Click here to load reader

Eesti keele e-õppevara arendamise · PDF filereeglid, neid selgitavad koomiksid ja testid ... Eesti keele e-koolikoti sisu visiooni kujundamisel on lähtutud just sellest viimasest

 • View
  266

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Eesti keele e-õppevara arendamise · PDF filereeglid, neid selgitavad koomiksid ja...

 • _________________________________________________________________________________________________________________________

  Eesti keele e-ppevara arendamise visioon 1

  Lisainfo: Karel Zova, [email protected]

  Eesti keele e-ppevara arendamise visioon

  HITSA Innovatsioonikeskuse tellimusel koostanud trhm koosseisus:

  Martin Ehala (trhma juht), Erika Rummel, Kristi Rahn, Marju Ilves, Kadri Srmus

  Mai-november 2012.

 • _________________________________________________________________________________________________________________________

  Eesti keele e-ppevara arendamise visioon 2

  Lisainfo: Karel Zova, [email protected]

  Sisukord

  Eesti keele e-ppevara arendamise visioon ............................................................................................................. 1

  Eesti keele e-ppevara kaardistamine ................................................................................................................. 3

  E-koolikoti ldistest alustest ................................................................................................................................ 6

  Sihtrhmad ja kasutussituatsioon ....................................................................................................................... 7

  E-ppevara omadused ......................................................................................................................................... 8

  Tegevuskava ....................................................................................................................................................... 11

  I etapp (kuud 1-6): Projekteerimine .............................................................................................................. 12

  II etapp (kuud 7-12): Sisu nidiste valmistamine........................................................................................... 12

  III etapp (kuud 13-18): Mngu kujunduse vljattamine ............................................................................ 12

  IV etapp (kuud 19-24): Testversiooni vljattamine ................................................................................... 12

  V etapp (kuud 25-30): Testversiooni katsetamine ........................................................................................ 13

  V etapp (kuud 31-36): Beetaversiooni avaldamine ....................................................................................... 13

  Eeldatav ressursivajadus ............................................................................................................................... 13

  Tugitegevused ............................................................................................................................................... 14

  Alusmaterjal .................................................................................................................................................. 14

  Koolitus ja tugimaterjalid .............................................................................................................................. 15

  Tehnilised ksimused .................................................................................................................................... 15

  Kestlikkus ....................................................................................................................................................... 15

  Litsentseerimisksimused ............................................................................................................................. 16

  Haakuvad tegevused ja koostpartnerid .................................................................................................... 16

 • _________________________________________________________________________________________________________________________

  Eesti keele e-ppevara arendamise visioon 3

  Lisainfo: Karel Zova, [email protected]

  Eesti keele e-ppevara kaardistamine

  Eesti keele e-ppevara (e-koolikoti) arendamise tegevuskava vljattamiseks on oluline omada

  levaadet olemasolevatest e-ppematerjalidest eesti keele petamiseks. Selleks kaardistati eesti

  keele ppeaine pieesmrke, pitulemusi ja pitegevusi toetavad avalikult kttesaadavad eesti keele

  e-materjalid. Kaardistamise fookus seati II kooliastmele, sest valdkonna eelneva analsi tulemusel

  kahel koosolekul (13.02. 2012 ja 04.05.2012) leiti, et sellel vanuseastmel annaks e-ppevara

  arendamine emakeelepetuses kige suuremat kasu. Eelanals nitas samuti, et ksikuid tlehti,

  tunnikonspekte ja muid ppematerjale on elektrooniliselt avaldatud liiga palju, et neid kiki oleks

  meldav kaardistada. Seetttu otsustati keskenduda vaid neile materjalidele, mis on oma olemuselt

  e-materjalid ja mida saaks kasutada vi edasi arendada eesti keele e-ppevara loomisel. Kuigi

  kaardistamise fookus oli II kooliastmel, kirjeldati kaardistamisel ka teistele kooliastmetele meldud

  rakendusi ning ldisi keeletehnoloogilisi ressursse, kui need oma olemuselt sobisid ssteemse eesti

  keele e-ppevara arendamiseks. Keskkondadest olid vaatluse all Koolielu (www.koolielu.ee),

  Keeleveeb (www.keeleveeb.ee) Keelevara (www.keelevara.ee), Miksike (www.miksike.ee) ning

  olulisemad eesti keele kui teise keele e-ppe keskkonnad. Kaardistati ka vljaspool neid keskkondi

  olevaid materjale, mis olid leitavad veebipringute abil.

