Edebiyat ve Sanat Akademisi - Yazım ve İmla Edebiyat ve Sanat Akademisi - Yazım ve İmla Çıkmış

 • View
  224

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Edebiyat ve Sanat Akademisi - Yazım ve İmla Edebiyat ve Sanat Akademisi - Yazım ve İmla...

 • edebiyadvesanatakademisi.com

  Edebiyat ve Sanat Akademisi - Yazm ve

  mla km SS Sorular ve zmleri

  ?50 Soru

  1998 YS EDEBYAT SORULARI

  1997- 1998- SS TRKE SORULARI VE CEVAPLARI

  SON 15 YILIN TRKE SORULARI KATEGORS N TIKLAYIN

  edebiyadvesanatakademisi.com/Edebiyatlar.aspx?id=26

  1.

  Gkbilim ve corafya ile ilgili konularn anlatmnda, dnya ile teki gezegen adlar, gne

  ve ay szckleri byk harfle yazlr.

  Aadaki cmlelerin hangisinde bu kurala uyulmamtr?

  A) Ay, Dnyann evresini yirmi drt saatte dolar.

  B) Sabahleyin dnyay dolatm ama istediimi bulamadm.

  C) Camlardan ieriye Gne girdi.

  D) Her zaman dnya bir yana, ocuum bir yana derdi.

  E) Yaplan deney, Gne tutulmas ile ilgiliydi.

  (1981 - SS)

  Cevap C

  2.

  Bu konuyu baka bir adan alalm (I) rnein (II) son on be yirmi yln baz sorunlarn

  hatrlayalm (III) lkretim seferberlii, ok partili hayata gei, tarmn makinelemesi

  gibi.

  Parada numaralandrlm yerlere, srasyla, getirilebilecek en uygun noktalama iaretleri

  aadakilerden hangisidir?

  A) (.) (:) (;) B) (.) (,) (:) C) (:) (,) (.)

  D) (,) (:) (.) E) (;) (,) (:)

  (1982 - SS)

  Seeneklere baktmzda (I) nolu yere nokta, iki nokta ya da noktal virgl gelebildiini

  grrz. imdi bu noktalamalarn nerelerde kullanldna bakalm. ki nokta kendinden sonra

  http://www.edebiyadvesanatakademisi.com/edebiyad/912-yazim_ve_imla__cikmis_%C3%B6ss_sorulari_ve_c%C3%B6zumleri_?50__soru.htmlhttp://www.edebiyadvesanatakademisi.com/edebiyad/875-1998_%C3%B6ys_edebiyat_sorulari.htmlhttp://www.edebiyadvesanatakademisi.com/edebiyad/876-1997__1998__%C3%B6ss_turkce_sorulari_ve_cevaplari.htmlhttp://www.edebiyadvesanatakademisi.com/Edebiyatlar.aspx?id=26http://www.edebiyadvesanatakademisi.com/Edebiyatlar.aspx?id=26
 • aklama bildiren ya da rneklerin sraland cmlelerin sonuna konur. Birinci cmleden

  sonra herhangi bir aklama yaplmadna gre buraya iki nokta deil, nokta konulmas

  gerekir. Noktal virgl ise daha ok anlamca birbirine bal sral cmlelerin arasnda

  kullanlr. Birinci ve ikinci cmle bir sral cmle oluturmaz. (II) nolu yere ise, rnein

  sz bir cmle oluturmadndan sadece virgl konabilir. (III) nolu yere ise hatrlanan baz

  sorunlar akland iin ve aklama yaplmadan nce de iki nokta kullanlaca iin en

  uygun noktalama iaretleri Bde verilenlerdir.

  Cevap B

  3.

  Aadaki cmlelerin hangisinde, bitiik yazlmas gereken de, ayr yazlmtr?

  A) Size bu mektupla birlikte bir yk de gnderiyorum.

  B) Eksik olmasn; beni de dnp bir tane gndermi.

  C) Uzun cmlelerin de, bir tad bir gzellii vardr.

  D) Su, hava, k, bitki, bir de insanlarnn yumuak huyu...

  E) Skntl gnlerim de arkadalarma giderim.

  (1982 - SS)

  Trkede iki trl de vardr. Birincisi bala olan, dieri hal eki olan. Hal eki, eklendii

  szce yer, zaman, durum anlamlar katarak onlarn cmle iindeki grevlerini belirler,

  daima bitiik yazlr, cmleden karldnda cmlenin anlam bozulur. Ede ise gitmek

  eyleminin yapld zaman bildiren gnlerimde szndeki de hal ekidir. stelik,

  cmleden karldnda, cmle anlamsz hale dnyor. yleyse bu, hal ekidir, bitiik

  yazlmaldr. Oysa cmlede ayr yazlmtr.

