Click here to load reader

Ecotec plus kullanım kılavuzu

 • View
  244

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

enuygunkombi.com

Text of Ecotec plus kullanım kılavuzu

 • letici iin

  Kullanm klavuzu

  TR

  ecoTEC plus

  Kondansasyon teknolojisine sahip youmal duvar tipi stma cihazlar

 • 2 Kullanm klavuzu ecoTEC plus 0020055748_01

  indekiler

  1 Klavzlar ile ilgili bilgiler ........................................ 31.1 Belgelerin saklanmas ................................................ 31.2 Kullanlan semboller................................................... 31.3 Tip tabelas ...................................................................41.4 Klavuzun geerlilii ...................................................41.5 CE areti.......................................................................4

  2 Emniyet ........................................................................42.1 Uyarlar ..........................................................................42.1.1 Uyarlarn snflandrmas ..........................................42.1.2 Uyarlarn yaps ..........................................................42.2 Amacna uygun kullanm ...........................................42.3 Gvenlik notlar ...........................................................5

  3 letim hakknda uyarlar ....................................... 73.1 Fabrika Garantisi ......................................................... 73.2 Kurulum alan iin talepler ....................................... 73.3 Bakm .............................................................................83.4 Geri dnm ve atklarn yok edilmesi ................83.4.1 Cihaz ..............................................................................83.4.2 Ambalaj .........................................................................83.5 Enerjiden tasarruf etme ipular .............................8

  4 Kullanm ..................................................................... 104.1 Kumanda elemanlarna genel bak .................... 104.2 Devreye almadan nceki nlemler .........................114.2.1 Kapatma dzeneinin almas ...............................114.2.2 Tesis basncnn kontrol edilmesi ...........................124.3 Cihaz altrma .........................................................124.4 VUW cihazlarna sahip scak su hazrlama ..........134.4.1 Scak su ssnn ayarlanmas ..................................134.4.2 Scak tutma ilevinin altrlp kapatlmas .......134.4.3 Boyler dolum ilevi ....................................................134.4.4 Scak su aktma ..........................................................154.5 VU cihazlarna sahip scak su hazrlama ..............154.5.1 Scak su ssnn ayarlanmas ..................................154.5.2 Boyler iletimini kapatma (Sadece harici

  scak su boylerine sahip VU cihazlar) ..................154.5.3 Scak su aktma ..........................................................164.6 Istma iletimi iin ayarlar .......................................164.6.1 Kalorifer gidi suyu scaklnn ayarlanmas

  (ayarlama cihaz bal deil) ...................................164.6.2 Kalorifer gidi suyu scaklnn ayarlanmas

  (ayarlama cihaz balyken) ....................................164.6.3 Istma iletiminin kapatlmas (Yaz iletimi) .......174.6.4 Oda termostatnn veya hava artna duyarl

  kontrol cihaznn ayarlanmas ................................174.7 Durum gstergesi (Bakm ve servis almalar

  uzman tesisat tarafndan yaplmal) ..................174.8 Arza giderme .............................................................184.8.1 Su eksiklii nedeniyle arzalar ................................184.8.2 Ateleme srecinde arzalar ...................................184.8.3 Hava/atk gaz yolunda arza. ..................................194.8.4 Cihazn/stma sisteminin doldurulmas ...............194.9 Cihaz kapatma ......................................................... 20

  4.10 Donmaya kar koruma .......................................... 204.10.1 Donmaya kar koruma ilevi..................................214.10.2 Boaltma ile donmaya kar koruma ....................214.11 Bakm ve mteri servisi ..........................................214.11.1 Denetim/bakm ...........................................................214.11.2 Vaillant Teknik Servisi ..............................................21

  indekiler

 • Kullanm klavuzu ecoTEC plus 0020055748_01 3

  Cihaz zellikleri

  Vaillant ecoTEC cihazlar kompakt, gaz ile alan duvar tipi youmal stma cihazlardr. VUW cihazlar ayrca entegre edilmi bir scak su hazrlama ile donatlmtr.

  Tavsiye edilen aksesuar

  Vaillant, devre terminallerine balamak veya kumanda blmne takmak ve ecoTEC'i ayarlamak iin deiik kontrol cihazlar modelleri sunuyor.

  Yetkili servisiniz size uygun ayarlama cihaznz seer-ken yardmc olacaktr

  calorMATIC 230calorMATIC 240calorMATIC 240fcalorMATIC 340fcalorMATIC 360fcalorMATIC 392 calorMATIC 430 calorMATIC 630/2 timeSWITCH 140 VR 60 Mixing modl VR 61 Mixing modl VR 68 gne enerjisi modl VR 80 Uzaktan kumandaVR 81 Uzaktan kumanda VR 90/2 Uzaktan kumanda vrnetDIALOG 830 vrnetDIALOG 860/2 VRT 15 VRT 40

  Yetkili servisiniz size uygun ayarlama cihaznz seer-ken yardmc olacaktr.

  1 Klavzlar ile ilgili bilgiler

  Aadaki uyarlar tm dokman iin bir klavuz olarak verilmitir. Bu kullanm klavuzu ile birlikte baka belgeler de geer-lidir.Bu klavuzlara uyulmamas sonucu oluacak hasar-lardan sorumluluk kabul edilmez.

  Birlilkte geerli olan belgelerecoTEC plus cihaznn kullanmnda, sisteminizin dier bileenleri ile birlikte gnderilmi olan btn kullanma talimatlarn da mutlaka dikkate aln. Bu kullanma tali-matlar sistemin ilgili bileenleri ile birlikte gnderilmi-tir.

  Gerektiinde ayn ekilde kullanlan aksesuar paralar-nn ve ayarlayclarn da klavuzlar geerlidir.

  1.1 Belgelerin saklanmas

  Bu montaj klavuzunu ve geerli olan dier belgeleri ihtiyacnz olduunda her zaman hemen bulabilecei-niz ekilde saklayn.Bu belgeleri tanmada veya satta dier kullancya verin.

  1.2 Kullanlan semboller

  Aada, metinlerde kullanlan semboller aklanmtr:

  aBir tehlikeyi belirten sembol

  Dorudan hayati tehlike mevcutturAr yaralanma tehlikesi mevcutturHafif yaralanma tehlikesi mevcuttur

  bBir tehlikeyi belirten sembol

  Maddi hasar meydana gelebilme riski mevcutturevreye zarar verebilme riski mevcuttur

  iYararl ilave bir uyary ve bilgiyi belirten sembol

  > Yaplmas gereken bir ilemi belirten sem-bol

  >

  >

  Cihaz zellikleri Tavsiye edilen aksesuar

 • 4 Kullanm klavuzu ecoTEC plus 0020055748_01

  1.3 Tip tabelas

  Vaillant ecoTEC'in cihaz etiketi fabrikasyon olarak cihazn alt tarafna yaptrlmtr.

  1.4 Klavuzun geerlilii

  Bu kullanm klavuzu sadece aadaki rn numaral cihazlar iin geerlidir:

  00100049910010004992001000499300100049900010004154 0010004155

  Cihaznzn rn numarasn ltfen tip plakasndan oku-yun. Seri numarasnn altnc rakamndan 16nc rakamna kadar olan say rn numarasn belirtir.

  1.5 CE areti

  CE areti, cihazlarn tip tabelalarna gre temel ynetmeliklerin esas taleplerini yerine getirdiini belgelendirir.

  2 Emniyet

  2.1 Uyarlar

  Vaillant ecoTEC youmal duvar tipi stma cihaznn kullanmnda, bu kullanma talimatnda aklanan uya-rlar dikkate alnz.

  2.1.1 Uyarlarn snflandrmas

  Uyarlar, aada belirtilen ekilde, olas tehlikenin arlk durumuna gre uyar iaretleri ve uyar szckleri ile snflandrlmtr.

  Uyar iaretiUyar sz-c

  Aklama

  aTehlike! Dorudan hayati tehlike veya ar

  yaralanma tehlikesi mevcuttur

  aUyar! Hafif yaralanma

  tehlikesi mevcuttur

  bDikkat! Maddi hasar meydana gelebilme

  veya evreye zarar verebilme riski mevcuttur

  2.1.2 Uyarlarn yaps

  Uyarlar, stte ve altta bulunan bir ayrma izgisinden tannabilmektedir. Uyarlarn yaps, aada belirtilen temel prensiplere gre ekillenmektedir:

  a Uyar szc! Tehlikenin tr ve kayna!Tehlikenin tr ve kaynana ynelik ak-lama.

