Click here to load reader

EPLAN Electirc P8 Başlangıç Kılavuzu.pdf

 • View
  367

 • Download
  20

Embed Size (px)

Text of EPLAN Electirc P8 Başlangıç Kılavuzu.pdf

 • EMRE AHN

  TOBB EKONOM VE TEKNOLOJ

  NVERSTES

  EPTM ELEKTRK LTD. T.

  EPLAN Electric P8 BALANGI KILAVUZU

 • EPLAN Electric P8

  Balang Klavuzu

  EPTM ELEKTRK LTD. T. | EMRE AHN 2

  indekiler

  alma Alan (Workspace) ...................................................................................................................... 3

  Proje Yaratmak (Creating a Project) ........................................................................................................ 3

  Sayfa Yaratmak (Creating Pages) ............................................................................................................. 4

  Sayfa ayarlar ve standart antet ablonu belirlemek ........................................................................... 4

  Temel Ayarlar (Basic Settings) ................................................................................................................. 5

  Kara Kutu (Black Box) .............................................................................................................................. 6

  Aygt Yerletirmek (Inserting Devices)..................................................................................................... 6

  Kesilme Noktalar (Interrupton Points) .................................................................................................. 8

  Kontaktr Yerletirmek ......................................................................................................................... 10

  Ar Akm Rlesi (Motor Overload) ....................................................................................................... 13

  Klemens Yerletirme .............................................................................................................................. 14

  Kablolar .................................................................................................................................................. 16

  ekil Yaratmak ....................................................................................................................................... 18

  llendirme (Dimensioning) ............................................................................................................... 19

  Klemens izgesi (Terminal Diagram) ..................................................................................................... 20

  Kablo izgesi (Cable Diagram) ............................................................................................................... 21

  Malzeme Listesi (Part List) ..................................................................................................................... 21

  indekiler Tablosu (Table of Contents) ................................................................................................. 22

  EK BLGLER ............................................................................................................................................ 23

  PROJE ABLONLARI ............................................................................................................................ 23

  AYGIT SMLENDRME FORMATLARI ................................................................................................. 24

  ANTET HAZIRLAMA (PLOT FRAMES) .................................................................................................. 26

  MAKROLAR (MACROS) ...................................................................................................................... 28

 • EPLAN Electric P8

  Balang Klavuzu

  EPTM ELEKTRK LTD. T. | EMRE AHN 3

  EPLANA GR

  alma Alan (Workspace)

  Eplan program alma alan seiminde alternatifler sunmaktadr. Program atnzda alacanz

  alan zelletirebilirsiniz.

  View> workspace

  Karnza kan pencerede, scheme blmnden EPLAN 21i seebilirsiniz. EPLAN 5i seerek nceki

  srme benzer bir arayz elde edebilrsiniz. Pencereden new kutucuuna tklayarak kendi

  arayznz oluturabilir ve isimlendirebilirsiniz.

  Proje Yaratmak (Creating a Project)

  EPLANda bir proje ile ilgili emalarn, izimlerin, diyagram ve raporlarn, kapaklarn tm

  yaratacamz bir projenin iine konabilir. stee gre bunlar alt klasrlere ayrlabilir. Mesela, tablolar

  bir klasre, tek hat emalar bir klasre, pano izimleri bir klasre yerletirilebilir.

  EPLAN temel olarak size 3 tr proje ablonu (Project template) sunar. Proje ablon dosyalarnn

  uzants (*.epb)dir.

  IEC_bas001: IEC tanml ablondur. Sayfalar trlere gre alt klasrler iinde gruplanr. ok

  sayfal byk projeler iin kolaylk salar.

  Num_bas001: Nmerik temelli ablondur. Sayfalar gruplanmakszn alt alta yerleir. Kk ve

  orta byklkteki projeler iin idealdir.

  GOST_bas001: Temel proje ablonudur. Dierlerinden daha sade olmasyla farkllar. Basit ve

  kk projeler iin tercih edilebilir.

  Proje yaratmak iin ara ubuundan,

  Project>new

  dedikten sonra karmza kan pencereden ablonu seeriz. imdi Num_bas001 isimli ablonu

  seelim ve [OK]i tklayalm. Karmza bir pencere kacak. Buradan projeye isim verilecek, istenirse

 • EPLAN Electric P8

  Balang Klavuzu

  EPTM ELEKTRK LTD. T. | EMRE AHN 4

  projenin kayt yeri de belirlenecektir. Projeye eplan_deneme ismini verelim ve kaydedelim.

