EPLAN Electirc P8 Balang±§ K±lavuzu

  • View
    3.855

  • Download
    48

Embed Size (px)

Text of EPLAN Electirc P8 Balang±§ K±lavuzu

EMRE AHN

EPLAN Electric P8 BALANGI KILAVUZU

TOBB EKONOM VE TEKNOLOJ NVERSTES EPTM ELEKTRK LTD. T.

EPLAN Electric P8 Balang Klavuzu

indekileralma Alan (Workspace) ...................................................................................................................... 3 Proje Yaratmak (Creating a Project) ........................................................................................................ 3 Sayfa Yaratmak (Creating Pages) ............................................................................................................. 4 Sayfa ayarlar ve standart antet ablonu belirlemek........................................................................... 4 Temel Ayarlar (Basic Settings) ................................................................................................................. 5 Kara Kutu (Black Box) .............................................................................................................................. 6 Aygt Yerletirmek (Inserting Devices)..................................................................................................... 6 Kesilme Noktalar (Interrupton Points) .................................................................................................. 8 Kontaktr Yerletirmek ......................................................................................................................... 10 Ar Akm Rlesi (Motor Overload) ....................................................................................................... 13 Klemens Yerletirme.............................................................................................................................. 14 Kablolar.................................................................................................................................................. 16 ekil Yaratmak ....................................................................................................................................... 18 llendirme (Dimensioning) ............................................................................................................... 19 Klemens izgesi (Terminal Diagram) ..................................................................................................... 20 Kablo izgesi (Cable Diagram) ............................................................................................................... 21 Malzeme Listesi (Part List) ..................................................................................................................... 21 indekiler Tablosu (Table of Contents)................................................................................................. 22 EK BLGLER ............................................................................................................................................ 23 PROJE ABLONLARI............................................................................................................................ 23 AYGIT SMLENDRME FORMATLARI ................................................................................................. 24 ANTET HAZIRLAMA (PLOT FRAMES) .................................................................................................. 26 MAKROLAR (MACROS) ...................................................................................................................... 28

EPTM ELEKTRK LTD. T. | EMRE AHN

2

EPLAN Electric P8 Balang Klavuzu

EPLANA GRalma Alan (Workspace)Eplan program alma alan seiminde alternatifler sunmaktadr. Program atnzda alacanz alan zelletirebilirsiniz. View> workspace Karnza kan pencerede, scheme blmnden EPLAN 21i seebilirsiniz. EPLAN 5i seerek nceki srme benzer bir arayz elde edebilrsiniz. Pencereden new kutucuuna tklayarak kendi arayznz oluturabilir ve isimlendirebilirsiniz.

Proje Yaratmak (Creating a Project)EPLANda bir proje ile ilgili emalarn, izimlerin, diyagram ve raporlarn, kapaklarn tm yaratacamz bir projenin iine konabilir. stee gre bunlar alt klasrlere ayrlabilir. Mesela, tablolar bir klasre, tek hat emalar bir klasre, pano izimleri bir klasre yerletirilebilir. EPLAN temel olarak size 3 tr proje ablonu (Project template) sunar. Proje ablon dosyalarnn uzants (*.epb)dir. IEC_bas001: IEC tanml ablondur. Sayfalar trlere gre alt klasrler iinde gruplanr. ok sayfal byk projeler iin kolaylk salar. Num_bas001: Nmerik temelli ablondur. Sayfalar gruplanmakszn alt alta yerleir. Kk ve orta byklkteki projeler iin idealdir. GOST_bas001: Temel proje ablonudur. Dierlerinden daha sade olmasyla farkllar. Basit ve kk projeler iin tercih edilebilir.

Proje yaratmak iin ara ubuundan, Project>new dedikten sonra karmza kan pencereden ablonu seeriz. imdi Num_bas001 isimli ablonu seelim ve [OK]i tklayalm. Karmza bir pencere kacak. Buradan projeye isim verilecek, istenirse EPTM ELEKTRK LTD. T. | EMRE AHN 3

EPLAN Electric P8 Balang Klavuzu projenin kayt yeri de belirlenecektir. Projeye eplan_deneme ismini verelim ve kaydedelim. Karmza Proje ayarlar penceresi kacaktr. (Project properties). Buradan proje ile ilgili ayarlamalar yaplr. rnein ilgili irket bilgileri ve mteri hakknda bilgiler, proje tanm, buradan girilebilir. Buradan, Project description satrnn yanna eplan_deneme yazalm ve [OK] diyelim. Artk bir proje ald ve sra iine sayfalar yerletirmeye hazr