  Tehlikeyi nlemek iin yaplmas gerekenler

  2.2 Amacna uygun kullanm

  Vaillant ecoTEC youmal duvar tipi stma cihazlar en son teknolojiye ve genel olarak kabul edilmi emniyet teknii kurallarna gre retilmitir. Buna ramen, yanl veya amacna uygun olmayan ekilde kullanlmas duru-munda; yaamsal tehlike arz edebilir, cihazda veya ev-resinde maddi hasarlara neden olabilir.Bu cihaz, snrl fiziksel, alglama veya ruhsal yeteneklere veya deneyim ve/veya bilgi eksikliine sahip kiiler (ocuklar dahil) tarafndan, gvenlikleri iin yetkili kii-lerce gzetilmedikleri veya cihazn nasl kullanlaca

  >

  >

  1 Klavzlar ile ilgili bilgiler2 Emniyet

 • Kullanm klavuzu ecoTEC plus 0020055748_01 5

  hakknda bilgilendirilmedikleri srece kullanlmamaldr. ocuklarn cihazlarla oynamasna izin vermeyin.Cihazlar, kapal scak sulu merkezi stma sistemleri ve merkezi scak su hazrlamal s reticileri olarak tasar-lanmtr.ecoTEC cihaznn rnein portatif evlerde veya ekmeli karavanlarda kullanlmas kullanm amac d bir kulla-nmdr. Srekli olarak ayn yerde duran ve sabit olarak monte edilmi ve tekerlekleri olmayan birimler ara ola-rak tanmlanmaz (belirli bir yere sabit olarak monte edil-mi). Bunun dndaki her trl kullanm amacna uygun olmayan kullanm olarak tanmlanr. Bundan doacak hasarlardan retici/satc herhangi bir sorumluluk st-lenmemektedir. Risk tamamen kullancya aittir.Amacna uygun kullanma ayrca, kullanm ve kurulum klavuzunun ve ayrca birlikte geerli olan dier belgele-rin, denetim ve bakm artlarnn da dikkate alnmas dahildir.Her trl aksine kullanm yasaktr.Cihazlar, mevcut talimatlara, kurallara ve ynetmeliklere uyulmasndan sorumlu olan uzman bir tesisat tarafn-dan kurulmaldr.

  2.3 Gvenlik notlar

  Aada yer alan gvenlik notlarn ve kurallar mut-laka dikkate aln.

  Cihazn montaj ve ayarlarBu cihaz sadece yetkili bir Vaillant yetkili satcs tarafn-dan monte edilmelidir. Montajn kurallara uygun olma-sndan ayn zamanda mevcut ynetmeliklerin, kurallarn ve koullarn yerine getirilmesinden bu yetkili satc sorumludur.Tesisat ayn zamanda cihazn denetimi/bakm ve ona-rm ve ayrca ayarlanm gaz miktarnda yaplacak dei-iklikler iin de sorumludur.Cihaz

  letmeye almaKontrol almalarSrekli alma

  iin sadece n kapa kapal ve hava atkgaz sistemi tam olarak monte edilmi ve kapatlm ekilde iletilecektir.Aksi taktirde uygun olmayan iletim koullarnda can ve mal kayb meydana gelebilir.

  Ortam havasna baml iletimde cihaz, havann vantila-trler tarafndan emilip dar atld (rn. havalandrma tesisatlar, buhar aspiratr, amar kurutucusunun dar verilen havas) bir ortama monte edilmemelidir. Bu sistemler ortamda bir dk basn oluturur ve bu da atk gazn azdan, atk gaz hatt ve kanaln ularn-dan kurulum odasna emilmesine neden olur.

  Bu tr bir sistem kurmak istediinizde uzmanlara dann.

  >

  >

  Gaz kokusu alglandnda acil durum davranCihazn hatal almas sonucunda gaz kokusu yaylabilir ve yaylan bu gaz, zehirlenme ve patlama tehlikesi olu-turur. Bina iinde gaz kokusu algladnzda aada akland ekilde davrann:

  Kap ve pencereleri sonuna kadar an ve hava cere-yann salayn.Gaz kokusunun bulunduu mekanlara girmekten ka-nn.Ak ate (rn. akmak, kibrit) yakmayn.Sigara imeyin.Evde bulunan elektrik alterlerini, soketleri, zilleri, telefonu ve dier iletiim sistemlerini kullanmayn.Gaz sayac kapatma vanasn veya ana kapatma vana-sn kapatn.Cihazn gaz kesme vanasn kapatn.Binada oturan dier sakinleri uyarn. Uyarmak iin kap ziline basmayn!Binay terk edin.Gaz k duyulduunda binay derhal terk edin ve binaya nc ahslarn girmesine engel olun.Gaz datm irketinin nbeti hizmetlerine bina dn-daki telefondan arayarak haber verin. Polis ve itfaiyeyi bina dndaki telefondan arayarak haber verin.

  1

  ekil 2.1 Gaz kesme vanasn kapatn

  (VU 466 ve VU 656 dnda)

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  Emniyet 2

 • 6 Kullanm klavuzu ecoTEC plus 0020055748_01

  1

  ekil 2.2 Gaz kesme vanasn kapatn (VU 466'da ve

  VU 656'da)

  Atk gaz kokusu alglandnda acil durum davranCihazn hatal almas sonucunda atk gaz yaylabilir ve zehirlenme tehlikesine sebep olabilir. Bina iinde atk gaz kokusu algladnzda aada akland ekilde davrann:

  Kap ve pencereleri sonuna kadar an ve hava cere-yann salayn.Youmal duvar tipi stma cihazn kapatn.

  Cihazn hatal almasn engelleyinCihazn hatal almas ve bunun sonucunda meydana gelecek zehirlenme ve patlama tehlikesin engellemek iin aada aklanan noktalar dikkate almanz gerekir:

  Emniyet tertibatlarn kesinlikle devre d brakmayn.Emniyet tertibatlar zerinde herhangi bir maniplas-yon yapmayn.Aadaki elemanlar zerinde deiiklik yapmayn:

  Cihazda,Cihazn evresinde,Gaz, hava, su ve elektrik besleme hatlarnda, Emniyet valf ve scak su k hatlarnda ve Atk gaz hatlarnda.

  Gaz skmas tehlikesinin nlenmesiGaz skmas tehlikesi yanc gaz-hava karm nede-niyle oluur. Bu nedenle aada aklanan noktalar dik-kate almanz gerekir:

  Cihazn kurulu olduu alanda patlayc veya kolay alev alabilir maddeleri kullanmayn veya muhafaza etme-yin (rn. benzin, boya).

  Halanma nedeniyle yaralanma tehlikesini nleyinAadaki noktalar dikkate aln:Scak su musluundan kan su scak olabilir.

  Talimatlara aykr yaplacak deiiklikler nedeniyle maddi hasar olumasn nleyinAadaki noktalar dikkate aln:

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  Duvar tipi kombi cihaznzda veya sistemin dier par-alarnda hibir ekilde kendi banza deiiklik yap-mayn.Hibir ekilde kendi banza cihaz zerinde bakm veya onarm gerekletirmeyin.Paralarn zerlerindeki mhrleri krmayn veya karmayn. Sadece Vaillant teknik servisi yap para-larnn mhrlerini deitirme yetkisine sahiptir.

  Korozyon nedeniyle maddi hasar olumasn nleyinCihaz veya atk gaz sisteminde korozyon olumasn nlemek iin aadaki noktalar dikkate aln:

  Cihazn evresinde sprey, solvent maddesi, klorlu temizleme maddeleri, boyalar, yaptrc maddeler vs. kullanmayn.

  Bu maddeler en kt artlarda korozyon olumasna sebep olabilir.

  Cihazn evresinde yaplacak deiikliklerDeitirme yasa ayn ekilde cihazn evresindeki yap-sal oluumlarda ve cihazn iletim gvenliine etki edebi-lecek evresi iin de geerlidir.Cihaz zerinde ve evresinde yapacanz deiikliklerde daima yetkili uzman elemana danmanz gerekir.

