Eclips Strips (voorjaar 2010)

 • View
  217

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

In deze editie van Eclips aandacht voor Het Leven van Anne Frank, de terugkeer van Lanfeust, het verhaal van de Wachters, en het bezoek van Ythaq's Adrien Floch aan de stripdagen in Haarlem.

Transcript

 • Vreemdeliefdet w e e d e b o e k

  Een aangrijpend toekomst verhaal

  in de sfeer van Stanley Kubricks

  Dr. Strangelove

  J r m e & A n n e - C l a i r e J o u v r a y S t p h a n e P r e s l e

  L E G E N D E N V A NL E G E N D E N V A N

  A R L E S T O N - M L A N N - K E R A M I D A SA R L E S T O N - M L A N N - K E R A M I D A S

  Tweede boekDe verdronken stad

  Tweede boekDe verdronken stad

  M

  M V

  V

  DE GRAFISCHE BIOGRAFIE

  geautoriseerd door het

  ANNE FRANK HUIS

  Het leven van

  en

  VOORJAAR 2010

  UITGEVERIJ L

  STRIPS

  NUMMER 10

  O V E R D E S T R I P A U T E U R S V A N U I T G E V E R I J L

  GRATISGRATIS

  DE WACHTERSkomen!

  DE WACHTERSkomen!

  ADRIAN FLOCH Ythaq bezoekt STRIPDAGEN

  HAARLEM 2010

  ADRIAN FLOCH Ythaq bezoekt STRIPDAGEN

  HAARLEM 2010

  HET LEVEN VANANNE FRANK

  HET LEVEN VANANNE FRANK

  De terugkeer

  vanLANFEUST

  De terugkeer

  vanLANFEUST

  DE BEPROEVINGDE BEPROEVING

 • L a n f e u s t v a n d e s t e r r e n c o m p l e e t

  NIEUW!NIEUW!NIEUW!NIEUW!NIEUW!NIEUW!NIEUW!NIEUW!NIEUW!NIEUW!

  Arleston & Tarquin

  Lanfeust Odyssey 1Het raadsel Goud-AzuurNa zijn spannende reis in Lanfeust vande sterren keert onze held terug naarzijn geliefde Troy! Maar zijn thuiswe-reld is tijdens zijn aanwezigheid sterkveranderd. Lanfeust treft een wereldin beroering, een vijandige wereld...

  GEBONDEN, ca 52 blz, 16,90SOFTCOVER, 8,90MEI 2010

 • DE AARDE TRILT...DE VIJAND SIDDERT MEE...

  ZE KOMEN...

  De Wachters Eerste boekJuli-augustus 1914 Mannen van staal

  verschijnt april 2010gebonden, 64 blz., 18,95

  De Wachters Tweede boekSeptember 1914 De Marneverschijnt juni 2010gebonden, 64 blz., 18,95

 • DE EERSTDe Wachters is een indrukwekkende stripreeks in wording,

  opzienbarend vanwege het provocerende onderwerp, explo-

  sief vanwege het verhaal van scenarist Xavier Dorison en het

  tekenwerk van Enrique Breccia eerder tekende die laatste

  onder meer Aguirre, Lovecraft en Swamp Thing. In De

  Wachters wordt het verhaal verteld van de universele soldaat,

  feitelijk de eerste superman die voortkwam uit de verworven-

  heden van de industrile revolutie.

  Inmiddels weet iedereen dat machines soms als een verlengstuk

  van de mens worden beschouwd, wat in de toekomst wel eens

  letterlijk waarheid zou kunnen worden. Tot nu toe heeft, voor

  zover bekend, nog niemand een gezonde arm laten amputeren

  om die te laten vervangen door een beter functionerende kunst-

  arm. Maar als er een tijd komt dat kunstvingers handiger zijn dan

  echte, zou dat wel eens voorwaarde kunnen worden voor het

  krijgen van bepaalde banen.