  Karmza Proje ayarlar penceresi kacaktr. (Project properties). Buradan proje ile ilgili

  ayarlamalar yaplr. rnein ilgili irket bilgileri ve mteri hakknda bilgiler, proje tanm, buradan

  girilebilir. Buradan, Project description satrnn yanna eplan_deneme yazalm ve [OK] diyelim.

  Artk bir proje ald ve sra iine sayfalar yerletirmeye hazr

  Sayfa Yaratmak (Creating Pages)

  Projeye ihtiyaca gre eitli zelliklerde sayfalar eklenebilir. Balk sayfas, kumada emalar ya da g

  devreleri iin ema sayfalar (schematic), mekanik izimler iin taslak (draft) sayfalar ya da verileri

  sralamak iin rapor sayfalar (reports) eklenebilir. imdi sayfa yaratacamz projeyi soldaki stundan

  seelim ve sa tklayp new diyelim. Karmza kan penceredeki fonksiyonlar inceleyelim.

  1. Full page name (sayfa ad) : Buradaki say otomatik olarak atanr, mesela bir sayfa daha

  yaratrsak 3 says orada olacaktr, ancak istenilen deer de girilebilir, rn. 1.a gibi.

  2. Page type (sayfa tr) : Buradan sayfann tr ayarlanacaktr.

  a. Schematic multi-line > ema sayfas, g ve kontrol devreleri

  b. Graphic > izim sayfas

  c. Title page/cover sheet > Kapak sayfas, irket ve proje bilgileri vs.

  3. Page description (sayfa tanm): Sayfann ne sayfas olaca belirtilir.

  imdilik proje iin sayfa ekleyelim. Ara ubuundan,

  Page>new

  Page name: 2 Page type: schematic multi-line

  Page description: G Devresi

  [Apply]

  Page name: 3

  Page type: schematic multi-line

  Page description: Kontrol Devresi

  [Apply]

  Page name: 4 Page type: graphic

  Page description: Montaj tasla

  [Apply]

  Sayfa ayarlar ve standart antet ablonu belirlemek irketinize zel anteti, izimlerde kullanlan standart antet olarak ayarlayabilirsiniz. Antet oluturmay

  ilerleyen blmlerde ayrntl olarak ele alacaz.

  Sol stun artk bizim sayfa kontrol panelimiz oldu. G Devresi sayfasn amak iin sayfann zerine

  gelip ift tklayalm. imdi ara ubuundan,

 • EPLAN Electric P8

  Balang Klavuzu

  EPTM ELEKTRK LTD. T. | EMRE AHN 5

  Options > settings > projects > eplan_deneme > management > pages

  Pages e tkladmzda solda bir pencere alr. Burada, Standart plot frame ksmnda varsaylan

  antet grnmektedir. Buraya tklayp browse seilirse plot frame (antetler) penceresi alr.

  Burada hazr gelen antetlerin yan sra daha nce sizin oluturduunuz antetler de bulunabilir. (Antet

  oluturma daha sonra anlatlacaktr.) Grld gibi (*.fn1) uzants plot frame (antet) uzantsdr.

  Eer elinizde hazr bir antet varsa bunu Bilgisayarm > C: > Program Files > EPLAN >Plot frame

  klasrnn iine atabilirsiniz.

  Yine ayn pencerede bulunan path numbering blmnden numaralandrma ayarlar yaplr.

  Onun aasnda bulunan default grid for page type ksmndan varsaylan grid (zgara)ls, yani

  zgara noktalar arasndaki mesafe ayarlar yaplr. Ancak grid ayarlar proje iinde herhangi bir zaman

  da kolaylkla yaplabilir.

  Temel Ayarlar (Basic Settings)

  Programa balamadan nce birka ayar yapmamz iyi olacaktr.

  Grid zelliini aktif etmek iin (*) dmesi kullanlr. Grid zellikleri bir st paragrafta anlatlan ekilde

  ayarlanabildii gibi (*) ara kutusundan da deitirilebilir.

  Object snap zellii (*) dmesinden ayarlanr. Izgaralara ya da aygtlara tutunmak iin snap zellii

  ak olmaldr.

  Proje iinde aygtlar (devices) numaralandrlrken farkl biimleri semek mmkndr. rnein,

  tanmlayc+saya (identifier+counter) ya da sayfa+stun (page+column) gibi farkl formatlar tercih

  edilebilir.

