of 16 /16
EBEVEYN REHBERI OKUL Türkisch

EBEVEYN REHBERI OKUL - Viersen

  • Author
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of EBEVEYN REHBERI OKUL - Viersen

Hastalk bildirme/mazeret .............................................................................................. 7
Okul eyalar ............................................................................................................................ 9
Salkl kahvalt ..................................................................................................................... 10
Evde destek ............................................................................................................................ 13
Diese Broschüre liegt in folgenden Sprachen vor: Deutsch, Englisch, Französisch, Arabisch, Farsi, Rumänisch, Türkisch, Russisch, Tigrinisch, Kroatisch
4
Önsöz
Snf öretmenleri, bran öretmenleri,
Tüm bu insanlar okul ekibinin bir parçasdr. Çocuunuzun okula alabilmesi ve baarl bir ekilde örenebilmesi için ayrca sizin de yardmnza ve ilginize ihtiyac var. Burada, okulda dikkat edilmesi gereken genel kurallar ve çocuunuzu nasl destekleyebileceinize dair baz bilgiler bulabilirsiniz. Çocuunuz ancak sizinle birlikte güçlü olabilir!
5
Okula devam zorunluluu
Kuzey Ren Vestfalya'da okula devam etmek zorunludur. Bu, 30 Eylül tarihine kadar alt yan doldurmu olan çocuklarn okula balamalar gerektii anlamna gelir.
Yeni eitim öretim yl yaz aylarnda balar. Çocuklar ve ergenler en az on yl boyunca okula giderler. 1. snftan 4. snfa kadar ilkokula devam ederler. Ardndan 5. snftan 10. snfa kadar bir orta öretim okuluna devam ederler. Çocuunuz, 18. yan doldurduu eitim ve öretim ylnn sonunda okula devam etme zorunluluu sona ermektedir. O zamana kadar okula veya meslek okuluna devam etmek zorundadr veya bir meslek örenmeye balamas gerekir. Çocuunuz ayn zamanda tüm okul etkinliklerine katlmak zorundadr. Özellikle
spor ve yüzme derslerine, din / ahlak bilgisi derslerine*, snf
ve
* Din ve ahlak bilgisi derslerinde, hangi dinlerin var olduu ve toplumumuzun deerleri hakknda konuulur. Amaç, çocuklar Hristiyan inancna göre yetitirmek deildir.
6
Okul yönetmelii ve okul içi davran Okulda bir arada yaamann ve örenmenin temel kurallar Okul Yönetmelii (NRW) ile sabittir. Bunun dnda her okulun kendine ait balayc bir okul yönetmelii vardr. Bu yönetmelikte, okulda nelerin yasak olup olmad ve herkesin birbirine kar uymas gereken davran kurallar yazar. Genel olarak geçerli olan kurallar:
Birbirimize kar saygl ve samimi davranyor ve birbirimize deer veriyoruz.
Kzlar ve erkek çocuklar, kadnlar ve erkekler eit haklara sahiptir.
Herkes, olduu gibi kabul edilir! Fiziksel ve sözel iddet yasaktr. Problemler ve çatmalar
birlikte sakince çözülebilir.
7
Hastalk bildirme/mazeret Çocuunuzun her gün vaktinde okula gelmesi ve derslere eksiksiz katlmas önemlidir.
Eer çocuunuz hastaysa, lütfen o günün sabahnda okulu arayn ve çocuunuzun hasta olduunu bildirin. Çocuunuz iyiletiinde, onula birlikte okula bir mazeret dilekçesi gönderin.
Çocuunuz için hastalk zamanlarnda nasl mazeret izni alabileceiniz sonraki sayfada açklanmtr. Özel durumlarda, örnein dini bayramlar veya kültürel etkinlikler gibi, okuldan öncesinde izin almak mümkündür.
