of 22 /22
Ekologija, politika, ideologija Tomislav Tomaševid

Ekologija, politika, ideologija

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ekologija, politika, ideologija

Ekologija, politika, ideologija

Tomislav Tomaševid

Page 2: Ekologija, politika, ideologija

Osnovni pojmovi - Ekologija

• Ekologija – znanstvena analiza i proučavanje odnosa između živih organizama i njihovog živog i neživog okoliša (Haeckel)

• Ljudska ekologija – interdisciplinarno proučavanje odnosa između ljudi i njihovog prirodnog, izgrađenog i društvenog okoliša

• Ekološki pokret – društveni, politički pokret za zaštitu okoliša

• Zaštita okoliša – aktivnost usmjerena na zaštitu ljudskog okoliša i prirode

Page 3: Ekologija, politika, ideologija

Osnovni pojmovi - Politika

• Politika - vještina ili znanost koja se bavi donošenjem odluka o zajedničkom dobru unutar zajednice ljudi

• Politika - vještina ili znanost koja se bavi borbom za mod radi odluka o zajedničkim pravilima i resursima (Weber)

• Moć – mogudnost da nametnete svoju volju drugim ljudima

• Vlast – instititucionalizirana mod unutar političke zajednice; ima monopol nad fizičkom prisilom

Page 4: Ekologija, politika, ideologija

Osnovni pojmovi - Ideologija

• Ideologija – skup svjesnih i nesvjesnih ideja o tome kako neki segment svijeta funkcionira ili kako bi trebao funkcionirati

• Ideologija - lažna svijest koju viša društvena klasa ugrađuje nižoj kako bi opravdala društveni poredak (Marx)

• Politička ideologija – skup ideja o idealnoj organizaciji društva kao i o metodama da se do nje dođe

Page 5: Ekologija, politika, ideologija

Podrška zaštiti okoliša

• Kako to da u globalnim i nacionalnim ispitivanjima javnog mnijenja velika vedina građana zalaže za zaštitu okoliša, a devastacija okoliša se produbljuje?

Page 6: Ekologija, politika, ideologija
Page 7: Ekologija, politika, ideologija

Koje je po vama najvažnije pitanje u RH?

ISSP istraživanje, (Dolenec, Domazet, Ančid, 2012)

Page 8: Ekologija, politika, ideologija

Tri ontologije održivosti

Page 9: Ekologija, politika, ideologija

Odnos ljudi i prirode kroz povijest

Page 10: Ekologija, politika, ideologija

Ekološka misao

Aristotel Zhuang Zhou - Suživot s prirodom - Sklad s prirodom

- Empiricizam i objektivizam - Skepticizam i relativizam

- Antropocentrizam - Ekocentrizam

- Diferencijacija živog svijeta - Holizam i jedinstvo života

Page 11: Ekologija, politika, ideologija

Moderni ekološki pokret

• 1962. Rachel Carlson “Tiho proljede”

• 1970. – Dan planeta Zemlje

• 1871. - Friends of the Earth International i Greenpeace

• 1972. – UN Konferencija o ljudskom okolišu

Page 12: Ekologija, politika, ideologija

Ekološka politička ideologija?

• Zelena politička ideologija (Beyme)

• Single-issue ili sveobuhvatna ideologija?

• Zelena ili zelene političke stranke?

• Primjer lokalnih izbora u RH 2013. godine

Page 13: Ekologija, politika, ideologija

Razdjelnici ekoloških ideologija

Posebice bitan odnos naspram odrednica moderne:• država – potrebna ili nepotrebna za zaštitu

okoliša?• industrija - pozitivan ili negativan faktor za

kvalitetu života? • tržište - pravedni ili nepravedni alokator prirodnih

resursa?• znanost - saveznik ili protivnik u zaštiti okoliša?• tehnologija - uzrok ili rješenje ekoloških

problema?• bududnost - pozitivna ili negativna za okoliš?

Page 14: Ekologija, politika, ideologija

Ostali elementi za ekološke političke ideologije

• zajednica

• religija

• obitelj

• tradicija

• evolucija

• ljudska priroda

• sloboda, jednakost, pravednost

Page 15: Ekologija, politika, ideologija

Ekološke političke ideologije

• ekosocijalizam

• ekoliberalizam

• ekokonzervativizam

• ekoanarhizam

• ekofeminizam

• ekofašizam

Page 16: Ekologija, politika, ideologija

Koncept prirode

• Što je priroda?

• Netaknuta priroda?

• Majka Priroda

• Prava Prirode?

• Društvo i priroda?

• Čovjek i priroda?

• Upravljanje prirodom?

• Prirodni resursi?

Page 17: Ekologija, politika, ideologija

Politička ekologija

• Znanstveni analitični pristup koji se temelji na tri principa (Bryant i Bailey):

1. Troškovi i koristi ekološke promjene su distribuirani nejednako (zbog društvenih, političkih i ekonomskih razlika)

2. Nejednaka distribucija troškova i koristi neizbježno pojačava ili smanjuje postojede društvene ili ekonomske nejednakosti

3. Nejednaka distribucija troškova i koristi koja pojačava ili smanjuje postojede nejednakosti ima političke posljedice u vidu promijenjenih odnosa modi

Page 18: Ekologija, politika, ideologija
Page 19: Ekologija, politika, ideologija
Page 20: Ekologija, politika, ideologija

Potencijalna rješenja

• osnovni društveni dohodak VS utrka sa susjedom

• urbano VS ruralno

• ekološko oporezivanje VS statusna potrošnja

• zajedničko VS privatno/državno vlasništvo

• odrast VS petlja povratne veze

• demokratizacija novca VS autokracija novca

• tehnološka ekoefikasnost VS ekoprimitivizam

Page 21: Ekologija, politika, ideologija

Promjena ili status quo?

ekologije

promjena

perspektiva

politička ideologija

DEPOLITIZACIJA

STRUKTURNA

UNIVERZALISTIČKA

PROGRESIVNA KONZERVATIVNA

PARTIKULARISTIČKA

ŽIVOTNOG STILA

POLITIZACIJA

Page 22: Ekologija, politika, ideologija

Apolitična ekologija je ideologija