EKOSYSTÉM POLE - .EKOSYSTÉM POLE Pole jsou uměle vytvořena člověkem. Pěstují se zde hospodářské page 1
EKOSYSTÉM POLE - .EKOSYSTÉM POLE Pole jsou uměle vytvořena člověkem. Pěstují se zde hospodářské page 2
EKOSYSTÉM POLE - .EKOSYSTÉM POLE Pole jsou uměle vytvořena člověkem. Pěstují se zde hospodářské page 3

EKOSYSTÉM POLE - .EKOSYSTÉM POLE Pole jsou uměle vytvořena člověkem. Pěstují se zde hospodářské

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of EKOSYSTÉM POLE - .EKOSYSTÉM POLE Pole jsou uměle vytvořena člověkem. Pěstují se zde...

EKOSYSTM POLE

Pole jsou umle vytvoena lovkem. Pstuj se zde hospodsk rostliny (pro

uitek):

OBILNINY pat sem obil- m dlouh stblo s kolnky, zrna jsou v klasech.

Pat sem penice, ito, jemen, oves a kukuice. Ze zrn se mele

mouka a slma se pouv k podestlce.

OKOPANINY pat sem epa obecn cukrovka cukr

epa krmn krmivo pro zvata

Lilek brambor pstujeme je pro podzemn hlzy-

Brambory- potrava, krob, lh aj.

LUSKOVINY pat sem hrch, fazol, oka, sja- semena maj v lusku,

Obsahuj hodn blkovin.

DAL PLODINY olejniny (slunenice), jeteloviny (jetel lun), pcniny,

Zelenina (raje, paprika), prmyslov rostliny (len)

Krom hospodskch rostlin rostou na polch i plan rostliny-plevele. Ubraj

rostlinm vodu a iviny sniuj rodu nap. pr plaziv, mk vl, chrpa

modr aj.

IVOICHOV NA POLCH

Vtina je zbarvena tak, aby splvala s okolm ochrana ped nepteli.

PTCI a) stl iv se semeny nebo jsou drav, zstvaj u ns i pes zimu

b) tan odltaj na podzim do teplch krajin, iv se hmyzem nebo

obojivelnky

skivan poln tan, samec vrazn zpv, pilt brzy na jae

Koroptev poln - ltaj nzko nad zem, veravci, ij v prech

Baant obecn - chov se v umlch lhnch, samci maj dlouh ocasn

pra a jsou vrazn zbarveni, jsou veravci

Koroptve i baanti maj nekrmiv mlata (hledaj si potravu sami)

potolka obecn- hojn dravec, hnzd i ve mstech

kn lesn dravec, iv se hraboi, je to chrnn ptk

SAVCI krtek obecn- ije pod zem, pedn konetiny m hrabav, zrak je

zakrnl, je hmyzoravec

zajc poln bloravec, m dlouh ui a pedn nohy krat ne zadn

Hrabo poln - bloravec, rychle se mno, ije pod zem, dl si

zsoby na zimu pi pemnoenm je kdcem

keek poln veravec, vyhrabv si chodby se zsobrnami- zsoby

nos v lcnch torbch, mohou tak kodit

srnec obecn samci maj paro, na podzim ho shazuj, je bloravec

lasice hranostaj- masoravec-lov myi a hraboe, v zim m blou srst

HMYZ - mandelinka bramborov kod- poraj bramborovou na

EKOSYSTM LOUKA

Je to prodn ekosystm obhospodaovan lovkem. See se dvakrt do roka:

- zatek lta senose

- konec lta otava

Pouv se jako krmen pro hospodsk zvata.

Rostou zde:

a) lun trvy maj podobnou stavbu jako obilniny viz u. Str. 46

b) byliny viz u. Str. 47

nkter jsou liv jitrocel kopinat, ebek obecn

jin jedovat pryskynk prudk, ocn jesenn

Bez pe lovka louky zarstaj a mn se na les.

IVOICHOV NA LOUKCH

Bezobratl

Nejpoetnj je hmyz.

Sarane a kobylky tet pr konetin je pemnn na skkav, vydvaj vrzav

zvuky, sarane je bloravec a m krtk tykadla

Kobylka- je drav a m dlouh tykadla

Vela medonosn ije v lu- tvo hnzdo z voskovch plst, maj rozdlen

role: krlovna klade vajka

Trubci oplodn krlovnu a hynou

Dlnice ist l, krm larvy, stav hnzdo, sbraj pyl a

nektar a vyrbj med

Vely jsou dleit pro opylen rostlin.

melci- maj zavalit tlo porostl chloupky, hnzda stav v zemi a pezimuje

jen samika, jsou tak opylovai

Motli pat tak mezi opylovae, mohou mt rzn zbarven nap. baboky,

modrsci, lusci aj.

Obratlovci

Plazi

Jetrka obecn iv se hmyzem, pavouky a slimky, samec m na bocch

zelen pruhy, maj odlomiteln ocas (dorst)

Ptci

Vrabec poln tvo hejna, je stl, je verav

p bl hnzd u lidskch sdel, ale potravu-by a hmyz hled na vlhkch

loukch, je tan

Savci

Sysel obecn- ije tam, kde je nzk porost pankuje, ije v kolonich,

vyhrabv si podzemn chodby, m zimn spnek, je blorav a u

ns vzcn