[đườNg lối] 20 câu hỏi ôn tập (kèm đáp án) bookbooming

 • View
  16.755

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of [đườNg lối] 20 câu hỏi ôn tập (kèm đáp án) bookbooming

 • 1. 20 cu hi n tp mn ng li cch mng ca ng cng sn Vit NamCu 1: hon cnh lch s dn s ra i ng cng sn Vit Nam .a. S chuyn bin ca ch ngha t bn v hu qu ca n T cui th k th XIX, ch ngha t bn chuyn t t do cnh tranh sang giai on quc ch ngha.Cc nc t bn quc, bn trong th tng cng bc lt nhn dn lao ng, bn ngoi th xm lc v p bcnhn dn cc dn tc thuc a. Mu thun gia cc dn tc thuc a vi ch ngha thc dn ngy cng gay gt,phong tro u tranh chng xm lc din ra mnh m cc nc thuc a.b. nh hng ca ch ngha Mc - Lnin - Ch ngha Mc - Lnin ch r, mun ginh c thng li trong cuc u tranh thc hin s mnh lch sca mnh, giai cp cng nhn phi lp ra ng Cng sn. S ra i ng Cng sn l mt yu cu khch quan png cuc u tranh ca giai cp cng nhn chng p bc, bc lt. - Ch ngha Mc - Lnin c truyn b vo Vit Nam , phong tro yu nc v phong tro cng nhn phttrin mnh m theo khuynh hng cch mng v sn, dn ti s ra i ca cc t chc cng sn Vit Nam . Chngha Mc - Lnin l nn tng t tng ca ng Cng sn Vit Nam .c. Cch mng Thng Mi Nga v Quc t Cng sn - Nm 1917, cuc Cch mng Thng Mi Nga ginh c thng li. M u thi i mi - Thi i cchmng chng quc, thi i gii phng dn tc. - i vi cc dn tc thuc a, Cch mng Thng Mi nu tm gng sng trong vic gii phng ccdn tc b p bc. - Thng 3/1919, Quc t Cng sn (Quc t III) c thnh lp. - i vi Vit Nam , Quc t Cng sn c vai tr quan trng trong vic truyn b ch ngha Mc - Lnin vthnh lp ng Cng sn Vit Nam .2. Hon cnh trong nca. X hi Vit Nam di s thng tr ca thc dn PhpChnh sch cai tr ca thc dn Php - V chnh tr: Thc dn Php tc b quyn lc i ni v i ngoi ca chnh quyn phong kin nhNguyn; chia Vit Nam ra thnh 3 x: Bc K, Trung K , Nam K v thc hin mi k mt ch cai tr ring,cu kt vi a ch.
 • 2. - V kinh t: Thc dn Php tin hnh cp ot rung t lp n in; u t vn khai thc ti nguyn(m than, m thit, m km); xy dng mt s c s cng nghip (in, nc); xy dng h thng ng b,ng thu, bn cng phc v cho chnh sch khai thc thuc a ca nc Php. - V vn ho: Thc dn Php thc hin chnh sch vn ho gio dc thc dn; dung tng, duy tr cc h tclc hu Tnh hnh giai cp v mu thun c bn trong x hi Vit Nam - Giai cp a ch Vit Nam : Giai cp a ch chim khong 7% c dn nng thn nhng nm trong tay50% din tch rung t. S cu kt gia giai cp a ch vi thc dn Php gia tng trong qu trnh t chc cai trca ngi Php. Tuy nhin, trong ni b a ch Vit Nam lc ny c s phn ho, mt b phn a ch c lngyu nc, cm ght ch thc dn tham gia u tranh chng Php di cc hnh thc khc nhau. - Giai cp nng dn: L lc lng ng o nht trong x hi Vit Nam (chim khong 90% dn s), b thcdn v phong kin p bc, bc lt nng n. - Giai cp cng nhn Vit Nam : Ra i t cuc khai thc thuc a ln th nht ca thc dn Php, giai cpcng nhn tp trung nhiu cc thnh ph v vng m. Xut thn t giai cp nng dn, ra i trc giai cp t sndn tc, sm tip thu nh sng cch mng ca ch ngha Mc - L nin, nhanh chng tr thnh mt lc lng tgic, thng nht.- Giai cp t sn Vit Nam : Bao gm t sn cng nghip, t sn thng nghip, t sn nng nghip. Trong giai cpt sn c mt b phn kim a ch. Th lc kinh t v a v chnh tr nh b v yu t. - Tng lp tiu t sn Vit Nam : Bao gm hc sinh, tr thc, th th cng, vin chc v nhng ngi lmngh t do C lng yu nc, cm th quc thc dn v rt nhy cm vi nhng t tng tin b bn ngoivo. Tm li, Chnh sch thng tr ca thc dn Php tc ng mnh m n x hi Vit Nam trn cc lnh vcchnh tr, kinh t, vn ho - x hi. Tnh cht ca x hi Vit Nam l thuc a, na phong kin. Hai mu thun cbn l mu thun gia ton th nhn dn Vit Nam vi thc dn Php xm lc (mu thun va c bn, va chyu) v mu thun gia nhn dn, ch yu l giai cp nng dn vi a ch phong kin.b. Phong tro yu nc theo khuynh hng phong kin v t sn cui th k XIX, u th k XX Phong tro Cn Vng (1885-1896). Cuc khi ngha Yn Th (Bc Giang 1884-1913). i din ca xu hng bo ng l Phan Bi Chu. i biu cho xu hng ci cch l Phan Chu Trinh. Tm li, trc yu cu ca lch s x hi Vit Nam , cc phong tro u tranh chng Php din ra si nidi nhiu tro lu t tng. Mc d b tht bi, nhng s pht trin mnh m ca phong tro yu nc cui th k XIX, u th k XX c ngha rt quan trng:- Tip ni truyn thng yu nc ca dn tc.- To c s x hi thun li cho vic tip nhn ch ngha Mc - L nin.
 • 3. S tht bi ca phong tro yu nc chng thc dn Php chng t con ng cu nc theo h t tngphong kin v h t tng t sn b tc. Cch mng Vit Nam lm vo tnh trng khng hong su sc v ngli, v giai cp lnh o.c. Phong tro yu nc theo khuynh hng v sn * Nguyn i Quc chun b cc iu kin v chnh tr, t tng v t chc cho vic thnh lp ng Cng snVit Nam . Nm 1911, Nguyn Tt Thnh (Nguyn i Quc) ra i tm ng cu nc. Nguyn i Quc c bit quan tm tm hiu cuc Cch mng Thng Mi Nga nm 1917. Ngi rt ra ktlun: Trong th gii by gi ch c Cch mnh Nga l thnh cng, v thnh cng n ni, ngha l dn chngc hng ci hnh phc t do, bnh ng tht. Vo thng 7/1920, Nguyn i Quc c bn S tho ln th nht nhng lun cng v vn dn tc vvn thuc a ca Lnin ng trn bo Nhn o. Ti i hi ng X hi Php (thng 12/1920), Nguyn i Quc b phiu tn thnh vic gia nhp Quc tCng sn v tham gia thnh lp ng Cng sn Php. S kin ny nh du bc ngot trong cuc i hot ngcch mng ca Ngi v Ngi tm thy con ng cu nc ng n: Mun cu nc v gii phng dn tckhng c con ng no khc con ng cch mng v sn. Thng 11/1924, Nguyn i Quc n Qung Chu (Trung Quc). Thng 6/1925 ngi thnh lp Hi VitNam Cch mng Thanh nin. M cc lp hun luyn chnh tr cho cn b cch mng Vit Nam . Tc phm ng cch mnh ch r tnh cht v nhim v ca cch mng Vit Nam l cch mng gii phngdn tc m ng tin ln ch ngha x hi. Hai cuc cch mng ny c quan h mt thit vi nhau; cch mng ls nghip ca qun chng l vic chng c dn chng ch khng phi vic ca mt hai ngi, do phi onkt ton dn. Nhng ci ct ca n l cng - nng v phi lun ghi nh rng cng nng l ngi ch cch mnh,cng nng l gc cch mnh. Mun thng li th cch mng phi c mt ng lnh o. ng mun vng th phi c ch ngha lm ct,ch ngha chn chnh nht, chc chn nht, cch mnh nht l ch ngha Lnin. V vn on kt quc t ca cch mng Vit Nam , Nguyn i Quc xc nh: Cch mnh An Nam cngl mt b phn trong cch mnh th gii. Ai lm cch mnh trong th gii u l ng ch ca dn An Nam c. V phng php cch mng, Ngi nhn mnh n vic phi gic ng v t chc qun chng cch mng,phi lm cho qun chng hiu r mc ch cch mng, bit ng tm hip lc nh giai cp p bc mnh, lmcch mng phi bit cch lm, phi c mu chc, c nh th mi bo m thnh cng cho cuc khi ngha vis ni dy ca ton dn Tc phm ng cch mnh cp nhng vn c bn ca mt cng lnh chnh tr, chun b v ttng, chnh tr cho vic thnh lp ng Cng sn Vit Nam . Vo thng 7/1920, Nguyn i Quc c bn S tho ln th nht nhng lun cng v vn dn tc vvn thuc a ca Lnin ng trn bo Nhn o. Ti i hi ng X hi Php (thng 12/1920), Nguyn i Quc b phiu tn thnh vic gia nhp Quc tCng sn v tham gia thnh lp ng Cng sn Php. S kin ny nh du bc ngot trong cuc i hot ngcch mng ca Ngi v Ngi tm thy con ng cu nc ng n: Mun cu nc v gii phng dn tckhng c con ng no khc con ng cch mng v sn.
