15
Druhy textilních Druhy textilních materiálů materiálů Mgr. Marie Ondroušková Mgr. Marie Ondroušková

Druhy textilních materiálů

  • Upload
    urania

  • View
    46

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Druhy textilních materiálů. Mgr. Marie Ondroušková. Výroba textilií. Textilní vlákna se dál spřádají a tkaním nebo jinými výrobními postupy získáváme tkaniny, pleteniny, netkané textilie atd. Tkaniny. Výroba tkaniny - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Druhy textilních materiálů

Druhy textilních Druhy textilních materiálůmateriálů

Mgr. Marie OndrouškováMgr. Marie Ondroušková

Page 2: Druhy textilních materiálů

Výroba textiliíVýroba textilií Textilní vlákna se dál Textilní vlákna se dál spřádajíspřádají a tkaním a tkaním

nebo jinými výrobními postupy získáváme nebo jinými výrobními postupy získáváme tkaniny, pleteniny, netkané textilie atd.tkaniny, pleteniny, netkané textilie atd.

Page 3: Druhy textilních materiálů

TkaninyTkaninyVýroba tkaninyVýroba tkaniny Tkaniny vznikají v procesu tkaní na tkalcovském stavu. Tkaniny mají Tkaniny vznikají v procesu tkaní na tkalcovském stavu. Tkaniny mají

dvě soustavy nití - dvě soustavy nití - osnovní a útkovéosnovní a útkové, které se navzájem provazují , které se navzájem provazují a tak vznikají různé vazby. Vazba určuje a tak vznikají různé vazby. Vazba určuje vzhled tkaniny, vytváří, vzhled tkaniny, vytváří, vzory,vzory, ovlivňuje užitné a zpracovatelské vlastnosti tkaniny.ovlivňuje užitné a zpracovatelské vlastnosti tkaniny.

Rozeznáváme vazby:Rozeznáváme vazby: základnízákladní - - plátnová, keprová, atlasováplátnová, keprová, atlasová odvozenéodvozené - - panama, zesílený kepr, vzorovaný atlas atd. panama, zesílený kepr, vzorovaný atlas atd. složené a volně sestavenésložené a volně sestavené - - krepová, kanavová, vaflovákrepová, kanavová, vaflová ostatní vazebné technikyostatní vazebné techniky - - smyčkové, vlasové, dvojité smyčkové, vlasové, dvojité jsou jsou

tvořeny více než dvěma soustavami nití.tvořeny více než dvěma soustavami nití.

Názvy tkanin:Názvy tkanin: popelín, barchet, flanel, tvíd, cibelín, fresko atd. popelín, barchet, flanel, tvíd, cibelín, fresko atd.

Page 4: Druhy textilních materiálů

Plátnová vazbaPlátnová vazba

Page 5: Druhy textilních materiálů

Keprová vazbaKeprová vazba

Page 6: Druhy textilních materiálů

Atlasová vazbaAtlasová vazba

Page 7: Druhy textilních materiálů

PleteninyPleteniny Pleteniny jsou tvořeny Pleteniny jsou tvořeny jednou soustavou nitíjednou soustavou nití, které jsou uloženy , které jsou uloženy

vodorovně nebo svisle. Z vodorovné soustavy vzniká vodorovně nebo svisle. Z vodorovné soustavy vzniká zátažnázátažná pleteninapletenina,, ze svislé soustavy ze svislé soustavy osnovní pletenina.osnovní pletenina. Pletenina je tvořena očky, která Pletenina je tvořena očky, která se navzájem různě proplétají a určují vzor a vlastnosti pleteniny.se navzájem různě proplétají a určují vzor a vlastnosti pleteniny.

Druhy pletenin:Druhy pletenin: pleteniny zátažnépleteniny zátažné - jednolícní - chytová, výplňková, krytá (dvě různé - jednolícní - chytová, výplňková, krytá (dvě různé

nitě)nitě) - oboulícní - vzorování, žebrování, interlokové - oboulícní - vzorování, žebrování, interlokové

(dvojité)(dvojité) - obourubní- obourubní Vlastnosti:Vlastnosti: velká tažnost a pružnost, paratelnost, pouštění oček. velká tažnost a pružnost, paratelnost, pouštění oček.

pleteniny osnovnípleteniny osnovní - trikot, atlas, prolamování - trikot, atlas, prolamování Vlastnosti:Vlastnosti: menší pružnost a tažnost, jsou neparatelné menší pružnost a tažnost, jsou neparatelné

Použití:Použití: prádlo,oděvy, dekorace, bytový textil, technické účely, prádlo,oděvy, dekorace, bytový textil, technické účely, zdravotnictvízdravotnictví