8
Merhaba! Benim adm ________. Ben ______ (isim)’nn annesiyim/babasym. Kendisi Bay/Bayan ______ (öretmenin ad)’nn snfndadr. Çocuum hasta. Muhtemelen yarn/ ____ (tarih) tekrar okula gelebilir. Teekkür ederim. Hoça kaln.
Hallo! Mein Name ist ________. Ich bin der Vater/die Mutter von ______(Name). Er/Sie geht in die Klasse von Herrn/Frau ______ (Name der Lehrkraft). Mein Kind ist krank. Wahrscheinlich kommt er/sie morgen/am ____ (Datum) wieder in die Schule. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
Okul için mazeret dilekçesi Olum/kzm ______________ (isim) _______ (tarih) tarihinde okula gelemedi çünkü hastayd. Çocuumun izinli yazlmasn rica ederim. mza
Mein Sohn/Meine Tochter ______________ (Name) konnte am _______ (Datum) nicht zur Schule kommen, weil er/sie krank war. Ich bitte Sie dies zu entschuldigen. Unterschrift
9
Okul eyalar
Çocuunuzun günlük olarak eksiksiz ve düzenli kullanaca ve yana uygun bir çantada /srt çantasnda tayaca okul eyalarna ihtiyac var.
Bunlar:
Bir adet kalem kutusu/kalemlik çerisinde kurun kalemler, silgi, kuru boya kalemleri, mürekkepli kalem, mürekkep kartular, cetvel bulunmaldr.
O gün ilenecek olan derslerin kitap ve defterleri.
Ders programnda hangi gün hangi derslerin ilendii yazar. Lütfen ev ödevlerine dikkat edin!
Çocuunuzun ihtiyaç duyduu dier eyalar ile ilgili öretmeni bilgi verecektir.
10
Salkl kahvalt Evde ve okulda teneffüs arasnda salk bir kahvalt çocuunuzun iyi örenebilmesi için önemlidir. Kahvalt az eker ve ya içermelidir. Örnein:
çecekler önemlidir! Çocuunuzu yanna verebileceiniz ideal içecekler: Su, meyve suyu veya çaylar. Lütfen limonata, kola veya souk çay vermeyin.
Bild wg. Rechten/© selbst schießen!!!
11
Ebeveynler okul için çok önemlidir! Okulumuz i birliinizden ve katlmnzdan dolay büyük memnuniyet duyar. Böylece çocuunuzu okul geliiminde desteklemi olursunuz.
Örnein:
Ev ödevi defterinde çocuunuzun evde yapmas gereken ödevler, bilgiler ve ebeveynlere yazlan notlar yazar. Öretmenler ve ebeveynler arasnda bilgi alverii için kullanlabilir. Lütfen bu defteri her gün kontrol edin!
Öretmenlerle çocuunuzun ders baars ve okuldaki davranlar, ayrca aile içindeki özel durumlar ile ilgili ahsen ve telefon ile görümek önemlidir. Öretmenler için veya acil durumlarda ulalabilir olmanz için, olas adres ve telefon numaras deiikliklerini lütfen ivedilikle bildirin.
Okul kutlamalar, veli toplantlar gibi okul etkinliklerine katlm çok önemlidir! Burada okulun öretmenlerinden çocuunuzun okul
geliimi hakknda bilgi alabilirsiniz. Veli toplantlarnda ebeveynler ve snf öretmenleri bir araya gelir
ve snf ile birlikte düzenlenecek olan etkinlikler, kutlamalar veya geziler hakknda konuurlar.
Lütfen snf öretmeninize, hangi konuda destek verebileceinizi sormaktan çekinmeyin.
