Dutch Harbor aanpak summary

Embed Size (px)

Text of Dutch Harbor aanpak summary

  • 1. Wij kijken eerder en verder

2. Dutch Harbor De Onderneming richt zich primair op het ondersteunen vanondernemingen bij het beperken van indirecte kosten Wij bieden een veilige haven voor de unmanaged indirecte spend Wij leveren schaal waar die er niet is en kennis waar die te duur is Wij stellen CEO vragen voor niet CEO onderwerpen Wij realiseren besparingen op kosten tussen de 30 en 70% Wij zijn 2.0, kijken eerder en verder, breder en dieper Wij worden betaald uit de besparingen en alleen door de klant 3. Onze Aanpak We kijken eerder en verder dan traditionele inkoop.Voorafgaande de aankoop zit namelijk de behoefte enna de aankoop het juiste gebruik, zoals bij de aankoopbedoeld. De behoeftebepaling en het juiste gebruik vande benodigde middelen zijn in onze ervaring namelijknet zo belangrijk als de aanschaf op de juiste manierinregelen. 4. Niet 1-malig Onze visie is daarom ook niet alleen op projectbasis een1-malige verbetering door te voeren, maar juistpermanent het beheer over te nemen, dus hetuitbesteden van de indirecte kosten. Op deze manierblijven de kosten structureel laag, en krijgen onze klantenbovendien toegang tot bijkomende opties vooroptimalisatie, zoals bv. het meedelen in groepscontracten 5. Kennis en schaal Door onze vernieuwende aanpak bereiken we veelbetere resultaten dan de eigen organisatie of detraditionele inkopers. Dit onder meer door kennis enschaalvoordelen te gebruiken die beperkt voormiddelgrote ondernemingen beschikbaar zijn. 6. Aanpak: We kijken verder dan traditioneel inkoopBehoefte Juist inkopenGoed gebruikbepalingTraditioneel inkoopboodschappenlijst voorde supermarkt 7. Aanpak: We kijken verder dan traditioneelinkoop 4 - 6 weken 6 - 12 weken Permanent beheer % v. resultaat30% tot 60%10% tot 30%20% tot 80%(kostendaling) Behoefte bepaling Juist inkopenGoed gebruik As-is situatie in Runnen van tender, Managementverbruik, gewoontes, .. incl. shortlisting,informatie inregelenonderhandelen, Profileren gebruikers pricing analysis, best Policies ontwerpen ofof bedrijfpractice clausules ..aanpassen Analyse bestaande Aansluiten bij Controle procedurecontracten, policiesgroepscontract opstarten of aanpassen (maverick Aanpassen van ons Opstarten accountbuying)standaard recept aanmanagementspecifiek bedrijf Continue bijsturenConcrete acties en doorlooptijd verschilt percategorie en bedrijf 8. Model: Onafhankelijk C-niveau partner metdomein-experts In eigen belang, onderschrijft aanpak Alleen in belang bedrijfDutch HarborCEO Indirect SpendStrategischShortlist Leverancier 1Expert ICTManagement (bv. CxO)Expert VerzekeringExpert Energie Shortlist Leverancier 2 Tactisch...OperatieEigen mensen(e.g. Gekozen leverancier (bv. IT, Facilities, Finance)Bestellen) 9. Onze belofte Bekwaam: Het hoogste niveau van professionalisme en deskundigheid. Wedenken voor we doen. We leveren wat we beloven Verantwoordelijk: Alleen in het belang van de klant; duurzame relatie omblijvend scherp aan de wind te varen (qua kosten en kennis) Renderend: We verdienen onszelf aantoonbaar een veelvoud terug Met beide voeten op de grond: Geen praatjes en vrijblijvende presentaties,wel interventies die geld opleveren op de korte termijn en de lange termijn. Toegewijd: Beheren van de indirecte kosten is na de core business typischtweede prioriteit; het is onze eerste prioriteit. Wij stellen de CEO vragen voorniet CEO onderwerpen