of 1 /1
cesta cesta cesta makadam makadam makadam cesta beton nadstrešnica nadstrešnica nadstrešnica nadstrešnica nadstrešnica TS makadam makadam *2831 8551/7 8551/8 8551/9 8551/10 8551/15 8551/30 8558/1 8558/2 8561/3 8570 8561/4 8562 8563 9693 9694/3 8556/115 8556/116 8551/31 8551/32 8551/33 8551/37 8551/38 8554/1 8581/1 8556/117 *3445 *3304 22.91 23.29 22.58 23.04 21.99 21.59 22.17 21.97 20.32 19.91 19.78 19.99 19.81 20.45 20.29 20.27 20.62 20.63 20.77 21.14 21.96 23.02 22.69 20.04 21.19 21.43 20.84 21.71 22.16 21.72 21.74 22.54 22.54 22.55 22.43 22.26 22.04 22.21 21.70 21.81 21.90 21.84 21.23 21.21 21.08 20.07 20.12 20.29 20.94 20.96 20.46 20.60 20.81 20.27 20.42 20.41 20.51 20.43 20.44 20.39 20.80 20.38 20.37 20.11 20.38 20.54 20.14 20.37 20.22 20.19 20.30 20.58 20.55 20.53 20.46 20.48 20.51 20.12 20.24 20.31 20.24 20.26 20.39 20.31 20.30 20.48 20.55 20.50 20.33 20.61 20.41 20.27 20.15 20.19 20.47 20.13 20.27 20.52 20.74 21.82 21.88 21.27 20.16 20.14 20.13 20.14 20.16 19.96 19.91 19.82 19.87 20.12 20.67 20.08 19.99 19.95 19.92 19.84 20.38 20.19 20.12 20.04 19.91 19.91 19.89 20.59 21.26 21.47 22.86 22.94 22.85 22.03 21.72 22.39 22.25 22.21 22.99 22.44 22.39 22.30 21.98 22.43 21.96 22.25 21.62 21.45 21.25 21.24 20.95 20.53 20.56 20.61 20.89 21.03 21.31 21.60 21.82 21.98 21.82 22.14 22.77 22.50 22.53 22.54 21.95 22.02 22.10 22.01 22.28 22.26 22.30 21.97 22.08 22.12 22.07 22.19 21.93 22.06 22.52 22.41 22.33 22.40 22.29 22.22 22.21 22.33 22.39 22.60 22.21 22.04 22.02 21.33 21.84 21.57 20.71 22.02 22.07 22.12 21.86 20.97 20.88 20.72 20.69 20.94 21.71 22.31 22.23 22.03 22.07 21.75 22.08 22.13 22.26 22.36 22.48 22.50 22.43 22.37 22.03 22.04 22.05 22.05 21.89 22.60 22.04 22.41 21.69 21.71 22.03 22.27 22.39 22.30 22.08 21.77 21.78 21.72 21.83 21.84 21.59 21.66 21.86 22.29 22.13 22.45 22.93 21.58 22.61 22.77 23.88 23.14 23.61 23.22 22.16 21.20 22.04 21.89 22.17 21.88 21.76 22.01 21.00 21.76 21.31 21.01 20.91 20.77 21.09 20.67 20.65 20.75 20.61 20.88 20.85 20.02 20.03 20.31 20.96 20.68 20.70 20.51 20.52 20.54 21.39 22.03 21.96 21.37 20.78 20.22 20.04 20.35 20.78 20.50 20.11 20.61 20.24 20.03 20.02 20.16 20.20 20.06 19.96 19.94 19.97 20.08 19.96 20.45 20.98 20.33 19.68 19.78 19.97 19.92 20.07 20.07 19.99 19.86 19.92 19.66 19.70 19.80 20.39 20.83 21.05 20.73 20.93 20.03 20.02 19.74 19.93 19.76 20.03 19.67 19.97 19.80 19.85 19.90 19.99 20.16 20.20 20.36 20.45 20.78 21.33 21.10 