Edu-ketidaksamaan Peluang Pendidikan Kanak Khas

 • View
  225

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Edu-ketidaksamaan Peluang Pendidikan Kanak Khas

 • 8/19/2019 Edu-ketidaksamaan Peluang Pendidikan Kanak Khas

  1/16

 • 8/19/2019 Edu-ketidaksamaan Peluang Pendidikan Kanak Khas

  2/16

  Ketidaksamaan peluang

  pendidikan dari segi muridberkeperluan khas pada

  peringkat pengajian tinggi.

 • 8/19/2019 Edu-ketidaksamaan Peluang Pendidikan Kanak Khas

  3/16

  Menurut )irk *"++, kanak-kanak dikategorikan sebagai kanak-kanak khas

  apabila terdapat keperluan dalam pengubahsuaian program pendidikan .ni

  adalah disebabkan oleh faktor permasalahan yang berpunca dari keadaan /0ikal dan mental yang ada pada mereka sehingga menyebabkan

  mereka tidak dapat menerima pembelajaran

  seperti kanak-kanak normal )anak-kanak ini juga memerlukan penjagaan, pemerhatian dan kaedah pembelajaran yang khusus dalam

  membentuk dan mendidik sikap serta keperibadian yang bersesuaian dengan

  persekitaran dan juga masyarakat umumnya

  1e/nisi kanak-kanak khas

 • 8/19/2019 Edu-ketidaksamaan Peluang Pendidikan Kanak Khas

  4/16

     )   a    t  e   g   o   r   i   m

    u   r   i    d

     b  e

    r   k   e   p   e   r   l   u  a

    n    k    h   a   s

  Masalah pembelajaran

  )ecelaruan tingkah laku

  Masalah pendengaran dan

  berkomunikasi

  Masalah penglihatan

  Masalah /0ikal

  'intar cerdas dan berbakat istime2a

   3erencat akal

 • 8/19/2019 Edu-ketidaksamaan Peluang Pendidikan Kanak Khas

  5/16

  •'eluang pendidikan di Malaysia terhadap kanak khas adalah agak terhad dan masih dalam proses untuk mengembangkan serta meluaskan peluang pendidikan terhadap golongan ini

  •Bermula sejak sebelum merdeka

  •Bermula dengan penubuhan Sekolah 'endidikan )has 'rincess li0abeth di 5ohor Bahru untuk murid 6murid berkeperluan khas masalah penglihatan dan program ini turut mendapat

  penglibatan kerajaan

 • 8/19/2019 Edu-ketidaksamaan Peluang Pendidikan Kanak Khas

  6/16

  • 'embukaan Sekolah )anak-kanak 'ekak 'ersekutuan di 'ulau 'inang pada tahun "+74

  )emudian, program pendidikan khas untuk murid bermasalahpembelajaran turut 2ujud dan berkembang melalui program integrasi di sekolah-sekolah harian biasa

  •  turut berpeluang melanjutkan pelajaran di tahap yang tinggi ke

  peringkat Institut Pengajian Tinggi ( IPT ) . •

  1i negara kita, ramai institut pendidikan yang menempatkangolongan murid berkeperluan khas ini contohnya seperti di

  Institut Pendidikan Guru, Politeknik serta Universiti Teknologi Mara dan banyak lagi

  • Pendidikan kanak khas ke pengajian tinggi tidak

  pernah diabaikan. Walau bagaimanapun,sekirana dibandingkan dengan murid!murid normal, peluang pendidikan mereka masih terhad disebabkan masalah ang mereka alami.

 • 8/19/2019 Edu-ketidaksamaan Peluang Pendidikan Kanak Khas

  7/16

  8aktor-faktor ketaksamaan peluang pendidikan murid khas pada peringkat

  pengajian tingi

  )etidakupayaa

  n murid

  'ensyarah

  )emudahan dan

  persekitaran

 • 8/19/2019 Edu-ketidaksamaan Peluang Pendidikan Kanak Khas

  8/16

  "etidakupaaan kanak khas

  •Murid khas telah diberi kekurang atau kelebihan daripada manusia normal

  •Mempunyai kecerdasan yang amat rendah

  atau kebolehan mental yang lebih tinggi • 3ahap pembelajaran yang rendah

  • 3idak dapat mengikuti arus pendidikan normal seperti kanak-kanak dan pelajar lain

