Elu teke Maale

Embed Size (px)

DESCRIPTION

õppematerjal gümnaasiumile, koostas: Kristel Mäekask

Text of Elu teke Maale

 • 1. ELU PRITOLU Koostas:Kristel Mekask

2. Elutekke 3 phiseisukohta:

 • On toimunud elu algne loomine .
 • Elu alged on Maale saabunud teistelt taevakehadelt .
 • Elu on Maal tekkinud elutu aine arengu tulemusena .

http://www.youtube.com/watch?v=KBrv3FmdrG4 http://www.youtube.com/watch?v=qzZkgRuiVkw 3. Evolutsioonivormid: FSIKALINE EVOLUTSIOON KEEMILINE EVOLUTSIOON BIOLOOGILINE EVOLUTSIOON SOTSIAALNE EVOLUTSIOON 4. Fsikaline evolutsioon Elementaarosakestest tekkisid aatomid. Umbes 5 miljardit aastat tagasi tekkis Pike ja 4,5 miljardit aastat tagasi planeet Maa. 5. Edwin Hubble 15 miljardit aastat tagasi toimus livikese ja tiheda mateeriakogumiku plahvatuslik laialipaiskumine(1929.a.) Suure paugu hpotees 6. http://www.youtube.com/watch?v=hVApTLE7Csc 7. Keemiline evolutsioon Reaktsioonideks vajalik energia saadi UV-kiirgusest, soojuskiirgusest ja huelektrist.

 • Lihtsatest molekulidest moodustuvad lpuks keerukad orgaaniliste hendite kompleksid.
 • Aatomitest olid tekkinud molekulid.
 • Tekkisidmonomeersed orgaanilised hendid (aminohapped, nukleotiidid, monosahhariidid).
 • P olmeratsioonil tekkisid orgaanilised polmeerid.
 • Polmeerid liitusid polmeeride kogumikeks .

8. Tingimused Maal4 miljardit aastat tagasi

 • Sagedased vulkaanipursked
 • Maal puudus mullakiht
 • Maa oli suures osas kaetud madalate soojaveeliste meredega
 • Vulkaanilistest gaasidest moodustus esialgne atmosfr (N 2 , CO 2 , SO 2 , H 2 , NH 2 , CH 4 )
 • Atmosfris puudus vaba hapnik
 • Puudus osoonikiht ning UV-kiirgus judis takistamatult Maale

9. 10. Stanley Miller 1953.a. testas Miller, et nt. H 2 , H 2 O, NH 3ja CH 4segust vib saada elektrilaengu toimel aminohappeid. 11. Stanley Milleri katseaparatuursimuleeris keemilise evolutsiooni algseid tingimusi Maal. Varieerides lhteaineid ja energiaallikaid on vimalik saada ka teisi orgaanilisi aineid. 12. Sidney Fox 1960.a. nitas Sidney Fox, et aminohapete segu kuumutamisel laavatkil tekivad polaminohapped, mis kokkupuut elveega moodustavad kerajaid struktuure nnmikrokerasid . Mikrokerad sarnanevad mnede vljasurnud bakteritega. 13. Orgaanilised molekulid kosmosest? Mitmetest Maalt leitud meteoriitidest on eraldatud erinevaid orgaanilisi molekule. Thtsaimaks on 1969ndal aastal Austraaliasse kukkunud Murchisoni meteoriit, mille koostisest on eraldatud 92 aminohapet,ssivesinikkejahapnikku sisaldavaid ssinikuhendeid . Kuna Maad tabas peale teket tihe meteoriidisadu on mitmed teadlased seisukohal, et orgaanilised ained on Maale saabunud kosmosest. 14. Murchisoni meteoriit 15.

 • Louis Pasteur testas 1860ndatel, et elu teke elutust ainest ei ole tnapeval vimalik - kik elus prineb elusast.
 • Tnapeval puuduvad Maalkeemiliseks evolutsiooniks sobivad tingimused:
 • Hapnik pletaks ra lihtsad orgaanilised ained.
 • Osoonikiht takistab UV-kiirguse judmist Maale.
 • Maal elavad organismid kasutaksid toiduks isetekkinud orgaanilised ained ja esimesed algelised elusolendid.

16. Bioloogiline evolutsioon Elu areng esimestest elusorganismidest inimeseni. 17. Francis Cricki hpotees 1968. a. esitas F. Crick hpoteesi, et esmase elu priliku info kandja oli RNA. 1982. aastal avastati, et tnapeval elavate organismide rakkudes leidub kataltilist RNA-d ribosm . Isereplitseeruvad RNA molekulid, mis reguleerisid mitmeid rakusiseseid protsesse. 18. Sotsiaalneevolutsioon Inimhiskonna areng. 19. Kasutatud materjal:

 • Film: Kuidas elu Maale tekkishttp://www.youtube.com/results?search_query=how+life+began&search_type =
 • http://www.geocities.com/capecanaveral/lab/2948/originoflife.html
 • http://www.resa.net/nasa/origins_life.htm#stanley
 • http://www.meta-library.net/media/bbang-body.html
 • http://universe-review.ca/option2.htm
 • http://home.comcast.net/~john.kimball1/BiologyPages/A/AbioticSynthesis.html
 • http://spaceflightnow.com/news/n0010/21lifedroplets/
 • http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/biog105/pages/demos/106/unit04/3a.protobionts.html
 • http://luup.postimees.ee/luup/97/19/teadus1.htm
 • http://www.daviddarling.info/encyclopedia/M/Murchison.html
 • http://www.spaceflight.esa.int/users/images/commonpic/ESA_image.jpe
 • http://exobio.chez-alice.fr/soupe-miller.htm
 • http://www.humboldt.edu/~natmus/lifeThroughTime/Mural.web/MurIndex.htm
 • http://www.geocities.com/jdazconejo/hubble.JPG
 • http://www.scienceclarified.com/images/uesc_09_img0528.jpg
 • http://z.about.com/d/space/1/0/Y/Q/sun_tour.jpg
 • http://www.minerva.unito.it/SIS/OrigineVita/originiBIOGRAFIE.htm
 • http://www.meteorite-martin.de/chondrit_meteorit.html