  Options > settings > projects > eplan_deneme > devices > numbering (online)

  Numbering format (numaralandrma biimi) ksmndan identifier + counter sein.

 • EPLAN Electric P8

  Balang Klavuzu

  EPTM ELEKTRK LTD. T. | EMRE AHN 6

  EMATK ZMEK

  Kara Kutu (Black Box) Bilindii gibi, ema izerken eer bir aygt, bir eleman grubu izilen sistemin dndaysa (rnein

  binann dnda yer alan bir kontaktr) bu aygtn etraf kesikli izgiyle evrilir. Bundan baka bir grubu

  zellikle belirtmek iin de bu kesikli kutu kullanlabilir. te bu kutuya EPLANda kara kutu denmi.

  Kara kutu eklemek iin,

  insert > box/connection point/mounting panel > black box

  Ya da ara kutusundan (*) butonu ya da (shift+F11) ilemlerinden biri uygulanr ve emaya istenilen

  ebatta kutu eklenir.

  Ekledikten sonra kan properties penceresinden isimlendirme yaplr.

  Displayed DT kutusu U1 olarak doldurulur.

  Bylece klarn yeri belirli ve tanml oldu. U1 ismi artk onun kimliidir. imdi kara kutunun iini

  faz klar ile dolduracaksnz.

  Faz klarn belirtmek iin klemensler (connection point) kullanlr. Burada device connection

  point yerletireceiz. Device connection point, kara kutu iine koyulan zel klemenslerdir.

  Device connection point (*) dmesi veya Shift+F3 ile koyulabilir.

  Kara kutunun iine 5 adet device connection point yerletirin. Karnza kan properties

  penceresinde connection point designation (balant noktas atamas) kutucuunu sra ile

  L1,L2,L3,N,PE ile doldurun. Bylece bu kutu sizin faz klar kutunuz oldu.

  NOT: EPLANda koordinatlar elle girmek isterseniz P tuuna basn. Koordinat ayarlar penceresi

  karnza kar.

  Aygt Yerletirmek (Inserting Devices) imdi sra devreye gereken aygtlar yerletirmekte. Tabi bu sadece aygt koymakla snrl deil, onu

  tanmlamak ve varsa gereken yerlerle ilintilemek gerekir.

  Devre basit bir motor devresi olacak. Bize gereken aygtlar, ar akm rlesi, sigorta ve 3 fazl

  asenkron motordan ibarettir.

  Aygtlar semek iin,

  Insert > Device > (Karnza kan aatan) Electrical engineering > Component

 • Veritabannda yer alan aygtlar artk karnzda duruyor. Buradan istenil

  aygt yerletirilebilir. Eer istediiniz bileen listede yoksa kendiniz ekleyebilirsiniz. (Bu konu da daha

  sonra ele alnacak.)

  Aaca geri dnersek, eklenecek aygtlar iin:

  Component > Safety devices (gvenlik aygtlar) >

  Component > Safety devices > MOE.046938

  Component > Motors > LENZE.090

  Not: Farketmisinizdir, aygt setiinizde sadaki alanda ilgili marka ve zelliklerini grebilirsiniz.

  Not2: EPLAN iki balant noktas arasn otomatik olarak balar. Bun

  Aygtlar uygun olarak yerletirdikten sonra kalan balantlar tamamlamak iin dirseklerden

  yararlanacaz. Bunun iin

  Insert > connection symbol (balant sembolleri)

  Buradan dirsekler (angle up ..), T

  edebiliriz. Devrenin son hali yle olmaldr:

  EPLAN Electric P8

  Balang Klavuzu

  EPTM ELEKTRK LTD. T. | EMRE AHN

  Veritabannda yer alan aygtlar artk karnzda duruyor. Buradan istenilen marka ve zelliklere sahip

  aygt yerletirilebilir. Eer istediiniz bileen listede yoksa kendiniz ekleyebilirsiniz. (Bu konu da daha

  Aaca geri dnersek, eklenecek aygtlar iin:

  Component > Safety devices (gvenlik aygtlar) > FER.1735

  Component > Safety devices > MOE.046938

  Component > Motors > LENZE.090-11

  : Farketmisinizdir, aygt setiinizde sadaki alanda ilgili marka ve zelliklerini grebilirsiniz.

  : EPLAN iki balant noktas arasn otomatik olarak balar. Bundan yararlann.

