educatia adultilor

  • View
    737

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CAPITOLUL I PEDAGOGIA ADUL ILOR - OBIECTUL DE STUDIU 1. Obiectul de studiu Pornind de la faptul că pedagogia este ştiin a care are ca obiect de studiu educa ia iar educa ia este specifică tuturor perioadelor de vârstă, putem defini pedagogia adul ilor ca fiind ramura pedagogică, care are ca obiect de studiu educa ia adul ilor sau educa ia la vârsta adultă. Pedagogia adul ilor face parte din categoria ştiin elor pedagogice aplicative pe perioade de vârstă, alături de pedagogia antepreşcolară, ped

Text of educatia adultilor

CAPITOLUL I PEDAGOGIA ADUL ILOR - OBIECTUL DE STUDIU 1. Obiectul de studiu Pornind de la faptul c pedagogia este tiin a care are ca obiect de studiu educa ia iar educa ia este specific tuturor perioadelor de vrst, putem defini pedagogia adul ilor ca fiind ramura pedagogic, care are ca obiect de studiu educa ia adul ilor sau educa ia la vrsta adult. Pedagogia adul ilor face parte din categoria tiin elor pedagogice aplicative pe perioade de vrst, alturi de pedagogia anteprecolar, pedagogia precolar, pedagogia colar i pedagogia nv mntului profesional. Educa ia ca proces social nso ete individul de-a lungul vie ii, ajutndu-l s se dezvolte n plan intelectual, axiologic, afectiv, s se adapteze continuu la cerin ele societ ii. Ideea nevoii de educa ie, indiferent de vrst, nu este una nou. n perioada clasic (sec. al XVII-lea), Jan Amos Comenius, n lucrarea Didactica Magna, afirma c pedagogia nu poate fi limitat la educa ia din coal sau din familie, ci aceasta vizeaz toat existen a individului, subliniind nevoia educa iei permanente i universale. O analiz diacronic scoate la iveal i alte lucrri care au avut ca tem pedagogia adul ilor: - Xenofon n lucrarea Cyropaedia abordeaz problematica instruirii i formrii adul ilor n Persia veche; - n 1851 apare lucrarea The History of Adult Education a lui Hudson; - n 1856 Thomas Pole scrie lucrarea A History of Origen and Progress of Adult Schools. Dei au aprut aceste lucrri, se sus ine c pedagogia adul ilor s-a dezvoltat ncepnd cu anii 1930. Preocuparea pentru pedagogia adul ilor a crescut n timp i aceasta este justificat de creterea valorii sociale i economice a educa iei n general, educa ia fiind sursa de progres pentru societate, iar pentru individ mijlocul de a se conecta la dinamica valorilor socio-culturale de-a lungul vie ii. n 1949 are loc prima Conferin Interna ional de Educa ie a Adul ilor. Aceasta s-a desfurat n Danemarca, la Elseneur. n urma acestei conferin e s-a stabilit ca sarcin esen ial a educa iei adul ilor: promovarea i sus inerea micrilor pentru o cultur de mas, stimularea spiritului democratic i revenirea la spiritul comunitar.

1

De-a lungul timpului s-au formulat noi sarcini pentru educa ia adul ilor: - dezvoltarea personalit ii (pe tot parcursul vie ii); - favorizarea participrii la via a socio-economic; - eliminarea inegalit ilor generate de sistemul educa iei ini iale; - dezvoltarea creativit ii; - alfabetizarea. Educa ia adul ilor se adreseaz tuturor categoriilor sociale, contribuind la integrarea optim a indivizilor, oferind o diversitate de servicii, vehiculnd con inuturi specifice i uznd de metode i mijloace specifice, conturndu-se ca factor de democratizare a vie ii sociale i mijloc de respectare a dreptului la educa ie. 2. Preocupri pentru educa ia adul ilor n 1929 la Universitatea din Cambridge a avut loc o Conferin Mondial privind Educa ia Adul ilor. Dei nu se cunosc multe date despre aceast conferin , se pare c n cadrul ei, s-a subliniat n special, necesitatea ca ntreaga popula ie adult s fie alfabetizat, instruit. n 1949 la Elseneur (Danemarca) are loc Conferin a Interna ional de Educa ie a Adul ilor la care particip 25 de ri. Obiectivul general al acestei conferin e vizeaz necesitatea educa iei adul ilor care are ca sarcin satisfacerea nevoilor i aspira iilor adul ilor n toat diversitatea lor. S-a ncercat i stabilirea unor obiective specifice ca: - naterea unei culturi comune; - redarea ncrederii n valorile umanit ii; - redarea ncrederii individului n sentimentul apartenen ei la comunitate. Urmtoarea Conferin Interna ional a Educa iei Adul ilor s-a desfurat la Montreal n Canada n 1960. Numrul rilor participante este de 50, fiind reprezentate toate continentele. Problematica supus aten iei a vizat educa ia permanent care a tins s se confunde cu educa ia adul ilor. n plus s-a ncercat abordarea unor aspecte fundamentale ale educa iei adul ilor, cum ar fi: - aptitudinile de nv are la vrsta adult; - trebuin ele indivizilor; - educa ia permanent i educa ia adul ilor; - organizarea unor institu ii prin care s se asigure educa ia adul ilor.

