Działania KRUS zwiększające bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia rolników

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Konferencja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Henryka Smolarza Warszawa, 7 lipca 2011 r. Działania KRUS zwiększające bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia rolników. Działalność prewencyjna i rehabilitacja lecznicza. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Działania KRUS zwiększające bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia rolników

 • Konferencja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka SawickiegoorazPrezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia SpoecznegoHenryka Smolarza Warszawa, 7 lipca 2011 r.

  Dziaania KRUS zwikszajce bezpieczestwo pracy i ochron zdrowia rolnikw

 • Dziaalno prewencyjna i rehabilitacja leczniczaRealizowana na podstawie art. 63-64 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spoecznym rolnikw, suy:ograniczaniu okolicznoci i przyczyn wypadkw przy pracy, rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym,inicjowaniu dziaa na rzecz promocji zdrowia, prowadzeniu bezpatnej, dobrowolnej rehabilitacji leczniczej.

 • Dziaania Kasy od 1993 rokuok. 1 500 tys. uczestnikw 50 850 szkoleponad 241 tys. osb poddanych rehabilitacji, w tym 22 tys. dzieci

 • I nagroda Prezesa KRUS w IX konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolnew kategorii indywidualnej12 347 uczestnikw 9. edycji konkursu w kategorii gospodarstw indywidualnych, w tym w 2011 roku 1140

 • Dziaania prewencyjne KRUS

 • Dziaania prewencyjne KRUSKRUS promuje wyroby dla rolnictwa o najwyszych parametrach jakoci, bezpieczestwa uytkowania, nowoczesne konstrukcyjnie.Prezes Kasy nadaje zezwolenia na Znak Bezpieczestwa KRUS producentom wyrobw sprawdzonych w praktyce, poddanych dodatkowej dobrowolnej atestacji.Prezes Kasy nagradza statuetk Dobrosaw i wyrnieniami targowymi wyroby zwikszajce bezpieczestwo pracy w gospodarstwie rolnym.Dobrosaw - sawa producentom, zwikszajcym bezpieczestwo pracy w gospodarstwie rolnym

 • Dziaania prewencyjne dla dzieci i modziey25 373 dzieci1 741 szk

 • Materiay edukacyjne dla dzieci i modziey

 • Dziaania edukacyjne dla dzieci i modzieyPogadanki o bhp z uczniami szk Fina konkursu plastycznegoFina III Olimpiady w SGGW

 • Pomoc socjalna Funduszu SkadkowegoFundusz Skadkowy samofinansuje - bez udziau budetu Pastwa - wiadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyskiego rolnikw.

  Wspiera finansowo dziaania szkoleniowe i informacyjne suce ochronie ycia i zdrowia rolnikw oraz zwikszaniu bezpieczestwa pracy w gospodarstwach rolnych.

  Zapewnia dofinansowanie akcji socjalnych, prowadzonych przez podmioty dziaajce w obszarze polityki spoecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i wiadczce pomoc rolnikom w losowej potrzebie.

 • Pomoc socjalna Funduszu Skadkowego

  Dziaania spoeczneSzkolenia dla rolnikw nt. zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnymProfilaktyczne badania dla rolnikw (w zakresie chorb reumatycznych, odzwierzcych)Dofinansowanie Programu Badan Przesiewowych Suchu dla dzieci z terenw wiejskichZakup sprztu rehabilitacyjnego, wsparcie dla rodzin rolniczych w nagych przypadkach losowychZakup sprztu ratowniczo-ganiczego, umundurowania bojowego dla jednostek OSP z terenw wiejskich

 • Pomoc Funduszu Skadkowego dla dzieci z terenw wiejskich*) w tym 1553 dzieci z gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku powodzi

 • Program bada przesiewowych suchu u dzieci z terenw wiejskich

 • Program bada przesiewowych suchu u dzieci z terenw wiejskich

 • Wyniki Programu z 2008 i 2010 r.

 • Program bada przesiewowych suchu u dzieci z terenw wiejskichW latach 2008-2011 z bada profilaktycznych suchu skorzysta ponad 300 tys. dzieci w wieku 7-12 lat

  Dr in. Henryk Smolarz, Prezes KRUS i Prof. Henryk Skaryski, Dyrektor IFiPS w Warszawie, Krajowy Konsultant ds. Audiologii i Foniatrii w studiu Panoramy TVP Lublin, 30 marca 2011 r.

 • Konferencja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka SawickiegoorazPrezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia SpoecznegoHenryka Smolarza Warszawa, 7 lipca 2011 r.

  Dziaania KRUS zwikszajce bezpieczestwo pracy i ochron zdrowia rolnikwwww.minrol.gov.pl www.krus.gov.pl rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl rzecznik@krus.gov.pl

  **