  Aygtlar uygun olarak yerletirdikten sonra kalan balantlar tamamlamak iin dirseklerden

  Insert > connection symbol (balant sembolleri)

  Buradan dirsekler (angle up ..), T-dmleri (T-nodes) gibi ok kullanlan balant sembollerini elde

  edebiliriz. Devrenin son hali yle olmaldr:

  | EMRE AHN 7

  en marka ve zelliklere sahip

  aygt yerletirilebilir. Eer istediiniz bileen listede yoksa kendiniz ekleyebilirsiniz. (Bu konu da daha

  : Farketmisinizdir, aygt setiinizde sadaki alanda ilgili marka ve zelliklerini grebilirsiniz.

  dan yararlann.

  Aygtlar uygun olarak yerletirdikten sonra kalan balantlar tamamlamak iin dirseklerden

  lan balant sembollerini elde

 • Devreyi bu hale getirdikten sonra yerletirilen tm bileenleri bir arada grp ayarlarn

  deitirebileceiniz kontrol panelini (

  Project data > Devices > Navigator

  Kontrol panelinde imdiye kadar koyduumuz sigorta (F), motor(M), ar akm rlesi kontaklar(Q),

  kara kutu(U) grlecektir. rnein sigortaya ait aac geniletip

  properties diyerek zellikler penceresini aabi

  Displayed DT: Grlen isimlendirme

  Connection point designation: balant noktas atamas, aygt ayaklarna numara vermek iin

  Connection point description: balant noktas tanmlamas, aygt ayaklarna

  yazmak iin

  Technical characteristics: aygtn teknik karakteri, rn. 3x32 A gibi.

  Function text: aygtla ilgili herhangi bir bilgi yazmak iin

  Kesilme Noktalar (Interrupton Points)Varsayalm ki projede, bir sayfada biten teli/balan

  ilikilendirmek istiyoruz. Yani iki sayfa aras iliki kurmak gerek. Yapmanz gereken ey kesilme noktas

  (interruption point) yaratmak ve istenilen biimde ilikilendirmek.

  Bu devrede kumanda devresi ile g

  sayfasna gelin.

  Insert > connection symbol(balant sembolleri) > interruption point (kesilme noktas)

  Ya da [Shift+F4] ile kesilme noktasn (1) ve (2)ye yerletirin.

  karnza kan properties penceresinden,

  EPLAN Electric P8

  Balang Klavuzu

  EPTM ELEKTRK LTD. T. | EMRE AHN

  Devreyi bu hale getirdikten sonra yerletirilen tm bileenleri bir arada grp ayarlarn

  deitirebileceiniz kontrol panelini (navigator) amak iin

  Navigator

  Kontrol panelinde imdiye kadar koyduumuz sigorta (F), motor(M), ar akm rlesi kontaklar(Q),

  kara kutu(U) grlecektir. rnein sigortaya ait aac geniletip (XY)F1 yazan yere sa tklayp

  diyerek zellikler penceresini aabilir ve sigortaya istenen deerleri yazabiliriz.

  Displayed DT: Grlen isimlendirme

  Connection point designation: balant noktas atamas, aygt ayaklarna numara vermek iin

  Connection point description: balant noktas tanmlamas, aygt ayaklarna istenirse aklama

  Technical characteristics: aygtn teknik karakteri, rn. 3x32 A gibi.

  Function text: aygtla ilgili herhangi bir bilgi yazmak iin

  Kesilme Noktalar (Interrupton Points) Varsayalm ki projede, bir sayfada biten teli/balanty dier sayfada baka bir tel/balant ile

  ilikilendirmek istiyoruz. Yani iki sayfa aras iliki kurmak gerek. Yapmanz gereken ey kesilme noktas

  ) yaratmak ve istenilen biimde ilikilendirmek.

  Bu devrede kumanda devresi ile g devresi arasnda bir alaka kurmak istiyoruz. nce G Devresi

  Insert > connection symbol(balant sembolleri) > interruption point (kesilme noktas)

  Ya da [Shift+F4] ile kesilme noktasn (1) ve (2)ye yerletirin. Interruption pointi ye

  karnza kan properties penceresinden,

  | EMRE AHN 8

  Devreyi bu hale getirdikten sonra yerletirilen tm bileenleri bir arada grp ayarlarn

  Kontrol panelinde imdiye kadar koyduumuz sigorta (F), motor(M), ar akm rlesi kontaklar(Q),

  yazan yere sa tklayp

  lir ve sigortaya istenen deerleri yazabiliriz.