  In de handen van een visionair schrijver kan dit gegeven tot

  zowel intrigerende als spannende verhaalvarianten leiden. Zo

  keert in Bernard Wolfes spitse satire Limbo de hoofdpersoon na

  lange tijd terug naar zijn geboorteland Amerika en ontdekt dat

  ontwapening een nationale hartstocht is geworden. Velen laten

  hun rechterhand, de boosdoener, afhakken. Helaas zijn de

  U HEBT UW LINKERARM TERUG, FRAUD. NU IS HET AAN U.VERTEL ME HOE IK DE BATTERIJ

  MOET AANSLUITEN, DAN LAAT IK UUW PROTHESE BEWEGEN...

  NU STAAT UW ARM ONDER SPANNING. DOE UWOGEN DICHT, ONTSPAN U ZOVEEL MOGELIJK EN PROBEERZONDER NA TE DENKEN UWVINGERS ZO NATUURLIJKMOGELIJK TE BEWEGEN.

  HM... IK GA NOG EVEN EEN ENANDER BIJSTELLEN.

  JA... HEEL GOED! WE BEGINNEN MET EEN

  VINGER EN EINDIGEN METDE HELE HAND!

  PROBEER DIT HORLOGETE PAKKEN... GEWELDIG!

  Een intrigerende toekomsthistorie over de kettingreactie van macht en machteloosheid, over de vernietigende kracht van een wereldoorlog en de gevolgen voor de betrokken hoofdrol-spelers

 • DE EERSTE SUPERMANNEN!kunsthanden die ze ervoor in de plaats krijgen niet alleen handi-

  ger bij de dagelijkse bezigheden, maar ook een veel beter

  wapen...

  Wellicht las Xavier Dorison het verhaal van Wolfe, maar zijn ver-

  haal begint ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. In de jaren die

  aan deze mondiale ramp voorafgingen, werd de industrile

  revolutie goed zichtbaar. Het Frankenstein-motief de schep-

  ping die zich tegen de schepper keert maakte plaats voor een

  optimistisch geloof in vooruitgang en een onvermijdelijk nade-

  rend utopia-door-wetenschap. De droom werd evenwel door

  de Eerste Wereldoorlog om zeep geholpen en tot ver onder de

  zoden geramd. De verschrikkelijke slachting bewees dat de

  wetenschap ook een bedreiging voor de mensheid kan zijn.

  Science maakte de productie van nieuwe explosieven mogelijk,

  van vliegtuigen, speciaal geconstrueerd om deze explosieven te

  transporteren tot achter de frontlinies, die voorheen ondoor-

  dringbaar waren, van dodelijk gas. Door deze ontwikkeling

  werd de mad scientist, het clich van de Gekke Geleerde, een

  geliefd paradepaardje voor de sciencefictionschrijvers van na de

  Eerste Wereldoorlog.

  Zon schrijver is ook Xavier Dorison, maar hij voegt aan boven-

  staand een nieuw element toe: dat van de stripsuperman die

  pas na WOII tot ontwikkeling kwam. Alan Moore vroeg zich in

  Watchmen al af of die superman van toen wel zon gelukkig

  mens was, Dorison benadert dit gegeven vanuit een meer

  invoelende invalshoek.

  Dat doet hij zo. Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog

  blijkt dat de gewone soldaat niet aan de verwachtingen voldoet

  en de wetenschap grijpt in. In het geheim wordt gewerkt aan

  een divisie van mannen van vlees en bloed... en staal, De

  Wachters, soldaten die over bovenmenselijke krachten en capa-

  citeiten beschikken, de eerste bionische vechtmachines ooit.

  De Taillefer, de hoofdpersoon in De Wachters, is zon soldaat

  van bloed en staal, onverwoestbaar tot zijn batterijen het bege-

  ven. Met inzet van een recent ontdekt wondermiddel, radium,

  wordt zijn levensduur en dat van de andere wachters verlengd.

  Dan is het zo ver: de nieuwe universele soldaat wordt beproefd

  te midden van het vuur en de explosies van kanongebulder en

  granaatvuur.