21.48 21.66 21.07 20.69 20.70 20.63 20.47 20.83 20.30 20.22 20.27 20.20 20.09 19.97 19.86 19.85 20.85 20.63 20.52 20.40 20.29 20.20 20.76 20.89 21.11 21.28 20.86 20.65 20.59 20.61 20.72 20.86 21.07 21.27 21.59 21.49 21.32 21.05 20.93 22.51 21.94 21.85 21.98 22.08 22.13 22.40 22.39 22.21 22.66 22.26 23.11 22.77 22.72 22.26 22.40 22.29 22.11 22.02 21.95 22.48 21.62 21.93 21.70 21.53 21.61 21.61 22.19 21.20 21.18 21.41 22.56 22.29 22.27 22.26 23.88 21.75 21.68 22.58 22.36 22.66 22.74 24.18 22.08 24.28 22.19 22.53 21.32 21.29 21.58 21.40 21.35 21.36 21.27 21.34 21.47 21.59 21.60 21.81 21.38 21.53 21.41 21.30 21.32 21.35 21.41 21.39 21.35 20.55 20.50 21.39 20.53 20.50 21.32 22.05 22.16 20.51 20.56 20.52 20.60 21.13 21.34 20.68 21.08 20.41 21.34 21.30 20.95 19.76 21.41 20.68 20.47 20.39 20.16 20.23 20.23 20.06 19.92 20.22 20.38 20.10 20.08 20.44 20.73 21.06 21.26 20.98 20.99 21.42 21.30 21.27 21.59 23.01 21.48 19.78 20.46 20.79 21.32 20.40 19.99 19.99 19.99 19.98 20.02 20.02 20.01 19.99 21.85 21.38 20.00 20.67 20.72 21.09 21.40 21.44 21.64 21.51 21.38 21.53 21.51 21.56 21.64 21.60 21.58 21.57 21.48 21.53 21.43 21.35 21.42 21.42 21.45 21.33 21.35 21.34 21.57 21.42 21.59 21.49 21.21 20.89 20.64 20.97 21.19 26.05 26.04 21.40 24.73 23.45 24.52 20.33 19.72 21.33 21.29 21.05 21.08 21.13 21.42 21.43 21.41 21.40 21.38 21.37 21.40 21.35 21.71 21.73 21.60 20.89 21.19 21.15 21.20 21.32 21.28 21.26 21.31 21.38 21.07 21.42 21.42 21.64 21.44 21.38 21.69 21.31 21.41 20.28 21.37 21.38 21.33 21.5621.55 21.41 20.07 21.35 21.41 21.40 21.36 21.35 21.37 21.35 21.39 20.22 21.03 20.94 21.03 21.04 20.96 20.97 20.97 21.38 20.72 20.69 20.67 20.65 20.70 20.74 20.96 20.68 20.78 21.72 20.82 20.88 20.80 21.04 21.04 21.05 21.68 21.09 21.10 21.03 21.03 21.03 21.64 21.02 21.49 21.44 21.50 21.44 21.55 21.36 21.27 21.42 21.21 21.20 21.15 21.12 21.12 21.11 21.13 21.15 21.17 21.20 21.18 21.19 21.19 21.22 21.17 21.14 21.13 21.37 21.12 21.12 21.34 21.34 21.37 21.53 21.69 21.70 21.52 21.37 21.17 21.23 20.90 20.82 20.99 21.14 21.17 21.37 21.44 21.02 20.68 20.68 20.68 20.68 20.68 20.68 21.21 21.78 21.46 21.50 21.55 21.68 21.83 21.21 21.73 21.68 21.47 21.24 21.20 21.10 21.17 21.14 21.13 21.12 21.39 21.37 21.38 21.38 21.49 21.54 21.79 21.70 21.67 20.52 21.30 21.35 21.74 21.61 21.48 21.47 21.29 21.35 21.27 21.14 21.36 21.48 21.29 21.54 21.99 22.09 21.91 21.84 22.50 21.52 20.84 21.61 21.54 21.51 21.50 21.55 21.55 