  •  Mereka samada terlalu kehadapan atau terlalu terkebelakang dari aspek pendidikan, perlu diberi pendidikan yang tidak sama

 • 8/19/2019 Edu-ketidaksamaan Peluang Pendidikan Kanak Khas

  9/16

   Pensarah

  •9olongan khas ini memerlukan pengajaran dan pembelajaran yang luar biasa

  •#anya guru khas atau pensyarah khas lebih memahami keperluan murid dan ia dapat memenuhi keperluan mereka

  •'ensyarah yang professional mempunyai strategi tertentu mereka untuk menangani masalah kanak khas

 • 8/19/2019 Edu-ketidaksamaan Peluang Pendidikan Kanak Khas

  10/16

  Persekitran,kemudahan berbe#a

  • 'ersekitaran di university biasa ataupun institut biasa yang berada dalam arus pendidikan normal memberi perasaan yang kurang mesra;dan selesa- menyebabkan golongan ini

  tertinggal • Mereka mengalami kecelaruan tingkah laku dan mengalami ketidakmatangan yang sangat ketara

  Mereka memerlukan kemudahan infrastrukturyang khas, susunan kelas yang istime2a<

  • =ontohnya-kerusi roda, Brailler dan bilik terapi khas*mu0ik, hydro dan sebagainya

 • 8/19/2019 Edu-ketidaksamaan Peluang Pendidikan Kanak Khas

  11/16

 • 8/19/2019 Edu-ketidaksamaan Peluang Pendidikan Kanak Khas

  12/16

  .mplikasi terhadap individu,

  keluarga, masyarakat dan negara

 • 8/19/2019 Edu-ketidaksamaan Peluang Pendidikan Kanak Khas

  13/16

  *i .ndividu

  Sudut negatif, kanak khas tidak selari denganpencapaian pendidikan normal pelajar lain

  •=ontoh, tidak dapat menandingi pelajar-pelajar lain yang pintar Seterusnya, individu tersebut akan tersisih daripada arus pembangunan negara, hidup dalam kejahilan, tiada masa depan yang cerah dan juga

  kurangnya ilmu di dada •Sudut positif , hak kanak khas mendapatkan pendidikan dipelihara .ni mungkin membuatkan mereka akan lebih berdikari untuk setaraf dengan pelajar lain atau sekurang-kurangnya berdaya saing dengan yang lain

  •=ontohnya , dengan peluang melajutkan pelajaran ke university membentuk keyakinan kanak khas

 • 8/19/2019 Edu-ketidaksamaan Peluang Pendidikan Kanak Khas

  14/16

  *ii )eluarga

  'endidikan mampu mengubah nasib keluarga 5ika jurang ketaksamaan peluang pendidikan masih melebar, tidak mustahil nasib keluarga masih berada pada tahap yang sama tanpa perubahan positif

  •Nasib keluarga golongan khas dapat berubah  •Status ekonomi keluarga ditingkatkan kerana kanak khas berpeluang mendapat peluang pekerjaan yang tinggi

   =ontohnya, jika kanak khas berpengetahuandan berdikari,maka mereka tidak akan membebankan keluarga

 • 8/19/2019 Edu-ketidaksamaan Peluang Pendidikan Kanak Khas

  15/16

  *iii Masyarakat

  •Sekiranya kelompok ini tidak diberi perhatian dalam pendidikan mereka, kadar keciciran akan bertambah dan menjadi

  beban kepada masyarakat dan negara •Mundur dari aspek pendidikan malah tercicir daripada arus pembangunan negara Mungkin daripada kesan yang lebih buruk lagi, 9olongan ini akan terus didiskriminasi dan tidak diambil peduli oleh masyakarat lain

 • 8/19/2019 Edu-ketidaksamaan Peluang Pendidikan Kanak Khas

  16/16

  *iv Negara

  • Sesebuah negara bergantung penuh kepada kepakaran modal insannya Sekiranya modal insan yang diharapkan iaitu berpendidikan dan berpengetahuan luas di samping berdaya saing dan proaktif tidak mencukupi, sudah semestinya banyak

  dasar-dasar yang telah digubal oleh pemerintahtidak dapat dilaksanakan

  •  )esan daripada hal sedemikian, negara akan menjadi mundur, tidak mampu menjadi negara ang kuat dan ang paling memalukan,

  kedaulatan negara akan di$abul. Imej negaraakan menjadi buruk dan semestinya pelbagai lagi andaian negatif bakal terjadi

Search related