Działania UE na rzecz zdrowia koncentrują się na:

 • View
  48

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego Prawo do opieki zdrowotnej SCENARIUSZ WARSZTATW DLA SZKOY GIMNAZJALNEJ W RAMACH CYKLU PRAWA OBYWATELSKIE MOJE PRAWA Natalia Biaek, Scenariusz 8, Zacznik 4. Dziaania UE na rzecz zdrowia koncentruj si na:. Profilaktyce zdrowotnej - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Europejska Karta Ubezpieczenia ZdrowotnegoPrawo do opieki zdrowotnejSCENARIUSZ WARSZTATW DLA SZKOY GIMNAZJALNEJW RAMACH CYKLU PRAWA OBYWATELSKIE MOJE PRAWANatalia Biaek, Scenariusz 8, Zacznik 4

 • Dziaania UE na rzecz zdrowia koncentruj si na:Profilaktyce zdrowotnejPromowaniu zdrowego stylu yciaChronieniu obywateli przed zagroeniami zdrowia, takimi jak pandemie

 • Cele strategii w zakresie zdrowia:Promowanie zdrowia wrd osb starzejcych si w EuropieChronienie obywateli przed zagroeniami zdrowiaWspieranie dynamicznych systemw opieki zdrowotnej i nowych technologii

 • EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO (EKUZ)

 • EKUZ co zapewnia?dostp do... wszelkich niezbdnych z medycznego punktu widzenia usug wiadczonych przez pastwow opiek zdrowotn w czasie tymczasowego pobytu zagranicznego w wybranych pastwach

 • Obszar obowizywania

 • Kto wydaje karty?Karty s wydawane przez krajowy zakad ubezpiecze zdrowotnych, bezpatnie!

 • Funkcjonowanie EKUZOkazujc kart EKUZ w danym kraju mamy prawo do leczenia na identycznych warunkach i w takiej samej cenie (w niektrych krajach bezpatnie) jak obywatele danego kraju.Kady kraj rni si systemem opieki zdrowotnej. W jednym dane wiadczenia medyczne s bezpatne, a w innych mog podlega opacie.

 • Czego karta EKUZ nie obejmuje?

 • Kto moe korzysta z karty?Osoba, ktra chce wyrobi sobie kart, musi by ubezpieczona lub objta pastwowym systemem ubezpiecze zdrowotnych w jakimkolwiek z wymienionych pastwIstotne jest, e kady z czonkw rodziny powinien mie wasn kart!O kart mog ubiega si nawet osoby spoza UE, ktre legalnie przebywaj na jej obszarze

 • Czas wanoci kartyW poszczeglnych krajach okres wanoci karty jest rny, czasami wynosi: 3 miesice lub p roku.

 • WYBR KRAJU I KOSZTW LECZENIAhttp://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=pl

 • Wygld karty wydawanej w Polsce

 • Wygld kart EKUZ w innych krajach UE