21.47 21.46 21.51 21.47 21.00 21.44 21.45 21.50 21.26 21.35 21.39 21.41 21.42 21.34 21.50 21.41 21.39 21.15 21.34 21.32 21.25 21.14 21.40 22.07 21.93 21.75 21.62 21.83 21.30 21.79 21.72 21.29 21.33 21.28 21.32 21.32 21.34 21.32 21.33 21.32 21.31 21.41 21.33 21.29 21.29 21.63 21.70 21.30 21.65 21.49 21.58 21.82 21.40 21.35 21.31 21.50 21.48 18.12 22.11 22.13 22.14 21.53 21.57 21.44 21.53 20.03 21.89 20.77 21.30 22.13 22.52 22.39 22.26 22.41 22.97 22.63 22.51 22.53 22.42 22.22 22.08 22.01 22.02 22.14 22.28 22.45 22.58 21.95 21.93 21.64 21.70 22.07 21.98 22.01 21.61 21.43 21.46 21.90 21.89 22.08 22.17 22.16 22.19 21.73 21.67 21.44 21.38 21.33 22.36 22.27 22.22 21.55 22.48 21.75 22.75 22.74 22.88 22.78 22.76 22.71 22.26 21.68 22.19 21.04 22.50 22.50 M1 P+2 P P+2 M1 P P M1 P+2 M1 P+2 M1 M1 M1 M1 P+2 P P P P M1 P M1 P+2 P+2 P P+2 M1 P+2 P+2 P+3 P+3 M1 M1 M1 M1 M1 M1 P+4 P+4 P+4 M1 M1 P+3 M1 P+2-3 M1 M1 P+3 P+3 P+4 P+4 P+4 P+4 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 P+2 P+2 P+2 P+2 P+2 P+2 P M1 M1 M1 P+2 P+2 P+2 M1 M1 M1 M1 M1 P+2 P+2 P+2 P+2 P+2 M1 P+2 M1 P+2 M1 P+2 M1 P+2 M1 P+2 M1 P+2 M1 P+2 M1 P+2 M1 P+2 M1 P+2 M1 P+2 M1 P+2 P+2 M1 M1 P+2 P+2 P+2 P+2 P+2 M1 M1 M1 M1 M1 P+2 M1 P+2 M1 M1 P+2 M1 P+2 M1 P+2 M1 P+2 M1 P+2 M1 P+2 M1 P+2 M1 P+2 M1 P+2 M1 P+2 M1 P+2 M1 P+2 M1 P+1 P+2+PK M1 P+2 P P+2 D5 P+2 M1 P+2 M1 P P P P M1 P+2 M1 P+2 P+2 P+2 P+2 M1 M1 M1 P+2 P+2 M1 P+2 P+2 P+2 M1 P+2 M1 NP+P+2 M1 M1 P+3+M M1 P+3 M1 M1 M1 M1 M1 P+2+M P+3+M P+2 M1 G G G P P P+1 P P+3+M P+3+M G PG D5 P TS SAVO VUKELIĆ TS SAVO VUKELIĆ III TS SAVO VUKELIĆ I TS SAVO VUKELIĆ IV TS SAVO VUKELIĆ II TS SAVO VUKELIĆ V (POSTOJEĆA) TS 10(20) kV TS 10(20) kV (POSTOJEĆA) TS 10(20) kV (POSTOJEĆA) TS 10(20) kV (PLANIRANA) TS 10(20) kV (PLANIRANA) TS 10/20kV (PLANIRANA) INTERPOLACIJA INTERPOLACIJA ALTERNATIVNA TRASA POLAGANJA SN KABELA INTERPOLACIJA NA BUDUĆU TS BRAĆE PESEL S 10 m 40 m 30 m 20 m 50 m 100 2 400 2 100 m Z3 Z1 D5 Z1 1 3 5 6 2 9 7 13 16 17 19 15 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 46 32 33 92 36 37 38 39 41 40 91 43 44 105 51 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 80 81 82 83 84 79 78 85 86 87 88 89 52 42-1 12 2a 4 10 11a 11 18 14 8 96 45 31 93 36a 100 107 99 106 101 95 47 48 49 50 103 103 102 102 102 111 34 35 108 109 114 94 104 110 113 110 112 97-2 98-1 97-1 42-2 P+1+PK Istarska ulica - Via del Istria Via della Gioventu Omladinska ulica P+1+PK M1 M1 90 TS TS TS DARKO MARTINEC dipl.ing.arh. A-U 134 OVLAŠTENI ARHITEKT URBANIST Pravna osoba koja je izradila Plan: Jedinica lokalne samouprave: Županija: Javna rasprava (datum objave): Naziv kartografskog prikaza: Broj kartografskog prikaza: Naziv prostornog plana: Odluka predstavničkog tijela o izradi Plana: Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave: M.P. ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD ROVINJ-ROVIGNO potpis M.P. potpis potpis 1 : 1.000 Predsjednik Gradskog vijeća: Pečat Gradskog vijeća: Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno br. 4/18 Darko Martinec, dipl.ing.arh. URBING M.P. Javni uvid održan: , d. o. o. za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša, Zagreb, Av. V. Holjevca 20, tel/fax: 01/230-11-40, 233-45-14, e-mail: [email protected] Tihomir Knezić, dipl.ing.arh. Odgovorna osoba: Odluka predstavničkog tijela o donošenju Plana: Odgovorna osoba: Mjerilo kartografskog prikaza: Ivan Begić, dipl. iur. Pečat nadležnog tijela: Pečat pravne osobe koja je izradila Plan: Odgovorni voditelj izrade Plana: Stručni tim u izradi Izmjena i dopuna Plana: Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava: vlastoručni potpis M.P. Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja prema čl. 108. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18): Valerio Drandić, dipl.oec. Broj Plana: Faza izrade: IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA SVETI VID-SAN VEIN I VALBRUNA U ROVINJU-ROVIGNO PRIJEDLOG PLANA A-690/2018 Darko Martinec, dipl.ing.arh. Tihomir Knezić, dipl.ing.arh. Maja Martinec Čunćić, dipl.ing.arh. dr.sc. Filip Šrajer, dipl.ing.arh. Petra Igrc, dipl.ing.arh. Srna Krtak, mag.ing.prosp.arch. Stručni tim u izradi osnovnog Plana: ICON D.O.O. ROVINJ Delfar Vladimir, d.i.a. Gergorić Moreno, d.i.građ. TEKTON D.O.O. PULA Ajredini Ramadan, d.i.građ. ELKON D.O.O. PULA Ivković Ljubiša d.i.e. Malčić Darko, ing. građ. ELEKTROENERGETIKA - VISOKONAPONSKA MREŽA 3.B. SN KABELI - POSTOJEĆI SN KABEL -10(20) kV - PLANIRANI XHE - A - 3 x ( 1 x 150 / 25 ) mm TRAFOSTANICA 10(20) kV / 630 -1.000 kVA - PLANIRANA TRAFOSTANICA 10(20) kV / 400-630 kVA - POSTOJEĆA - TS 10(20) kV TS 10(20) kV MOGUĆA REKONSTRUKCIJA DO 1.000 kVA IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA SVETI VID-SAN VEIN I VALBRUNA U ROVINJU-ROVIGNO GRANICA OBUHVATA SN KABELI - POSTOJEĆI GRANICA OBUHVATA IZMJENA I DOPUNA LEGENDA

ELEKTROENERGETIKA - VISOKONAPONSKA MREŽA€¦ · cesta cesta cesta makadam makadam makadam cesta beton nadstrešnica nadstrešnica nadstrešnica nadstrešnica nadstrešnica TS makadam

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ELEKTROENERGETIKA - VISOKONAPONSKA MREŽA€¦ · cesta cesta cesta makadam makadam makadam cesta...

 • cesta

  cesta

  cesta

  makadam

  makadam

  makadam

  cesta

  beton

  n

  a

  d

  s

  tre

  š

  n

  ic

  a

  nadstrešnica

  nadstrešnica

  nadstrešnica

  nadstrešnica

  TS

  m

  a

  k

  a

  d

  a

  m

  makadam

  *2831

  8551/7

  8551/8

  8551/9

  8551/10

  8551/158551/30

  8558/1

  8558/2

  8561/3

  8570

  8561/4

  8562

  8563

  9693

  9694/3

  8556/115

  8556/116

  8551/31 8551/32

  8551/33

  8551/37

  8551/38

  8554/1

  8581/1

  8556/117

  *3445

  *3304

  22.91

  23.29

  22.58

  23.04

  21.99

  21.59

  22.17

  21.97

  20.32

  19.91

  19.78

  19.99

  19.81

  20.45

  20.29

  20.27

  20.62 20.63

  20.7721.14

  21.96

  23.02

  22.6920.04

  21.19

  21.43

  20.84

  21.71

  22.16

  21.72

  21.7422.54

  22.54

  22.55

  22.43

  22.26

  22.04

  22.21

  21.70

  21.81

  21.90

  21.84

  21.23

  21.21

  21.08

  20.0720.12

  20.29

  20.9420.96

  20.46

  20.60

  20.81

  20.2720.42

  20.41

  20.51 20.43

  20.44

  20.39

  20.80

  20.38

  20.37

  20.11

  20.38

  20.54

  20.14

  20.37

  20.22

  20.19

  20.30

  20.58

  20.55 20.53

  20.46

  20.48

  20.5120.12

  20.24

  20.31

  20.24

  20.26

  20.39

  20.31

  20.30

  20.48

  20.5520.50

  20.33

  20.6120.41

  20.27

  20.15

  20.19

  20.47

  20.13

  20.27

  20.52

  20.74

  21.8221.88

  21.27

  20.16

  20.14

  20.13

  20.14

  20.1619.96

  19.91

  19.82

  19.87

  20.12

  20.67

  20.08

  19.99

  19.95

  19.92

  19.84

  20.38

  20.19

  20.12

  20.04

  19.91

  19.91

  19.89

  20.59

  21.26

  21.47

  22.8622.94

  22.85

  22.03

  21.72

  22.39

  22.25

  22.21

  22.99

  22.44

  22.39

  22.30

  21.98

  22.43

  21.96

  22.25

  21.62

  21.45

  21.25

  21.24

  20.95

  20.53

  20.56

  20.61

  20.89

  21.03

  21.31

  21.60

  21.82

  21.98

  21.82

  22.14

  22.77

  22.50

  22.53

  22.54

  21.9522.02

  22.1022.01

  22.28

  22.26

  22.30

  21.97

  22.08

  22.12

  22.07

  22.19

  21.93

  22.06

  22.52

  22.41

  22.33

  22.40 22.2922.22

  22.21

  22.33

  22.39

  22.60

  22.21

  22.04

  22.02

  21.33

  21.84

  21.57

  20.71

  22.0222.0722.12

  21.8620.97

  20.8820.7220.69

  20.94

  21.71

  22.31 22.2322.03

  22.07 21.75

  22.08

  22.1322.2622.3622.48

  22.5022.43

  22.37

  22.03

  22.0422.05

  22.05 21.89

  22.60

  22.04

  22.4121.6921.71

  22.0322.2722.39

  22.30

  22.08

  21.77

  21.78 21.72

  21.8321.84

  21.59

  21.66

  21.86

  22.29

  22.13

  22.45

  22.93

  21.58

  22.61

  22.77

  23.88

  23.14

  23.61

  23.22

  22.16

  21.20

  22.04

  21.8922.17

  21.8821.76

  22.01

  21.00

  21.76

  21.31

  21.0120.91

  20.77

  21.09

  20.6720.65

  20.75

  20.61

  20.88

  20.85

  20.02

  20.03

  20.31

  20.96

  20.68

  20.70

  20.5120.52