 • 4. Thng 11/1924, Nguyn i Quc n Qung Chu (Trung Quc). Thng 6/1925 ngi thnh lp Hi VitNam Cch mng Thanh nin. M cc lp hun luyn chnh tr cho cn b cch mng Vit Nam . Tc phm ng cch mnh ch r tnh cht v nhim v ca cch mng Vit Nam l cch mng gii phngdn tc m ng tin ln ch ngha x hi. Hai cuc cch mng ny c quan h mt thit vi nhau; cch mng ls nghip ca qun chng l vic chng c dn chng ch khng phi vic ca mt hai ngi, do phi onkt ton dn. Nhng ci ct ca n l cng - nng v phi lun ghi nh rng cng nng l ngi ch cch mnh,cng nng l gc cch mnh. Mun thng li th cch mng phi c mt ng lnh o. ng mun vng th phi c ch ngha lm ct,ch ngha chn chnh nht, chc chn nht, cch mnh nht l ch ngha Lnin. V vn on kt quc t ca cch mng Vit Nam , Nguyn i Quc xc nh: Cch mnh An Nam cngl mt b phn trong cch mnh th gii. Ai lm cch mnh trong th gii u l ng ch ca dn An Nam c. V phng php cch mng, Ngi nhn mnh n vic phi gic ng v t chc qun chng cch mng,phi lm cho qun chng hiu r mc ch cch mng, bit ng tm hip lc nh giai cp p bc mnh, lmcch mng phi bit cch lm, phi c mu chc, c nh th mi bo m thnh cng cho cuc khi ngha vis ni dy ca ton dn Tc phm ng cch mnh cp nhng vn c bn ca mt cng lnh chnh tr, chun b v ttng, chnh tr cho vic thnh lp ng Cng sn Vit Nam . S pht trin phong tro yu nc theo khuynh hng v sn v s ra i ca cc t chc cng sn VitNamTi i hi ln th nht ca hi Vit Nam cch mng thanh nin (5-1929) xy ra s bt ng gia cc i biu vvic thnh lp ng cng sn, thc cht l s khc nhau gia cc i biu mun thnh lp ngay mt ng cng snv gii th t chc hi Vit Nam cch mng thanh nin, vi nhng i biu cng mun thnh lp ng cng snnhng khng mun t chc ng gia i hi thanh nin v khng mun gii tn Hi Vit Nam cch mng thanhnin. Trong bi cnh cc t chc cng sn Vit Nam ra i.- ng Dng cng sn ng: ngy 17-6-1929, ti H Ni, do i biu cc t chc cng sn min bc thnhlp.- An Nam cng sn ng: vo ma thu nm 1929, do cc i biu trong hi Vit Nam cch mng thanh nin Trung Quc v Nam K thnh lp.- ng Dng cng sn lin on: S ra i ca hai t chc cng sn trn lm cho ni b ng tn vit phnho, nhng ng vin tin tin ca Tn Vit ng ra thnh lp ng dng cng sn lin on.C ba t chc u gng cao ngn c chng quc v phong kin, nhng hot ng phn tn, chia r nh hngxu n phong tro cch mng Vit Nam . V vy cn phi khc phc nhng kh khn trn l nhim v cp bchca tt c nhng ngi cng sn Vit Nam .Cu 2: qu trnh Nguyn i Quc chun b cc iu kin v chnh tr, t tng,t chc cho vic thnh lp ng cng sn Vit Nam .
 • 5. Nguyn i Quc chun b cc iu kin v chnh tr, t tng v t chc cho vic thnh lp ng Cng snVit Nam . Nm 1911, Nguyn Tt Thnh (Nguyn i Quc) ra i tm ng cu nc. Nguyn i Quc c bit quan tm tm hiu cuc Cch mng Thng Mi Nga nm 1917. Ngi rt ra ktlun: Trong th gii by gi ch c Cch mnh Nga l thnh cng, v thnh cng n ni, ngha l dn chngc hng ci hnh phc t do, bnh ng tht. Vo thng 7/1920, Nguyn i Quc c bn S tho ln th nht nhng lun cng v vn dn tc vvn thuc a ca Lnin ng trn bo Nhn o. Ti i hi ng X hi Php (thng 12/1920), Nguyn i Quc b phiu tn thnh vic gia nhp Quc tCng sn v tham gia thnh lp ng Cng sn Php. S kin ny nh du bc ngot trong cuc i hot ngcch mng ca Ngi v Ngi tm thy con ng cu nc ng