  Cihaz zerinde ve evresinde yapacanz deiiklik-lerde her halukarda yetkili uzman elemana danma-nz gerekir.

  rnek: Cihazn dolaba benzer cihaz gvdesi uygun model talimatlarna uymal.

  Cihaznz kesinlikle kendi banza zeri kapatlacak ekilde kaplamayn.Eer bu tip bir kaplama yapmak istiyorsanz yetkili servisinize veya uzmana dann.

  Scak su hattndaki szntlarda davran kurallarAadaki noktalar dikkate aln:

  Scak su hatt blgesinde szntlar olutuunda derhal cihaz ile musluk arasndaki souk su kapatma vana-sn kapatn ve szntnn uzman tesisatnz tarafndan giderilmesini salayn.

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  2 Emniyet

 • Kullanm klavuzu ecoTEC plus 0020055748_01 7

  1

  ekil 2.3 souk su kapatma vanasn kapatn

  (VU 466 ve 656 iin geerli deil)

  Istma sisteminin dk sistem basnc nedeniyle oluacak hasarlar nleyinSistemin ok dk su miktar ile altrlmasn ve bunun sonucunda olas mteakip hasarlar nlemek iin aada aklanan noktalar dikkate aln:

  Dzenli aralklara stma sisteminin sistem basncn kontrol edin.Blm 5.6'daki sistem basnc uyarlarn mutlaka dik-kate aln.

  Don nedeniyle oluacak hasarlar nleyinCereyan kesintisinde veya her bir oda scaklnn dk deerlere ayarlanmasnda stma sisteminin baz blm-lerinin don nedeniyle hasar grmesi tamamen nlene-mez.

  Evde bulunmadnz sre iinde donmaya kar koruma nlemi olarak stma sisteminizin iletimde kaldndan ve odalarn yeterince stldndan emin olun.Blm 5.7'daki donmaya kar korunma uyarlarn muhakkak dikkate aln.

  Cereyan kesintisine kar nlem alnUzman tesisatnz youmal duvar tipi stma cihaznz kurulum esnasnda ebeke gerilimine balamtr.Cihaz cereyan kesintisinde jeneratr ile altrmak iste-diinizde, kullanacanz jeneratrn teknik zellikleri (frekans, voltaj, topraklama) elektrik ebekesi deerleri ile ayn olmaldr.

  >

  >

  >

  >

  3 letim hakknda uyarlar

  3.1 Fabrika Garantisi

  Vaillant, cihazn sahibi olarak size devreye alnd tarih-ten balamak zere K YILLIK bir garanti vermektedir. Bu sre iinde cihazda tespit edilen malzeme veya ima-lat hatalar Vaillant teknik servisi tarafndan bedelsiz olarak giderilecektir.Malzeme veya imalat hatalarndan kaynaklanmayan ar-zalar rn. kurallara aykr montaj ve artnamelere uygun olmayan kullanm iin mesuliyet kabul etmemekteyiz.Fabrika garantisini, sadece cihazn montaj Vaillant yet-kili satclar tarafndan yapldnda vermekteyiz. Cihazla ilgili servis ve bakm ileri Vaillant teknik servisi tarafn-dan yaplmadnda, fabrika garantisi kalkar. Fabrika garantisi ayrca, cihazda orijinal Vaillant paralarnn dndaki paralarn kullanlmas durumunda da kalkar.Arzann bedelsiz olarak giderilmesinden baka talepler, rn. tazminat talepleri, fabrika garantisi kapsamnda deildir.Bu tip cihazlarn, Sanayi Bakanlnca tespit edilen kulla-nm mr 15 yldr.

  Dikkat!Kullanma klavuzundaki talimatlara uyulmad takdirde, cihazlarmzda hava koullarndan ve zellikle DONMA-DAN OLUABLECEK HASARLAR garanti kapsamnda deildir.

  3.2 Kurulum alan iin talepler

  ecoTEC Vaillant youmal duvar tipi stma cihazlar yerde duracak, ortaya kan youkunun atlabilecek ve besleme havas/atk gaz sistemi hatlarnn denebilecek ekilde kurulumu gerekletirilmeli.rn. kiler odalarna, depo, ok amal kullanm veya oturma alanlarna kurulabilirler. Uzman tesisatnza geerli olan hangi ulusal talimatlarn dikkate alnmas gerektiini sorun.

  i Cihaz, gvde yzeyinde anma s gcnde izin

  verilen 85C'lik sdan daha dk s retece-inden yanc malzemeler veya yanabilecek objeler ile bir mesafe salanmas gerekmez.

  Emniyet 2letim hakknda uyarlar 3

 • 8 Kullanm klavuzu ecoTEC plus 0020055748_01

  3.3 Bakm

  b Dikkat!Yanl bakm nedeniyle maddi hasar oluma!Plastik malzemeden retilmi kaplama, arma-tr veya kumanda elemanlarnn hasar gr-mesi mmkndr.

  Plastik malzemelere zarar verebilecek an-drc ve tahri edici temizlik maddesi kul-lanmayn. Sprey, zc maddeler veya klor ieren temizleme maddeleri kullanmayn.

  Cihaznzn gvdesini nemli ve biraz sabunlu bir bez ile temizleyin.

  3.4 Geri dnm ve atklarn yok edilmesi

  Vaillant youmal duvar tipi stma cihaznz ecoTEC ve buna ait olan nakil ambalajnn byk ksm tekrar geri dnm iin kullanlabilecek hammaddeden oluur.

  3.4.1 Cihaz

  Vaillant youmal duvar tipi stma cihaznz ecoTEC ve buna ait tm aksesuarlar evsel atklar arasna girmemeli. Eski cihaznzn ve ilgili aksesuarlarnn yasalarn ngr-d ekilde yok edilmesini salayn.

  3.4.2 Ambalaj

  Nakliye ambalajnn cihaz monte eden firma tarafndan bertaraf edilmesini isteyin.

  i Kullanlm cihaz ve ambalaj malzemelerinin

  bertaraf edilmesi konusunda geerli olan ulu-sal ynetmelikleri dikkate aln.

  3.5 Enerjiden tasarruf etme ipular

  Hava artna duyarl kalorifer ayar cihazHava artna duyarl kalorifer ayar cihazlar o anki d scakla bal olarak stmann kalorifer gidi suyu scak-ln ayarlar. htiya duyulduundan daha fazla s retil-mez. Bunun iin, hava artna duyarl kontrol cihaznda ilgili d scakla atanm stmann kalorifer gidi suyu scakl ayarlanmal. Bu ayarlama, stma sisteminin talebinden daha yksek ayarlanmamal.Normal durumlarda doru ayarlama yetkili servisiniz tarafndan gerekletirilir. Entegre edilmi zaman prog-

  >

  >

  >

  ramlar sayesinde istenilen stma ve azaltma evreleri (rn. geceleri) otomatik olarak altrlr ve kapatlr.Hava artna duyarl kalorifer ayar cihazlar termostat vanalar ile balantl olarak en ekonomik kalorifer ayar cihazlarn temsil eder.

  Istma sisteminin azaltma iletimiOda scakln yattnz veya evde bulunmadnz zamanlarda drn. Bu ilem en basitinden ve en gve-nilir ekilde bireysel olarak ayarlanabilen zaman prog-raml ayarlama cihazlaryla gerekletirilir.Azaltma sreleri esnasndaki oda scakln tam stma srelerinden yak. 5 C daha az ayarlayn. Isy 5 C'den daha fazla azaltlmak, bir sonraki tam stma sresi iin daha fazla stma gc kullanlacandan art bir eko-nomi getirmez. Eer uzun bir sre evde bulunulmaya-caksa, rn. tatilde, s derecesini daha fazla indirmek ekonomik olur. Kn ise yeterli bir donmaya kar korun-mann salanlacana dikkat edin.

