of 9 /9
ENDOSCOPIE Coloscopie of sigmoïdo- scopie met Moviprep ® ONDERZOEK

END 32-Coloscopie of sigmoïdoscopie met Moviprep.indd

  • Author
    vokhanh

  • View
    218

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of END 32-Coloscopie of sigmoïdoscopie met Moviprep.indd

Page 1: END 32-Coloscopie of sigmoïdoscopie met Moviprep.indd

ENDOSCOPIE

Coloscopie of sigmoïdo-scopie met Moviprep®

ONDERZOEK

Page 2: END 32-Coloscopie of sigmoïdoscopie met Moviprep.indd

1

Binnenkort krijgt u een onderzoek, waarbij we met een speciale

kijkbuis (endoscoop) uw dikke darm bekijken. Dit onderzoek

noemen we ‘coloscopie’, vanwege de latijnse naam van de

dikke darm (colon). Soms is onderzoek van het onderste deel

van de dikke darm (het sigmoïd) voldoende. Dan wordt het

onderzoek ’sigmoïdoscopie’ genoemd. In deze folder vindt u

de belangrijkste informatie over dit onderzoek. U leest hoe u

zich erop kunt voorbereiden en wat u ervan kunt verwachten.

De folder is bedoeld als extra informatie naast de informatie

die de arts u in een gesprek geeft. Zo kunt u alles nog eens

rustig nalezen.

Coloscopie of sigmoïdoscopie met Moviprep®

U wordt op dag om uur

verwacht op de poli/afdeling

• Alsuverhinderdbent,wiltuditdantijdigmeldeneneennieuweafspraak maken?

• Wijverzoekenuom15minutenvoorhetonderzoekaanwezigtezijnin verband met de administratieve afhandeling.

Page 3: END 32-Coloscopie of sigmoïdoscopie met Moviprep.indd

2

Wat houdt dit onderzoek in?Bij een coloscopie bekijkt de endoscopist

de binnenkant van de dikke darm. Dat ge-

beurt met behulp van een dunne, flexibele

slang, die via uw anus wordt ingebracht.

Via een camerachip worden beelden van

de binnenkant van uw dikke darm op een

beeldscherm getoond.

Wij kunnen via de camera afwijkingen aan

de dikke darm opsporen, zoals poliepen,

zweertjes/ontstekingen, gezwellen en

vernauwingen. Tijdens de coloscopie kan

de endoscopist stukjes weefsel afnemen

voor onderzoek en/of een behandeling

uitvoeren, zoals het verwijderen van een

poliep.

Voorbereiding thuisWij adviseren u de dag van het onderzoek

vrij te nemen van uw werk.

Wij vragen u, om een week voor het

onderzoek geen vruchten, brood, crackers

en dergelijke met pitten en zaadjes te eten.

Deze blijven namelijk nog dagen in de darm

zitten en verstoppen zo de endoscoop.

Om de darm goed te kunnen beoordelen,

moet de darm schoon en leeg zijn. Daarvoor

is een goede voorbereiding noodzakelijk.

Houdt u zorgvuldig aan de instructies in

het volgende hoofdstuk en volg ook de

eventuele aanvullende informatie van uw

behandelend specialist op.

Het gebruik van het laxeermiddel Moviprep® Iedere verpakking van Moviprep ® bevat

twee sets in plastic folie. Iedere set bevat

twee zakjes: een groot zakje “ A” en een

klein zakje “B”. De inhoud van 1 zakje “A “

en 1 zakje “B” laxeermiddel mengt u met 1

liter gewoon water.

De endoscopist kan een

MDL-arts,, een arts in

opleiding tot MDL-arts,

of een gespecialiseerd

verpleegkundige zijn.

Wijradenuaantijdenshet

onderzoek gemakkelijke

kleding te dragen. Neemt u ook

extra ondergoed mee. Verder

is het prettig om iets bij u te

hebben om na het onderzoek

te eten.

