Click here to load reader

e vysok e u cen technick e v Praze Fakulta elektrotechnicka · PDF fileMikroTik devices via graphical interface (GUI). The main goal is to develop a better ... Ve vyc hoz m stavu je

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of e vysok e u cen technick e v Praze Fakulta elektrotechnicka · PDF fileMikroTik devices via...

Ceske vysoke ucen technicke v Praze

Fakulta elektrotechnicka

DIPLOMOVA PRACE

Graficka administrace poctacove ste

Praha, 2014 Autor: Bc. Michal Hanzlk

Prohlasen

Prohlasuji, ze jsem svou diplomovou praci vypracoval samostatne a ze jsem uvedl

veskere pouzite informacn zdroje v souladu s Metodickym pokynem o dodrzovan etickych

principu pri prprave vysokoskolskych zaverecnych prac.

Nemam zavazny duvod proti uzit tohoto skolnho dla ve smyslu 60 Zakonac.121/2000 Sb. , o pravu autorskem, o pravech souvisejcch s pravem autorskym a o zmene

nekterych zakonu (autorsky zakon).

V Praze dne

podpis

i

ii

Podekovan

Dekuji predevsm vedoucmu diplomove prace Ing. Pavlu Strnadovi, Ph.D. za pomoc

s realizac teto diplomove prace a take Ing. Viktorovi Cernemu. Dekuji take rodine a

pratelum za podporu pri praci.

iii

iv

Abstrakt

Clem teto prace je zjistit, jake moznosti jsou pro vzdalenou spravu zarzen MikroTik

a jejich centraln spravu s grafickou podporou. Hlavnm clem je navrhnout a vytvorit

aplikaci, ktera by dynamicky vykreslila topologii poctacove ste postavenou na zarzench

MirkoTik.

V teto praci byly popsany neighbor discovery protokoly (NDP) a moznosti graficke

spravy poctacove ste. Byly prostudovany moznosti vzdalene spravy zarzen MikroTik a

na tomto zaklade byla vytvorena aplikace pro dynamicke vykreslen topologie poctacove

ste postavenou na zarzench MirkoTik.

Abstract

The goal of this work is to present the existing solutions for remote management of

MikroTik devices via graphical interface (GUI). The main goal is to develop a better

application which is able to detect and present in GUI the network topology.

This work presents the class of Neighbour Discovery Protocols (NDP) and the ways

a networks can be centrally managed via GUI. In this work the protocols for the remote

management of MikroTik devices are presented and, based on those, the graphic tool for

dynamically topology discover had been built.

v

vi

Obsah

Seznam obrazku ix

1 Uvod 1

2 Soucasny stav 2

2.1 Neighbor Discovery Protocol (NDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2.1.1 MikroTik Neighbor Discovery Protocol (MNDP) . . . . . . . . . . . 2

2.1.2 Cisco Discovery Protocol (CDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.1.3 Link Layer Discovery Protocol (LLDP) . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.1.4 Neighbor Discovery Protocol (NDP) v IPv6 . . . . . . . . . . . . . 4

2.2 Centraln sprava ste s grafickou podporou . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.2.1 The Dude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.2.2 Cisco Packet Tracer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.2.3 Graphical Network Simulator (GNS3) . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.2.4 Nagios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.3 Vzdalena sprava zarzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.3.1 Telnet a SSH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.3.2 WebFig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.3.3 WinBox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.3.4 API . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.4 Vysledky a nedostatky existujcch moznost . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3 Implementace 13

3.1 Simulacn prostred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3.2 Java . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3.3 Logicka cast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3.3.1 Pripojen k RouterOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3.3.2 RouterOS a rozhran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

vii

3.3.3 Nactan uctu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3.3.4 Prohledavan ste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3.3.5 Zskan rozhran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3.3.6 Zskan IP adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3.3.7 Zskan sousedu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3.4 Graficka cast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3.4.1 Dostupne graficke knihovny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3.4.2 NetBeans Visual Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

