Click here to load reader

· PDF file Drept civil, Drept penal general, Drept penal special, Dreptul muncii şi securităţii sociale, Drept comercial, Dreptul familiei Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

 • View
  24

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of · PDF file Drept civil, Drept penal general, Drept penal special, Dreptul muncii şi...

 • 1

  Curriculum vitae Europass

  Informaţii personale

  Nume / Prenume RADU ROXANA CRISTINA

  Adresă(e) Str. Fraţii Goleşti, nr. 110, Bl. K30, ap. 3, cod 200085, Craiova, Romania

  Telefon(oane) 0351.177100 Mobil: 0721.400359

  Fax(uri) 0351.177100

  E-mail(uri) [email protected]; [email protected]

  Naţionalitate(-tăţi) română

  Data naşterii 10.01.1976

  Sex feminin

  Experienţa profesională Perioada

  Funcţia sau postul ocupat

  Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de

  activitate

  27.10.2009 - prezent Conferenţiar titular (Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării nr. 5773 din 27.10.2009), Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, discipline: Dreptul muncii şi securităţii sociale, Raporturi juridice de muncă, Legislaţia muncii Universitatea din Craiova, Str. Calea Bucureşti nr. 107D, Craiova, Romania Activitate didactică

  Perioada 01.07.2014 – 23.12.2015

  Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific III

  Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetări Socio-Umane C. S. Nicolăescu-Plopşor, Academia Română

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate

  Cercetare

  Perioada 01.10.2004 – 27.10.2009

  Funcţia sau postul ocupat lector titular, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, discipline: Dreptul muncii, Dreptul muncii şi securităţii sociale, Raporturi juridice de muncă

  Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Str. Calea Bucureşti nr. 13, Craiova, Romania

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate

  Activitate didactică

  Perioada 01.10.2002- 01.10.2004

  Funcţia sau postul ocupat asistent titular, discipline: Dreptul muncii, Drept constituţional, Sociologie juridică, Filosofia dreptului, Introducere în studiul dreptului

  Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Str. Calea Bucureşti nr. 13, Craiova, Romania

  mailto:[email protected]

 • 2

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate

  Activitate didactică

  Perioada 01.10.2001-01.10.2002

  Funcţia sau postul ocupat asistent suplinitor, discipline: Dreptul muncii, Drept constituţional, Sociologie juridică, Drept social comunitar

  Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Str. Calea Bucureşti nr. 13, Craiova, Romania

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate

  Activitate didactică

  Perioada 01.10.1999 – 01.10.2001

  Funcţia sau postul ocupat preparator titular, discipline: Dreptul muncii, Sociologie juridică, Psihologie juridică

  Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Str. Calea Bucureşti nr. 13, Craiova, Romania

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate

  Activitate didactică

  Perioada 01.10.1998– 01.10.1999

  Funcţia sau postul ocupat preparator suplinitor, discipline: Drept civil, Introducere în studiul dreptului

  Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Str. Calea Bucureşti nr. 13, Craiova, Romania

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate

  Activitate didactică

  Educaţie şi formare Perioada

  Calificarea / diploma obţinută Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de

  formare

  Iunie – iulie 2013 Mediator Asociaţia Centrul de Mediere Craiova

  Perioada 2006-2008

  Calificarea / diploma obţinută Master, Specializarea: Traducere şi terminologie juridică în limba franceză

  Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale

  dobândite

  Drept privat comparat, Drept public comparat, Drepturile omului, Drept instituţional comunitar, Drept comunitar substanţial, Limba franceză, Traducere consecutivă, Traducere simultană

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de

  formare

  Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere

  Perioada 1999-2004

  Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în Ştiinţe Politice

  Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale

  dobândite

  Partide politice, Regimuri politice comparate actuale, Instituţii politice româneşti, Management politic, Probleme globale ale omenirii

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de

  formare

  Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie, Specializarea: Ştiinţe Politice, Universitatea din Craiova

