Click here to load reader

Duga vjere

 • View
  235

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

4. susret hrvatskoga duhovnoga književnoga stvaralaštva »Stjepan Kranjčić« Križevci, 2012.

Text of Duga vjere

 • Duga vjere4. susret hrvatskoga duhovnoga

  knjievnoga stvaralatva Stjepan Kranji

 • Duga vjere

 • Izdava:Udruga za promicanje znamenitih Krievana Dr. Stjepan Kranji

  Za izdavaa: Tanja Baran

  Nakladnik: Glas Koncila

  Za nakladnika: Stjepan Pogai

  Uredniko vijee: Tanja Baran, Suzana Kneevi, Vladimir Lonarevi, Marina Vidovi

  Urednik: Vladimir Lonarevi

  Lektorica: Martina Majdak

  Korektorica: Tanja Baran

  Naslovnica i ilustracije: Zlatica ivkovi

  Grafiko oblikovanje: Danijel Lonar

  Naklada: 500 primjeraka

  Tisak: Tiskara Zelina

  ISBN: 978-953-241-365-6

  CIP zapis dostupan je u raunalnom katalogu Nacionalne i sveuiline knjinice u Zagrebu pod brojem 824207.

 • Duga vjere4. susret hrvatskoga duhovnoga knjievnoga stvaralatva

  Stjepan Kranji

  Krievci, 2012.

  Krievciprosinac, 2012.

 • 5Duga vjere

  Sadraj

  Rije izdavaaTanja Baran: Krievako knjievno zajednitvo u Godini vjere .........7

  Nagraeni autori i radovi ............................................................................................11

  Rije urednikaVladimir Lonarevi: (Za) knjievnost i odgovornost ..........................13

  Mudrost kria (Poezija)Iva Damjanovi: Oda radosti ............................................................................. 21Vladimir uk: Ajngel znad klepsidre ............................................................. 23Pero Pavlovi: Vitis vinifera .................................................................................. 24eljka Blaevi: Anin aneo ............................................................................... 25Ladislava Blai: Boja ljubaf ................................................................................ 26Zdravko Gavran: Molim te i pitam se ujedno ......................................... 27 Boidar Glavina: Boina ..................................................................................... 30uro Jani: Je z verom vri bil ..................................................................... 31 Josip Klari: Imet emo svuoj oltari ............................................................ 32 Marija Mareti: Pada mi na pamet ................................................................. 33 Antun Matoevi: Logos ...................................................................................... 34Mirjana Mikulec: Staza ........................................................................................... 35 Tomislav Milohani: Ispovjedni diptih ......................................................... 36 Nada Poturiek: Povjerenje ................................................................................ 37Vesna Prajz Veli: Boe, vrati mi narane svetog Nikole ................... 38Mateja Ragu: Mudrost kria ............................................................................. 40 Tomislav ovagovi: Biskup svijetle strane otoka ............................... 41Danijela Zagorec: Dodir ...................................................................................... 42 Ivanka Zdrili: Cvijet lopoa ............................................................................... 43

 • 6Duga vjere

  Njena ljubav (Kratka pria)Josip Sanko Rabar: Potpuna katastrofa ...................................................... 47Ivan Bodar: Kri .........................................................................................................51Zdenka Maltar: Mater mirabilis ........................................................................ 55Danica Bartulovi: Ugnijezdila se ................................................................... 58Elvira Kati: Strpljen spaen .......................................................................... 63Ante Mati: Molitva za kiu ................................................................................ 68Ljiljana Matkovi: Miris jorgovana .................................................................. 72Boidar Prosenjak: ista i njena ljubav ...................................................... 75Vladimir uk: Geolog v Edenu .......................................................................... 80

  Hodoae (Putopis)Ladislava Blai: Moje perve putovanje gliboke veruovanje ...... 87Sonja Tomi: Svetitu hrvatskog junatva u pohode ......................... 91Tomislav ovagovi: Gospa Srca Zlatne doline ..................................... 95

  Mrvice s mistinog puta (Esej)Ruica Martinovi-Vlahovi: Bog sadanjeg trenutka ..................... 101Stjepan Tomi: Vjera religiozna praksa, kulturni sustav ili mo? ..................................................................................... 105Dubravka Rovianac: Volja Boja ................................................................. 110

  Znan, a me udralo (Monodrama)Josip Ergovi: Virtualni moralitet ................................................................. 117Denis Koljan: Znan, a me udralo ........................................................... 126Mirko Ivanjek: Tomina posljednja veera ............................................. 131

  Biljeke o autorima ........................................................................................................ 139

  Biljeke o lanovima Strunoga ocjenjivakog suda .......................... 149

  Sudionici (autori) 4. susreta hrvatskoga duhovnoga knjievnoga stvaralatva Stjepan Kranji ................................................................................... 153

 • 7Duga vjere

  Rije izdavaaKrievako knjievno zajednitvo u

  Godini vjere

  Susret hrvatskoga duhovnoga knjievnoga stvaralatva Stjepan Kranj-i u Krievcima pomalo postaje tradicija.