Sayfa Yaratmak (Creating Pages)Projeye ihtiyaca gre eitli zelliklerde sayfalar eklenebilir. Balk sayfas, kumada emalar ya da g devreleri iin ema sayfalar (schematic), mekanik izimler iin taslak (draft) sayfalar ya da verileri sralamak iin rapor sayfalar (reports) eklenebilir. imdi sayfa yaratacamz projeyi soldaki stundan seelim ve sa tklayp new diyelim. Karmza kan penceredeki fonksiyonlar inceleyelim. 1. Full page name (sayfa ad) : Buradaki say otomatik olarak atanr, mesela bir sayfa daha yaratrsak 3 says orada olacaktr, ancak istenilen deer de girilebilir, rn. 1.a gibi. 2. Page type (sayfa tr) : Buradan sayfann tr ayarlanacaktr. a. Schematic multi-line > ema sayfas, g ve kontrol devreleri b. Graphic > izim sayfas c. Title page/cover sheet > Kapak sayfas, irket ve proje bilgileri vs. 3. Page description (sayfa tanm): Sayfann ne sayfas olaca belirtilir. imdilik proje iin sayfa ekleyelim. Ara ubuundan, Page>new Page name: 2 Page type: schematic multi-line Page description: G Devresi [Apply] Page name: 3 Page type: schematic multi-line Page description: Kontrol Devresi [Apply] Page name: 4 Page type: graphic Page description: Montaj tasla [Apply]

Sayfa ayarlar ve standart antet ablonu belirlemekirketinize zel anteti, izimlerde kullanlan standart antet olarak ayarlayabilirsiniz. Antet oluturmay ilerleyen blmlerde ayrntl olarak ele alacaz. Sol stun artk bizim sayfa kontrol panelimiz oldu. G Devresi sayfasn amak iin sayfann zerine gelip ift tklayalm. imdi ara ubuundan, EPTM ELEKTRK LTD. T. | EMRE AHN 4

EPLAN Electric P8 Balang Klavuzu Options > settings > projects > eplan_deneme > management > pages Pages e tkladmzda solda bir pencere alr. Burada, Standart plot frame ksmnda varsaylan antet grnmektedir. Buraya tklayp browse seilirse plot frame (antetler) penceresi alr. Burada hazr gelen antetlerin yan sra daha nce sizin oluturduunuz antetler de bulunabilir. (Antet oluturma daha sonra anlatlacaktr.) Grld gibi (*.fn1) uzants plot frame (antet) uzantsdr. Eer elinizde hazr bir antet varsa bunu Bilgisayarm > C: > Program Files > EPLAN >Plot frame klasrnn iine atabilirsiniz. Yine ayn pencerede bulunan path numbering blmnden numaralandrma ayarlar yaplr. Onun aasnda bulunan default grid for page type ksmndan varsaylan grid (zgara)ls, yani zgara noktalar arasndaki mesafe ayarlar yaplr. Ancak grid ayarlar proje iinde herhangi bir zaman da kolaylkla yaplabilir.

Temel Ayarlar (Basic Settings)Programa balamadan nce birka ayar yapmamz iyi olacaktr. Grid zelliini aktif etmek iin (*) dmesi kullanlr. Grid zellikleri bir st paragrafta anlatlan ekilde ayarlanabildii gibi (*) ara kutusundan da deitirilebilir. Object snap zellii (*) dmesinden ayarlanr. Izgaralara ya da aygtlara tutunmak iin snap zellii ak olmaldr. Proje iinde aygtlar (devices) numaralandrlrken farkl biimleri semek mmkndr. rnein, tanmlayc+saya (identifier+counter) ya da sayfa+stun (page+column) gibi farkl formatlar tercih edilebilir. Options > settings > projects > eplan_deneme > devices > numbering (online) Numbering format (numaralandrma biimi) ksmndan identifier + counter sein.

EPTM ELEKTRK LTD. T. | EMRE AHN

5

EPLAN Electric P8 Balang Klavuzu

EMATK ZMEKKara Kutu (Black Box)Bilindii gibi, ema izerken eer bir aygt, bir eleman grubu izilen sistemin dndaysa (rnein binann dnda yer alan bir kontaktr) bu aygtn etraf kesikli izgiyle evrilir. Bundan baka bir grubu zellikle belirtmek iin de bu kesikli kutu kullanlabilir. te bu kutuya EPLANda kara kutu denmi. Kara kutu eklemek iin, insert > box/connection point/mounting panel > black box Ya da ara kutusundan (*) butonu ya da (shift+F11) ilemlerinden biri uygulanr ve emaya istenilen ebatta kutu eklenir. Ekledikten sonra kan properties penceresinden isimlendirme yaplr. Displayed DT kutusu U1 olarak doldurulur. Bylece klarn yeri belirli ve tanml oldu. U1 ismi artk onun kimliidir. imdi kara kutunun iini faz klar ile dolduracaksnz. Faz klarn belirtmek iin klemensler (connection point) kullanlr. Burada device connection point yerletireceiz. Device connection point, kara kutu iine koyulan zel klemenslerdir. Device connection point (*) dmesi veya Shift+F3 ile koyulabilir. Kara kutunun iine 5 adet device connection point yerletirin. Karnza kan properties penceresinde connection point designation (balant noktas atamas) kutucuunu sra ile L1,L2,L3,N,PE ile doldurun. Bylece bu kutu sizin faz klar kutunuz oldu. NOT: EPLANda koordinatlar elle girmek isterseniz P tuuna basn. Koordin