15
Eikeli videregående skole FAGVALG

Eikeli videregående skole

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Eikeli videregående skole. FAGVALG. Hvordan gjøre et mest mulig riktig og gjennomførbart valg?. Interesser Faglige forutsetninger Motivasjon Trivsel. Fellesfag. Regler for valg av programfag i Vg2. 3 programfag - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Eikeli videregående skole

FAGVALG

Hvordan gjøre et mest mulig riktig og gjennomførbart valg?

Interesser Faglige forutsetninger Motivasjon Trivsel

Fellesfag

Vg1 Vg2 Vg3

Norsk 4 t Norsk 4 t Norsk 6 t

Kroppsøving 2 t Kroppsøving 2 t Kroppsøving 2 t

Engelsk 5 t Historie 2 t Historie 4 t

Fremmedspråk (nivå 1 eller 2)

4 t Fremmedspråk (nivå 1 eller 2)

4 t Religion og etikk

3 t

Matematikk1T eller 1P

5 t Matematikk 2P 3 t

Naturfag 5 t

Samfunnsfag 3 t

Geografi 2 t

Til sammen 30 t Til sammen 15 t Til sammen 15 t

Regler for valg av programfag i Vg2

3 programfag

To av fagene skal ligge enten på realfagområdet (REA) eller på området for språk, samfunn og økonomifag(SSØ)

Det tredje programfaget velges fritt

Alle elever i Vg2 skal ha matematikk. Enten fellesfaget 2P eller matematikk R1 eller S1(matematikk R og S erstatter fellesfaget 2P)

Utdanningsprogram for studiespesialisering

Vg1 Vg2 Vg 3

Velg

•Matte

•Språk

Velg programområde

•Realfag (REA)

•Språk, samfunnsfag og økonom (SSØ)

Fortsett med programområde

•Realfag

•Språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ)

Språk, samfunnsfag og økonomi næringslivsøkonomi

– økonomistyring (Vg2)– økonomi og ledelse

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og 2

samfunnsøkonomi 1 og 2

Historie og filosofi 1 og 2

Rettslære 1 og 2

Politikk individ og samfunn– sosiologi og

sosialantropologi (Vg2)– sosialkunnskap – politikk og

menneskerettigheter

Engelsk– internasjonal engelsk (Vg2)– engelskspråklig litteratur og

kultur– samfunnsfaglig engelsk

Kommunikasjon og kultur 1 og 3

Realfag gir ”spesiell studiekompetanse”

Kjemi

Fysikk

Biologi

Informasjonsteknologi

Matematikk for realfag (R1 og R2)

Matematikk for samfunnsfag (S1 og S2)

medisin, odontologi,ernæring, farmasi, realfag, informatikk, arkitektur, teknologi, ingeniørfag, matematisk finans, master i økonomi, miljøfag

Matematikkvalg på SSP

Vg1T(5timer)

Vg1P(5timer)

R1(5timer)

S1(5timer)

Vg2P(3 timer)

R2(5timer)

S2(5timer)Vg3

Vg2

Vg1

Juristen (SSØ) • Historie og filosofi 1 5 t

• Rettslære 1 5 t

• Samfunns-

økonomi 1 5 t

• Fellesfag 15 t

Totalt 30 t

Siviløkonomen (SSØ)

Alternativ 1:

Økonomistyring 5t

Samfunnsøk. 1 5t

Matematikk S1 5t

Rettslære 1 5t

Fellesfag 12t

Totalt 32t

Alternativ 2: Entreprenørskap og

bedriftsutvikling 1 5t

Sosiologi og sosial-

antropologi 5t

Matematikk S1 5t

Samfunnsøk. 1 5t

Fellesfag 12t

Totalt 32t

Sivilingeniøren

Matematikk R1 5t Fysikk 1 5t Teknologi og

forskningslære 3t Internasjonal

engelsk 5t Fellesfag 12t Til sammen 30t

*

* legen, tannlegen, farmasøyten

Ernærings-fysiologen (REA)

Alternativ 2:

• Matematikk S1 5t

• Kjemi 1 5t

Rettslære 5t

Fysikk 1 5t

• Fellesfag 12t

Totalt 32t

Alternativ 1:

• Matematikk R1 5t

• Kjemi 1 5t

Fysikk 1 5t

Internasj. engelsk 5t

• Fellesfag 12t

Totalt 32 t

Litt usikker, men ikke realfag

Kommunikasjon og

kultur 1 5t

Internasjonal engelsk 5t

Sosiologi og

sosialantropologi 5t

Fellesfag 15 t

Totalt 30 t

• Du skal velge deg ett programområde:

Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi

• Du skal velge 3 programfag og matematikk(2P, S1 eller R1)

• To av de valgte programfagene skal du fortsette med i Vg3. Disse to skal ligge på samme programområde

Oppsummering

Viktig å vite i forhold til opptak til høgere utdanning

Matematikk R1 er sidestilt med matematikk S1 + S2

Alle femtimers programfag innen området realfag gir 0,5 realfagspoeng, unntatt matematikk R2 og Fysikk 2 som gir 1,0 realfagspoeng.

Programfag innen fremmedspråk nivå 2 gir 0,5 språkpoeng. Nivå 3 gir 1,0 språkpoeng.

Det gis inntil 4 tilleggspoeng for programfag