Dr. Guy Touquet Neuropsychiater Psychiatrisch Ziekenhuis H.Hart Ieper

Embed Size (px)

Text of Dr. Guy Touquet Neuropsychiater Psychiatrisch Ziekenhuis H.Hart Ieper

 • Dia 1
 • Dr. Guy Touquet Neuropsychiater Psychiatrisch Ziekenhuis H.Hart Ieper
 • Dia 2
 • Prodromale fase Kritische periode Premorbied niveau
 • Dia 3
 • Begrippen psychose, remissie en herstel Detectie van de prodromale fase: Belang verkorting duur onbehandelde psychose Het klinisch beeld Het proneness-persistence-psychosis model Definitie van een high risk groep Gestructureerd interview CAARMS Validatie van de high risk definitie Behandelingsmogelijkheden Behandeling en opvolging gedurende de kritische periode (eerste 5 jaar) Assertive Community Treatment Resultaten van intensieve follow-up: Kopenhagen Maastricht Londen
 • Dia 4
 • SCHIZOFRENIE ANDERE PSYCHOTISCHE STOORNISSEN A. Kenmerkende symptomen: 2 >1 maand 1. Wanen 2. Hallucinaties 3. Onsamenhangende spraak 4. Chaotisch/Katatoon gedrag 5. Negatieve symptomen: afgevlakt affect, spraakarmoede of apathie B. Sociaal/beroepsfunctioneren gedaald C. > 6 maand D. Exclusie psychotische stemmingsstoornis E. Exclusie oorzaak middelen/somatische ziekte F. Samenhang met autisme is mogelijk Kortdurende psychotische stoornis: Symptomen A1 tot A4 Duur 1dag tot 1 maand Functioneel herstel Exclusie D en E Schizofreniforme stoornis: Criteria A,D en E 1 tot 6 maand Schizoaffectieve stoornis: A symptomen tijdens depressieve, manische of gemengde episode 2 weken wanen of hallucinaties bij normale stemming Periodes van stemmingsstoornis nemen belangrijk deel in van de ziekteperiode
 • Dia 5
 • Remissie: afwezigheid van positieve en negatieve symptomen gedurende 6 maanden: Wanen Hallucinaties Onsamenhangende spraak Chaotisch/katatoon gedrag Negatieve symptomen: afgevlakt affect, spraakarmoede of apathie Herstel: afwezigheid van symptomen en terugkeer naar vroeger sociaal/beroepsmatig functioneren Genezing: herstel zoals hierboven zonder behandeling o.a. medicatie
 • Dia 6
 • Positieve symptomen : andere realiteitsbeleving Negatieve symptomen: Psychomotore armoede Anhedonie Desorganisatie: Inadequaat affect Denkstoornis Gestoorde spraak Bizar gedrag Depressie
 • Dia 7
 • Begrippen psychose, remissie en herstel Detectie van de prodromale fase: Belang verkorting duur onbehandelde psychose Het klinisch beeld Het proneness-persistence-psychosis model Definitie van een high risk groep Gestructureerd interview CAARMS Validatie van de high risk definitie Behandelingsmogelijkheden Behandeling en opvolging gedurende de kritische periode (eerste 5 jaar) Assertive Community Treatment Resultaten van intensieve follow-up: Kopenhagen Maastricht Londen
 • Dia 8
 • Lieberman, J.A. Neuropsychopharmacology,1996(14), 3S-21S 10 weken 24 weken 1 jaar 2 jaar Eerste episode N= 70 5 jaar follow-up
 • Dia 9
 • Crumlish N e.a., Br J Psychiatry (2009)194,18-24 doi: 10.1192/bjp.bp.107.048942 DUI < 2 jaar DUI > 2 jaarDUI < 2 jaar I > 2 jaar 118 niet-affectieve psychose Vanaf 12 jaar Metingenbij aanvang, na 4 en 8 jaar: DUP en DUI Premorbied Niveau PANNS SCID GAF
 • Dia 10
 • 49 ARMS patinten Early Recogntion Inventory Follow-up van 1 jaar 18-36 jaar Periode 2000-2006 Metingen: BPRS GAF HoNOS Behandeling met psychotherapie en farmacotherapie Fusar-Poli P, e.a. Br J Psychiatry (2009), 194, 181-182 Resultaat: Er is een correlatie tussen de duur van niet behandeling van at risk symptomen en de verandering in GAF score over 1 jaar
 • Dia 11
 • Populatie: 125 onbehandelde eerste episode patinten 18-45 jaar 10/2001-12/2002 Regio 3.10 6 Metingen : PANSS&WHO-QL 6-15- 24m GSDS 15-24m Symptomatische remissie 2j Functionele remissie 2j NeenJaTotaal Neen413374 Ja71926 4852100 Enkel DUP en premorbied niveau van sociaal functioneren zijn onafhankelijke predictoren van recovery na 2 jaar Er is geen recovery bij DUP > 6 maand Wunderink L e.a. Schizophrenia Bulletin (2009), 35(2) 362-369
 • Dia 12
 • Marshall M e.a (2005) Systematische review van 26 eerste episode studies Langere DUP : Niet meer symptomen of minder functioneren bij begin, maar wel na 6 en 12 maanden behandeling Kleiner percentage remissie op 6,12 en 24 maanden Perkins D.O. e.a. (2005) Review en meta-analyse van 43 studies Langere DUP: Meer negatieve maar niet positieve symptomen bij het begin Minder remissie en herstel na eerste episode Marshall M e.a. Arch Gen Psychiatry (2005),62,975-983. Perkins DO e.a. Am J Psychiatry(2005),1785-1804.
 • Dia 13
 • Functioneel herstel neemt af na een kort uitstel van behandeling (> 7 dagen), om verder geleidelijk af te nemen over uitstel tot > 1 jaar Is DUP eerder gevolg dan oorzaak van slechte prognose? Moller P.(2000) kortere DUP bij later prodromaal begin, prodroom < 2 jaar, acuut begin, presentatie met grootheidswaan en /of desorganisatie, geringe sociale isolatie DUP blijft ook na correctie voor confounders een significante predictor van zowel snelheid als niveau van herstel, ook na controle voor premorbied functioneren en al of niet acuut begin Singh S.P. (2007) Br J Psychiatry, 191, (S50),s58-s63
 • Dia 14
 • Begrippen psychose, remissie en herstel Detectie van de prodromale fase: Belang verkorting duur onbehandelde psychose Het klinisch beeld Het proneness-persistence-psychose model Definitie van een high risk groep Gestructureerd interview CAARMS Validatie van de high risk definitie Behandelingsmogelijkheden Behandeling en opvolging gedurende de kritische periode (eerste 5 jaar) Assertive Community Treatment Resultaten van intensieve follow-up: Kopenhagen Maastricht Londen
 • Dia 15
 • SymptoomSchizofrenieDepressieSZ v D Piekeren19.2%414.15n.s. Hoofd en andere pijn10.3-13.28n.s. Nervositas en rusteloosheid21.926.2-