2

Ctigul teoretic realizat din confruntrile de la Conferin a Interna ional de la Montreal din 1960 rezid mai ales n conceperea educa iei permanente ca fiind universalul n educa ie i n necesitatea educa iei de a fi continu. Dup 12 ani de reflec ii i cercetri, la Conferin a Interna ional a Educa iei Adul ilor, care are loc la Tokio, n Japonia (1972) s-au abordat cteva teme noi cum sunt: - rela ia educa iei permanente educa ia adul ilor; - integrarea educa iei adul ilor n sistemul general de educa ie; - educa ia adul ilor i obiectivele economice, sociale i politice; - metodologia educa iei adul ilor; - personalul specializat pentru educa ia de acest tip; - legisla ia necesar pentru educa ia adul ilor. n 1976, la Nairobi, Kenia se desfoar Conferin a General UNESCO, care adopt un program cu referire expres la educa ia adul ilor. Educa ia adul ilor este definit ca ansamblu de procese organizate de educa ie cu un con inut i metode specifice, formale i informale prin care se prelungete educa ia ini ial. Ea urmrete nv area profesional, mbog irea cunotin elor, dezvoltarea aptitudinilor, orientarea profesional nou pentru dezvoltarea integral a omului. La Conferin a Interna ional pentru Educa ia Adul ilor de la Paris din 1985, se contureaz mai corect rela ia educa ia permanent educa ia adul ilor, politicile privind educa ia adul ilor, lupta contra analfabetismului func ional. n anii urmtori cu prilejul diferitelor Conferin e Interna ionale ale Educa iei sau Conferin elor regionale despre educa ia adul ilor vor fi abordate teme ca: - noul con inut al educa iei adul ilor; - metodologia specific; - inova iile din domeniu; - formarea personalului calificat pentru acest sector. Treptat con inutul educa iei adul ilor se desprinde de confundarea sa cu educa ia permanent. 3. Educa ia adul ilor i educa ia permanent Conceptul de educa ie permanent a fost lansat de Comitetul pentru educa ia adul ilor din Anglia n 1919. Ideea educa iei permanente a aprut n sistemul educa iei adul ilor, deoarece reprezenta o modalitate de completare a instruirii realizat la vrsta copilriei i adolescen ei.

3

Importan a care se acord astzi educa iei permanente se datoreaz transformrilor socialeconomice profunde petrecute n lume, revolu iei tehnico-tiin ifice, care au condus la creterea volumului de cunotin e i informa ii. Principalele argumente care sus in necesitatea educa iei permanente sunt: instruirea i educa ia nu se pot limita la anii colarit ii ci trebuie extinse pe durata ntregii vie i; educa ia este un fenomen care modeleaz multiplu i profund personalitatea fiecrui individ; educa ia faciliteaz adaptarea social, profesional i cultural continu a indivizilor. Educa ia permanent presupune integrarea ntr-un sistem unic a educa iei copiilor, tineretului i adul ilor. O astfel de viziune integrativ determin modificri de substan n organizarea educa iei colare i a educa iei adul ilor. La nivelul educa iei colare se va urmri: echilibrarea raportului dintre latura informativ i cea formativ a procesului de nv mnt, dezvoltarea creativit ii elevilor, formarea i dezvoltarea aptitudinilor de sociabilitate, a idealurilor umaniste i a comportamentelor sociale pozitive. La nivelul educa iei adul ilor se va urmri: crearea formelor, metodelor i mijloacelor capabile s contribuie la adaptarea optim a indivizilor la condi iile existente, nzestrarea adul ilor cu instrumentele intelectuale i afective, dezvoltarea aptitudinilor, talentelor, creativit ii i personalit ii n ansamblu, dezvoltarea capacit ilor de autoeduca ie i autodidaxie. Educa ia permanent reprezint un concept pedagogic fundamental care nglobeaz toate formele educa iei (formal, nonformal, informal), dimensiunile educa iei (intelectual, moral, estetic, fizic, tehnologic etc.) i stadiile educa iei (copiilor, tinerilor i adul ilor). Realizarea educa iei permanente presupune trecerea de la heteroeduca ie (educa ia prin al ii) la autoeduca ie. Educa ia (prin al ii) dezvolt condi iile esen iale (atitudini, motiva ii, capacit i, deprinderi, cunotin e, tehnici de munc intelectual) pentru apari ia autoeduca iei, care este o activitate desfurat contient, sistematic cu scopul realizrii depline a propriei personalit i. Autoeduca ia este o consecin a educa iei permanente i se formeaz treptat, de-a lungul colarit ii, prin nsuirea de ctre elevi a tehnicilor de munc intelectual, care le permit dobndirea de noi cunotin e, competen e prin efort propriu. Obiectivele educa iei permanente vizeaz: dezvoltarea capacit ii de n elegere a necesit ii nv rii continue, dobndirea tehnicilor de munc intelectual, dezvoltarea capacit ii de

4

adaptare la schimbrile care au loc n toate domeniile de activitate, formarea i dezvoltarea deprinderilor de autoinstruire i autoperfec ionare. Realizarea acestor obiective presupune ac iuni convergente ale factorilor educa iei permanente (coal, familie, mass-media, asocia ii cultural-educative, institu ii cultural-artistice, funda ii etc.), eforturi de armonizare a formelor de instruire (sistematice sau ocazionale, colective sau individuale), precum i un sistem educa ional global, coerent, care s asigure continuitatea ntre educa ia colar i cea a adul ilor, ntre educa ie i autoeduca ie. Strategiile de implementare a educa iei permanente trebuie s aib n vedere urmtoarele aspecte (Jinga, Istrate, 2001, pp.175-176): realizarea unui studiu de diagnoz care s le ofere factorilor decizionali o radiografie ct mai clar a sistemului de educa ie permanent din ara noastr, realizat n ansamblu i pe domenii (famile, coal, institu ii cultural-artistice, mass-media, organiza ii profesionale) i eviden ierea avantajelor i limitelor; realizarea unui studiu comparat ntre sistemul de nv mnt romnesc i principalele sisteme similare din Europa i din lume, la care s se adauge orientrile i tendin ele semnalate de organismele specializate n acest domeniu; r