Page 8: Druhy textilních materiálů

Druhy pleteninDruhy pletenin

Page 9: Druhy textilních materiálů

Zátažné pleteninyZátažné pleteniny

Podle způsobu provázání oček v řádku a Podle způsobu provázání oček v řádku a podle vzhledu lícní a rubní strany jsou podle vzhledu lícní a rubní strany jsou zátažné pleteniny rozděleny na pleteniny:zátažné pleteniny rozděleny na pleteniny:

jednolícníjednolícní – má rozeznatelný líc a rub – má rozeznatelný líc a rub oboulícníoboulícní – líc i řrub je stejný – líc i řrub je stejný obourubníobourubní – na líci i rubu má vzhled rubu – na líci i rubu má vzhled rubu

Page 10: Druhy textilních materiálů

Jednolícní pleteninaJednolícní pletenina

Page 11: Druhy textilních materiálů

Netkané textilieNetkané textilieNetkané textilieNetkané textilie Již podle názvu jde o textilie, které se Již podle názvu jde o textilie, které se netkajínetkají. Jedná se . Jedná se

o novou technologii 20.století, kdy základem je o novou technologii 20.století, kdy základem je vlákenné vlákenné rounorouno,, které se různými způsoby pojí. Výroba je méně které se různými způsoby pojí. Výroba je méně náročná na kvalitu vláken a technologii výroby a je náročná na kvalitu vláken a technologii výroby a je ekonomicky výhodná. ekonomicky výhodná.

mechanicky vázanémechanicky vázané - - proplétané, vpichované (Arachné) proplétané, vpichované (Arachné) chemicky pojenéchemicky pojené - - tekutými pojivy, termoplasty, tekutými pojivy, termoplasty,

postřikem, tiskempostřikem, tiskem - - speciálním způsobem za mokra speciálním způsobem za mokra

se napodobuje technologie výroby se napodobuje technologie výroby papíru.papíru.

Page 12: Druhy textilních materiálů

Vrstvené a laminované textilieVrstvené a laminované textilie

Jsou to textilie vyrobené ze dvou nebo Jsou to textilie vyrobené ze dvou nebo více vrstev. Vrchový, výplňový a více vrstev. Vrchový, výplňový a podšívkový materiál.podšívkový materiál.

vrstvenévrstvené - - prošité ve více vrstváchprošité ve více vrstvách laminovanélaminované - - tkanina, pletenina + PURtkanina, pletenina + PUR

Page 13: Druhy textilních materiálů

Kožešiny a usně (netextilní)Kožešiny a usně (netextilní)Kožešina je vyčiněná kůže zvířat, která má jemnou hustou a Kožešina je vyčiněná kůže zvířat, která má jemnou hustou a trvanlivou srst. Základem jetrvanlivou srst. Základem je kůže kůže (řemen) (řemen) a podsada s pesíkya podsada s pesíky..

Kožešiny s převažující Kožešiny s převažující podsadoupodsadou - nutrie, ovce - nutrie, ovce s pesíkys pesíky - křeček, svišť, liška - křeček, svišť, liška kožešiny dělímekožešiny dělíme:: - ušlechtilé - perzián, liška stříbrná, činčila, norek - ušlechtilé - perzián, liška stříbrná, činčila, norek - ostatní - ovce, nutrie, křeček, králík- ostatní - ovce, nutrie, křeček, králík - imitace - králík, jehnětina - stříhání, barvení- imitace - králík, jehnětina - stříhání, barvení

Kožešiny textilníKožešiny textilní - tkané i pletené - tkané i pletené

useň (kůže)useň (kůže) – je vyčiněná kůže zbavena srsti - kozinka, skopovice, – je vyčiněná kůže zbavena srsti - kozinka, skopovice, vepřovice, hovězina,hadinka, z krokodýla.vepřovice, hovězina,hadinka, z krokodýla.

oděvní koženkyoděvní koženky - - oděvní průmysl, obuvnický, galanterní oděvní průmysl, obuvnický, galanterní

Page 14: Druhy textilních materiálů

Použitá a doporučená literaturaPoužitá a doporučená literatura Kozlovská, H.,Bohanesová, B. a kol., Oděvní Kozlovská, H.,Bohanesová, B. a kol., Oděvní

materiály I, II, Infofmatorium, Praha 1998materiály I, II, Infofmatorium, Praha 1998 Bruhová, I., Rodinná výchova, FORTUNA,1992Bruhová, I., Rodinná výchova, FORTUNA,1992 Kalábová, M., Odívání I, Fortuna, Praha 1992Kalábová, M., Odívání I, Fortuna, Praha 1992 Levinský, O., Malá encyklopedie textilních Levinský, O., Malá encyklopedie textilních

materiálů, SNTL, Praha 1978materiálů, SNTL, Praha 1978 Teršl, S.,Abeceda textilu a odívání, ATOK, Teršl, S.,Abeceda textilu a odívání, ATOK,

Praha 1994 Praha 1994 www.texsite.infowww.texsite.info

Page 15: Druhy textilních materiálů

Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost