dr JOANNA BASIAGA-PASTERNAK Adiunkt w Zakładzie

 • View
  217

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • dr JOANNA BASIAGA-PASTERNAK

  Adiunkt w Zakadzie Psychologii Instytutu Nauk Humanistycznych Akademii Wychowania

  Fizycznego w Krakowie

  KONTAKT

  Telefon: 12 683-11-26 (w godzinach dyurw)

  e-mail: joanna.basiaga@awf.krakow.pl lub joannabp@psychologsportowy.net

  Adres: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisawa Czecha

  31-571 Krakw, Al. Jana Pawa II 78

  ZSGD, pokj 211.

  KRTKI YCIORYS

  Joanna Basiaga Pasternak absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu

  Jagielloskiego, psycholog sportu, adiunkt w Zakadzie Psychologii Akademii Wychowania

  Fizycznego w Krakowie.

  Czonek FEPSAC, Midzynarodowego Towarzystwa Gier Sportowych.

  Licencjonowany psycholog sportu I klasy (I nr 1) sekcji Psychologii Sportu Polskiego

  Towarzystwa Psychologicznego.

  Trener IPOGS w ramach projektu SIOKO (Silna I Odporna Kadra Olimpijska)

  pracujca z zawodnikami Londyn 2012.

  Wsppracuje i wsppracowaa z zawodnikami dyscyplin zarwno indywidualnych,

  jak i zespoowych: midzy innymi z pikarzami Cracovii, Hutnika Krakw, Ruchu Chorzw,

  Wisy Krakw (w mistrzowskich sezonach 2007/2008 oraz 2008/2009), pikarkami rcznymi

  mailto:joanna.basiaga@awf.krakow.plmailto:joannabp@psychologsportowy.net

 • Kolportera Kielce, sekcj pywack Kmita Zabierzw, zawodnikami lekkiej atletyki

  (m.in. Monik Pyrek), sportw zimowych, sportw walki. Wsppracuje rwnie z pikarsk

  modzie w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Krakowie i Akademi Pikarsk Wisy

  Krakw.

  Realizowaa / realizuje granty naukowe:

  w ramach bada wasnych 117/INH/2001 "Uwarunkowania strategii

  radzenia sobie ze stresem w sytuacjach sportowych a w yciu codziennym na

  przykadzie zawodnikw piki nonej";

  Projekt badawczy nr NN/602-185/13 zrealizowany w ramach bada

  statutowych "Schematy poznawcze a regulacja emocjonalna i radzenie sobie ze

  stresem u modziey licealnej uprawiajcej sport uczniw szk mistrzostwa

  sportowego";

  Schematy poznawcze i ich wpyw na regulacj emocjonaln i radzenie

  sobie ze stresem u studentw uprawiajcych sport w ramach Programu Rozwj

  Sportu Akademickiego;

  Dwukrotna beneficjentka Programu LLP-ERASMUS wyjazd szkoleniowy na

  zaproszenie Uniwersytetu Florenckiego wrzesie 2013; Maj 2014 wyjazd

  dydaktyczny na Uniwersytet Florencki

  AKTUALNIE PROWADZONE ZAJCIA DYDAKTYCZNE

  Psychologia na kierunku Wychowanie Fizyczne (wykady i wiczenia)

  Psychologia na kierunku Turystyka (wykady),

  Psychologia aktywnoci fizycznej na kierunku Wychowanie Fizyczne

  (wykady),

  Psychologia (wiczenia) na kierunku Sport,

  Wykady dotyczce motywacji w sporcie dla studentw psychologii oglnej i

  psychologii stosowanej Uniwersytetu Jagielloskiego w ramach cieki

  specjalizacyjnej psychologii sportu,

  Zajcia z psychologii sportu na kursach trenerskich i instruktorskich,

  Techniki relaksacyjne na studiach podyplomowych z Artystycznej Kreacji

  Taca i Ruchu,

 • Humanistyczne podstawy rekreacji ruchowej i sportu powszechnego

  psychologia na kursie instruktora rekreacji,

  Promotorstwo prac magisterskich.

  ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

  Psychologia sportu.

  Diagnostyka psychologiczna.

  Psychologia rnic indywidualnych.

  Psychologia stresu i funkcjonowanie czowieka w sytuacjach

  ekstremalnych.

  Schematy poznawcze i ich wpyw na funkcjonowanie jednostki

  w sytuacjach sportowych

  PROMOTOR PRAC MAGISTERSKICH:

  1. Agresja u zawodnikw piki nonej prezentujcych rny poziom sportowy

  2. Agresja wrd pikarzy na boisku i poza nim

  3. Aktywno fizyczna krakowskich studentw

  4. Analiza czynnikw motywacyjnych do uprawiania sportu na przykadzie zawodnikw

  tenisa stoowego

  5. Analiza wybranych cech psychicznych a efektywno zawodnikw piki nonej na

  przykadzie Szkoy Mistrzostwa Sportowego

  6. Charakterystyka psychologiczna zawodnikw piki nonej grajcych na ronych

  pozycjach

  7. Charakterystyka temperamentu i lku u osb w rnym wieku uprawiajcych sztuk

  walki Taekwon-do

  8. Doping farmakologiczny w opinii zawodnikw lekkiej atletyki i piki nonej

  9. Droga do sukcesu - rola i dziaania trenera w deniu do osignicia wyniku

  sportowego

  10. Dynamika zmian w strukturze osobowoci studentw I i III roku Turystyki i Rekreacji

  ZWWF w Biaej Podlaskiej

 • 11. Emocje przedstartowe a strategie radzenia sobie ze stresem przedstartowym

  u studentw Akademii Wychowania Fizycznego czynnie uprawiajcych sport

  12. Emocje przedstartowe wystpujce w sporcie na przykadzie zawodnikw

  uprawiajcych gimnastyk sportow

  13. Emocje w rekreacji sportowej na przykadzie pocztkujcych narciarzy

  14. Godno obrazu trenera piki nonej z perspektywy zawodnikw jak i samego trenera

  na przykadzie druyn IV ligowych

  15. Metoda 3I w terapii 7-letnego dziecka z autyzmem

  16. Motywacja do aktywnoci tanecznej kobiet i mczyzn

  17. Motywacja do podejmowania gry w futsal przez zawodnikw o rnym poziomie

  sportowym

  18. Motywacja do uprawiania piki rcznej u zawodniczek rnicych si poziomem

  sportowym

  19. Motywacja i wartoci zwizane z podejmowaniem wypraw na grskie szczyty przez

  osoby niepenosprawne i penosprawne

  20. Motywacja uczniw szk rednich do podejmowania aktywnoci ruchowej

  21. Motywacja zawodnikw hokeja na lodzie po porace

  22. Motywacja zawodnikw piki siatkowej po porace

  23. Motywacyjne i osobowociowe uwarunkowania treningu pywackiego na przykadzie

  Szkolnego Klubu Sportowego "Iskra" w Sanoku

  24. Motywy podejmowania aktywnoci fizycznej przez studentw wychowania

  fizycznego

  25. Motywy podejmowania rekreacyjnych zachowa ruchowych przez studentw studiw

  dziennych kierunku fizjoterapia i wychowanie fizyczne krakowskiej Akademii

  Wychowania Fizycznego

  26. Motywy uczestnictwa w widowisku sportowym na przykadzie meczw wyjazdowych

  kibicw druyny pikarskiej Wisy Krakw

  27. Motywy uprawiania wicze siowych przez modzie msk gimnazjaln

  28. Motywy, formy i sposoby kibicowania na przykadzie kibicw druyny pikarskiej

  Cracovii Krakw.

