15
Matjaž Marovt, maj 2015 © MJ Marovt Dvojna vloga nabave v podjetju Matjaž Marovt 19. maj 2015

Dvojna vloga nabave v podjetju - lognet.si · Od ideje do potrditve ... V Sloveniji gojimo gasilsko (fire-fighting) industrijsko kulturo. Četudi se deklarativno opredeljujemo za

Embed Size (px)

Citation preview

Matjaž Marovt, maj 2015 © MJ Marovt

Dvojna vloga nabave v podjetju

Matjaž Marovt

19. maj 2015

Matjaž Marovt, maj 2015 © MJ Marovt

Dodana vrednost na zaposlenega je v razvitih državah kar 2,7-krat večja kot v

Sloveniji, kar pa seveda ne pomeni, da v Sloveniji delamo trikrat manj, pač pa, da je

ekonomski učinek zaposlenega trikrat manjši.

Pot do višje dodane vrednosti

na zaposlenega:

Nekaj o dodani vrednosti na zaposlenega

1. korak: Pri enaki dodani

vrednosti podjetja

dvig dodane vrednosti

na zaposlenega.

2. korak: Pri enaki prodajni

vrednosti produkta

dvig dodane vrednosti

podjetja z

optimiranjem nabave.

3. korak: Dvig dodane vrednosti

podjetja s kreiranjem

in prodajo produktov

višje dodane

vrednosti.

Matjaž Marovt, maj 2015 © MJ Marovt

Dva ključna procesa vključujeta nabavo: Od ideje do potrditve – razvojni proces Od materialne potrebe do računa – operativni proces

Naloge nabavne funkcije

Funkcija

nabave mora

obvladovati:

• Stroške

• Prostor

• Količino

• Čas

• Kakovost

1.

Optimiranja materialnih

skupin

Projekti novih izdelkov

Novi identi

Spremembe

2.

Plani realizacije produkta

Naročanje

Transport

Zaloge

Matjaž Marovt, maj 2015 © MJ Marovt

SCM – management oskrbne verige

SCM

management zalog

management dobaviteljev

management kupcev

logistična tehnologija

transport

cross – docking

skladiščenje

naročanje

Matjaž Marovt, maj 2015 © MJ Marovt

Management materialnih kategorij

Konkurenčne

ponudbe

Prerazporejanje

nakupov

Poznavanje

stroškov

nabavnega

produkta

Prevetritev zahtev

do dobavitelja

Organizacijske

spremembe

Prevetritev

procesov

Prevetritev

„Make or buy“

možnosti

Sodelovanje

z dobavitelji

Matjaž Marovt, maj 2015 © MJ Marovt

Biti LEAN pomeni odstraniti izgube (waste) iz operacij.

Napad na:

Čas

Stroške

Zaloge

Kritično izhodišče LEAN razmišljanja je vrednost. Vrednost določa edino

stranka, opravičljivi stroški so edino tisti, ki omogočajo izpolnitev kupčevih

pričakovanj in je zanje pripravljen plačati dogovorjeno ceno.

Ključno LEAN sporočilo: odpovejte se izgubam

Matjaž Marovt, maj 2015 © MJ Marovt

Prostor

Čakanje

Transport

Čas

Zaloga

Pakiranje

Korekcije

Premikanja

Energija

Izguba prodaje

Prevelika proizvodnja

Z napredovanjem odkrivamo nove izzive

Matjaž Marovt, maj 2015 © MJ Marovt

Naredite zgodbo - World Class Manufacturing

World Class proizvajalci so tisti, ki demonstrirajo svetovno

najboljšo proizvodno prakso. Da to dosežejo, se dokazujejo kot

najboljši na področjih vsake od konkurenčnih prednosti

(kakovost, cena, hitrost dobave, zanesljivost dobave,

fleksibilnost in inovativnost).