  Connection point designation: balant noktas atamas, aygt ayaklarna numara vermek iin

  istenirse aklama

  ty dier sayfada baka bir tel/balant ile

  ilikilendirmek istiyoruz. Yani iki sayfa aras iliki kurmak gerek. Yapmanz gereken ey kesilme noktas

  devresi arasnda bir alaka kurmak istiyoruz. nce G Devresi

  Insert > connection symbol(balant sembolleri) > interruption point (kesilme noktas)

  i yerletirdikten sonra

 • (Interruption point sekmesinde) Displayed DT:

  (Display sekmesinde) Property arrangement (karakteristik dzeni):

  (Interruption point sekmesinde) Displayed DT:

  (Display sekmesinde) Property arrangement (karakteristik dzeni):

  Ayarlarn yapn. Ayrca balanty tamamlamak iin (3)numaral T

  ihmal etmeyin. u anda G Devresi sayfasndaki grnt u:

  Kesilme noktalarna yakndan bakarsanz, verdiimiz ismin yannda bir de / iaretini grrsnz. Bu

  onun henz baka bir balantya/sayfaya ilitirilmedii anlamna geliyor.

  imdi Kumanda Devresi sayfasna gein ve sayfann sol tarafna interruption poi

  Devresi sayfasndaki L1 iin bir tane de N iin yerletirin. te bu ikilileri birbirleriyle ilitireceiz. Bunu

  yapmak iin ilk interruption pointi koyduunuzda karnza kan properties penceresinde

  Displayed DT kutucuunun yanndaki

  farkl olabilir.) Sonra Display sekmesinden ynn Left, 0

  aatan N > N > (2.8)i ve ynn yine Left, 0

  EPLAN Electric P8

  Balang Klavuzu

  EPTM ELEKTRK LTD. T. | EMRE AHN

  (Interruption point sekmesinde) Displayed DT: L1

  (Display sekmesinde) Property arrangement (karakteristik dzeni): Right, 0

  (Interruption point sekmesinde) Displayed DT: N

  (Display sekmesinde) Property arrangement (karakteristik dzeni): Right, 0

  Ayarlarn yapn. Ayrca balanty tamamlamak iin (3)numaral T-dmn ve (4) numaral dirsei

  ihmal etmeyin. u anda G Devresi sayfasndaki grnt u:

  Kesilme noktalarna yakndan bakarsanz, verdiimiz ismin yannda bir de / iaretini grrsnz. Bu

  onun henz baka bir balantya/sayfaya ilitirilmedii anlamna geliyor.

  imdi Kumanda Devresi sayfasna gein ve sayfann sol tarafna interruption point koyun. Bir tane G

  Devresi sayfasndaki L1 iin bir tane de N iin yerletirin. te bu ikilileri birbirleriyle ilitireceiz. Bunu

  yapmak iin ilk interruption pointi koyduunuzda karnza kan properties penceresinde

  ndaki dmesine tklayn. Aatan L > L1 > (2.8)i sein. (say

  farkl olabilir.) Sonra Display sekmesinden ynn Left, 0 ayarlayn. kincisi iin ayn ekilde,

  2.8)i ve ynn yine Left, 0 sein.

  | EMRE AHN 9

  Right, 0

  Right, 0

  dmn ve (4) numaral dirsei

  Kesilme noktalarna yakndan bakarsanz, verdiimiz ismin yannda bir de / iaretini grrsnz. Bu

  nt koyun. Bir tane G

  Devresi sayfasndaki L1 iin bir tane de N iin yerletirin. te bu ikilileri birbirleriyle ilitireceiz. Bunu

  yapmak iin ilk interruption pointi koyduunuzda karnza kan properties penceresinde

  2.8)i sein. (say

  n. kincisi iin ayn ekilde,

  (1)

  (2)

 • Son olarak iki interruption pointi dirseklerle balayn. Son grnt u ekilde olacaktr:

  Artk / iaretinin dier taraf verilen referans no. ile dolduruldu. Bu saylar iliki kurulan dier kesilme

  noktasnn adresini gsterir. rnein, G Devresindeki L1 kesilme noktas

  referans no.su (3.1) demektir. Demek ki bu kesilme noktas 3 sayfada ve 1. Stundaki L1 isimli baka

  bir kesilme noktasyla ilintili. (Yani Kumanda Devresindeki) Ayn ekilde Kumanda Devresinde yazan

  2.5/L1 kimlii, 2 sayfada ve 5. Stunda yer alan bir kesilme noktas ile ilintili demektir.