  Cevap E

  4.

  Aadaki cmlelerin hangisinde, byk harflerin kullanm ile ilgili bir yazm (imla) yanl

  vardr?

  A) Karayel kuzeybatdan eser.

  B) Dou Anadoluda kara iklimi etkilidir.

  C) Trkiyenin Gneyi genellikle yaldr.

  D) Amerikann kuzey komusu Kanadadr.

  E) Arjantin bir Gney Amerika lkesidir.

  (1983 - SS)

 • Yn bildiren szckler ynn bildirdii isimden nce gelirse byk harfle, sonra gelirse

  kk harfle balatlarak yazlr. Cde byk harfle balatlm. Dolaysyla bir yazm yanl

  yaplmtr.

  Cevap C

  5.

  Aadaki cmlelerin hangisinin sonuna bitmemilik nedeniyle nokta (...) konmas uygun

  olur?

  A) Hep yaknr dururuz, kitap gerei gibi satlmyor, okunmuyor diye

  B) nl yazarlarmzn kitaplaryd burada sergilenenler

  C) Birka yz kitap imzalaynca say binleri buluyor gibi gelir insana

  D) Sadece renciler deildi gelenler, retmenler, memurlar, yallar

  E) Gelenlere kitap imzalarken byle dnceler geiyordu iimden

  (1983 - SS)

  A, B, C, E seeneklerinde cmlenin yargsnn tamamlandn, dolaysyla sonuna nokta

  konulmas gerektiini gryoruz. Dde ise gelenlerin kimler olduu sralanyor ve

  saylanlardan farkl kiilerin de olduu izlenimi veriliyor. Dolaysyla benzer rneklerin

  srdrlebileceini gstermek iin, bu cmlenin sonuna nokta konulmaldr.

  Cevap D

  6.

  Ek olan ki kendinden nceki kelimeye bitiik yazlr ve nl uyumuna uymaz. Bala olan ki

  ayr bir kelimedir. Kendinden nce ve sonra gelen cmleleri balar, ayr yazlr.

  Bu kurala gre aadaki cmlelerden hangisinde kinin yazm (imlas) yanltr?

  A) Trk tiyatrosundaki bu duraklamann nedenleri zerinde durmak gerek.

  B) yle sanyorum ki zevk kadar kiiden kiiye deien bir kavram yoktur.

  C) Yazda o kadar ok terim kullanlm ki sk sk szle bakmak gerekiyor.

  D) Kitabn bandaki iirlerden onun dnyaya bak as hemen anlalr.

  E) Grlyorki, o, yazlarnda yeni dnceler sunan bir kii deildir.

  (1983 - SS)

  lgi eki cmlede ismin yerine geer ve daha ok isim tamlamalarnda tamlayana eklenip

  tamlanan karlar. Ada ve Dde sfat yapm ve bitiik yazlm, dorudur; B, C ve Ede

  ekimli fiillerden sonra gelmi ayr yazlmas gerekir. B ve Cde ayr yazlm, ancak Ede

  bitiik yazlm; dolaysyla yazmda yanllk yaplmtr.

 • Cevap E

  7.

  nc kii iyelik eki alan kelimelerin sonuna ile getirilince araya (y) koruyucu nsz girer

  ve ilenin bandaki (i) nls der. Bu kelimeler byk nl uyumuna uyar.

  Aadaki cmlelerden hangisinde bu kurala rnek olabilecek bir kullanm vardr?

  A) Gelirken dergiyle gazeteyi de getirmeyi unutma.

  B) Kardeiyle sinemaya gitmek istememiti.

  C) Bykbabayla torun ok iyi anlayorlar.

  D) Byk bir grltyle ieri giren oymu.

  E) Anneyle kz ayn evde oturuyorlarm.

  (1983 - SS)

  Seeneklere baktmzda dergiyle, kardeiyle, bykbabayla, grltyle, anneyle

  szcklerinde ileyi gryoruz. Bu szckler arasnda iyelik ekini alan tek szck

  kardeiyledir. Dolaysyla dierleri anlatlan kurala uymuyor. Burada sizi yanltan, Bu

  szckler, byk nl uyumuna uyar. denmesi olabilir. Buradan kast ilenin uyuma girmesi

  olmaldr. Yoksa kardeiyle sz bu uyuma uymaz.