Page 4: END 32-Coloscopie of sigmoïdoscopie met Moviprep.indd

3

Gebruik geen koolzuurhoudend water (= dus water zónder prik!). Schud goed tot het

poeder geheel opgelost is. Verderop leest u

wanneer u deze drank moeten

opdrinken. Het kan zijn dat de smaak van

Moviprep® u tegenstaat, u kunt dan het

volgende proberen:

• Drinkhetijskouduitdekoelkast.

• Drinkhetmeteenrietje,zodatde

vloeistof wat verder in de mond komt.

• Voegwatcitroensaptoe.

• Voegeenscheutjelimonadesirooptoe

(siroop zonder sorbitol).

• Gebruikkauwgomtussendoorentijdens

het drinken.

Tijdens de voorbereiding mag u wel andere

heldere vloeistoffen drinken. Denk hierbij

aan: koffie (zwart, eventueel met suiker),

thee, bouillon, appelsap, ice - tea, heldere

vruchtenschappen en frisdranken zonder

koolzuur ( = zonder “prik”).

Het onderzoek voor 13 00 uur (het onderzoek in de ochtend)

Dag voor het onderzoek• Umagnormaalontbijtenenlunchen.

• Voor16.00uurneemtueenlichteof

vloeibare avondmaaltijd. Zoals beschuit,

wit brood, bouillon. Hierna mag u niets meer eten tot na het onderzoek.

• Tussen18.30uuren20.00uurdrinkt

u1literMoviprep®.Uneemtelke15

minuten een glas van de klaargemaakte

vloeistof tot deze op is. Zet de drank

tussendoor in koelkast.

• Hiernadrinktunogeenhalveliterhel-

dere vloeistof (liever wat meer).

• Moetumedicijneninnemen?Doedit

dan niet tijdens het drinken van de

Moviprep®.Ukuntuwmedicijnenwel

1uurvoor of na het drinken van

Moviprep® innemen.

In de loop van de tijd zal er veel ontlasting

komen. Zorg dat u in de buurt blijft van een

toilet. Het is echter ook mogelijk dat het

wat langer duurt voor het op gang komt. Op

het laatst is de ontlasting zo dun als water.

Daarbij kunt u buikkrampen hebben.

Dag van het onderzoek• Umagnogsteedsnietsetenwel

drinken.

• Tussen06.00en07.00uurinde

ochtenddrinktude2eliterMoviprep®.

• Uneemtelke15minuteneenglasvan

de klaargemaakte vloeistof tot deze

op is. Zet de drank tussendoor in de

koelkast.

• Hiernadrinktunogeenhalveliter

heldere vloeistof (liever wat meer).

• Moetumedicijneninnemen?Doedit

dan niet tijdens het drinken van de

Moviprep®.Ukuntuwmedicijnenwel

1uurvoor of na het drinken van

Moviprep® innemen.

Na het drinken komt de ontlasting op gang.

Dit duurt ongeveer een uur. Wij zien u op de

afgesproken tijd.

Na het onderzoek mag u weer

gewoon eten en drinken.

Page 5: END 32-Coloscopie of sigmoïdoscopie met Moviprep.indd

4

Het is prettig om iets bij u te hebben om na

het onderzoek te eten.

Onderzoek in de middag ( na 13.00 uur)Dag voor het onderzoek• Umagnormaalontbijtenenlunchen.

• Umageventueeltot18.00uurnog

een lichte of vloeibare avondmaaltijd

nemen, zoals beschuit, wit brood, of

bouillon.

• Daarnamaguniets meer eten tot na het

onderzoek.

• Tussen20.00uuren21.30uurdrinkt

u1literMoviprep®.Uneemtelke15

minuten een glas van de klaargemaakte

vloeistof tot deze op is. Zet de drank

tussendoor in de koelkast.

• Daarnadrinktunogenhalveliter

heldere vloeistof (liever wat meer).