  Kontaktr YerletirmekDevreye kontaktr yerletirmek, dier aygtlar yerletirmekten biraz daha farkldr. Devredeki

  kontaktr ile o kontaktre ait kontaklar arasnda iliki kurulmas gerekir. Bu

  kesilme noktalarnn ilikilendirilmesine benzer.

  nce devreye kontaktr yerletirelim. Bunun iin Kumanda Devresini an.

  Insert > Device > (eleman aacndan)

  ve kontaktrler) > SIE.3RT1034-1BB44

  Kontaktr setikten sonra sa tarafta kan zelliklerinden kontak says, gerilim gibi deerlere gz

  atmay unutmayn. [OK]e tklayn.

  Farenin ucundaki kontaktr, kumanda devresinde iki interruption point arasna yerlet

  Kontaktrn olduu stunda altta henz kimliklendirilmemi kontaklarn grnts grnecektir.

  zelliklerinde de yazd gibi 3 tane NA g konta (motora balayacaz), 2er tane de NA ve NK

  yardmc kontak oluacaktr.

  imdi kontaklar ilitirmek iin kontrol panelini an.

  EPLAN Electric P8

  Balang Klavuzu

  EPTM ELEKTRK LTD. T. | EMRE AHN

  pointi dirseklerle balayn. Son grnt u ekilde olacaktr:

  Artk / iaretinin dier taraf verilen referans no. ile dolduruldu. Bu saylar iliki kurulan dier kesilme

  noktasnn adresini gsterir. rnein, G Devresindeki L1 kesilme noktasnda L1/3.1 yazyorsa

  referans no.su (3.1) demektir. Demek ki bu kesilme noktas 3 sayfada ve 1. Stundaki L1 isimli baka

  bir kesilme noktasyla ilintili. (Yani Kumanda Devresindeki) Ayn ekilde Kumanda Devresinde yazan

  tunda yer alan bir kesilme noktas ile ilintili demektir.

  Kontaktr Yerletirmek Devreye kontaktr yerletirmek, dier aygtlar yerletirmekten biraz daha farkldr. Devredeki

  kontaktr ile o kontaktre ait kontaklar arasnda iliki kurulmas gerekir. Bu ilem az nce yaptmz

  kesilme noktalarnn ilikilendirilmesine benzer.

  nce devreye kontaktr yerletirelim. Bunun iin Kumanda Devresini an.

  evice > (eleman aacndan) Electrical engineers > Component > Relays, contactors (rleler

  1BB44

  Kontaktr setikten sonra sa tarafta kan zelliklerinden kontak says, gerilim gibi deerlere gz

  atmay unutmayn. [OK]e tklayn.

  Farenin ucundaki kontaktr, kumanda devresinde iki interruption point arasna yerlet

  Kontaktrn olduu stunda altta henz kimliklendirilmemi kontaklarn grnts grnecektir.

  zelliklerinde de yazd gibi 3 tane NA g konta (motora balayacaz), 2er tane de NA ve NK

  iin kontrol panelini an.

  | EMRE AHN 10

  pointi dirseklerle balayn. Son grnt u ekilde olacaktr:

  Artk / iaretinin dier taraf verilen referans no. ile dolduruldu. Bu saylar iliki kurulan dier kesilme

  nda L1/3.1 yazyorsa

  referans no.su (3.1) demektir. Demek ki bu kesilme noktas 3 sayfada ve 1. Stundaki L1 isimli baka

  bir kesilme noktasyla ilintili. (Yani Kumanda Devresindeki) Ayn ekilde Kumanda Devresinde yazan

  tunda yer alan bir kesilme noktas ile ilintili demektir.

  Devreye kontaktr yerletirmek, dier aygtlar yerletirmekten biraz daha farkldr. Devredeki

  ilem az nce yaptmz

  elays, contactors (rleler

  Kontaktr setikten sonra sa tarafta kan zelliklerinden kontak says, gerilim gibi deerlere gz

  Farenin ucundaki kontaktr, kumanda devresinde iki interruption point arasna yerletirin.

  Kontaktrn olduu stunda altta henz kimliklendirilmemi kontaklarn grnts grnecektir.

  zelliklerinde de yazd gibi 3 tane NA g konta (motora balayacaz), 2er tane de NA ve NK

 • Project data > Devices > Navigator

  Bileen aacnda K1i geniletin. Ayak balant numaralaryla g ve yardmc kontaklar listelenir.