  Cevap B

  8.

  Aadaki cmlelerin hangisinde bir yazm yanl vardr?

  A) lk TBMM, 23 Nisan 1920de Ankarada topland.

  B) 30 Austos 1922de, Bakumandanlk Meydan Sava zaferle sonuland.

  C) Saltanat, 1 Kasm 1922de kaldrld.

  D) Cumhuriyet, 29 Ekim 1923de kuruldu.

  E) 1 Kasm 1928de, yeni Trk harfleriyle ilgili yasa kabul edildi.

  (1984 - SS)

  Yazm yanl Dde yaplmtr. 1923de szndeki de aslnda te olmaldr. nk, sert

  sessizle (, f, t, h, s, k, p, ) biten szcklere, sessizle balayan bir ek geldiinde, ekin

  bandaki nsz sertleir..

  Cevap D

  9.

 • Kesme iareti, kii adlardan sonra konur. Gerektiinde, btn zel adlardan sonra da

  konabilir.

  Bu kurala gre, aadaki cmlelerden hangisinde bir yazm yanl yaplmtr?

  A) Bahar okula balattk.

  B) Baharda bu kitap var.

  C) Bahar grmeden yaz geldi.

  D) Baharda buralar ok gzel olur.

  E) Baharla Sevim birlikte gelecek.

  (1984 - SS)

  Kurala gre kesme iareti zel adlardan sonra gelen ekim eklerinde kullanlr. Oysa Cde

  bahar mevsim ismidir. Yani cins ismidir, eklerin kesmeyle ayrlmas gerekmez. A, B, Ede

  Bahar zel isim olduundan ayrlm, doru; Dde cins ismidir, ayrlmam yine dorudur.

  Cevap C

  10.

  Aadaki cmlelerin hangisinde iki nokta (:) yerinde kullanlmtr?

  A) Nereye gideceini bilmiyordu: Snacak bir kaps yoktu.

  B) Drt yan ormand: Kular tyor, iekler kokuyordu.

  C) Derler ki: Emirler emesi, Karacann sazna uyup omutu.

  D) Karaca, yal adamn yzne bakt: Ak sal, ak sakallyd.

  E) Yeni bir ad verdiler Hasana: Karaca.

  (1985 - SS)

  Aadaki cmlelerin hangisinde iki nokta (:) yerinde kullanlmtr?

  A) Nereye gideceini bilmiyordu: Snacak bir kaps yoktu.

  B) Drt yan ormand: Kular tyor, iekler kokuyordu.

  C) Derler ki: Emirler emesi, Karacann sazna uyup omutu.

  D) Karaca, yal adamn yzne bakt: Ak sal, ak sakallyd.

  E) Yeni bir ad verdiler Hasana: Karaca.

  Cevap E

 • 11.

  Aadaki cmlelerde alt izili kelimelerin hangisinde yazm yanl yoktur?

  A) Ucuzca bir otel aryordu.

  B) Ahbapca bir tutum taknd.

  C) Kendisinden yaca hayli kkt.

  D) Ban hafifce ne edi.

  E) Beenmediini akca syledi.

  (1985 - SS)

  ahbap, ya, hafif, ak szcklerinin sonunda sert nszler bulunduu iin, ek -ca deil

  -a olmal, yani sert nszle balamaldr. Oysa ucuz szcnn sonundaki ses yumuak

  nszdr ve ek doru yazlmtr.

  Cevap A

  12.

  Aadaki cmlelerden hangisinde bir yazm yanl vardr?

  A) Az kitap okuyan bir toplum muyuz?

  B) Bu kitaplar siz mi aldnz?

  C) ok okunan kitaplar bunlar mdr?

  D) Buras kitap okumak iin uygun mudur?

  E) Bu kitab niin oku muyorsunuz?

  (1986 - SS)

  mi soru eki kendinden nceki szce ayr kendinden sonraki eklere bitiik yazlr. A, B,

  C, Dde buna uyulmutur. Ede de soru anlam var, ancak bunda soru anlam mi ile deil

  niin ile salanm. Dolaysyla ayr yazlan muyorsunuz da mi soru eki yoktur. Orada

  okumamak olumsuz fiilinin sonundaki a, - yor ekinin darlatrclndan dolay u

  olmu. Yani ayr yazlmasn gerektiren bir durum yok.

  Cevap E

  13.

  Aadakilerin hangisinde virgl kaldrlrsa cmlenin anlam deiir?

  A) Karanlk, dar sokaklardan gemesi gerekiyordu.

  B) Doktor hanm, yazsn