4 Testovan 29

5 Vysledky a rozsren aplikace 31

6 Zaver 32

Literatura 32

A Seznam zkratek, znacek a symbolu 36

B Trda ArraySet 38

C Diagramy 40

D Navod na propojen GNS3 s PC 42

D.1 Nainstalovan programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

D.2 Vytvoren stoveho pripojen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

D.3 Nastaven projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

E Obsah prilozeneho CD 46

viii

Seznam obrazku

2.1 Ukazka programu The Dude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.2 Ukazka programu Cisco Packet Tracer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.3 Ukazka programu GNS3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.4 Ukazka programu Nagios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.5 Ukazka rozhran WebFig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.6 Ukazka rozhran WinBox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3.1 Struktura komunikace pomoc API . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3.2 Struktura komunikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3.3 Struktura rozhran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3.4 Trda ArraySet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3.5 Prohledavan grafu do srky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3.6 Hlavn okno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3.7 Ukazka aplikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

4.1 Topologie hvezda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

4.2 Topologie kruh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

4.3 Topologie retez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

C.1 Dals vyuzite trdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

C.2 RouterOSDevice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

D.1 Pruvodce - Krok 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

D.2 Pruvodce - Krok 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

D.3 Pruvodce - Krok 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

D.4 Seznam pripojen k sti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

D.5 Nastaven - Krok 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

D.6 Nastaven - Krok 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

ix

x

Kapitola 1

Uvod

V dnesn dobe, kdy temer kazdy vlastn poctac, chytry telefon nebo televizor, se vsude

vyskytuj poctacove ste ve vetsm nebo mensm mertku. V malych i velkych firmach

to je nutnost, doma to je spse o pohodl. V kazdem prpade je dulezita dokumentace.

Je dulezita pri programovan, pri budovan poctacove ste nebo pri jinych cinnostech

s urcitym vysledkem. Bez spravne dokumentace je pomerne tezke, ne-li nemozne, se

v poctacove sti orientovat. Pri predavan zodpovednosti za stavajc st pak novy spravce

nev, ktery kabel kam vede a proc je na tom ci onom smerovaci (routeru) nejake pravidlo.

O dokumentaci mluvm, protoze se na ni casto zapomna. Absence dokumentace (nebo

jej neuplnost) je z velke vetsiny prpadu zpusobena odkladanm jejho sepsan az na konec

prace. Nebo nastanou chvle, kdy se v topologii provede zmena, ktera se nasledne nezanese

do dokumentace (pridan prvku, spoje, nova sluzba, vymena zarzen, ...)

Problem nastava, kdyz dokumentace nen uplna a nemame jasnou predstavu o tom, jak

poctacova st vypada. Proto je potreba takovou st zrekonstruovat. Jednou z moznost je

zact u nejakeho zarzen a rucne projt veskerou topologii poctacove ste. To je ponekud

pracne a zdlouhave, zvlaste pokud je poctacova st rozlehla. Leps zpusob je vyuzt

nekterych funkc, kterymi disponuj ruzne aplikace, jako je naprklad IP scan, route,

tracert (traceroute) a ping.

Clem me prace je navrhnout a alespon castecne realizovat aplikaci pro jednoduchou

a centralizovanou spravu ste na zarzench MikroTik. Aplikace by mela sama vyhledat

tato zarzen a vykreslit je v co mozna nejpresnejs topologii.

1

Kapitola 2

Soucasny stav

Nasledujc kapitola obsahuje informace o Neighbor Discovery Protokolu, ktery je stezej-

n pro nasledujc praci.

Dals cast je venovana softwaru, ktery se zabyva topologi ste, monitoringem a doku-

mentac. Popisuje jejich zakladn vlastnosti, vyhody a nevyhody.

Posledn cast obsahuje zpusoby vzdalene zpravy zarzen Mikr