  Bu esnada g devresi sayfasn an. Motorla ar akm rlesi anahtarlar arasna 3 g

  yerletireceiz. Bunu yapmak iin kontrol panelinden g kontaklarnn (Power NO contact) n de

  sein ve sa tklayn.

  Place > Multi-line

  dedikten sonra motorla ar akm rlesi arasna dizin. Kontaklar tellerin zerine yerleecek ve

  yannda bal olduu rlenin adresi yannda belirecektir. (yine [sayfa no].[stun no] formatnda)

  Bir kontaktan bal olduu kontaktre gitmek gerekebilir. zellikle karmak projelerde tek tek

  aramak mmkn deildir. Ancak EPLAN onu da dnm. Bir kontan

  gitmek iin kontaa sa tklayn ve

  kontrol panelinden de gidilebilir. rnein bizim devre iin, kontrol panelinden

  A1A2(Coil)e sa tklayp oradan

  Hazr kumanda sayfasnda gitmiken altta grnn kontaklara da bir gz atarsanz, ilk kontan,

  yani g kontaklarnn ilikilendirildiini grebilirsiniz. Hatta uslu bir ocuk olursan

  grebilirsiniz.

  EPLAN Electric P8

  Balang Klavuzu

  EPTM ELEKTRK LTD. T. | EMRE AHN

  avigator

  Bileen aacnda K1i geniletin. Ayak balant numaralaryla g ve yardmc kontaklar listelenir.

  Bu esnada g devresi sayfasn an. Motorla ar akm rlesi anahtarlar arasna 3 g

  yerletireceiz. Bunu yapmak iin kontrol panelinden g kontaklarnn (Power NO contact) n de

  dedikten sonra motorla ar akm rlesi arasna dizin. Kontaklar tellerin zerine yerleecek ve

  nda bal olduu rlenin adresi yannda belirecektir. (yine [sayfa no].[stun no] formatnda)

  Bir kontaktan bal olduu kontaktre gitmek gerekebilir. zellikle karmak projelerde tek tek

  aramak mmkn deildir. Ancak EPLAN onu da dnm. Bir kontan bal olduu kontaktre

  gitmek iin kontaa sa tklayn ve Go to (counterpiece) zerine tklayn. Bu kadar basit. Ayrca

  kontrol panelinden de gidilebilir. rnein bizim devre iin, kontrol panelinden K1

  e sa tklayp oradan Go to (graphic) zerine tklayarak da ilemi gerekletirebilirsiniz.

  Hazr kumanda sayfasnda gitmiken altta grnn kontaklara da bir gz atarsanz, ilk kontan,

  yani g kontaklarnn ilikilendirildiini grebilirsiniz. Hatta uslu bir ocuk olursan

  | EMRE AHN 11

  Bileen aacnda K1i geniletin. Ayak balant numaralaryla g ve yardmc kontaklar listelenir.

  Bu esnada g devresi sayfasn an. Motorla ar akm rlesi anahtarlar arasna 3 g kontan

  yerletireceiz. Bunu yapmak iin kontrol panelinden g kontaklarnn (Power NO contact) n de

  dedikten sonra motorla ar akm rlesi arasna dizin. Kontaklar tellerin zerine yerleecek ve

  nda bal olduu rlenin adresi yannda belirecektir. (yine [sayfa no].[stun no] formatnda)

  Bir kontaktan bal olduu kontaktre gitmek gerekebilir. zellikle karmak projelerde tek tek

  bal olduu kontaktre

  zerine tklayn. Bu kadar basit. Ayrca

  K1 altndaki

  zerine tklayarak da ilemi gerekletirebilirsiniz.

  Hazr kumanda sayfasnda gitmiken altta grnn kontaklara da bir gz atarsanz, ilk kontan,

  yani g kontaklarnn ilikilendirildiini grebilirsiniz. Hatta uslu bir ocuk olursanz irinleri bile

 • Sra yardmc kontaklar yerletirmeye ve atamaya geldi. Yardmc kontaklarn yeri Kumanda devresi

  olacaktr. nce kontrol panelinde bo bir yere sa tklayn ve new device (yeni aygt) sein.

  Karnza kan Part selection (Sayfa seimi) penceresinde aa zerinde yle ilerleyin:

  Electrical engineering > Component > Switches, selectors (Anahtarlar, selektrler) > TELXB5.AA31

  Ve [OK] komutunu tklayn.

  Kontrol paneline S1 isimli bir eleman eklendi. S1i aarsanz

  bakarsanz onun yeil renkli bir NA buton olduunu grebilirsiniz.