  Koolielus on suurem osa e-ppematerjale pigem he vi mne teemaga seotud. Tervikmaterjale on

  vhe. Visuaalselt ja sisult head terviklahendust ei leidu, mis sobiks uueks e-ppematerjaliks vi selle

  osaks. Enamasti on materjalid lihtsa lesehitusega ja pakuvad numbrilist tagasisidet soorituse kohta.

  ksikute teemade petamise-ppimise juures saab neid kasutada, aga tielikult nende toel materjali

  omandada ei saa. Vga vhesed materjalid sisaldavad lisaks harjutustele ka teooriat ja vimalust

  kehvema soorituse puhul abi saada. Kasinalt on kasutatud kaasaegseid ja uudseid lhenemisi nii sisu

  kui ka veebilahenduste poolest. Kige enam on Hot Potatoesil baseeruvaid harjutustikke. Ideede

  leidmiseks vib kige enam abi saada nendest materjalidest:

  Eesti keel. Harjutamine teeb meistriks. Selles materjalis on ksitletud 2. kooliastme

  keeleteemasid, lisaks on ka kuulamisharjutused ja kirjandusega seotud harjutused

  (http://eestikeel.sauropol.com). Materjalis puudub teooria, aga on hulk kasvava

  raskusastmega harjutusi, millel on ka enesekontrolli vimalus.

  Hlikupetus ja knearendus, autor Liis Salum. Enesekontrolliga harjutused pitud teemade

  harjutamiseks ja kinnistamiseks (http://salumliis.sauropol.com/).

  Tishlikud ja sulghlik p veaohtlike hlikutena, autor Hene Binsol. Terviklikuma

  lhenemisega materjal konkreetse teema ppimiseks ja harjutamiseks

  (http://www.hiie.tartu.ee/veaohtlikp/index.html).

  Tunne kneknde, autor Leili Pukk. Materjal knekndude ja piltlike vljendite

  harjutamiseks ja ka kontrollimiseks (http://www.hiie.tartu.ee/konekaanud/). Harjutused on

  erineva raskusastmega.

  http://www.koolielu.ee/http://www.koolielu.ee/http://www.koolielu.ee/http://www.koolielu.ee/http://www.koolielu.ee/http://www.keelevara.ee/http://www.keelevara.ee/http://www.keelevara.ee/http://www.keelevara.ee/http://www.keelevara.ee/http://eestikeel.sauropol.com/homepage/http://eestikeel.sauropol.com/homepage/http://eestikeel.sauropol.com/homepage/http://eestikeel.sauropol.com/homepage/http://eestikeel.sauropol.com/homepage/http://eestikeel.sauropol.com/homepage/http://eestikeel.sauropol.com/homepage/http://salumliis.sauropol.com/)http://salumliis.sauropol.com/)http://salumliis.sauropol.com/)http://salumliis.sauropol.com/)http://salumliis.sauropol.com/)http://salumliis.sauropol.com/)http://salumliis.sauropol.com/)http://salumliis.sauropol.com/)http://www.hiie.tartu.ee/veaohtlikp/index.htmlhttp://www.hiie.tartu.ee/veaohtlikp/index.htmlhttp://www.hiie.tartu.ee/veaohtlikp/index.htmlhttp://www.hiie.tartu.ee/veaohtlikp/index.htmlhttp://www.hiie.tartu.ee/veaohtlikp/index.htmlhttp://www.hiie.tartu.ee/veaohtlikp/index.htmlhttp://www.hiie.tartu.ee/veaohtlikp/index.htmlhttp://www.hiie.tartu.ee/veaohtlikp/index.htmlhttp://www.hiie.tartu.ee/veaohtlikp/index.htmlhttp://www.hiie.tartu.ee/veaohtlikp/index.htmlhttp://www.hiie.tartu.ee/veaohtlikp/index.htmlhttp://www.hiie.tartu.ee/veaohtlikp/index.htmlhttp://www.hiie.tartu.ee/veaohtlikp/index.htmlhttp://www.hiie.tartu.ee/veaohtlikp/index.htmlhttp://www.hiie.tartu.ee/veaohtlikp/index.htmlhttp://www.hiie.tartu.ee/konekaanud/http://www.hiie.tartu.ee/konekaanud/http://www.hiie.tartu.ee/konekaanud/http://www.hiie.tartu.ee/konekaanud/http://www.hiie.tartu.ee/konekaanud/http://www.hiie.tartu.ee/konekaanud/http://www.hiie.tartu.ee/konekaanud/http://www.hiie.tartu.ee/konekaanud/http://www.hiie.tartu.ee/konekaanud/http://www.hiie.tartu.ee/konekaanud/http://www.hiie.tartu.ee/konekaanud/http://www.hiie.tartu.ee/konekaanud/

 • _________________________________________________________________________________________________________________________

  Eesti keele e-ppevara arendamise visioon 4

  Lisainfo: Karel Zova, [email protected]

  Tiiger ja tiiger petavad eesti keelt 4. klassis, autor Ingrid Maadvere. Selles materjalis on koos

  reeglid, neid selgitavad koomiksid ja testid (http://web.zone.ee/oppematerjal58/index.html).

  Veebikeskkond Keeleveeb (www.keeleveeb.ee) sisaldab mitmeid keeletehnoloogilisi rakendusi,

  mida oleks vimalik petamiseks kohandada vi harjutuste kontrollimootorina kasutada. Keeleveebi

  rakendused on vabavar

Search related