  29. Obraz nauczyciela wychowania fizycznego widziany oczami uczniw

  uczszczajcych do szkoy podstawowej i gimnazjum

  30. Obraz nauczyciela wychowania fizycznego, widziany oczami uczniw

  uczszczajcych do szk ponadgimnazjalnych

 • 31. Oczekiwania wobec trenera piki nonej wrd zawodnikw II i III ligowych oraz

  A, B- klasowych druyn pikarskich

  32. Osobowociowe uwarunkowania podejmowania aktywnoci sportowej przez dzieci

  (na przykadzie hokeja i gimnastyki sportowej)".

  33. Osobowociowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem w pice nonej

  34. Osobowo i poziom lku a percepcja sytuacji trudnych u modych zawodnikw piki

  nonej

  35. Percepcja sytuacji trudnych i metod radzenia sobie ze stresem przez zawodnikw

  trenujcych ucznictwo klasyczne na poziomie kadry narodowej

  36. Percepcja sytuacji trudnych i metod radzenia sobie ze stresem przez zawodnikw piki

  nonej o rnym poziomie dowiadczenia zawodniczego

  37. Percepcja trudnej sytuacji gry zawodnikw piki nonej o rnym stau zawodniczym

  38. Percepcja trudnych sytuacji sportowych, poziom lku a efektywno boiskowa

  u dzieci uprawiajcych pik non

  39. Pe psychologiczna i uwarunkowania osobowociowe u pikarzy i pikarek nonych

  40. Pe psychologiczna u pikarzy i pikarek nonych zachowanie w sytuacjach trudnych

  na boisku

  41. Podgrny Micha - Zjawisko hazardu w opinii zawodnikw piki nonej w wieku

  juniorskim

  42. Popularyzacja sportu poprzez media

  43. Porwnanie czynnikw motywacyjnych do uprawiania sportu przez zawodnikw

  niepenosprawnych i penosprawnych

  44. Porwnanie czynnikw motywacyjnych u juniorw, zawodnikw piki nonej TKS

  Skawinka i SMS Krakw

  45. Porwnanie funkcjonowania mechanizmw obronnych u pacjentek z zaburzeniami

  odywiania i studentek Akademii Wychowania Fizycznego

  46. Porwnanie zapotrzebowania na stymulacj, poziomu ryzyka oraz lku jako cechy

  u osb uprawiajcych oraz nieuprawiajcych skoki spadochronowe

  47. Postawa nauczyciela wychowania fizycznego a zaangaowanie modziey w kultur

  fizyczn,na przykadzie modziey gimnazjalnej

  48. Postawu studentw Akademii Wychowania Fizycznego wobec dopingu

  farmakologicznego

  49. Postawy ludzi starszych wobec aktywnoci ruchowej

 • 50. Postawy rodzicielskie wobec wychowania dzieci z wrodzonymi wadami serca. Rola

  aktywnoci fizycznej w yciu chorych dzieci oraz jej wpyw na ich rozwj psychiczny

  i fizyczny

  51. Postawy studentek uczelni krakowskich wobec aktywnoci ruchowej

  52. Powizania religii i sportu. Postawy juniorw zawodnikw piki nonej wobec

  religii

  53. Poziom agresji u zawodniczek i zawodnikw piki nonej

  54. Poziom agresji a zachowania agresywne u zawodnikw hokeja na lodzie KH Sanok

  55. Poziom agresji w zalenoci od stau treningowego u zawodnikw limanowskiego

  klubu Karate Kyokushin

  56. Poziom kompetencji spoecznych i inteligencji emocjonalnej u studentw

  Wychowania Fizycznego, Fizjoterapii i Psychologii

  57. Poziom lku a strategie radzenia sobie ze stresem na przykadzie

  58. Poziom lku u osb uprawiajcych nurkowanie z uwzgldnieniem skonnoci do

  podejmowania ryzyka

  59. Poziom motywacji sportowej ze szczeglnym uwzgldnieniem motywacji osigni u

  zawodnikw piki nonej

  60. Poziom stresu u zawodnikw futsalu reprezentujcych rony poziom sp