  20.54

  21.39

  22.03

  21.96

  21.37

  20.78

  20.22

  20.04

  20.35

  20.78

  20.50

  20.11

  20.61

  20.24

  20.03

  20.02

  20.16

  20.20

  20.06

  19.9619.94

  19.9720.08

  19.96

  20.45

  20.98

  20.33

  19.68

  19.78

  19.97

  19.92

  20.0720.0719.99

  19.86

  19.92

  19.66

  19.70

  19.80

  20.39

  20.83

  21.05

  20.73

  20.93

  20.03

  20.02

  19.74

  19.93

  19.76

  20.03

  19.67

  19.97

  19.80

  19.85

  19.90

  19.99

  20.16

  20.2020.36

  20.4520.78

  21.33

  21.10

  21.4821.66

  21.07

  20.69

  20.70

  20.63

  20.47

  20.83

  20.30

  20.22

  20.27

  20.20

  20.09

  19.97

  19.86

  19.85

  20.85 20.63 20.5220.40 20.29 20.20

  20.7620.8921.1121.28

  20.8620.65

  20.59

  20.61

  20.7220.8621.0721.2721.59

  21.49 21.32 21.05 20.93

  22.51 21.94

  21.85

  21.98

  22.08

  22.13

  22.40

  22.3922.21

  22.66

  22.26

  23.11

  22.77

  22.7222.26

  22.40

  22.29

  22.11

  22.02

  21.95

  22.48

  21.62

  21.93

  21.70

  21.53

  21.61

  21.61

  22.19

  21.20

  21.1821.41

  22.56

  22.2922.27

  22.26

  23.88

  21.7521.68

  22.58

  22.36

  22.66

  22.74

  24.18

  22.08

  24.28

  22.19

  22.53

  21.32

  21.29

  21.5821.40

  21.35

  21.36

  21.27 21.3421.47 21.59 21.60

  21.81

  21.38

  21.5321.41

  21.30

  21.3221.35 21.41

  21.39

  21.35

  20.55 20.50

  21.39

  20.53

  20.50

  21.32

  22.0522.16

  20.51 20.5620.52

  20.60

  21.13

  21.34

  20.68

  21.08

  20.4121.3421.30

  20.95

  19.76

  21.41

  20.68

  20.47

  20.39

  20.1620.2320.23

  20.0619.92

  20.22

  20.38

  20.10

  20.08

  20.44

  20.7321.0621.26

  20.9820.99

  21.42

  21.30

  21.2721.59

  23.01

  21.48

  19.78

  20.4620.79

  21.32

  20.40

  19.9919.9919.99

  19.9820.02 20.02

  20.01 19.99

  21.85

  21.38

  20.00

  20.67

  20.7221.09

  21.40

  21.4421.64

  21.51

  21.38

  21.53

  21.51

  21.5621.64

  21.60

  21.58

  21.5721.4821.53 21.43

  21.35

  21.4221.4221.45 21.33

  21.3521.34

  21.57

  21.42

  21.59

  21.49

  21.21

  20.89

  20.6420.9721.19

  26.0526.04

  21.40

  24.73

  23.45

  24.52

  20.33

  19.72

  21.3321.29

  21.05

  21.08

  21.13

  21.42

  21.4321.41

  21.40

  21.3821.37

  21.4021.35

  21.7121.73

  21.60

  20.89

  21.19

  21.15

  21.20

  21.32

  21.28

  21.26

  21.31

  21.38

  21.07

  21.42

  21.42

  21.64

  21.44 21.38

  21.69

  21.3121.41

  20.28

  21.37 21.38

  21.33

  21.5621.55

  21.41

  20.07

  21.35

  21.41

  21.40

  21.3621.35

  21.3721.35

  21.39

  20.22

  21.03

  20.94

  21.0321.04

  20.9620.97

  20.97

  21.38

  20.72

  20.69

  20.67

  20.6520.70

  20.74

  20.96

  20.6820.78

  21.72

  20.82

  20.88

  20.80

  21.04

  21.0421.05

  21.68

  21.09

  21.10

  21.0321.03

  21.03

  21.64

  21.02

  21.4921.44

  21.5021.44

  21.55

  21.3621.27

  21.42

  21.2121.2021.15

  21.12

  21.12

  21.11

  21.13

  21.15

  21.17

  21.20

  21.18

  21.1921.1921.22

  21.1721.14

  21.13

  21.37

  21.12

  21.12

  21.34

  21.34

  21.37 21.53

  21.69

  21.70

  21.52

  21.37 21.17

  21.23

  20.90

