlatrrlar (Atom resmi),

9. Ara Gerelerin EitimdekiYeri ve nemi

 • Zamandan tasarruf salarlar (Bir resim bin kelimeye bedeldir)
 • Gvenli gzlem yapma imkan salarlar (Sanal Ortamlarda Deney),
 • Tekrar kullanlabilirler,
 • erii basitletirerek anlalmasn kolaylatrr,

10. Seimi Etkileyen Faktrler retim hedefleri Ara gere zellikleri retmenin tutumu,becerisi v.b. Yntem seimi Ara gere seimi (Son karar) renen zellikleri -renme stilleri, becerileri v.b retim ortam -klandrma, byklk,renci says 11. Aralarn Snflamas

 • Yanstlmayan Aralar
 • Yanstlan Aralar
  • Grsel
  • Grsel-itsel
  • Etkileimli

12. Yanstlmayan Aralar

 • Gerek eya, Nesneler, Basl Materyaller (Kitap, Ders Notu, vb.)
 • Grseller (Resim, izim, Grafik, Posterler, ema, izgi Film)
 • Gsterim Alanlar (Kara Tahta, Beyaz Tahta, Kopya Tahtas, Blten Tahtas, Dner Levha)

13. Yanstlan Aralar

 • Grsel Teknolojiler
  • Tepegz
  • Data Projektr
  • Slayt ve Opak Projektr
 • Grsel ve itsel Teknolojiler
  • Televizyon
  • Video
 • Etkileimli Teknolojiler
  • Bilgisayar
  • nternet

14. Grseller

 • Grseller fikirlerin somutlamasn salar.
 • Dikkat ekme, odaklanmalarn salama, duygusal cevaplar salayarak rencileri motive eder.
 • Anlalmas zor olan bilgileri basitletirir.
 • Zamandan ve paradan tasarruf salar

15. rendiklerimizin; %83 %11 %3,5 %1,5 %1 16. 17. 18. GRSEL OKURYAZARLIK

 • Grsel mesajlarn doru olarak yorumlanmas ve byle mesajlarn oluturulmas yeteneinin renilmesini ifade eder.
 • Grsel okuryazarl iki temel yaklam yoluyla gelitirilebilir. Bunlar; girdi ve kt stratejileridir.

19. GRD STRATEJLER

 • Grsel analiz becerileri yoluyla grsel mesajlar okuma veya kod zmede rencilere yardm eder.
 • Grselleri yorumlama
 • Geliim Etkisi (Ya)
 • Kltrel Etki (Sosyoekonomik Dzey, Yerleim Yeri)
 • Grsel Tercihler

20. IKTI STRATEJLER

 • rencilere grsel oluturma veya kodlamada yardmc olur.

21. yi Tasarlanm Materyalin zellikleri

 • Tasarm ilke ve eleri dikkate alnarak tasarlanm olma.
 • Anlatlacaklar hakknda aklk salama.
 • Kolay kullanlabilir ve gncellenebilir olma.
 • letilecek mesaj doru anlayabilmek ve yorumlayabilmek iin gerekli olan abay azaltma.

22. yi Tasarlanm Materyalin zellikleri

 • zleyenlerin mesaja aktif olarak odaklanmasn arttrmal
 • Materyal iinde bulunan tm unsurlar uyumlu ve tutarl olmal.
 • Mesajn en nemli parasna dikkati ekmeli.

23. GRSEL TASARIM

 • Tasarm eleri
 • Tasarm lkeleri

24. Tasarm eleri

 • izgi
 • Alan
 • ekil
 • Boyut
 • Doku
 • Renk

25. ZG

 • izgi ;gz, belirli bir alanda ya da bir alan etrafnda, hareket ettirerek dikkatleri eken tek boyutlu bir aratr.

26. ZGLER

 • Grafik eleri kullanld yer ve kullan biimine gre farkl alglanr. izgi asndan dnldnde yatay, dikey ve eik izgilerin farkl alglanacaktr.

27. ZG

 • Yatay izgi
  • Derinlik,
  • Hareketsizlik
  • Sakinlik
  • rn.: Ufuk, Cadde, Deniz

28. ZG

 • Dikey izgi
  • G,
  • Kuvvet
 • Kegen izgi
  • Hareket

29. Gllk etkisi Hareket etkisi Sabitlik ve Duraanlk etkisi 30. ZG

 • izgiler ayn zamanda ruh halini de yanstr.
 • Kaln izgi daha etkilidir.
 • Birbirine yakn noktalar dikkat eker
 • Hatrlama asndan kolay ve etkilidirler.

31. ZG

 • Nesneleri Blmek ve Birletirmek,
 • Fikir, kavram veya sre basamaklarn blme,
 • Nesne veya fikirleri kolayca grselletirme amacyla kullanlrlar.

32. EKL ve Form

 • ekil;bir yzey zerinde oluturulan iki boyutlu biimdir.
 • Form;kullanlan biimlerin birbirine gre yerleimidir.

33. EKL ekil evresindeki nesneyi sarmaktadr. 34. EKL

 • Farkl ekillerden btn oluturma
 • Farkl ekillerle dikkat ekme
 • Temel dzeyde bilgi detaya yer vermeme amacyla kullanlr.

35. Olumlu ve olumsuz ekiller

 • Olumlu ekiller; istenerek kullanlan ekilleri ifade eder.
 • Olumsuz ekiller; ekillerin etrafndaki olumsuz boluklar ifade eder.
 • retim materyallerinde olumlu ve olumsuz ekillere dikkat etmek gerekir.

36. Olumlu ve olumsuz ekiller 37. ALAN

 • Alan
  • alma evresi
  • Grseli oluturan evreyi ifade eder.
 • Ak Alan
 • Kapal Alan

38. ALAN

 • Ak Alan
  • Kullanm alan dnda kalan yerlerdir.
  • Resim, grafik, yaz vb. ile dolu olmayan yerleri ifade eder.
  • Kompozisyonun bir paras
  • Karmaklk ve kalabalk duygusunu giderme

39. ALAN

 • Kapal Alan
  • Kullanlan alanlar ifade eder.
  • Resim, grafik, yaz vb. ile dolu olan alanlardr.
 • Grseldeki kompozisyonun bir parasdrlar.

40. ALAN

 • Kural Teknii
  • Grseldeki alann 3 satr
  • 3 stuna blnmesini ifade eder.
  • En nemli para sol st kedir.

41. 42. BOYUT

 • Grecelidir.
 • evreleyen cisimlerden etkilenir
 • Dikdrtgen (Masa, Bina)
 • Ak ve parlak ekiller daha byk alglanr
 • Boyuta tasarmda bo alana gre karar verilir
 • Nesne hakkndaki bilgi sunar.

43. DOKU

 • Doku iki boyuta nc boyut katar.
 • Dikkat ekmek
 • Btnl artrmak
 • Hissetmeyi artrmak amacyla kullanlr.
 • retim materyalinin hazrlanmasnda kullanlacak malzemenin zelliine bal olarak deiiklik gsterir.

44. DOKU 45. 46. 47. RENK

 • Uygun renk seimleri; grsel tasarm gelitirir ve ayr bir hava/nem kazandrr, dikkat uyarr ve grsel etki yapar.

48. RENK 49. RENK

 • Renkler alglama zerinde etki olutururlar.
 • Grsele canllk katarak, nemli noktalar ve bilgiler zerinde dikkati toplar.
 • Benzerlik ve farkllklarn ortaya koyulmasn salar ve grntnn gerekliini artrr.