  Xavier Dorison en Enrique Breccia presenteren hun verhaal

  tegen de achterwand van de verschrikkingen van de Eerste

  Wereldoorlog. Naast de spanning in dit retro-sciencefiction-

  avontuur gaat hun aandacht vooral uit naar de mens-in-de-

  machine. De vragen zijn voor de hand liggend. Bijvoorbeeld: is

  een soldaat van vlees en staal wel in staat tot een relatie met zijn

  geliefden van vlees en bloed?

  HET ANT-WOORD IS JA,KORPORAAL.

  DEFINITIEF JA.

  IN DAT GEVAL...OP NAAR

  MONDEMENT!

  VOOR-WAARTS!

  220 MM GRANATEN...

  VERSPREIDEN!

  Een intrigerende toekomsthistorie over de kettingreactie van macht en machteloosheid, over de vernietigende kracht van een wereldoorlog en de gevolgen voor de betrokken hoofdrol-spelers

 • Dit jaar wordt met gepaste trots de 50e verjaardagvan de opening van het Anne Frank Huis gevierd.In het kader van deze historische gebeurtenis

  HET LEVEN VAN ANNE FRANK

  de grafische biografie

  Deze bijzondere uitgave werd voorafgegaan door een intensieve research-periode: de makers, Sid Jacobson en Ernie Coln, zochten en kozen uitzon-derlijk beeldmateriaal van de bekende historische locaties. Met bijdragen en een intensieve begeleiding van onder meer de deskundigenvan het Anne Frank Huis werkten Jacobson en Coln aan deze eerste, methistorische feiten uitgebreide biografie van Anne Frank.De grafische biografie voorziet in de opening in informatie over het leven vande ouders van Anne Frank, Edith en Otto, en verhaalt van Annes eerste jeugd-jaren in Frankfurt. Gaandeweg komen de opkomst van nazi-Duitsland, de verhuizing van hetgezin Frank naar Amsterdam, de Duitse inval en de bezettingsjaren aan bod.Er wordt onder meer een intiem portret geschilderd van de onderduik, van hetdagelijkse leven en de verhoudingen in het achterhuis en van het opgroeienen het schrijverschap van Anne. Op basis van ooggetuigenverslagen worden ten slotte het verraad en dedeportatie naar Westerbork verbeeld, en de laatste maanden, tot en metMargots en Annes tragische dood in Bergen-Belsen. Maar er is meer: de biografie eindigt met de terugkeer van Otto Frank die alsenige van de onderduikers de Jodenvervolging overleefde en met de publi-catie van Annes dagboekbrieven onder de titel Het Achterhuis, het boek datinmiddels wereldwijd door miljoenen is gelezen.

  Het leven van Anne Frank verschijnt in juni 2010 in gebonden editie, circa160 blz., 14,95

  D e a u t e u r s

  De auteurs zijn geen onbekenden op het terrein

  van de grafische roman. Eerder werkten scenarist

  Sid Jacobson en tekenaar Ernie Coln samen aan

  The 9/11 report: A Graphic Adaption (2006) en After

  9/11: Americas War on Terror (2008).

  In 2009 verscheen van hun hand Che, een grafi-

  sche biografie over het leven van Che Guevara.

 • DE GRAFISCHE BIOGRAFIE

  geautoriseerd door het

  ANNE FRANK HUIS

  Het leven van

  en

  presenteert Uitgeverij L in juni in samenwerkingmet de Anne Frank Stichting Het leven van AnneFrank de grafische biografie.

  Tegelijk met de verschijningvan Het leven van Anne Frankis er in beperkte oplage een pakket beschikbaar van Deontdekking en De zoektocht. Beide albums verschenen in -middels in een tiental landen.In de VS vergeleek het toon -aangevende vakblad KirkusReviews dit voor de AnneFrank Stichting gemaaktewerk van tekenaar Eric Heuvelin uiterst lovende bewoordin-gen met de klassieker Mausvan Art Spi