  Godine 2012. natjeaj je, uoi Godine vjere, raspisan etvrti put, bio je otvoren od 15. svibnja do 15. kolovoza. Autori su se knjievno-umjetni-ki mogli predstaviti u kratkim knjievnim vrstama: poeziji, kratkoj prii, putopisu, eseju i monodrami. U poticajnom je smislu bilo preporueno da radovi budu posveeni vjeri, to nije bio uvjet. Na prva tri natjeaja (2009., 2010. i 2011.) u svakom su anru autori mogli poslati do tri rada. No, kako se iz godine u godinu na natjeaj javljalo sve vie autora, ove je godine organizacijski odbor odluio da autori na natjeaj mogu poslati jedan rad u svakom anru, sa eljom poticanja kvalitete, a ne kvantitete knjievnih radova. Nakon svetkovine Velike Gospe u Krievcima je izbro-jeno 96 pjesama, 62 kratke prie, 18 putopisa, 19 eseja, 10 monodrama, tj. 205 radova prispjelih od 135 autora. Od toga broja 83 autora ve je su-djelovalo na ranijim natjeajima, a javila su se i 52 nova autora. Radove je poslalo i osmero autora Hrvata koji ive izvan Hrvatske, u vicarskoj, Njemakoj te Bosni i Hercegovini.

  Nakon to je struni ocjenjivaki sud (dr. sc. Vladimir Lonarevi, predsjednik, mr. sc. Boidar Petra i vl. Drago Bosnar) proitao rado-ve bez znanja o imenima autora, odluio je da e u zborniku Duga vje-re biti objavljeno 37 radova od 34 autora, i to: 19 pjesama, 9 pria, 3 putopisa, 3 eseja i 3 monodrame. Povjerenstvo je odluilo koji e rado-vi na zavrnoj sveanosti u Krievcima, u subotu 1. prosinca 2012., uoi 94. godinjice roenja krievakoga upnika na glasu svetosti Stjepana Kranjia, biti javno izvedeni, a kojih e 15 radova (po tri u svakom anru) biti nagraeno.

 • 8Duga vjere

  Time se 4. Knjievni Kranji privodi kraju. Ostat e plodovi vjere i duhovnosti u knjievnim duama svih onih koji su djelie svojih umjet-nikih nutrina odluili predati javnosti kroz natjeaj, ali i manji odbljesak tih osobnosti uoblienih u prigodni zbornik. Ostat e, dakle, svojevrsna sinteza kranske, katolike knjievne stvarnosti u Hrvatskoj 2012. Prema-lo poticaja za oblikovanje suvremene kranske knjievne rijei u Lijepoj Naoj, i kroz natjeaje i kroz objave u relevantnim knjievnim i vjerskim tiskovinama, domaine e tjerati prema naprijed, prema malom jubileju, prema 5. Knjievnom Kranjiu. Uz sve tekoe volontarijata, entuzijaz-ma i sebedarja u opsenim poslovima oko natjeaja i organizacije zavrne sveanosti u Krievcima zasad ne nedostaje. Nedostaje pak ponajprije kva-litetna institucionalna, a onda i materijalna potpora relevantnih subjekata, to nosi stalnu neizvjesnost u organizaciji natjeaja i knjievnoga susreta.

  Svejedno su u Krievcima ove 2012. godine prikupljene snage za or-ganizaciju 1. susreta hrvatskoga djejega duhovnoga stvaralatva Stje-pan Kranji, Djejega Kranjia, kako je od milja prozvan. Udruzi za promicanje znamenitih Krievana Dr. Stjepan Kranji u toj se misi-ji pridruila krievaka Osnovna kola Ljudevita Modeca koja je postala predvodnikom natjeaja (koji je bio otvoren od 15. listopada do 15. pro-sinca 2011.) i zavrnoga susreta (odranog 28. travnja 2012.). Na 1. Dje-ji Kranji javilo se ak 328 uenika iz 92 hrvatske osnovne kole te 46 uenika koji su se na natjeaj javili samostalno. Poslali su 332 knjievna (poezija, proza, igrokaz) te 256 likovnih radova. Uenici su nagraeni po anrovima, dio knjievnih radova javno je izveden, otvorena je i izloba likovnih radova Obitelj na okupu, a sinteza najboljega to je stvoreno u literarnosti i likovnosti ukoriena je u zborniku Odrasla jutra. Svima je odmah nakon natjeaja i zavrnoga susreta postalo jasno koliko je i s knjievnog i s likovnog i s vjerskog aspekta vano to to se dogodio Dje-ji Kranji. Mnogi su ga odmah prozvali Katolikim Lidranom. Osta-je injenica da je Knjievni Kranji za odrasle u svojoj etvrtoj godini postojanja dobio mlaega brata.

  I Djeji Kranji, sreom, ide dalje. Upravo je u tijeku natjeaj za 2. susret hrvatskoga djejega duhovnoga stvaralatva Stjepan Kranji (otvoren je od 15. listopada do 15. prosinca 2012.), tematski je takoer posveen Godini vjere, a zavrni e susret biti odran u Krievcima 27. travnja 2013.

  Raspoloeni za ope dobro protkano knjievnim vjernikim sadraji-ma zahvaljujemo svima koji su p