• Moetumedicijneninnemen?Doedit

dan niet tijdens het drinken van de

Moviprep®.Ukuntuwmedicijnenwel

1uurvoor of na het drinken van

Moviprep® innemen.

In de loop van de tijd zal er veel ontlasting

komen. Zorg dat u in de buurt blijft van een

toilet. Het is ook mogelijk dat het wat langer

duurt voor uw ontlasting op gang komt. Op

het laatst is de ontlasting zo dun als water.

Hier kunt u buikkrampen bij hebben.

Dag van het onderzoek• Umagnogsteedsnietseten.

• Umagwelwatdrinken.

• Tussen09.00en10.30uurdrinktude

2eliterMoviprep®.

• Uneemtelke15minuteneenglasvan

de klaargemaakte vloeistof tot deze

op is. Zet de drank tussendoor in de

koelkast.

• Daarnadrinktunogeenhalveliter

heldere vloeistof(liever wat meer).

• Moetumedicijneninnemen?Doedit

dan niet tijdens het drinken van de

Moviprep®.Ukuntuwmedicijnenwel

1uurvoor of na het drinken van

Moviprep® innemen.

Na het drinken komt de ontlasting goed op

gang. Blijf in de buurt van een toilet. Dit

duurt ongeveer een uur. Wij zullen u in de

middag zien op de gemaakte afspraaktijd.

Het is prettig om iets bij u te hebben om na

het onderzoek te eten

Belangrijk voor iedereenMedicijnenZorg dat u een lijst bij u hebt met de

medicijnen die u gebruikt.

Na het onderzoek mag u weer

gewoon eten en drinken.

Page 6: END 32-Coloscopie of sigmoïdoscopie met Moviprep.indd

5

IJzertablettenEen week voor het onderzoek moet u

stoppen met het gebruik van ijzertablet-

ten.(Fer-Gradumet® of Ferrofumaraat).

Deze middelen geven de darm een zwarte

kleur, waardoor de afbeeldingen onduidelijk

worden. Na het onderzoek kunt u ze weer

gebruiken.

BloedverdunnersGebruiktubloedverdunnendemiddelen

(deze kunnen ook van de trombosedienst

komen)?Uwartsbespreektmetuofude

bloedverdunners enkele dagen voor het

onderzoekmoetstoppen.Uwartsoverlegt

daarvoor eventueel met de MDL-arts.. Als

het gebruik van deze middelen rond de sco-

pie niet besproken is bij uw arts, neem dan

uiterlijk1weekvoorhetonderzoekcontact

op met de arts die het onderzoek heeft aan-

gevraagd. Meld uw medicijngebruik ook bij

de arts die het onderzoek uitvoert. Bekende

bloedverdunnende middelen zijn: Aceno-

coumarol, Sintromitis® ,Fenprocoumon,

Marcoumar®, Clopidogrel (Plavix®), Ascal®,

Acetylsalicylzuur.

DiabetesAls u diabetespatiënt bent, kan het zijn

dat we uw medicijnen moeten aanpassen

tijdens de voorbereiding op dit onderzoek.

Overleg hierover met de arts die het onder-

zoek voor u heeft aangevraagd.

MenstruatieMenstruatie is geen probleem bij de scopie.

RoesjeHet onderzoek gebeurt met een roesje

(sedatie). Als dat voor u afgesproken is,

hebt u ook een folder “sedatie “gekregen.

Lees die folder goed door.

Patiënten die via de huisarts zijn

aangemeld, hebben een afspraak bij de

arts op de poli Sedatie. Deze arts

onderzoekt of u lichamelijk in staat bent om

een roesje te krijgen.

Risico’s en complicatiesEen coloscopie is over het algemeen een

veilig onderzoek. Toch kunnen er in een

enkel geval complicaties optreden.

Gemiddeldtreedterper1000onderzoeken

hoogstens tweemaal een serieuze

complicatie op. Meestal gaat het dan om

een perforatie of een bloeding.