  Oda scaklOda scakln, sadece kendinizi rahat hissedeceiniz kadar ayarlayn. Bu snn zerindeki her ar derece % 6'lk bir enerji harcamasna neden olabilir.Oda scakl, odann kullanm amacna uygun olarak ayarlanmal. Buna rnek olarak yatak odas veya nadiren kullanlan odalarn 20 C'ye stlmas gerekli deildir.

  letim eklinin ayarlanmasDaha scak olan, odalarn stlmas gerekmedii zaman-larda stmay yaz iletimine ayarlamanz tavsiye ediyo-ruz. Istma iletimi bu ekilde kapatlr ancak cihaz veya tesis scak su hazrlama iin iletime hazr durumda kalr.

  Ayn oranda stmaGenellikle merkezi stmal bir dairede sadece bir oda s-tlr. Oday kapatan alanlar araclyla, yani duvarlar, kaplar, pencereler, tavan, zemin stlmayan yan mekn-lar kontrolsz bir ekilde stlr ve bu ekilde istenmeden s enerjisi kaybolur. Istlan bu odann tek kalorifer petei bu tr bir iletim ekli iin yeterli deildir tabi iki.Bunun sonucunda bu oda yeterince stlamaz ve rahat-sz eden bir soukluk hissi oluur (bunun dnda ayn etkiyi odann kaplarnn ak kalmas sonucunda hisse-debilirsiniz).Bu yanl bir ekonomidir: Istma iletimde, ancak buna ramen oda scakl rahat ettirici bir scakla sahip deil. Daha byk bir stma konforunu ve daha mantkl bir iletim ekline bir dairenin tm odalarnn ayn oranda ve kullanm amacna gre stlmasyla elde ede-bilirsiniz.Bunun dnda yeterli veya hi stma olmadnda bina bileenleri de bundan zarar grebilir.

  Termostat vanalar ve oda termostatlarBugnlerde tm kalorifer peteklerine termostat vanalar taktrmak en dorusu olacaktr. Bir defa ayarlanan oda scakln deitirmeden tutarlar. Bir oda termostatnn

  3 letim hakknda uyarlar

 • Kullanm klavuzu ecoTEC plus 0020055748_01 9

  (veya hava artna duyarl ayarlayc) termostat vanala-rnn yardmyla oda scakln kiisel ihtiyalarnza gre ayarlayabilirsiniz ve bu ekilde en ekonomik iletim ek-lini elde edebilirsiniz.Oda termostatnzn bulunduu odadaki tm kalorifer vanalarn tam ak tutun, aksi taktirde her iki ayar dze-nei karlkl olarak birbirlerini etkileyebilir ve ayar kali-tesi debilir.ounlukla aadaki kullanc davran ile karlalr: Odadaki s ykseldii anda termostat vanalar kapatlr (veya oda termostat daha dk bir s derecesine ayar-lanr). Bir sre sonra soumaya baladnda ise termos-tat vanas tekrar alr.Bu, scaklk ayarlamasnn zaten termostat vanas tara-fndan devralnaca iin gereksizdir: Eer oda scakl sensrde ayarlanan deerden daha fazla ykselirse ter-mostat vanas otomatik olarak kapatr, snn altna dlmesinde durumunda ise tekrar alr.

  ayarlama cihazlarnn zerini kapatmaynAyarlama cihaznz mobilya, perde veya dier nesneler ile rtmeyin. Odann iindeki srkle eden havay algla-yabilmeli. zeri kapal kalan termostat vanalar uzak sensrler ile donatlabilir ve bu ekilde ilevselliklerini kaybetmezler.

  Uygun scak su s derecesiScak su sadece kullanm iin gerektii kadar stlmal. Bunun dndaki her trl stma gereksiz enerji tketi-mine neden olur ve ayrca 60 C'den daha yksek scak su s dereceleri ar kirelenmeye neden olur.

  Scak tutma ilevinin ayarlanmas (sadece VUW)Scak tutma ilevi, stma ilevlerine gerek kalmadan istenilen scaklktaki suyu derhal verebilir. Bunun iin scak su s eanjr nceden ayarlanm bir s seviye-sinde tutulur. Enerji kaybn nlemek iin scaklk dme-sini gerekli olan s derecesinden daha yksee ayarla-mayn. Eer uzun bir sre scak suya ihtiyacnz olmaya-caksa enerji tasarrufu asndan scak tutma ilevini kapatmanz tavsiye ederiz.

  Bilinli su kullanmSuyun bilinli olarak kullanlmas masraflarnz byk lde drecektir.Buna bir rnek, banyo yapmak yerine du almak: Bir banyo iin gerekli olan su yakl. 150 litredir ve modern, suyu ekonomik kullanan bir armatr ile donatlm du bunun ancak te birini kullanr.Ayrca: Damlayan bir musluk ylda yakl. 2000 litre su ve szdran bir tuvalet akar yakl. 4000 litre su harcar. Buna karn yeni bir conta olduka aza malolur.

  Devri daim pompalarn sadece gerektiinde altrn (sadece VU 466 ve 656 iin geerlidir)Devri daim pompalar en uzak musluklarda dahi scak suyun bulunabilmesi iin borulardaki scak suyu srekli olarak boru sisteminde dolatrrlar. Scak su hazrlama-daki konforu olduka arttracaktr. Ancak buna kar

  elektrik harcamas da artacaktr. Kullanlmayan, dola-mda bulunan su borulardan geerken souyacak ve tekrar stlmas gerekir. Devri daim pompalar bundan dolay sadece evde gerekten scak suya ihtiya varsa iletime alnmal. Birok devri daim pompas donatlm olduu veya sonradan eklenebilecei zamanlayclarn yardmyla kiisel zaman programlar ayarlanabilir. ounlukla hava artna duyarl kontrol cihazlar da devri daim pompalarn zamansal olarak kumanda etmek iin birtakm ek ilevlere sahiptirler. Yetkili servisinize dann. Ddier bir olanak ise sirklsyonu sadece somut gereklilik durumunda belirli bir zaman aralnda altr-mak iin sk kullanlan bir musluun yanna bir tu veya alter yerletirmektir. Vaillant ecoTEC'te bu tr bir tu cihaz elektroniine balanabilir.

  Odalarn havalandrlmasIstma sreci esnasnda pencereleri sadece havalan-drma amacyla an, scaklk dengelemesi yapmayn. Ksa sreli bir havalandrma uzun sreli ak braklan yatrlabilir pencerelerden daha etkilidir. Pencerelerinizi sadece ksa sreliine amanz tavsiye ediyoruz. Hava-landrma esnasnda odann iinde bulunan tm termos-tat vanalarn veya mevcutsa oda termostatn asgari sya ayarlayn. Bu nlem ile gereksiz bir souma ve enerji kayb olmakszn yeterli hava deiimi salanm olur(rn. havalanma esnasnda istenmeyen kalorifer altr-mas).

  letim hakknda uyarlar 3

 • 10 Kullanm klavuzu ecoTEC plus 0020055748_01

  4 Kullanm

  4.1 Kumanda elemanlarna genel bak

  1

  10

  9

  8

  7

  6

  2

  3

  4

  5

  ekil 4.1 ecoTEC plus kumanda elemanlar

  n kapa amak iin kapa ne doru ekerek an. Burada grnen kumanda elemanlar aadaki ilevlere sahiptir:

  1 Gncel stmann kalorifer gidi suyu scaklnn, stma sisteminin dolum basncnn, iletim ekli-nin veya belirli ek bilgilerin gsterilmesi iin gs-terg

  2 Bilgilerin arlmas iin "i" tuu

  3 Gmme ayarlayc (aksesuar)

  4 Istma sisteminde doldurma veya iletim basnc iin manometre

  5 Cihazn altrlp kapatlmas iin ana alter.

  6 Tu "+", ekran gstergesinde ileri gitme (uzman tesisat iin ayarlama almalarnda ve hata ara-mada) veya boyler ssnn gsterilmesi (Boyler sensrne sahip VU) veya scak su eanjrnn scakl (VUW).