  Perioada 1998-2002

  Calificarea / diploma obţinută Doctor în drept

 • 3

  Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale

  dobândite

  Drept civil, Dreptul comerţului internaţional, Drept internaţional privat

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de

  formare

  Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative

  Perioada 2000-2001

  Calificarea / diploma obţinută Modulul de psihologie, pedagogie şi metodică

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de

  formare

  Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova

  Perioada 1994-1998

  Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în drept

  Disciplinele principale 3studiate / competenţe profesionale dobândite

  Drept civil, Drept penal general, Drept penal special, Dreptul muncii şi securităţii sociale, Drept comercial, Dreptul familiei

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de

  formare

  Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea din Craiova,

  Perioada 1990-1994

  Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de

  formare

  Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu”, Craiova, profil real, matematică-fizică

  Perioada 1986-1990

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de

  formare

  Gimnaziu, Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu”, Craiova

  Aptitudini şi competenţe personale

  Limba(i) maternă(e) Română

  Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

  Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

  Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie

  Discurs oral Exprimare scrisă

  Engleză C1 Utilizator experimentat

  C1 Utilizator

  experimentat C1

  Utilizator experimentat

  C1 Utilizator

  experimentat C1

  Utilizator experimentat

  Franceză C1 Utilizator experimentat

  C1 Utilizator

  experimentat B1

  Utilizator independent

  B1 Utilizator

  independent B1

  Utilizator independent

  Italiană B1 Utilizator independent

  B1 Utilizator

  independent B1

  Utilizator independent

  B1 Utilizator

  independent A2

  Utilizator elementar

  (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

 • 4

  Competenţe şi abilităţi sociale Colectivele în care îmi desfăşor activitatea sunt compuse din cercetători şi cadre didactice universitare, fiecare având sarcini proprii, fără riscul suprapunerii, contribuind cu aportul propriu la realizarea muncii de echipă. Prin activitatea desfăşurată în cadrul unor proiecte de cercetare obţinute prin competiţie naţională la C.N.C.S.I.S. şi Academia Română, am dobândit abilităţi de comunicare şi coordonare, asigurând un climat de lucru colegial, necesar obţinerii unor rezultate remarcabile. În calitate de cadru didactic la Universitatea din Craiova, desfăşor cursuri şi seminarii, coordonez lucrări de licenţă, particip la diferite evenimente ştiinţifice, culturale şi sociale, activitate care presupune abilităţi de comunicare şi colaborare cu studenţii, dar şi cu celelalte cadre didactice, precum şi cu diverse instituţii, organizaţii ale societăţii civile, ONG-uri, alte persoane fizice şi juridice.

  Competenţe şi aptitudini organizatorice

  În sistemul de învăţământ, în calitate de cadru didactic titular de discipline, coordonez activitatea unor colective de studenţi, îndrumându-le activitatea de documentare şi de cercetare desfăşurată în scopul realizării lucrărilor de licenţă. În calitate de colaborator permanent al Institutului de Cercetări Socio-Umane C. S. Nicolăescu-Plopşor, Craiova, am fost membru în colectivul de organizare a celei de-a treisprezecea reuniuni a Comisiei Mixte de Istorie Polono-Română, cu tema ”Interferenţe istorice şi culturale în Sud-Estul European: Polonia şi România”, organizată de Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane C. S. Nicolăescu-Plopşor, Facultatea de Istorie-Filosofie-Geografie din cadrul Universităţii din Craiova, Craiova, 14-15 septembrie 2005. De asemenea, am fost membru în Comitetul de organizare al Simpozionului internaţional Instituţiile juridice româneşti la 150 de ani de la reforma legislativă a lui A. I. Cuza / Romanian juridical institutions at 150 years of the legislative reform of A.I. Cuza, organizat de Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova, 12 iunie 2014. Din anul 2008 sunt colaborator al Institutului pentru Politici Sociale,

Search related