Click here to load reader

Employer branding od_wymagamy_pl_2013

 • View
  244

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Employer branding od_wymagamy_pl_2013

 • 1. Employer Branding w Polsce 2013/14 Wyzwania | Trendy | Narzdzia Stycze 2014
 • 2. Anna Macnar Partner Zarzdzajcy Employer Branding Expert HRM Institute N iezalenie od tego, czy na wiecie szaleje kryzys gospodarczy, czy te nie, dziaania employer brandingowe maj due znaczenie dla wiadomych organizacji. Zmiany demograficzne zachodzce w wiecie wymuszaj na organizacjach konieczno planowania zasobw dla przedsibiorstw czsto w duszej perspektywie oraz koncentracj na takich dziaaniach jak: ksztatowanie wizerunku pracodawcy, zaangaowanie, przywdztwo w organizacji czy ksztatowanie kultury organizacyjnej w firmie. Wanie w takich obszarach organizacje szukaj swojej przewagi konkurencyjnej. Nie inaczej jest w Polsce. Cho strategiczne spojrzenie na employer branding jest jeszcze dla wielu polskich firm now dziedzin, to jej znaczenie ronie. Najlepsze praktyki pokazuj, e zarzdzanie wizerunkiem pracodawcy powinno by strategiczne, proaktywne, blisze biznesu oraz dopasowane do zmiennych warunkw zewntrznych. Firmy skutecznie tworzce interdyscyplinarne zespoy HR, marketingu i komunikacji, oraz szukajce punktw wsplnych midzy zainteresowaniem kandydatw, zaangaowaniem pracownikw, zadowoleniem klientw a wzrostem przychodw firmy, maj szans na sprostanie wspomnianym wyzwaniom i zyskanie konkurencyjnej przewagi na rynku. Od wielu lat obserwujemy, jak organizacje podejmuj mniej lub bardziej zamierzone dziaania, zwizane ze wiadomym ksztatowaniem swojego wizerunku jako pracodawcy. W 2013 r. przeprowadzilimy drug edycj badania, ktre dostarczyo nam rzetelnych informacji na temat tego, na ile dojrzay jest polski rynek pracodawcw w zakresie employer brandingu. Zapraszamy do lektury kolejnej edycji raportuEmployer Branding w Polsce 2013/14 prezentujcego informacj w tym obszarze. 3RAPORT Employer Branding w Polsce 2013/14
 • 3. W poszukiwaniu inspiracji P racodawcy cay czas szukaj innowacyjnych odpowiedzi na pytanie, w jaki sposb skutecznie pozyskiwa, rozwija i zatrzymywa w organizacji kluczowych pracownikw. Na organizacje czyhaj wyzwania zwizane ze starzeniem si spoeczestwa, spadkiem wskanika urodzin, zmniejszeniem zaangaowania pracownikw, spadkiem kompetencji, zwikszon mobilnoci i migracj talentw. Bez skutecznej polityki ksztatowania wizerunku na zewntrz i wewntrz organizacji trudno bdzie tym wyzwaniom sprosta. W procesie ksztatowania marki pracodawcy nie bez znaczenia pozostan znajomo i aktywne wykorzystywanie nowych technologii i mediw spoecznociowych oraz umiejtno zdefiniowania kluczowych wskanikw ROI dla analizy strategii employer brandingowych. Pracodawcy szukaj inspiracji, analizujc najlepsze praktyki pokazujce, e zarzdzanie wizerunkiem pracodawcy powinno by strategiczne, proaktywne, blisze biznesowi oraz dopasowane do zmiennych zewntrznych warunkw ekonomicznych. Firmy skutecznie tworzce interdyscyplinarne zespoy HR, marketingu i komunikacji, oraz szukajce punktw wsplnych midzy zainteresowaniem kandydatw, zaangaowaniem pracownikw, zadowoleniem klientw a wzrostem przychodw firmy, maj szans na sprostanie wspomnianym wyzwaniom i zyskanie konkurencyjnej przewagi na rynku. Najblisze lata mog by dla pracodawcw trudne, a wrd czoowych czynnikw, ktre bd miay wpyw na dziaalno firm, uczestnicy badaniaEmployer branding w Polsce 2013/14na pierwszym miejscu wymieniaj kwestie gospodarcze (32 proc.), na drugim niedobr talentw (17 proc.), a na kolejnych kwestie technologiczne i umiejtnoci pracownikw (patrz wykres na s. 184: Czynniki majce najwikszy wpyw na biznes w cigu najbliszych 2 lat). 83%pracodawcw uwaa, e gwna korzy z posiadania dugoterminowej strategii employer brandingowej, to: atwo w przyciganiu talentw (prezentowane wyniki dotycz ocen od 4 do 5, gdzie 5 to bardzo due korzyci, a 4 to due korzyci) 4 RAPORT Employer Branding w Polsce 2013/14
 • 4. Czynniki majce najwikszy wpyw na biznes w cigu najbliszych 2 lat (w proc.) TOP 5 najwaniejszych procesw / narzdzi, ktre zmieniy si pod wpywem strategii marki pracodawcy (w proc.) rdo: raport Employer branding w Polsce 2013/14. Pozostae w kolejnoci: dopasowany dopyw talentw do potrzeb wzrostu corporate Social Responsibility Relacje z klientami adne z powyszych wewntrzne procesy biznesowe innowacje w firmie Przywdztwo Nie wiem Kwestie gospodarcze Niedobr talentw Technologia Zdolnoci pracownika czynniki spoeczne globalizacja Kwestie polityczne Kwestie ochrony rodowiska Komunikacja Procesy rekrutacji i on-bording Zaangaowanie pracownikw w firmie Programy rozwojowe w firmie Zarzdzanie talentami 32 17 22 14 21 14 12 10 10 7 10 4 1 5RAPORT EmPlOyER BRANdiNg w POlScE 2013/14
