Eines d ’ avaluació

 • View
  42

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Eines d ’ avaluació. CEIP ROBINES Curs 11/12. Eines d ’ avaluació. QUÈ SUPOSA AVALUAR COMPETÈNCIES?. Cal cercar una avaluació que suposi :. Una activitat més d ’ aprenentatge : Cal utilitzar-la per regular què i com aprenem (autoregulació de l ’ aprenentatge) - PowerPoint PPT Presentation

Text of Eines d ’ avaluació

 • Eines davaluaciCEIP ROBINES

  Curs 11/12

 • Eines davaluaci

 • Cal cercar una avaluaci que suposi:Una activitat ms daprenentatge: Cal utilitzar-la per regular qu i com aprenem (autoregulaci de laprenentatge)Una activitat per comprovar qu hem aprs.Una activitat contextualitzada: significativa per als alumnes.Font: Neus Sanmart i Nria Alart

 • Una activitat ms daprenentatge:

 • Regular la percepci que tenen els/les alumnes del seu aprenentatge. Qu perceben que aprendran. Podem plantejar preguntes com:Qu creis que aprendrem en aquest tema?Qu en sabeu daquest tema que anam a comenar?

 • Anticipar: fer hiptesis prvies. Intentar anticipar les respostes a les preguntes que contenen lestudi dun tema. CREAM CURIOSITAT. Aprendre a identificar els CRITERIS DAVALUACI com eina per autoregular-se, saber fins on ha darribar, qu sespera que aconsegueixi... (donar a conixer les rbriques davaluaci durant el procs)

 • Una activitat per comprovar qu hem aprs. Cal replantejar-nos els tipus de preguntes que formulam i intentar que sapropin a aquestes carcaterstiques:ProductivaContextualitzadaDna indiciss clar el destinatari.

 • Un exemple:

  Avui tots hem notat que hem posat una ambientador a la classe. Amb el que has aprs aquestes dies a classe, com explicaries a un/a alumne/a de 2n com ho hem percebut?

 • Un altre exemple:

  Desprs dhaver analitzat les enquestes realitzades a totes les classes sobre els berenars que prenen el mat, quines recomanacions els donareu per millorar-los? Quins aspectes de la seva vida millorarien?

 • Una activitat contextualitzada:Cal donar sentit al que estam avaluant, AVALUACIONS SIGNIFICATIVES per als i les alumnes.

 • Implicacions metodolgiquesper treballar CCBB

 • Utilitzar la verbalitzaci.Treballar amb grups cooperatius.Incloure lexperimentaci i el treball prctic.s de materials escrits per orientar i organitzar.Treball interdisciplinar....

 • Eines per avaluar competncies

 • 1. Observaci del mestre/a. Tot i que en un primer moment pugui semblar que noms treurem dades subjectives, s essencial observar constantment aspectes de tipus relacional, emocional, de dinmica de grup, que influeixen amb la mateixa intensitat en el desenvolupament global dels nostres alumnes.

 • 2. Diaris de classe.Un diari de grup o individual pot ser una bona eina per fer un seguiment dels aprenentatges realitzats, de les dificultats trobades, de les petites victries aconseguides... Un blog daula pot ser un bon diari de classe.

 • 3. RbriquesLes rubriques sn un instrument davaluaci, en el qual sestableixen criteris per nivells, mitjanant la disposici descales, que permeten determinar la qualitat de lexecuci dels alumnes en unes tasques especfiques.

 • Exemples de rbriques:

  AspectesFluixAcceptable B Excellent Recerca d'informaci20%Poc esfor en la recerca i pobresa dels materials trobats.S'aprecia un esfor en la recerca dels materials utilitzats, tot i que no sempre sn els ms adients.En general hi ha hagut un esfor a cercar els materials i s'han sabut seleccionar.S'ha fet una bona recerca de materials i s'han triat els millors.0 - 0,5 PUNTS1 PUNT1,5 PUNTS2 PUNTSElaboraci del contingut40%El contingut ha estat tan sols reprodut sense una mnima reelaboraciEl contingut ha estat poc elaborat i no s'adapta gaire a les condicions del treball que es demanava.El contingut ha estat ben elaborat per adaptar-lo a les condicions del treball que es demanava.El contingut ha estat molt ben elaborat i s'adapta al treball amb un enfocament original.0 - 1 PUNTS2 PUNTS3 PUNTS4 PUNTSOrganitzaci del contingut10%Confs, incomplet i sense una direcci clara.Les diferents seccions tenen continguts per no hi ha relaci ni transici entre ells.L'organitzaci s adequada i estan relacionades entre si.Mostra una planificaci acurada que dna una seqenciaci lgica i clara.0 - 0,25 PUNTS0,5 PUNTS0,75 PUNTS1 PUNTSLlengua10%Ple de faltes d'ortografia i amb moltes dificultats d'expressi.Amb faltes d'ortografia i dificultats d'expressi.Poques faltes ortogrfiques i bastant claredat d'expressi.Correcci ortogrfica i expressi clara i fluida.0 - 0,25 PUNTS0,5 PUNTS0,75 PUNTS1 PUNTSPresentaci formal10%Descurada i no atractiva.Correcta per poc atractiva.Acurada i visual.Ben treballada i visualment atractiva.0 - 0,25 PUNTS0,5 PUNTS0,75 PUNTS1 PUNTSTreball en grup10%Treball massa individual. No hi ha relaci entre les seccionsS'aprecia una mica de collaboraci en l'estructura global.Les tasques individuals estan relacionades entre si.El document mostra discussi i planificaci conjunta0 - 0,25 PUNTS0,5 PUNTS0,75 PUNTS1 PUNTS

 • Avaluaci duna exposici oral duna tasca realitzada en grup cooperatiu.

