Drvo Za Stoni Tenis

 • View
  221

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/25/2019 Drvo Za Stoni Tenis

  1/2

  Drva

  Rasprava o drvima

  Traktat, koliko me srednjokolsko pamanje slui, podrazumijeva detaljnu i opirnu

  raspravu, filozofiju na temu drva.

  Ne znam koliko je od Vas itatelja lanova Sokaza !"dru#e rekreativni$ i#raa

  %a#re&a', a koliko prati (orum) *edan tamo okljava+ na&avio je novo

  drvo Excaliburod Ross Leidy, na to mu je dru#i, malo stariji i iskusniji, napisao

  slijedee-a trenin# je trenin#, a utakmi+a je neto dru#o. -odue, postoje tu neke razlike

  me/u ljudima, no, sve se svodi na to kako i#ra rea#ira na stresnu situa+iju

  slu&eno# mea. 0ada je 1frka i#ra &jei u rjeenja u kojima se osjea si#urno, u

  standardnu i#ru i s$eme. Tipian primjer su i#rai defanzivno# tipa, koji 1ive od

  pimpla i &loka. Svjesni su da moraju napasti !to je li#a jaa' i na trenin#u to ide, no

  kad do/u na me u 234 sluajeva i#raju po starom o&ras+u koje# prepoznaju 5,

  sada, kakve to veze ima s drvom) Novo drvo, na trenin#u, moe iz#ledati izvrsno, jerovjek i#ra slo&odno, opali i lopti+a 1u/e. Na utakmi+i je dru#aije, i#ra se vraa na

  1staru i#ru, koja vie ne funk+ionira, jer nije izvrena adapta+ija na novo drvo. 0ada

  pone sumnjati u svoju uo&iajenu i#ru i drvo te natjera da neto mijenja, onda si u

  1&anani. Staro ne radi, a za novo je previe sumnji u #lavi.

  Ima drva koja imaju vie ivota, kao make. Neko, prije 3 #odina, otiao

  sam u 67n+$en potpisati u#ovor o zastupstvuAvaloxa!drva kineski$

  reprezantativa+a'. 5, pitali me, s ime i#ram) Avalox V1, &rzina 899:, 3slojeva drva,

  lim&a zadnji furnir. 0au oni ;, neeeee, na zastupnik mora i#rati s naj&oljim 8valoro&ao sam i#rati = ? @ mjese+a, izvrsna &rzina, spin, kontrola tvorniki AB

  !ma

 • 7/25/2019 Drvo Za Stoni Tenis

  2/2

  drva. 8lC, ne lezi vrae, ni oni koji su i$ kupili nisu s njim mo#li i#rati, i njima je sve

  letjelo van, pa su #a ponovno prodali meni nazad Dvo, isto drvo je sada kod mene

  ve u @. reinkarna+iji, eka E. pokuaj Nije ni jeftino, kod Spinfa+torF GHE,2B.

  Nakon sezone sa I5;6 6a#ellan, &rzina 899:, 3slojeva drva, $inoki zadnji furnir,

  vratio sam se na svoj stari 8valo< VA i imam osjeaj da je &olje, izvrsno, ne znam

  kada sam tako do&ro drvo drao u ru+i. 8li, tko ne trai, nikada nee ni nai,

  makar i ono staro

Recommended

View more >