  7 Tu "-", ekran gstergesinde geri gitme (Ayar-lama almalarnda ve hata aramada uzman tesi-sat iin) ve stma sisteminin ekranda dolum basncnn gsterilmesi iin

  8 Tu "arza giderme", belirli arzalarn sfrlanmas iin

  9 Istmann kalorifer gidi suyu scaklnn ayarlan-mas iin kullanlan dner dme.

  10 Scak su akma ssnn (VUW'de) veya boyler ss-nn (Bal scak su boyleri VIH'e sahip VU cihazla-rnda) ayarlanmas iin dner dme

  Dijital bilgi ve analiz sistemi

  1

  ekil 4.2 ecoTEC plus ekran

  ecoTEC cihazlar dijital bir bilgi ve analiz sistemi ile donatlmtr. Bu sistemler cihaznzn iletim durumu hakknda bilgiler verir ve arzalarn giderilmesinde yar-dmc olur.Cihazn normal iletiminde ekranda (1) gncel stmann kalorifer gidi suyu scakl gsterilir (rnekte 45 C). Hata durumunda scaklk gstergesi yerine ilgili hata kodu gsterilir.Bunun dnda gsterilen sembolden aadaki bilgileri alabilirsiniz:

  1 Istma sisteminin gncel dolum basnc ve stma-nn kalorifer gidi suyu scakl gstergesi veya bir durum veya hata kodunun gsterilmesi.

  Hava/atk gaz yolunda arza.

  Hava/atk gaz yolunda arza.

  4 Kullanm

 • Kullanm klavuzu ecoTEC plus 0020055748_01 11

  Sadece vrnetDIALOG ile balantl olarak: Ekranda sembol gsterildii srece vrnetDIALOG aksesuar zerinden bir kalorifer gidi suyu ve scak su ak s derecesi gsterilir, bundan dolay, cihaz (9) ve (10) dner dmelerinde ayarlanan s derecelerinden farkl bir ekilde alr.Bu iletim ekli sadece aadakiler ile sonland-rlabilir:

  vrnetDIALOG araclyla veyascaklk ayarlarnn (9) veya (10) dner d-melerden 5 K civarnda deitirilmesinde 5K.

  Bu iletim ekli sadece aadakiler sonlandrla-maz:

  tu (8) "Arza gider" tuuna basarakveyacihazn kapatlp almasyla.

  >

  >

  >

  >

  >

  Istma iletimi etkinsrekli ak: letim ekli stc iletimyanp sner: Brlr kapatma sresi etkin.

  Scak su hazrlamal etkin(sadece VUW'de)srekli ak: Scak su aktlr(sadece VU'da)srekli ak: Boyler dolumu iletim ekli (VU cihaz) hazr durumdayanp sner: Scak su boyleri stlr, br-lr ak

  Scak tutma ilevi etkin(sadece VUW'de)srekli ak: Scak tutma ilevi hazr

  durumdasinyal verir: Scak tutma ilevi iletimde,

  brlr ak

  Dhili stma pompas iletimde.

  Dahili gaz vanas kumanda ediliyor.

  arpl alev:Brlr iletimi esnasnda arza;Cihaz kapal

  arpsz alev:Usulne uygun brlr iletimi.

  4.2 Devreye almadan nceki nlemler

  4.2.1 Kapatma dzeneinin almas

  i Kapatma dzenekleri cihaznzn teslimat kap-

  samnda deildir. Bunlar yap tarafl, uzman tesisatnz tarafndan monte edilir. Uzman-dan bu paralar ve kullanmlar hakknda bilgi edinin.

  3

  1 2

  4

  Bakm vanalar3 ve 4 kapal

  Bakm vanalar3 ve 4 ak

  ekil 4.3 VU 376, VUW 296, VUW 346, VUW 376'da kapatma

  dzeneklerini an

  13 4

  ekil 4.4 VU 466 ve VU 656 kapatma dzenekleri ak

  (bakm vanalar rnek)

  Kullanm 4

 • 12 Kullanm klavuzu ecoTEC plus 0020055748_01

  Gaz kesme vanasn (1) sonuna kadar an.Istma sistemi gidi suyu (3) ve dn suyu (4) bakm vanalarnn ak olup olmadn kontrol edin.Souk su kapatma vanasn an (2).Bir scak su musluundan suyun akp akmadn kon-trol edebilirsiniz.

  4.2.2 Tesis basncnn kontrol edilmesi

  i Tesisin ok az su ile iletimini engellemek ve

  bu nedenden dolay olas hasarlar nlemek iin cihazn bir basn sensr vardur. Bu sen-sr, 0,6 bar'n altna dtnde ekranda basn deeri yanp snerek basn eksikliini bildirir.Basncn 0,3 bar'n altna dmesi durumunda bir cihaznz kapanr. Ekranda hata mesaj F.22 grnr. Cihaz tekrar iletime almak iin tesise su eklemelisiniz.

  12

  ekil 4.5 Istma sistemi dolum basncnn kontrol edilmesi

  Devreye alma srasnda tesisin dolum basnc mano-metreden (1) kontrol edin. Istma sisteminin kusursuz iletimi iin tesis soukken manometredeki gsterge koyu gri zeminli blgede olmal. Bu 1,0 ve 2,0 bar ara-sndaki bir dolum basncna demktir. Eer gsterge ak gri zeminli blgedeyse (< 0,8 bar), devreye alma-dan nce su eklenmeli (bkz. Blm 4.8.4).

  >

  >

  >

  >

  iecoTEC cihaznda bir manometre ve bir dijital

  basn gstergesi mevcuttur.Manometre, cihazn kapal olmas durumunda dahi dolum basncnn itibari alanda olup olmadn gsterir. Cihaz iletimdeyse tam basn deerinin ekranda gsterilmesini sa-layabilirsiniz. Basn gstergesini "-" tuuna (2) basarak etkinletirebilirsiniz. Ekran 5 saniye sonra tekrar gidi suyu scakl gs-tergesine geri dner. Butona - en az 5 saniye basldnda ekrann temel gstergesi scaklk deerinden basn deerine ve tersine ayarlanabilir.

  Istma sistemi birok kata kadar uzanyorsa cihazn su seviyesi iin daha dolum basncna ihtiyac olabilir. Bu konu hakknda uzman tesisatnza dann.

  4.3 Cihaz altrma

  1

  2

  ekil 4.6 Cihaz altrma (rnek: ecoTEC plus)

  Ana alter (1) ile cihaz ap kapatabilirsiniz.I: "AIK"0: "KAPALI"

  Cihaz altrdnzda ekranda (2) gncel stmann kalorifer gidi suyu scakl grnr.Cihaz kendi ihtiyalarnza gre ayarlamak iin ltfen scak su hazrlama ve stma iletimi iin gerekli olan ayar olanaklarnn anlatld blm 4.4 ve 4.6'y okuyun.

  b Dikkat!Don hasarlar nedeniyle maddi hasar olua-bilir!Don koruma ve kontrol tertibatlar ancak cihaz elektrik ebekesine bal olduu srece aktiftir.

  Cihazn elektrik ebekesine olan balant-sn kesinlikle kesmeyin.Cihazn ana alterini I konumuna getirin.

  >

  >

  >

  4 Kullanm

 • Kullanm klavuzu ecoTEC plus 0020055748_01 13

  Bu emniyet donanmlarnn etkin kalabilmesi iin you-mal duvar tipi stma cihaznz ayarlama cihaz zerin-den ap kapatmalsnz (Bu konu hakknda bilgileri uygun kullanm klavuzunda bulabilirsiniz).Eer youmal duvar tipi stma cihaznz nasl devre d alacanz blm 4.9'da bulabilirsiniz.

  4.4 VUW cihazlarna sahip scak su hazrlama

  4.4.1 Scak su ssnn ayarlanmas

  a Tehlike! Lejyonella bakterisi oluumu nedeniyle olas lm tehlikesi! Cihaz mteakip stma iin, gne enerjisi des-tekli ime suyu stma sistemine baland-nda aada aklanan noktalar dikkate aln:

  Scak su scakln dner kafada (3) en az 60 C'ye ayarlayn.

  b Dikkat!Kirelenme nedeniyle maddi hasar oluma tehlikesi!Su sertlii

  3,57 mol /m3 (20 dH) zerinde olduunda kirelenme tehlikesi vardr.

  Dner kafay (3) azami orta pozisyona ayarlayn.