PerforatieEen perforatie is een scheurtje of gaatje

in de darmwand. De kans dat er tijdens het

onderzoek een perforatie ontstaat, is groter

als:

• Dedarmernstigontstokenis.

• Erveeluitstulpingenindedarmzitten.

• Deartstijdenshetonderzoekveelmoet

behandelen. Bijvoorbeeld als de dokter

veel poliepen moet weghalen.

Klachten die bij een perforatie optreden

Alsueenroesjekrijgttijdens

het onderzoek, dan mag u na

afloop niet alleen naar huis!

Zorg er dus voor dat er altijd

iemand met u mee gaat en dat

die persoon u naar huis brengt!

Page 7: END 32-Coloscopie of sigmoïdoscopie met Moviprep.indd

6

zijn hevige buikpijn en (later) koorts. Een

perforatie kunnen we goed behandelen.

De behandeling van een perforatie bestaat

meestal uit een operatie waarvoor u wordt

opgenomen in ons ziekenhuis.

Bloeding De kans op een bloeding is verhoogd als

er tijdens het onderzoek een behandeling

heeft plaatsgevonden, zoals het verwijde-

ren van poliepen, of het oprekken van ver-

nauwingen. Een bloeding is endoscopisch

meestal goed te behandelen.

Wanneer moet u contact met ons opnemen?Neem direct contact met ons op als u:

• Veelbloedverliest:ditkanspontaan

bloedverlies zijn of bloed dat loskomt bij

de ontlasting.

• Zwarteontlastinghebt.

• Aanhoudendehevigepijnhebt.

Tijdens kantooruren kunt u direct

contact opnemen met uw behandelend

arts. Belt u buiten kantooruren, of kunt u

debehandelendartsnietbereiken?Bel

dan met de receptie van het St. Anto-

nius Ziekenhuis: u kunt vragen naar de

MDL-arts.Uvindthettelefoonnummer

in het adreskader achterin deze folder.

De uitslagNa afloop van het onderzoek geeft uw

behandelend arts zijn voorlopige indruk.

Als er weefsel bij u is afgenomen, duurt het

ongeveer5werkdagentotdeuitslagvan

hetonderzoekbekendis.Ukrijgtdeuitslag

bij het volgende bezoek aan uw specialist of

uw huisarts.

Afspraak Uhebteendatumentijdstipvoorhet

onderzoek gekregen.

Verhinderd?Mocht u uw afspraak willen veranderen of

afzeggen, dan geeft u dit zo spoedig

mogelijk door, maar in elk geval minstens

24uurvantevoren.

VragenHebt u na het lezen van deze folder nog

vragen?Neemdangerustcontactopmet

de afdeling Endoscopie of met uw behan-

delendarts.Uvindthettelefoonnummerin

het adreskader achterin deze folder.

Page 8: END 32-Coloscopie of sigmoïdoscopie met Moviprep.indd

7

Locaties en bezoekadressen

St. Antonius Ziekenhuis T088-3203000E pa[email protected]

Spoedeisende Hulp088-3203300

Ziekenhuizen

St. Antonius Ziekenhuis Utrecht Soestwetering1,Utrecht

(Leidsche Rijn)

St. Antonius Ziekenhuis NieuwegeinKoekoekslaan1,Nieuwegein

Poliklinieken

St. Antonius Polikliniek Utrecht Overvecht Neckardreef6,Utrecht

St. Antonius Polikliniek HoutenHofspoor2,Houten

St. Antonius Spatadercentrum Utrecht-De Meern VanLawickvanPabstlaan12,

De Meern

Endoscopie088-3205500

Page 9: END 32-Coloscopie of sigmoïdoscopie met Moviprep.indd

Meer weten?

Ga naar www.antoniusziekenhuis.nl

Dit is een uitgavevan St. Antonius Ziekenhuis

EN

D 3

2/0

7-’1

3