Dysplazja stawów biodrowych i łokciowych

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dysplazja stawów biodrowych i łokciowych. Dysplazja. Dys – anormalny Plassein – tworzenie Dysplazja = wadliwy rozwój, tworzenie narządu. Dysplazja. Dysplazja stawu biodrowego, łokciowego to dziedziczne, rozwojowe zaburzenia stawów. Nie są to choroby wrodzone. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Dysplazja stawów biodrowych i łokciowych

 • Dysplazja staww biodrowych i okciowych

 • DysplazjaDys anormalnyPlassein tworzenie

  Dysplazja = wadliwy rozwj, tworzenie narzdu

 • DysplazjaDysplazja stawu biodrowego, okciowego to dziedziczne, rozwojowe zaburzenia staww.Nie s to choroby wrodzone.Zwierzta rodz si z prawidowo zbudowanymi stawami.W trakcie wzrostu organizmu dochodzi do rozwoju zmian dysplastycznych.

 • Rozpoznawanie dysplazjiWywiad (ksigi rodowodowe, ywienie)Badanie kliniczneBadanie obrazoweRtgCTUsg

 • Staw okciowyWyrostek dziobiastyprzyrodkowyWyrostek dodatkowyWyrostekdziobiastyboczny

 • Anatomia rentgenowskastaw biodrowyPanewka

  Gowa koci udowej

 • Technika badania rtg stawu biodrowego

  Przygotowanie dietetyczneGboka sedacja lub znieczulenie oglneStaranne uoenie badanegoDobr odpowiednich projekcjiStaranne oznaczenie zdjciaNienaganna obrbka fotochemiczna zdjcia

 • Metody badania rtg staww biodrowychKlasyczna zalecana przez FCIPozycja IPozycja II DARMetoda klinaMetoda KMDPennHIP

 • Technika badania rtg stawu biodrowegoNajczciej wykonuje si badanie rtg w tzw. pozycji I pies uoony na grzbiecie z wycignitymi koczynami miednicznymi wzdu dugiej osi ciaaRzadziej wykonuje si badania w pozycji II

 • Technika badania rtg stawu biodrowegoPomimo wielu wad, badanie rtg w pozycji I nadal uwaane jest za standard przy rozpoznawaniu dysplazji staww biodrowych.Jest to podstawowa technika badania, wymagana przez FCI.

 • Dysplazja stawu okciowegoIzolowany wyrostek dodatkowyIzolowany wyrostek dziobiasty przyrodkowy

 • Izolowany wyrostek dodatkowyBrak poczenia pomidzy wyrostkiem okciowym a wyrostkiem dodatkowymW zaawansowanych stadiach choroby, dodatkowo, zmiany zwyrodnieniowe

 • Izolowany wyrostek dziobiastyBrak cznoci pomidzy koci okciow a wyrostkiem dziobiastymW przypadkach zaawansowanych widoczne rtg objawy zwyrodnienia stawu okciowego

 • Systemy oceny zdj rtg w dysplazji staww biodrowychIstnieje wiele systemw oceny staww biodrowychOcena zdj jest odmienna w kadym systemieKryteria oceny staww biodrowych podobne

 • Przykadowe kryteria oceny staww biodrowych

  1. Kt Norberga2. Stopie nadwichnicia stawu3. Doczaszkowy kontur panewki4. Grzbietowy brzeg panewki5. Doczaszkowo boczny brzeg panewki6. Ocena dou panewki7. Doogonowy brzeg panewki8. Wielko wyroli kostnych na gowie koci udowej i szyjce koci udowej9. Kontur gowy koci udowej

 • Dysplazja stawu biodrowego

 • Objawy rtg HD nie zawsze koreluj z objawami klinicznymi HD

 • Nowe kierunki w rozpoznawaniu dysplazji stawowych

 • Wczesne rozpoznawanie dysplazji staww biodrowychbadanie usgmetoda nieinwazyjnanie wymaga sedacji ani znieczuleniamoliwo oceny staww biodrowych u szczenitmoliwo dynamicznego obrazowania stawu w wielu przekrojach

 • Badanie CT stawu okciowego

 • Badanie CT staww biodrowych

 • Wystpowanie HD (01.1974 12.2005) (wg OFA)

 • Zmiany w wystpowaniu HD (wg OFA)

 • Wystpowanie ED (01.1974 12.2005) (wg OFA)

 • Zwalczanie dysplazji stawowychPrawidowa diagnostykaWykonanie zdjcia rtgOcena zdjcia rtg (jednoosobowo czy komisyjnie?)Dokumentacja kynologiczna chorych zwierztWsppraca Zwizku Kynologicznego i hodowcw z lekarzami weterynarii

 • Postpowanie ze zwierztami z dysplazjRozpoznanieWpis do rodowoduLeczenie

 • Dzikuj za uwag