  2

  3

  ekil 4.7 Scak su ss ayarlanmas

  Cihaz blm 4.3'de anlatld gibi altrn.Scak su akma ssnn ayarlanmas iin dner dmeyi (3) istenilen scakla ayarlayn. ayarlama aral:

  Sol tahdit yakl. 35 CSa tahdit maks. 65 C

  >

  >

  >

  >

  stediiniz s derecesinin ayarlanmasnda ilgili itibari deer ekranda (2) gsterilir.Yakl. be saniye sonra gsterge sner ve ekranda tekrar atandart gsterge (Tesiste gncel stmann kalorifer gidi suyu scakl veya opsiyonel su basnc) grnr.

  4.4.2 Scak tutma ilevinin altrlp kapatlmas

  Scak tutma ilevi, stma ilevlerine gerek kalmadan istenilen scaklktaki suyu derhal verebilir. Bunun iin des ecoTEC'in scak su s eanjr nceden ayarlanm bir s seviyesinde tutulur.

  b

  a

  b

  c

  1

  1

  ekil 4.8 ecoTEC plus'ta scak tutma ilevinin altrlp kapa-

  tlmas

  Dner dmeyi (1) ksa sreliine tahdide (Ayarlama a) kadar saa dndrerek scak tutma ilevi etkinleti-rilir.

  Ardndan istediiniz scak su akma ssn seiyorsunuz, rn. ayarlama b, bkz. blm 4.4.1. Cihaz, ayarlanm scak su ssn otomatik olarak ayarlanm scak tutma ssnda tutar. Bu ekilde stlm su musluk aldnda akacaktr; Ekranda sembol yanp sner.

  Scak tutma ilevi, dner dmeyi (1) ksa sreliine tahdide kadar sola dndrerek (Ayarlama c) kapatlr.

  sembol sner. Ardndan istediiniz scak su akma ssn tekrar seiyorsunuz, rn. ayarlama b.

  4.4.3 Boyler dolum ilevi

  Ek olarak balanm bir actoSTOR VIH CL 20 S tipindeki bir tabakal boylerde, boyler dolumunu stc cihaznzn kumanda elemanlarndan etkinletirebilir ve devre d brakabilirsiniz.

  >

  >

  Kullanm 4

 • 14 Kullanm klavuzu ecoTEC plus 0020055748_01

  i Boyler dolumu fabrikada devre d braklm-

  tr ve ilk devreye almada etkinletirilmeli. K iletmesinde stma sisteminin soumasn nlemek iin boyler iindeki scak su ykle-mesi zamanla snrl tutulur. Azami scak tutma sresi fabrika knda 45 dakikaya ayarlanmtr. Yetkili servis uzman bu ayar deitirebilir.

  Tabakal boylerin boyler dolum ilevi scak start ilevi altrlmsa etkindir. Bu sre ekrandaki sembol ile gsterilir (bkz. Blm 4.4.2).altrlm boyler dolumu ilevinde scak su akma ss dner dmeden takip eden scaklklar ayarlanabilir:

  Dner dme konumu "b" 50 CDner dme konumu "a" 65 C

  Kapatlm boyler dolumu ilevinde scak su akma ss dner dmeden takip eden scaklklar ayarlanabilir:

  Dner dme konumu "c" 35 CDner dme konumu "a" 65 C

  a

  a

  bc

  c

  1

  1

  1

  ekil 4.9 Boyler ssnn ayarlama aral

  Kapatlm boyler dolumu ilevinde boyler ayn scaklkta tutulmaz. Cihaz bu durumda bir musluun almasnda alr ve sadece akma prensibine gre almaktadr.

  a Tehlike!Halanma tehlikesi!Cihazlar bir otomatik lejyonella bakterisi koruma ilevi ile donatlmtr:Eer scak su boylerindeki scaklk 50 C'nin altna derse boyler 24 saatlik bir zaman aralnda bir kez 70 C'ye stlr. Byle bir durumda muslukta halanma tehlikesi ortaya kar.

  Yetkili servis uzmannz lejyonella bakterisi korumasn kapatabilir.

  Bu konu hakknda Vaillant teknik servisine dannz.

  Boyler dolumunu etkinletirmeCihaz altrn.

  1

  2

  ekil 4.10 Boyler dolumu esnasnda ekran gstergesi

  Scak su akma ss ayar iin gerekli olan dner d-meyi sonuna kadar saa dndrerek boyler dolumunu etkinletirin.

  " " sembol ekranda grnrScak su akma ss ayar iin gerekli olan dner d-meyi istenilen boyler ssna ayarlayn.

  Boyler dolumunu devre d brakmaScak su akma ss ayar iin gerekli olan dner d-meyi sonuna kadar saa dndrerek boyler dolumunu devre d brakn.

  Ekrandaki " " sembol sner.Ardndan istenilen akma scakln ayarlayn. Cihaz imdi akma prensibine gre alacaktr, boyler ayn scaklkta tutulmaz.

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  4 Kullanm

 • Kullanm klavuzu ecoTEC plus 0020055748_01 15

  4.4.4 Scak su aktma

  1

  ekil 4.11 Scak su aktma

  Bir scak su musluunun (1) almasnda (lavabo, du, banyo kveti vs.) cihaz otomatik olarak iletime geer ve scak su verir.Cihaz musluun kapatlmasyla otomatik olarak scak su hazrlamay durdurur. Pompa ksa bir sre almaya devam eder.

  4.5 VU cihazlarna sahip scak su hazrlama

  4.5.1 Scak su ssnn ayarlanmas

  a Tehlike! Lejyonella bakterisi oluumu nedeniyle olas lm tehlikesi! Cihaz mteakip stma iin, gne enerjisi des-tekli ime suyu stma sistemine baland-nda aada aklanan noktalar dikkate aln:

  Scak su scakln dner kafada (3) en az 60 C'ye ayarlayn.

  b Dikkat!Kirelenme nedeniyle maddi hasar oluma tehlikesi!Su sertlii

  3,57 mol /m3 (20 dH) zerinde olduunda kirelenme tehlikesi vardr.

  Dner kafay (3) azami orta pozisyona ayarlayn.

  VU cihaz modeline sahip scak su hazrlama iin stc cihaza VIH tipinde bir scak su boyleri balanm olmal.

  >

  >

  2

  3

  ekil 4.12 Scak su ss ayarlanmas

  Cihaz blm 4.3'de anlatld gibi altrn.Boyler ssnn ayarlanmas iin dner dmeyi (3) istenilen scakla ayarlayn. ayarlama aral:

  Sol tahdit donmaya kar koruma yakl. 15 CSa tahdit maks. 70 C

  stediiniz s derecesinin ayarlanmasnda ilgili itibari deer ekranda (2) gsterilir.Yakl. be saniye sonra gsterge sner ve ekranda tekrar atandart gsterge (Tesiste gncel stmann kalorifer gidi suyu scakl veya opsiyonel su basnc) grnr.

  i Eer regleriniz ift damarl bir eVeri yolu kab-

  losuna balysa scak su ssnn ayarlanmas iin gerekli olan dner dmeyi mmkn olan maksimum scakla ayarlayn. Boylerinizin iti-bari scakln reglerinizden ayarlayabilirsiniz.

  4.5.2 Boyler iletimini kapatma (Sadece harici scak su boylerine sahip VU cihazlar)

  Bal scak su boylerine sahip VU cihazlarnda scak su hazrlamay veya boyler dolumunu kapatabilir ama stc iletimi devrede brakabilirsiniz.

  Bunun iin scak su ssn ayarlama iin gerekli olan dner dmeyi sola, sonuna kadar dndrn. Sadece boyler iin donmaya kar koruma ilevi etkin kalr.

  >

  >

  >

  Kullanm 4

 • 16 Kullanm klavuzu ecoTEC plus 0020055748_01

  4.5.3 Scak su aktma

  1

  ekil 4.13 Scak su aktma

  Bir su alm noktasndaki (lavabo, du, banyo kveti vs.) scak su musluunun (1) almasnda scak su bal olan boylerden alnr.Ayarlanm olan boyler ssnn altna dldnde VU cihaz otomatik olarak iletime geer ve boyleri str. Boyler itibari scaklna ulaldnda VU cihaz otomatik olarak kapanr. Pompa ksa bir sre almaya devam eder.

  4.6 Istma iletimi iin ayarlar

  4.6.1 Kalorifer gidi suyu scaklnn ayarlanmas (ayarlama cihaz bal deil)

  2

  1

  ekil 4.14 ayarlama cihaz olmadan kalorifer gidi suyu scakl-

  nn ayarlanmas

  Eer harici bir ayarlama cihaz mevcut deilse kalorifer gidi suyu scakln dner dmeden (1), o anki d

  scakla gre ayarlayabilirsiniz. Byle bir durumda aa-daki ayarlar tavsiye ediyoruz:

  Gei dneminde, sol konum (ancak tahdite kadar deil): D scaklk yakl. 10'dan 20 C'ye kadarOrta konum, ll soukta:D scaklk yakl. 0'dan 10 C'ye kadarSa konum, ok soukta:D scaklk yakl. 0'dan 15 C'ye kadar

  Scakln ayarlanmasnda, ayarlanan scaklk ekranda (2) gsterilir. Yakl. be saniye sonra gsterge sner ve ekranda tekrar atandart gsterge (Tesiste gncel stma-nn kalorifer gidi suyu scakl veya opsiyonel su basnc) grnr.

  Normal durumlarda dner dme (1) kademesiz olarak 75 C'lik kalorifer gidi suyu scaklna ayarlanabilir. Ancak cihaznzda baka deerler ayarlatrsanz uzman tesisatnzn, stma sisteminizin uygun kalorifer gidi suyu scakl ile alabilmesi iin ayar yapm olmas gerekir.

  4.6.2 Kalorifer gidi suyu scaklnn ayarlanmas (ayarlama cihaz balyken)

  1

  ekil 4.15 Bir ayarlama cihaz kullanarak kalorifer gidi suyu

  scaklnn ayarlanmas

  Eer stma cihaz bir hava artna duyarl ayarlama ile veya bir oda termostat ile donatlmsa, takip eden ayarlamalar gerekletirmelisinz:

  Istmann kalorifer gidi suyu scaklnn ayarlanmas iin dner dmeyi (1) sa tahdide dndrn.

  Kalorifer gidi suyu scakl otomatik olarak ayarlama cihaz tarafndan ayarlanr (Bu konu hakkndaki bilgileri ilgili kullanm klavuzunda bulabilirsiniz).

  >

  4 Kullanm

 • Kullanm klavuzu ecoTEC plus 0020055748_01 17

  4.6.3 Istma iletiminin kapatlmas (Yaz iletimi)

  1

  ekil 4.16 Istma iletiminin kapatlmas (Yaz iletimi)

  Yazn stma iletimini kapatabilirsiniz ancak scak su hazrlama iletimde kalmal.

  Istmann kalorifer gidi suyu scaklnn ayarlanmas iin dner dmeyi (1) sol tahdide dndrn.

  4.6.4 Oda termostatnn veya hava artna duyarl kontrol cihaznn ayarlanmas

  2

  1

  ekil 4.17 Oda termostatnn/hava artna duyarl kontrol ciha-

  znn ayarlanmas

  Oda termostatn (1), hava artna duyarl kontrol cihazn ve kalorifer petei termostat vanalarn (2) bu aksesuarlarn ilgili klavuzlarna gre ayarlayn.

  >

  >

  4.7 Durum gstergesi (Bakm ve servis almalar uzman tesisat tarafndan yaplmal)

  1

  2

  ekil 4.18 Durum gstergesi

  Durum gstergesi, cihazn iletim durumu hakknda bilgi-ler varir.

  Durum gstergesini "i" (1) tuuna basarak etkin duruma getirin.

  Ekranda (2) ilgili durum kodu gsterilecektir, rn. "S. 4" brlr iletimi. En nemli durum kodlarnn anlamlarn aadaki tablodan okuyabilirsiniz.Deitirme aamalarnda, rn. alevin snmesinin ardn-dan tekrar almaya balama, ksa sreliine "S." durum mesaj gsterilir.

  Ekran "i" (1) tuuna normal bir ekilde basarak tekrar normal mod'a geri aln.

  >

  >

  Kullanm 4

 • 18 Kullanm klavuzu ecoTEC plus 0020055748_01

  Gsterge Anlam

  Istma iletiminde gsterge

  S. 0 Is ihtiyac yok

  S. 1 Kalorifer fan gidi suyu

  S. 2 Istma, pompa gidii

  S. 3 Istma, ateleme

  S. 4 Istma brlr ak

  S. 6 Istma, fan ardl almas

  S. 7 Istma, pompa ardl almas

  S. 8 Istma artk kilitleme sresi

  S.31 Yaz iletimi etkin veya eBUS reglerinden s talebi yok

  S.34 Istma, donmaya kar koruma

  Scak su iletiminde gstergeler

  S.10 Scak su talebi

  S.14 Scak su brlr ak

  Boyler dolum ilevinde gstergeler

  S.20 Scak su talebi Scak su talebi

  S.22 Pompa gidii scak su iletimi

  S.24 Boyler dolumu, brlr ak

  Servis mesaj (gerektiinde grnr ve normal durum metinlerini kapatr) (sadece VU 466'da ve 656'de)

  S.85 Sirklsyon suyu miktar servis mesaj

  Tablo 4.1 Durum kodlar ve anlamlar (Seme)

  4.8 Arza giderme

  Youmal duvar tipi stma cihaznzn iletiminde sorun-lar ortaya karsa aadaki noktalar kendiniz kontrol edebilirsiniz:

  Scak su yok, stma souk; Cihaz iletime gemiyor:Besleme hattndaki bina tarafl gaz kesme vanas ve cihazdaki gaz kesme vanas ak m (bkz. Blm 4.2.1)?Souk su beslemesi salanm m (sadece VUW cihaz-larnda, bkz. Blm 4.2.1)?Bina tarafl gerilim beslemesi alyor mu?Youmal duvar tipi stma cihaznn ana alteri ak m (bkz. Blm 4.3)?Youmal duvar tipi stma cihazndaki kalorifer gidi suyu scakl ayarlamann dner dmesi sol tahdite kadar dndrlmemise, yani donmaya kar koruma-daysa (bkz. Blm 4.10.1)?Istma sisteminin dolum basnc yeterli mi (bkz. Blm 4.2.2)?Istma sisteminde hava var m?ateleme srecinde bir arza m var (bkz. Blm 4.8.2)?

  Scak su iletimi arzasz; Istma iletime gemiyor:Harici ayarlaycdan (rn. calorMATIC regler cihaz araclyla) herhangi bir stma talebi mevcut mu (bkz. Blm 4.6.4)?

  b Dikkat!Usulne uygun olmayan deiiklikler nede-niyle hasar grme tehlikesi!Youmal duvar tipi stma cihaznz yukarda aklanan noktalarn kontrol edilmesi sonu-cunda gerektii gibi almadnda aadaki noktalar dikkate alnz:

  Duvar tipi kombi ve stma cihaznzda kesinlikle kendi banza onarm almas yapmay denemeyin.Arza durumunda yetkili servis iletmesin-den bilgi edinin.

  4.8.1 Su eksiklii nedeniyle arzalar

  Cihaz, stma sistemindeki dolum basnc dkse "arza" durumuna geer. Bu arza "F.22" (Kuru yanma) veya "F.23" veya "F.24" (Su eksiklii) hata kodlar ile gste-rilir.

  Cihaz ancak, stma sistemine yeterli su doldurulduunda iletime geer.

  4.8.2 Ateleme srecinde arzalar

  1

  2

  ekil 4.19 arza gider

  Eer brlr be ateleme denemesinin ardndan yakma-dysa cihaz iletime gemez ve "arza" gsterir. Bu, ekranda "F.28" veya "F.29" hata koduyla gsterilir. Bu durumda ekranda, zerinde arp olan alev sembol (1) gsterilir.Yeni bir otomatik ateleme ancak manel arza giderme-nin ardndan gerekleir.

  >

  >

  4 Kullanm

 • Kullanm klavuzu ecoTEC plus 0020055748_01 19

  "arza giderme" amacyla arza gider dmesine basn ve yakl. bir saniye boyunca basl tutun.

  b Dikkat!Usulne uygun olmayan deiiklikler nede-niyle hasar grme tehlikesi!Duvar tipi kombi ve stma cihaznz nc arza resetleme denemesinden sonra alma-dnda aada aklanan noktalar dikkate aln:

  Duvar tipi kombi ve stma cihaznzda kesinlikle kendi banza onarm almas yapmay denemeyin.Arza durumunda yetkili servis iletmesin-den bilgi edinin.