12
Okul, ebeveyn olarak sizin de birçok konuda karar verebileceiniz ve fikrinizi belirtebileceiniz demokratik bir kurumdur. Bunun için birçok organ var:
Snf vekili (Snf ile ilgili konular dile getirilir ve istiare edilir)
Okul vekili (Okul ile ilgili konular dile getirilir ve istiare edilir)
Okul komitesi (Okul ile ilgili geni kapsaml ve uzun vadeli kararlar alnr)
13
Evde destek Çocuunuzun okulda güçlü olmas ve kalmas için onu evde nasl destekleyebileceiniz konusunda size baz ipuçlar vermek istiyoruz. Okulda geçirdii gün ile ilgilenmek: Çocuunuza zaman ayrn ve onunla konuurken yüzüne bakn. Soru örnekleri: Günün nasl geçti?
Ev ödevlerin var m? Hangi? Öretmen haber gönderdi mi?
Çocuunuzun okul çantasn kontrol edin ve eyalarn ertesi gün için eksiksiz ve düzenli olduundan emin olun. Çocuunuzu ilkokul çanda okula kendiniz getirip götürün. Ev ödevleri: stikrarl
bir günlük plan yapn, etrafn sessiz ve düzenli olmasn salayn (TV, cep telefonu kapal), her gün düzenli olarak ev ödevi defterini kontrol edin ve önemli
notlarn yazlp yazlmadna bakn, çocuunuzu sorun yaadnda destekleyin, gerekirse takviye ders aldrn (BUT ödenei ile finansal destek için bk.
sayfa 14).
14
Bo vakitleri deerlendirme: Çocuunuzla bol bol oynayn ve konuun ve onunla birlikte yana uygun aktiviteler yapn, örn. uyumadan önce ona kitap okuyun, onunla birlikte kütüphaneye, oyun parkna gidin, ... Baka çocuklarla birlikte olmak çocuunuza iyi gelecektir. Onu bir spor kulübüne, müzik kursuna, resim kursuna vb. kayt ettirebilirsiniz (BUT). Bilgi sayar oyunlarnn ve filmlerin çocuunuzun yana uygun olmasna dikkat edin! Çocuunuzun, sabahlar okulda fit olabilmesi için çok uykuya ihtiyac var (>8 saat).
15
Yardm ve ilgili kiiler
BUT = Eitim ve katlm paketi (BUT) BUT, Federal Hükumetin düük gelirli ailelerin çocuklar ve gençleri için düzenledii bir hizmettir.
Bu hizmet ile düük gelirli ailelerin çocuklar ve gençleri okul gezilerine katlabilir, çocuk gündüz bakm evlerinde veya okulda öle yemei yiyebilir, takviye dersler alabilir veya spor, oyun ve müzik kulüplerine veya baka organizasyonlara katlabilirler. sizlik ödenei II (Arbeitslosengeld II), sosyal destek, sosyal yardm, çocuk yardm veya kira yardm alan kiiler, i bulma kurumundan veya sosyal hizmetlerden BUT ödenei talep edebilirler. Okulunuz (snf öretmeni, okul sosyal hizmetler görevlisi, sekreter) size bu konuda yardmc olabilir. Okul ve aile sorunlar için danmanlk merkezi Schulpsychologischer Dienst für den Kreis Viersen Veliler ve örenciler, okul ile ilgili her türlü sorunlar ve sorunlar için Minden- Lübbecke bölgesi okul danmanlk merkezine bavurabilirler. Danmanlk için önceden randevu alnr. Adres ve iletiim: Rathausmarkt 3, 41747 Viersen Telefon: 02162 - 39 1484 Montag-Freitag: 9.00 – 16.00 Uhr Internet kreis-viersen.de/de/inhalt-51/schulpsychologischer-dienst/
Kreis Viersen Sozialamt – Kommunales Integrationszentrum Rathausmarkt 3
41747 Viersen
www.kreis-viersen.de
Künye Herausgeber: Kreis Viersen – Der Landrat Redaktion: KI Kreis Viersen und Pressestelle Druck: Hausdruckerei Stand: Oktober 2019 Fotos: © S. 9, 10: Kommunales Integrationszentrum Viersen; S. 6: SoR-SmC; alle weiteren: pixabay (www.pixabay.com)
Gefördert durch: