Click here to load reader

Ekološke Teme u Razrednoj Nastavi - Program

 • View
  245

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teme iz područja ekologije u razrednoj nastavi.

Text of Ekološke Teme u Razrednoj Nastavi - Program

 • EKOLOKE TEME U RAZREDNOJ NASTAVI - PROGRAMO Julija Kempfa, PoegaUiteljica: Sanja Lovri

 • gr. oikos = dom, mjesto za ivot (stanite) logos = znanost EKOLOGIJAEKOLOGIJA je znanost koja prouava odnose izmeu ivih bia, njihov odnos prema okoliu, kao i utjecaj okolia na iva bia.Sve to nas okruuje, ukljuujui sva iva bia (bakterije, biljke, ivotinje, ovjeka) i neivu prirodu (rude, minerale, tlo i sve vode na zemlji).OKOLI = ZATITA OKOLIA

 • program obveznih nastavnih predmeta strukturno ujednaen za svaki nastavni predmet

  NASTAVNI PROGRAM program izbornih nastavnih predmeta

  s iznesenim ciljevima, zadaama, odgojno-obrazovnim sadrajima i rezultatima koje treba postii pouavanjem/uenjem u svakoj temi (odgojno-obrazovna postignua)

 • NASTAVNI PLAN I PROGRAMnove hrvatske kole (HNOS, 2006./2007.) pretpostavlja provoenje posebnih programa kao integrativnih sadrajaa) ZDRAVSTVENI ODGOJ I OBRAZOVANJEb) ODGOJ I OBRAZOVANJE ZA OKOLI I ODRIVI RAZVOJc) PROMETNA KULTURA

 • b) ODGOJ I OBRAZOVANJE ZA OKOLI I ODRIVI RAZVOJ obuhvaa sve to nas okruuje te podrazumjeva prirodne, socijalne, kulturno-tradicijske i gospodarske aspekte okolia izgraivanje pozitivnog sustava vrijednosti pojedinca primjena odgovarajuih metoda i oblika rada iskustveno uenje uenje otkrivanjem rjeavanje problema primjerenih razvojnoj dobi aktivno sudjelovanje u donoenju odlukaMLADI LJUDI = AKTIVNI GRAANI

  IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, INTEGRIRANA IZVANKOLSKA NASTAVA, INTEGRIARANA NASTAVA U KOLI, KOLSKI PROJEKTI ZA OKOLI, SUTRADNJA S RODITELJIMA, LOKALNOM ZAJEDNICOM, STRUNIM INSTITUCIJAMA, UDRUGAMA, TVRTKAMA...

 • EKOLOKE TEME U RAZREDNOJ NASTAVI - PROGRAM

 • 1. RAZRED

 • 2. RAZRED

 • 3. RAZRED

 • 4. RAZRED

 • Osnovna kola ne treba biti samo mjesto nastave, ona mora biti i prostor ivljenja, uenja i iskustava.

  Uenicima treba omoguiti da veinu zakljuaka donesu na temelju stvarnoga iskustva u emu nam pomae rad, promatranje, uenje otkrivanjem...

 • LITERATURA[1] Nastavni plan i program za osnovnu kolu, Republika Hrvatska, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i porta, 2006., Zagreb[2] De Zan Ivan, Metodika nastave prirode i drutva, K, ZG, 2001.[3] Zbornik radova struno znanstvenog skupa, Ekologija - korak blie djetetu, Adami, Rijeka, 2000.[4] Munjiza, E., Peko, A., Sabli, M., Projektno uenje, Sveuilite Josipa Jurja Strossmayera, Filozofski fakultet, Osijek, 2007.[5] ehi, I., Beirovi, J., Edukacija uenika i studenata o zatiti ivotinja i okolia, Pedagoki fakultet, Sarajevo, 2009.

Search related