  20.82

  20.9921.14

  21.17

  21.37

  21.44

  21.02

  20.6820.68

  20.6820.68

  20.68

  20.68

  21.21

  21.7821.46

  21.5021.5521.6821.83

  21.21

  21.73

  21.68

  21.47

  21.24

  21.20

  21.10

  21.1721.14

  21.1321.12

  21.3921.37

  21.3821.38

  21.49

  21.5421.79

  21.7021.67

  20.52

  21.30

  21.35

  21.74

  21.61

  21.48

  21.47

  21.29

  21.35

  21.27

  21.14

  21.36

  21.48

  21.29

  21.5421.99

  22.09

  21.91 21.84

  22.50

  21.52

  20.84

  21.61

  21.54 21.51

  21.5021.55

  21.55 21.4721.46

  21.5121.47

  21.00

  21.44

  21.4521.50

  21.26

  21.35

  21.39 21.41

  21.42

  21.34

  21.50

  21.41

  21.39

  21.15

  21.34

  21.32 21.25

  21.14

  21.40

  22.0721.93

  21.75

  21.6221.83

  21.30

  21.79

  21.72

  21.29

  21.33

  21.28

  21.3221.32

  21.3421.3221.33

  21.32

  21.3121.41

  21.33

  21.29

  21.29 21.63 21.70

  21.30

  21.65

  21.49 21.58

  21.82

  21.4021.35

  21.31

  21.5021.48

  18.1222.11

  22.13

  22.14

  21.53

  21.57

  21.4421.53

  20.03

  21.89

  20.77

  21.30

  22.13

  22.52

  22.39

  22.26

  22.41

  22.9722.6322.51

  22.53

  22.42

  22.22

  22.08

  22.0122.02

  22.1422.28

  22.45

  22.58

  21.95

  21.93

  21.64

  21.70 22.07

  21.98 22.01

  21.61

  21.4321.46 21.90

  21.8922.08

  22.17

  22.16

  22.19

  21.73

  21.67

  21.44

  21.3821.33

  22.36

  22.27

  22.22

  21.55

  22.48

  21.75

  22.75 22.74

  22.88

  22.78

  22.76

  22.71

  22.26

  21.68

  22.19

  21.04

  22.50

  22.50

  M1

  P+2

  P

  P+2

  M1

  P

  P

  M1

  P+2

  M1

  P+2

  M1

  M1

  M1

  M1

  P+2

  P

  P

  P

  P

  M1

  P

  M1

  P+2

  P+2

  P

  P+2

  M1

  P+2

  P+2

  P+3

  P+3

  M1

  M1

  M1

  M1

  M1

  M1

  P+4

  P+4

  P+4

  M1

  M1

  P+3

  M1

  P+2-3

  M1

  M1

  P+3P+3

  P+4

  P+4

  P+4

  P+4

  M1

  M1

  M1

  M1

  M1

  M1

  M1

  M1

  M1

  P+2

  P+2

  P+2

  P+2

  P+2

  P+2

  P

  M1

  M1

  M1

  P+2

  P+2

  P+2

  M1M1

  M1M1

  M1

  P+2P+2 P+2

  P+2P+2

  M1

  P+2

  M1

  P+2

  M1

  P+2

  M1

  P+2

  M1

  P+2

  M1

  P+2

  M1

  P+2

  M1

  P+2

  M1

  P+2

  M1

  P+2

  M1

  P+2

  M1

  P+2

  P+2

  M1

  M1

  P+2

  P+2 P+2

  P+2

  P+2

  M1M1

  M1M1

  M1

  P+2

  M1

  P+2

  M1

  M1

  P+2

  M1

  P+2

  M1

  P+2

  M1

  P+2

  M1

  P+2

  M1

  P+2

  M1

  P+2

  M1

  P+2

  M1

  P+2

  M1

  P+2

  M1

  P+2

  M1

  P+2

  M1

  P+1

  P+2+PK

  M1

  P+2

  P

  P+2

  D5

  P+2

  M1

  P+2

  M1

  P

  P

  PP

  M1

  P+2

  M1

  P+2

  P+2

  P+2

  P+2

  M1

  M1

  M1

  P+2

  P+2

  M1

  P+2

  P+2P+2

  M1

  P+2

  M1

  NP+P+2

  M1

  M1

  P+3+M

  M1

  P+3

  M1

  M1

  M1

  M1

  M1

  P+2+M

  P+3+M

  P+2

  M1

  G

  G

  G

  PP

  P+1

  P

  P+3+M

  P+3+M

  G

  PG

  D5

  P

  TS SAVO VUKELIĆ

  TS SAVO VUKELIĆ III

  TS SAVO VUKELIĆ I

  TS SAVO VUKELIĆ IV TS SAVO VUKELIĆ II

  TS SAVO VUKELIĆ V

  (POSTOJEĆA)

  TS 10(20) kV

  TS 10(20) kV

  (POSTOJEĆA)

  TS 10(20) kV

  (POSTOJEĆA)

  TS 10(20) kV

  (PLANIRANA)

  TS 10(20) kV

  (PLANIRANA)

  TS 10/20kV

  (PLANIRANA)

