Elektromechatronika pojazdów samochodowych Wybrane ?· Elektromechatronika pojazdów samochodowych… page 1

Elektromechatronika pojazdów samochodowych Wybrane ?· Elektromechatronika pojazdów samochodowych…

Embed Size (px)

Text of Elektromechatronika pojazdów samochodowych Wybrane ?· Elektromechatronika pojazdów...

PODRCZNIK INPE DLA ELEKTRYKW praca zbiorowa pod redakcj Jana Strojnego Zeszyt 28. maj 2010 Elektromechatronika pojazdw samochodowych Wybrane zagadnienia Autorzy: prof. dr hab. in. Janusz Mazur, prof. dr hab. Jerzy Tokarzewski, dr in. Bernard Frykowski, dr in. Krzysztof Polakowski, dr in. Andrzej Sk, mgr in. Rafa Bogusz Recenzenci: prof. dr hab. in. Aleksander Jastrebow, dr hab. in. Stanisaw Gad, prof. Pk Teksty dostarczono w kwietniu 2010 r.

Od Wydawcy1 Postp techniczny w produkcji wspczesnych samochodw sprawia ywe zainteresowanie elektromechatro-nik. Zeszyt ten dedykujemy elektromechanikom i rosncej z roku na rok rzeszy nabywcw nowoczesnych samo-chodw. Zamieszczamy w nim publikacje przedstawiajce podstawy elektromechatroniki pojazdw samochodo-wych, a w szczeglnoci: wspczesne systemy owietlenia samochodowego, elektryczne rda energii i hybry-dowe ukady napdowe, nowoczesne ukadu rozrusznikw samochodowych, analiz zasigu pojazdw bateryj-nych oraz systemy transmisji danych w pojazdach. Autorami prezentowanych publikacji s wybitni specjalici z Zakadu Konstrukcji Urzdze Elektrycznych Politechniki Warszawskiej, prowadzcego dziaalno naukowo-badawcz i dydaktyczn w zakresie elektrome-chatroniki pojazdw samochodowych. Od Redakcji2 Elektromechatronika to nowoczesna wiedza i technika czca elektrotechnik i elektronik z zagadnieniami mechanicznymi. Rozwj elektroniki i technik informatycznych pozwala na opracowywanie nowych rozwiza praktycznych uwzgldniajcych nowoczesne materiay a take potrzeby oszczdnego i racjonalnego gospodaro-wania nonikami i ekonomicznego przetwarzania energii. Odpowiada to wymaganiom ograniczania emisji dwu-tlenku wgla oraz problemom energetycznym zwizanym z niestabilnoci rynku paliw wglowodorowych i wy-czerpywaniem si ich zasobw. Przedmiotem elektromechatroniki s w szczeglnoci ukady elektryczne i elektroniczne w pojazdach samo-chodowych, elektrochemiczne i odnawialne rda energii, elektryczne i hybrydowe ukady napdowe, pojazdy o napdzie niekonwencjonalnym, samochodowa technika wietlna, maszyny elektryczne w pojazdach, sterowanie i systemy komputerowe w pojazdach, elektryczne urzdzenia diagnostyki pojazdw, metody programowania i projektowanie w oparciu o zastosowanie informatyki uytkowej i metod CAD w przestrzeni 3D.

1 Podrcznik INPE dla Elektrykw, Zeszyt 28., strona 2. 2 Podrcznik INPE dla Elektrykw, Zeszyt 28., strona 5.