Dt 20140910

 • View
  220

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Dt 20140910

 • ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTOS SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  T H O O L S EMIDWEEKEDITIE10 SEPTEMBER 2014WEEK 37

  U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

  O P L A G E : 10 . 7 0 0T O TA L E O P L A G E Z E E L A N D

  E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

  THUIS IN DE REGIO

  Volg ons via twitter: @ThoolseBode

  THOLEN - Mensen met een goed idee om hun eigen leefomgeving te verbeteren kun-nen zich tot 31 oktober weer inschrijven voor de wedstrijd Kern met Pit van de Ko-ninklijke Nederlandsche Heidemaatschap-pij (KNHM). De wedstrijd vindt elk jaar plaats. De beste ideen doen mee. Doel is dat burgers zelf aan de slag gaan met hun idee om iets aan hun omgeving te doen. Als ze zijn geselecteerd moeten ze hun plan binnen een jaar realiseren. Lukt dat, dan krijgen ze als steuntje in de rug 1000 euro. De KNHM helpt de deelnemers met tips en haar contacten. Inschrijven voor de editie 2015 kan via de website www.kern-metpit.nl. Meer: www.knhm.nl.

  Inschrijven voor Kern met Pit kan weer

  THOLEN - Bureau Jeugdzorg Zeeland heeft het certifi caat op het normenkader voor jeugdbescherming en jeugdreclassering ontvangen. Het is pas de 5e organisatie in Nederland die het document heeft gekre-gen. Op 1 januari treedt de nieuwe Jeugd-wet in werking. Alleen gecertifi ceerde instellingen mogen vanaf dat moment nog jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugd-reclassering uitvoeren. Het normenkader is opgesteld door het ministerie van Veilig-heid en Justitie dat onder meer eisen stelt op het gebied van de organisatie, professi-onals en de ketensamenwerking. Volgens de overheid is met het kader de kwaliteit van de zorg gewaarborgd.

  Certifi caat voor Bureau Jeugdzorg

  VEEL TEONTDEKKEN

  OP HET STRAND

  OUD-VOSSEMEER - De travalje in de Voor-straat in Oud-Vossemeer wordt vrijdag in gebruik genomen. De travalje, waar vroe-ger paarden in werden bekapt en beslagen door een hoefsmid, staat er na een initia-tief van buurtschap De oude smederij. Tot de jaren 60 van de vorige eeuw stond er altijd een travalje bij de voormalige smid-se. De opening vindt plaats op jeugdmo-numentendag. Leerlingen van de drie ba-sisscholen in het dorp krijgen s ochtends les van Kees Fase van de Heemkundekring Stad en Lande van Tholen. De travalje wordt s middags in gebruik genomen door wethouder Kees van Dis. Ko Brooijmans zal het paard daarna beslaan.

  Travalje offi cieel in gebruik genomen

  THOLEN - Opnieuw vindt in Tholen de Nacht zonder Dak plaats. Op de Oester-putten in Tholen slapen Thoolse jongeren in zelfgemaakte krotten en halen daarmee geld op voor de stichting Tear. Deze stich-ting zet zich in voor zwerfkinderen in Zuid-Amerika. Op de Oesterputten is er plaats voor muziek, verdieping en gezelligheid. De Nacht zonder Dak begint volgende week vrijdag om om 17.00 uur en eindigt de volgende ochtend rond 11.00 uur. De organisatie zoekt deelnemers van veer-tien jaar en ouder. Opgeven kan via www.nachtzonderdak.nl/tholen. De nacht wordt georganiseerd door JOIN, een gezamenlijk initiatief van de kerken op het eiland.

  Nacht zonder Dak op Oesterputten

  THOLEN - Het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie intensiveren de aan-pak van georganiseerde criminaliteit in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Dat hebben de partijen donderdag laten we-ten. In totaal worden vanaf oktober 125 politiemedewerkers vrijgemaakt binnen de bestaande capaciteit, zeggen het OM en de politie. Hun focus ligt vooral op het bestrijden van de problemen door handel in synthetische drugs en hennepteelt. De drie politie-eenheden leveren ieder 25 medewerkers en de Landelijke Recherche zorgt nog eens voor 50 man. Zij werken in zogenaamde ondermijningsteams samen met onder meer de Belastingdienst.

  Meer man bestrijding criminaliteit

  THOLEN - De landelijke Ride for the Roses, die zondag is verreden in Goes en omstre-ken, heeft 1.176.336,05 euro voor KWF Kankerbestrijding opgebracht. 11.500 mensen fi etsten mee. Ze kregen aan het einde van de tocht over onder meer de Stormvloedkering en Zeelandbrug over 25, 50 en 100 kilometer allemaal een roos. Start en fi nish waren bij de Zeelandhallen in Goes. Het was de 17e editie van het evenement en de tweede keer dat de tocht vanuit Goes plaatsvond. De 18e afl evering van de Ride for the Roses vindt plaats in Aalsmeer. Belangstellenden kunnen zich vanaf 21 november inschrijven via www.ridefortheroses.nl.

  RFTR brengt bijna 1,1 miljoen op

  SINT-ANNALAND - In zorgcentrum De Schutse in Sint-Annaland vindt volgende week zaterdag van 14.30 uur tot 16.30 uur weer een CVA-trefpunt plaats. De bijeen-komst staat in het teken van de mantel-zorger. Als een naast familielid plotseling een beroerte krijgt met blijvende gevolgen, kunnen de rollen omdraaien. Hierdoor ver-andert ook de rol van de partner, schrijft de organisatie. Hoe geef je deze vorm? Wilma Breederveld is maatschappelijk werker bij SVRZ. Zij gaat in op dit thema en beantwoordt vragen van het publiek. De gasten kunnen ervaringen uitwisselen. De toegang is gratis. Meer info: mantelzorg-vrijwilligers@tholen.nl of 0166-668315.

  CVA-trefpunt in teken mantelzorgerDOOR EUGNE DE KOK

  Dat staat in het Beleidsplan integrale veiligheid Tholen 2014-2018. Doel daar-van is om het huidige veiligheidsniveau minstens op peil te houden. Uit gege-vens van de politie en brandweer en de cijfers in de veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt namelijk dat Tholen een relatief veilige gemeente is. Tholenaren voelen zich in hun buurt veiliger dan gemiddeld in het district, is in een samenvatting van de monitor te lezen. Zij waarderen de veiligheid in hun omgeving met een 7,5. 27,3 procent van de inwoners voelt zich wel eens onveilig, bijvoorbeeld op plaatsen waar jongeren rondhangen en bij uitgaansgelegenheden. Ongeveer 12 procent van de bevolking was in 2013 daadwerkelijk slachtoffer van geweld,

  een vermogensdelict of vandalisme. Op-vallend is dat maar liefst 12,3 procent van de Tholenaren vorig jaar slachtoffer was van een vorm van cybercrime. Het slacht-offerschap van koop- of verkoopfraude via internet in de gemeente Tholen is tamelijk hoog. De leefbaarheid krijgt in de veiligheids-monitor gemiddeld een 7,4. De meeste overlast hebben inwoners van honden-poep, rondhangende jongeren en in het verkeer van mensen die te hard rijden of hun voertuig verkeerd parkeren. Minder goed te spreken is de bevolking over het functioneren van de politie. Slechts 18,5 procent is daarover tevre-den. 63 procent van de ondervraagden vindt dat de politie in hun buurt er te wei-nig is. De cijfers die de inwoners de poli-tie geven zijn dan ook laag: een 4,8 voor het functioneren en een 3,7 voor de be-

  schikbaarheid. Wat preventie betreft valt volgens de CBS-onderzoekers nog een wereld te winnen in de gemeente Tholen. In de regio heeft bijvoorbeeld gemiddeld 68,1 procent extra veiligheidssloten. In Tholen is dat 58,2 procent. Uit het onderzoek en de gesprekken met de politie en brandweer heeft het col-lege van burgemeester en wethouders zes prioriteiten gefi lterd: woninginbraak, geweld, vernieling, verkeer, overlast en brandveiligheid. Voor elke prioriteit staan in het plan enkele algemene maatregelen genoemd waardoor het huidige veilig-heidsniveau op zijn minst op peil moet blijven. Het Beleidsplan integrale veilig-heid Tholen 2014-2018 staat woensdag op de agenda van de commissie be-stuurszaken. Deze vergadering begint om 19.30 uur in het gemeentehuis aan het Hof van Tholen.

  Veiligheidsniveau op peil houdenNieuwe beleidsplan voor integrale vei l igheid 2014-2018

  THOLEN - Woninginbraak, geweld, vernieling, verkeer, overlast en brandveiligheid zijn volgens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen de prioriteiten van het veiligheidsbeleid de komende jaren.

  THOLEN - Natuurmonumenten hoopt met de crowdfunding-actie Koop een kuub, red de Roggenplaat veel geld in te zamelen om het eilandje boven Noord-Beveland te redden. Het dreigt op termijn te verdwijnen door zandhonger. Er is een totaal 12,5 mil-joen euro nodig om het via zandsuppleties te redden van de ondergang. De provincie heeft al een miljoen euro toegezegd, Na-tuurmonumenten 300.000 euro en aan de zeven Oosterscheldegemeenten is 15.000 euro gevraagd. Natuurmonumenten hoopt via de actie 10.000 euro in te zamelen. Dit weekeinde was al meer dan helft binnen. Meer informatie is te vinden op de site www.koopeenkuub.nl.

  Koop een kuub voor Roggenplaat

  POORTVLIET - De Vrienden van Siem heeft zaterdag voor het eerst een herdenkingswandeltocht gehouden. Tijdens de tocht konden nabestaanden n of meer dierbaren herdenken. Start en finish waren bij Woonboulevard Poortvliet. Deelnemers konden kiezen uit een wandeling van tien of twintig kilometer. Na afloop was er nog een herdenkingsceremonie. De opbrengst was bestemd voor palliatieve kamers in het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam en AZ Zeno Ziekenhuis in Knokke-Heist. De Vrienden van Siem zamelt geld in voor kan-kerbestrijding. FOTO IMAN FASE

  KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

  ...VOOR HET LAATSTE

  ACTUELE

  LOKALE NIEUWS...

  MEREL DANST ZICHWERELDWIJDIN DE KIJKER

  THOLENSE BOYSBEGINT COMPETITIE

  MET RUIME ZEGE

  INKOOP OUD GOUD

  14 krt p.g.

  20 tegoedbon *(contant=mogelijk *)

  * dagkoers / voorwaarden

  JUWELIER GOUDSMID

  VOGELENZANG 94 HALSTEREN 0164-630132WWW.JUWELIEROOMS.NL

  HALSTEREN

 • Wij helpen bij:Lotgenotencontact

  VoorlichtingBelangenbehartiging

  Juridische zaken

  Heeft u of iemand uit

  uW omgeving brandWonden?

  Kijk voor meer informatie op www