 • 5. Employer brandingowe praktyki pracodawcw Od wielu lat obserwujemy, jak organizacje podejmuj mniej lub bardziej zamierzone dziaania zwizane ze wiadomym ksztatowaniem swojego wizerunku jako pracodawcy. W niniejszym opracowaniu prezentujemy wyniki drugiej edycji badaniaEmployer branding w Polsce 2013/14, ktre dostarcza informacji na temat dziaa prowadzonych w obszarze ksztatowania wizerunku pracodawcw na polskim rynku. W badaniu wzio udzia 145 pracodawcw z caej Polski, z rnych bran, z czego najliczniej reprezentowane byy brane: FMCG (11 proc.), produkcyjna (11 proc.), informatyka i technologia (11 proc.) oraz konsultingowa (10 proc.). Odpowiedzialno za employer branding w organizacjach wci posiadaj dziay personalne (54 proc.), co nie jest zaskoczeniem, cho wida, e w stosunku do 2012 r. ta liczba zmniejszya si o 32 proc. W 18 proc. firm za dziaania wizerunkowe odpowiadaj dziay marketingu. Pojawiy si jednak rwnie dziay dedykowane employer brandingowi i zarzdzaniu talentami (patrz wykres:Komrka odpowiedzialna w firmie za dziaania employer brandingowe). 80%pracodawcw uwaa, e gwna korzy z posiadania dugoterminowej strategii employer brandingowej to: spjna komunikacja (prezentowane wyniki dotycz ocen od 4 do 5, gdzie 5 to bardzo due korzyci, a 4 to due korzyci) 6 RAPORT Employer Branding w Polsce 2013/14
 • 6. Komrka odpowiedzialna w firmie za dziaania employer brandingowe (w proc.) Brana, w ktrej dziaa firma (w proc.) Ktry dzia odpowiada w firmie za EB? (w proc.) rdo: raport Employer branding w Polsce 2013/14. Dzia Personalny Dzia Marketingu Dzia Employer Brandingu Dzia Komunikacji Wewntrznej Dzia Komunikacji Zewntrznej Dzia Zarzdzania Talentami Inny dzia Zarzd Nie wiem Dzia Marketingu Dzia Personalny FMCG Informatyka i Technologia Produkcja Konsulting Usugi finansowe Handel detaliczny (Retail) Media i rozrywka Rekrutacja/Agencja doradztwa personalnego Bankowo Transport i logistyka Inna 54 18 11 11 11 10 75 5 5 4 3 28 4 4 4 4 4 43 862012 2013 54 17 18 7RAPORT Employer Branding w Polsce 2013/14
 • 7. Niewielkie budety wizerunkowe 47 proc. ankietowanych (czyli 7 proc. mniej ni w 2012 r.) deklaruje, e firma posiada budet wizerunkowy (z pominiciem budetu rekrutacyjnego) na poziomie nie wikszym ni 100 tys. z, natomiast 4 proc. respondentw ma budet powyej 1 mln z. Budety employer brandingowe oraz rekrutacyjne dziaw personalnych niejednokrotnie s poczone lub niejasno powizane, co powoduje kopoty z jednoznacznym ustaleniem, jakie dziaania maj by z nich finansowane. Podobnie jak w ubiegym roku zaskakujca jest deklaracja 34 proc. ankietowanych pracodawcw, ktrzy nie znaj budetu employer brandingowego swojej firmy. Czy to niech do ujawniania wysokoci budetw, czy rzeczywista niewiedza? 72%pracodawcw uwaa, e gwne korzyci z posiadania dugoterminowej strategii employer brandingowej, to: wiksze zaangaowanie pracownikw, obnione koszty zwizane z rekrutacj, zmniejszenie rotacji pracownikw oraz lepszedopasowanie kandydatw do kultury organizacyjnej (prezentowane wyniki dotycz ocen od 4 do 5, gdzie 5 to bardzo due korzyci, a 4 to due korzyci) 8 RAPORT Employer Branding w Polsce 2013/14
 • 8. Roczny budet employer brandingowy firm, z wyczeniem budetu rekrutacyjnego (w proc.) Roczny budet employer brandingowy 2012-13 (w proc.) do 100 tys. PLN 100-200 tys. PLN 200-300 tys. PLN powyej 1 mln 500 tys. 1 mln PLN nie wiem do 100 tys. PLN 100-200 tys. PLN 200-300 tys. PLN powyej 1 mln 500 tys. 1 mln PLN nie wiem 47 9 5 4 1 34 2012 2013 54 7 9 3 5 1 1 4 2 47 30 35 9RAPORT Employer Branding w Polsce 2013/14
 • 9. C oraz wicej polskich firm deklaruje, e posiada jasno zdefiniowan strategi employer brandingow. W ostatnim badaniu zadeklarowao tak 24 proc. to o ponad 100 proc. wicej ni w ubiegym roku. 30 proc. firm ma strategi, ktr rozbudowuje i dopracowuje, a 25 proc. obecnie pracuje nad jej ksztatem (patrz wykres:Strategia employer brandingowa w polskich organizacjach 2012 vs. 2013). Podobnie jak w ubiegym roku, 20 proc. polskich pracodawcw nie ma strategii employer brandingowej i nie podejmuje w tej chwili dziaa w tym zakresie. Mimo wszystko widoczny jest wrd polskich pracodawcw wzrost zainteresowania posiadaniem uporzdkowanej strategii employer brandingowej,

Search related