DREJTUAR: KOMISIONIT QENDROR TE ZGJEDHJEVEopen.data.al/uploadserise/skedaret/AuditReport_Audit_Report_PS.pdf · 2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” dhe Standardet

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)