  AspectesFluixAcceptableBExcellentExposici35%Poc clara. Difcil de seguir.Clara i entenedora, en general.Fluda. El pblic segueix amb inters.To de veu apropiat i llenguatge precs. S'ha fet participar al pblic.0 - 1 PUNTS2 PUNTS2,5 - 3 PUNTS3,5 PUNTSMaterials de suport35%Pocs i no gaire encertats.Adequats, encara que no els han sabut aprofitar.Adequats. Han ajudat a entendre els conceptes.Molt interessants i atractius. Han estat un excellent suport.0 - 1 PUNTS2 PUNTS2,5 - 3 PUNTS3,5 PUNTSTreball en grup30%Massa individualistaLa presentaci no ha estat prou planificadaTots els membres mostren conixer la presentaci global.La presentaci mostra planificaci i treball de grup.0 0,5 PUNTS1 PUNT2 PUNTS3 PUNTS

 • AVALUACI TREBALL INDIVIDUAL

  AspectesFluixAcceptableBExcellentContribuci al grup50%Mnima implicaci en el treball com o tendncia a obstaculitzar-lo.Implicaci mitjana en el treball com.Bona participaci en el treball com amb aportaci d'idees.Implicaci total en el treball com amb una aportaci contnua d'idees i iniciatives.0 - 2 PUNTS3 PUNTS4 PUNTS5 PUNTSActitud durant les hores de treball50%Passivitat i tendncia a distreure's o crear conflictes.En general participa en el treball.Activa i positiva.Activa, positiva i sense distraccions.0 - 2 PUNTS3 PUNTS4 PUNTS5 PUNTS

 • Exemple de rbrica per avaluar un escrit

  Criteris

  Nivell de qualitat

  Excellent 10-9

  Notable 8-7

  B - Suficient 6-5

  Insuficient 4-3

  No acceptable 2-1

  Lescrit tracta dun tema concret sense barrejar-lo amb altres

  Tracta el tema a fons. Profunditza ms enll de les instruccions

  Tracta tots els aspectes del tema segons les instruccions

  Es cenyeix al tema sense incloure dispersions

  Allarga el tema amb repeticions innecessries o divaga

  Barreja temes sense deixar clar quin s el principal

  Expressa clarament les seves idees, coneixements o sentiments

  Ordena el text amb epgrafs i pargrafs

  Inclou una introducci, un desenvolupament i una conclusi

  Presenta els diferents aspectes del tema en un ordre lgic

  Les expressions sentenen per lescrit s desordenat

  Es confs en les seves expressions. Resulta difcil entendrel

  Escriu duna manera gramaticalment correcta

  Utilitza b les preposicions i les conjuncions

  Lescrit s correcte ortogrfica i sintcticament i utilitza els signes de puntuaci. t

  Lescrit s correcte tant ortogrficament com sintcticament

  Fa faltes dortografia

  Omet subjectes o verbs. Equivoca els temps o persones en els verbs

  Utilitza un llenguatge apropiat pel tipus de document i el seu destinatari

  Aclareix amb sinnims els termes de significat ambigu o equvoc

  Fa servir el vocabulari adequat

  Fa servir el llenguatge sense tenir en compte el destinatari

  Fa servir incorrectament els termes de la matria que tracta

  Fa servir gerga o abreviatures

  Fa servir els recursos adequats per facilitar la lectura i la comprensi de lescrit

  Fa bona lletra i mostra una presentaci acurada

  La lletra s llegible i la presentaci sajusta als parmetres donats

  La lletra s correcta i la presentaci poc acurada

  Es pot llegir amb dificultat i la presentaci s incorrecta.

  La lletra s inintelligible i la presentaci descuidada

 • 4. Autoavaluaci i coavaluaci:Per reconixer les prpies errades i cercar-ne solucions per millorar.

 • Coavaluaci del grup

  Hem necessitat ajuda del/de la mestre/a?SNOEns hem ajudat entre tots per trobar la informaci?SNOHem tengut bona relaci entre tots els companys/es de grup?SNOCadasc ha fet la tasca que li corresponia?SNOEns ha costat cercar la informaci?SNOHem sabut elaborar la feina que ens havien encomanat?SNO

 • 5. Idees per fer proves escrites diferents...Fer participar els alumnes en lelaboraci de la prova escrita.Procediment:En haver acabat el tema o la tasca cada alumne/a elabora 4 preguntes que consideri essencials.Es posen en com a laula.Selegeixen les que es considerin ms adequades.La mestra incorpora les preguntes fetes pels alumnes i suposaran entre un 40% i 50% de la prova. Font: Carles Moreneo

 • Reduir els exmens memorstics un 50%.Cercar preguntes de reflexi, anlisi, de relacionar idees...Com?Fer lexmen o control amb una xuleta, mapa mental o conceptual.Emprar el apunts o el llibre de textFer lexmen per parelles....

 • Utilitzar lordinador.Per exemple: That Quiz

 • 6. Portfoli o dossier.Aquesta s una eina molt utilitzada en el treball per projectes, per que es pot emprar pel fer el seguiment i avaluaci individual de lalumne/a o de qualsevol tasca feta a laula. Ens permet reconixer don hem partit i el que hem anat aprenent pel cam.A ms delaborar unes conclusions de laprenentatge fet.

 • 7. Proves orals.Exmens orals. Incidint en preguntes danlisi i crtica dels temes treballats.

  Exposicions orals Individuals o en grup cooperatiu seguint els criteris acordats abans de realitzar-la.