Matjaž Marovt, maj 2015 © MJ Marovt

World Class Manufacturing - vsako leto nov program

Vizualizacija - andor

Kaizen – aktivnosti stalnega napredka

Visoka vključenost zaposlenih in dvig polivalentnosti

Medfunkcijski timi

Analiza dodane vrednosti

Process Mapping

One Piece Flow in sinhronizirana logistika

JIT

Nič napak – interno in eksterno

Statistical process control – Six Sigma orodja

...

Matjaž Marovt, maj 2015 © MJ Marovt

Projekt sprememb

Kurt Lewin: Organizacije podobno kot posamezniki težijo k

ohranitvi obstoječega stanja. Posledično organizacije

potrebujejo zunanjo spodbudo za spremembe, obenem pa se

bodo spremembi upirale, četudi so spremembe nujne.

Spremembe se ne bodo zgodile same po sebi; zgodile se

bodo, ker vi to želite!

ODLOČITEV METODOLOGIJA

Matjaž Marovt, maj 2015 © MJ Marovt

formuliranje problema

oblikovanje modela

oblikovanje pilotne rešitve na osnovi modela

definicija monitoringa

testiranje spremljanje rešitve in reagiranje P

RAKSA

TEO

RIJ

A

nadzorovan roll out na celotno

področje

Projekt sprememb (2)

Matjaž Marovt, maj 2015 © MJ Marovt

Koristni nasveti

Začnite z aktivnostmi na strokovnem področju in nato hitro s

spremembami v kulturi podjetja.

Uvedite merjenje s kazalniki uspešnosti – KPI.

Začnite z učenjem z delom in nato s treningi.

Začnite s pilotnim primerom, da se demonstrira LEAN kot sistem in

postavi model.

Uporabljajte Kaizen za učenje in hitre spremembe.

Definirajte tokove vrednosti, uporabljajte načrtovanje vrednosti, naj bo

razmišljanje o tokovih vrednosti obvezno!

Bodite preračunljivi in identificirajte možnosti za večje finančne prihranke.

Uskladite merjenje KPI z vrednostnimi usmeritvami.

Nadgrajujte globalno znanje, gradite na osnovah lastnega podjetja in

razvijte svojo pot.

Najemite ali razvijte vodje vitkega vodenja in razvijte sistem nasledstva.

Uporabite eksperte za učenje in dosego hitrih rezultatov.

Matjaž Marovt, maj 2015 © MJ Marovt

Učite se na napakah drugih, ne na lastnih! Premalo aktivno sodelovanje vodstva - leadership

Pomanjkanje procesnega razmišljanja: različni oddelki imajo različne

cilje, diskriminacija internih strank – rezultat je neučinkovita

dobaviteljska veriga

Neustrezna definicija storitve do kupca

Neučinkovit informacijski sistem

Ignoriranje vpliva negotovosti

Slaba koordinacija

Optimiranje velikosti transporta

Nepravilno ocenjevanje stroškov zalog

Načrtovanje produktov in procesov brez upoštevanja dobaviteljske

verige

Nepopolna dobaviteljska veriga – gledanje le na en nivo relacije kupec -

dobavitelj

Matjaž Marovt, maj 2015 © MJ Marovt

V Sloveniji gojimo gasilsko (fire-fighting) industrijsko kulturo. Četudi se deklarativno

opredeljujemo za inovativnost, napredek, tekmovanje z najboljšimi, v praksi hvalimo

tiste, ki rešijo današnje probleme in jutrišnje puščajo za jutri, hvalimo hitre sledilce in

se bojimo prevzeti riziko pravih inovacij.

Pogasite požare, ampak tako, da odpravite tudi vzroke zanje in

dosledno zahtevajte aktivnosti za jutri! Vsak dan in vsak dan več!

Imamo čas za Lean?

Matjaž Marovt, maj 2015 © MJ Marovt

Hvala za pozornost!

Matjaž Marovt

+386 31 777 565

[email protected]

www.mjmarovt.com

[email protected]

www.cirtuo.com