  4.8.3 Hava/atk gaz yolunda arza.

  Cihazlar bir fan ile donatlmtr. Fanda bir arzann ortaya kmas durumunda cihaz kapatr.Bu durumda ekranda ve sembolleri ve bunlarn hata mesaj "F.32" gsterilir.

  b Dikkat!Usulne uygun olmayan deiiklikler nede-niyle hasar grme tehlikesi!F.32 nolu arza mesaj verildiinde arzann kontrol iin yetkili servisi armanz gerekir.

  Duvar tipi kombi ve stma cihaznzda kesinlikle kendi banza onarm almas yapmay denemeyin.

  4.8.4 Cihazn/stma sisteminin doldurulmas

  Istma sisteminin hatasz olarak almas iin souk tesiste dolum basnc 1,0 ve 2,0 bar arasnda olmal (bkz. Blm 4.2.2). Eer 0,75 bar'dan daha azsa ltfen su ekleyin.

  Istma sistemi birok kata kadar uzanyorsa cihazn su seviyesi iin daha dolum basncna ihtiyac olabilir. Bu konu hakknda yetkili servisinize dann.

  >

  >

  >

  >

  b Dikkat!Istma sistemi dolumunun talimatlara aykr ekilde yaplmas nedeniyle maddi hasar oluabilir!Bunlar nedeniyle contalarda ve diyaframlarda hasarlar ve stma srasnda sesler oluabilir. Bu gibi durumlardan ve olas mteakip hasar-lardan Vaillant firmas herhangi bir sorumlu-luk stlenmez. Aadaki noktalar dikkate aln:

  Istma sistemini doldurmak iin sadece temiz ebeke suyu kullann. rnein antifriz ve korozyon koruma mad-desi (inhibitr) gibi kimyasal katk madde-leri kullanmayn.

  Istma sistemini su ile doldurmak veya su eklemek iin sadece musluk suyu kullann! ancak baz istisnai durum-larda su kalitesi, stma sistemine doldurulmas iin uygun olmayabilir (ok andrc veya ok kireli sularda). Byle bir durumda ltfen Vaillant yetkili servi-sinize dann.Cihazn doldurulmas iin aadaki yollar izleyin:

  VUW cihazlarnda:Tesisin tm kalorifer vanalarn (Termostat vanalarn) an.

  1

  ekil 4.20 Doldurma musluu (sadece VUW cihazlarnda)

  Doldurma vanasn (1) yavaa an ve manometrede veya ekranda gerekli cihaz basnc salanana kadar doldurun.Doldurma vanasn (1) kapatn.Tm radyatrlerin havasn aln.Ardndan manometredeki veya ekrandaki tesis basn-cn kontrol edin ve gerekirse tekrar su ekleyin.

  VU cihazlarnda:Tesisin tm kalorifer vanalarn (Termostat vanalarn) an.

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  Kullanm 4

 • 20 Kullanm klavuzu ecoTEC plus 0020055748_01

  Tesisatn doldurma vanasn hortum araclyla bir souk su musluuna balayn (uzman tesisatnzn doldurma armatrlerini gstermi ve doldurma veya boaltma ilemini anlatm olmas gerekir).Doldurma vanasn yavaa an.Musluu yavaa an ve manometrede veya ekranda gerekli cihaz basnc salanana kadar doldurun.Su alma vanasn kapatn.Tm radyatrlerin havasn aln.Ardndan manometredeki veya ekrandaki tesis basn-cn kontrol edin ve gerekirse tekrar su ekleyin.Doldurma musluunu kapatn ve hortumu karn.

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  4.9 Cihaz kapatma

  1

  ekil 4.21 Cihazn kapatlmas

  Youmal duvar tipi stma cihaznz kapatmak iin ana alterinizi (1) "0" konumuna getirin.

  b Dikkat!Don hasarlar nedeniyle maddi hasar olua-bilir!Don koruma ve kontrol tertibatlar ancak cihaz elektrik ebekesine bal olduu srece aktiftir.

  Cihazn elektrik ebekesine olan balant-sn kesinlikle kesmeyin.Cihazn ana alterini I konumuna getirin.

  Bu emniyet donanmlarnn etkin kalabilmesi iin you-mal duvar tipi stma cihaznz sadece ayarlama cihaz zerinden ap kapatmalsnz (Bu konu hakknda bilgileri uygun kullanm klavuzunda bulabilirsiniz).

  i Uzun sreli kapatmalarda (rn. Tatil) ayrca

  gaz kesme vanasn ve souk su kapatma vanasn kapatmalsnz.Bu balamda ayrca blm 4.10'daki donmaya kar koruma uyarlarn dikkate aln.

  i Kapatma dzenekleri cihaznzn teslimat kap-

  samnda deildir. Bunlar yap tarafl, uzman tesisatnz tarafndan monte edilir. Uzman-dan bu paralar ve kullanmlar hakknda bilgi edinin.

  4.10 Donmaya kar koruma

  Istma sistemi ve su hatlar siz bulunmasanz dahi don sresi esnasnda iletimde kalrsa ve odalar yeterince stlrsa donmaya kar yeterince korunurlar.

  >

  >

  >

  4 Kullanm

 • Kullanm klavuzu ecoTEC plus 0020055748_01 21

  b Dikkat!Don hasarlar nedeniyle maddi hasar olua-bilir!Don koruma ve kontrol tertibatlar ancak cihaz elektrik ebekesine bal olduu srece aktiftir.

  Cihazn elektrik ebekesine olan balant-sn kesinlikle kesmeyin.Cihazn ana alterini I konumuna getirin.

  4.10.1 Donmaya kar koruma ilevi

  Youmal duvar tipi stma cihaz bir donmaya kar koruma ilevi ile donatlmtr:Eer stmann kalorifer gidi suyu scakl ak ana al-terde 5 C'nin altna derse cihaz iletime geer ve cihaz stma sirklasyonunu yakl. 30 C'ye str.

  b Dikkat!Tm tesis paralarnn donma tehlikesi!Tm stma sisteminin don koruma fonksiyonu ile beslenmesi salanamaz.

  Istma sisteminin yeterli derecede stlma-sn salayn.Arza durumunda yetkili servis iletmesin-den bilgi edinin.

  4.10.2 Boaltma ile donmaya kar koruma

  Donmaya kar korumann baka bir yntemi de stma sistemini ve cihaz boaltmaktr. ancak burada dikkat edilmesi gereken tesisin ve cihazn tmyle boaltlm olmasdr.Evdeki ve cihazdaki tm souk ve scak su hatlar ayn ekilde boaltlmal.Bu konu hakknda yetkili servisiniz ile konuun.

  4.11 Bakm ve mteri servisi

  4.11.1 Denetim/bakm

  Srekli bir almaya hazr olma ve ilev emniyeti, gve-nirlik ve yksek mr iin n art cihaza bir uzman tara-fndan yllk denetimin/bakmn yaplmas gerekliliidir.

  >

  >

  >

  >

  a Tehlike!Bakm ve onarm almalarnn talimatlara aykr yaplmasndan dolay yaralanma ve maddi hasar oluma tehlikesi!Yaplmayan veya talimatlara aykr yaplan bakm almalar cihazn iletme gvenliini etkileyebilir.

  Hibir ekilde kendi banza duvar tipi kombi ve stma cihaznzda bakm veya onarm gerekletirmeyin.Bu tr iler ile ilgili olarak Vaillant teknik servisini arayn. Bir bakm szlemesi yap-manz tavsiye ediyoruz.

  Dzenli aralklarla yaplan bakm en iyi verimlilii salar ve bununla youmal duvar tipi stma cihaznzn daha ekonomik iletimini salar.

  4.11.2 Vaillant Teknik Servisi

  Tel: 444 2 888

  >

  >

  >

  Kullanm 4

 • 00

  20

  05

  57

  48

  _01

  TR

  1

  02

  010

  D

  ei

  iklik

  yapm

  a h

  akk

  sa

  kld

  r