  INTERPOLACIJA

  INTERPOLACIJA

  ALTERNATIVNA TRASA POLAGANJA SN KABELA

  INTERPOLACIJA

  NA BUDUĆU TS BRAĆE PESEL

  S

  10 m40 m 30 m 20 m50 m

  100 m

  2

  400 m

  2

  100 m

  Z3

  Z1

  D5

  Z1

  1

  3

  56

  2

  9

  7

  13

  16

  17

  19

  15

  20

  21 22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  4632

  33

  92

  36

  37

  38

  39

  41

  40

  91

  43

  44

  105

  51

  5354

  55 5657

  58 59

  60

  61 62 6364

  6566

  6768

  6970 71 72 73

  74 75

  76

  77

  8081

  8283

  84

  79

  78

  8586

  8788

  89

  52

  42-1

  12

  2a

  4

  10

  11a

  11

  18

  14

  8

  96

  45

  31

  93

  36a

  100

  107

  99

  106

  101

  95

  47

  4849

  50

  103

  103

  102

  102

  102

  111

  34

  35

  108

  109

  114

  94

  104

  110

  113

  110

  112

  97-2

  98-1

  97-1

  42-2

  P+1+PK

  Istarska ulica - Via del Istria

  V

  ia

  d

  e

  lla

  G

  io

  v

  e

  n

  tu

  O

  m

  la

  d

  in

  s

  k

  a

  u

  lic

  a

  P+1+PK

  M1

  M1

  90

  TS

  TS

  TS

  DARKO MARTINEC

  dipl.ing.arh.

  A-U 134

  OVLAŠTENI ARHITEKT

  URBANIST

  Pravna osoba koja je izradila Plan:

  Jedinica lokalne samouprave:

  Županija:

  Javna rasprava (datum objave):

  Naziv kartografskog prikaza:

  Broj kartografskog prikaza:

  Naziv prostornog plana:

  Odluka predstavničkog tijela o izradi Plana:

  Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:

  M.P.

  ISTARSKA ŽUPANIJA

  GRAD ROVINJ-ROVIGNO

  potpis

  M.P.

  potpis

  potpis

  1 : 1.000

  Predsjednik Gradskog vijeća:Pečat Gradskog vijeća:

  Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno br. 4/18

  Darko Martinec, dipl.ing.arh.

  URBING

  M.P.

  Javni uvid održan:

  ,

  d. o. o. za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša, Zagreb,

  Av. V. Holjevca 20, tel/fax: 01/230-11-40, 233-45-14, e-mail: [email protected]

  Tihomir Knezić, dipl.ing.arh.

  Odgovorna osoba:

  Odluka predstavničkog tijela o donošenju Plana:

  Odgovorna osoba:

  Mjerilo kartografskog prikaza:

  Ivan Begić, dipl. iur.

  Pečat nadležnog tijela:

  Pečat pravne osobe koja je izradila Plan:

  Odgovorni voditelj izrade Plana:

  Stručni tim u izradi Izmjena i dopuna Plana:

  Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:

  vlastoručni potpis

  M.P.

  Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja prema čl. 108. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18):

  Valerio Drandić, dipl.oec.

  Broj Plana: Faza izrade:

  IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA SVETI

  VID-SAN VEIN I VALBRUNA U ROVINJU-ROVIGNO

  PRIJEDLOG PLANA

  A-690/2018

  Darko Martinec, dipl.ing.arh.

  Tihomir Knezić, dipl.ing.arh.

  Maja Martinec Čunćić, dipl.ing.arh.

  dr.sc. Filip Šrajer, dipl.ing.arh.

  Petra Igrc, dipl.ing.arh.

  Srna Krtak, mag.ing.prosp.arch.

  Stručni tim u izradi osnovnog Plana:

  ICON D.O.O. ROVINJ

  Delfar Vladimir, d.i.a.

  Gergorić Moreno, d.i.građ.

  TEKTON D.O.O. PULA

  Ajredini Ramadan, d.i.građ.

  ELKON D.O.O. PULA

  Ivković Ljubiša d.i.e.

  Malčić Darko, ing. građ.

  ELEKTROENERGETIKA - VISOKONAPONSKA MREŽA

  3.B.

  SN KABELI - POSTOJEĆI

  SN KABEL -10(20) kV - PLANIRANI

  XHE - A - 3 x ( 1 x 150 / 25 ) mm

  TRAFOSTANICA 10(20) kV / 630 -1.000 kVA - PLANIRANA

  TRAFOSTANICA 10(20) kV / 400-630 kVA - POSTOJEĆA -

  TS 10(20) kV

  TS 10(20) kV

  MOGUĆA REKONSTRUKCIJA DO 1.000 kVA

  IZMJENE I DOPUNE

  DETALJNOG PLANA UREĐENJA

  PODRUČJA SVETI VID-SAN VEIN I

  VALBRUNA U ROVINJU-ROVIGNO

  GRANICA OBUHVATA

  SN KABELI - POSTOJEĆI

  GRANICA OBUHVATA

  IZMJENA I DOPUNA

  LEGENDA

  Sheets and Views3.B.Visokonaponska mreza