  Ayn admlar uygulayarak bir de TELXB5.AA41 tanmlayn. Kontrol panelinde imdi de S2 oluacaktr.

  Bu da krmz renkli bir NK butondur.

  Artk kumanda devresine kontak ve anahtarlar ekleyebiliriz. S1 ve S2 anahtarlarndan baka bir de K1

  altnda yer alan NA yardmc kontaklardan birini ekleyeceiz. Ekleme yapmak iin eleman kontrol

  panelinden devreye fare yardmyla srklemek yeterlidir. Balantlar t

  T-node(right) da devreye eklenecektir. Bu durumda kumanda devresinin son hali yledir:

  EPLAN Electric P8

  Balang Klavuzu

  EPTM ELEKTRK LTD. T. | EMRE AHN

  Sra yardmc kontaklar yerletirmeye ve atamaya geldi. Yardmc kontaklarn yeri Kumanda devresi

  olacaktr. nce kontrol panelinde bo bir yere sa tklayn ve new device (yeni aygt) sein.

  lection (Sayfa seimi) penceresinde aa zerinde yle ilerleyin:

  Electrical engineering > Component > Switches, selectors (Anahtarlar, selektrler) > TELXB5.AA31

  Kontrol paneline S1 isimli bir eleman eklendi. S1i aarsanz ya da propertiesden zelliklerine

  bakarsanz onun yeil renkli bir NA buton olduunu grebilirsiniz.

  Ayn admlar uygulayarak bir de TELXB5.AA41 tanmlayn. Kontrol panelinde imdi de S2 oluacaktr.

  Bu da krmz renkli bir NK butondur.

  evresine kontak ve anahtarlar ekleyebiliriz. S1 ve S2 anahtarlarndan baka bir de K1

  altnda yer alan NA yardmc kontaklardan birini ekleyeceiz. Ekleme yapmak iin eleman kontrol

  panelinden devreye fare yardmyla srklemek yeterlidir. Balantlar tamamlamak iin 2 dirsek ve 2

  node(right) da devreye eklenecektir. Bu durumda kumanda devresinin son hali yledir:

  | EMRE AHN 12

  Sra yardmc kontaklar yerletirmeye ve atamaya geldi. Yardmc kontaklarn yeri Kumanda devresi

  olacaktr. nce kontrol panelinde bo bir yere sa tklayn ve new device (yeni aygt) sein.

  lection (Sayfa seimi) penceresinde aa zerinde yle ilerleyin:

  Electrical engineering > Component > Switches, selectors (Anahtarlar, selektrler) > TELXB5.AA31

  ya da propertiesden zelliklerine

  Ayn admlar uygulayarak bir de TELXB5.AA41 tanmlayn. Kontrol panelinde imdi de S2 oluacaktr.

  evresine kontak ve anahtarlar ekleyebiliriz. S1 ve S2 anahtarlarndan baka bir de K1

  altnda yer alan NA yardmc kontaklardan birini ekleyeceiz. Ekleme yapmak iin eleman kontrol

  amamlamak iin 2 dirsek ve 2

  node(right) da devreye eklenecektir. Bu durumda kumanda devresinin son hali yledir:

 • EPLAN Electric P8

  Balang Klavuzu

  EPTM ELEKTRK LTD. T. | EMRE AHN 13

  Ar Akm Rlesi (Motor Overload) Bu balkta, g devresinde yer alan ar akm rlesine ait yardmc kontaklar kumanda devresine

  yerletirmeyi ele alacaz.

  nce g devresini ap ar akm rlesine (motor overload switch) ift tklayarak ayarlar (properties)

  penceresini an. Part sekmesine gein ve Device selection kutucuuna tklayalm. Buradan

  istediimiz marka ve karakterdeki ar akm rlesini seeceiz.

  ekilden grld gibi seilen rle iki tane de yardmc kontaa sahip. [OK] deyin. Para listenin en

  bana eklenecektir. Tekrar [OK] tklayn. Ar akm rlesinin yanna iki yardmc kontak eklendi. u an

  bir yere ilitirilmeye hazr.

  Kumanda devresine gelin ve Project data>devices>navigator den kontrol panelinizi an. AARne ait

  kontaklar Q1i genileterek grebilirsiniz. Bu kontaklardan NO (yani NA) olann kumanda devresinde

  S2nin yukarsna srkleyin. Kontan ad ve bal olduu rlenin adresi yannda belirecektir. Bu

  kontaa sa tklayp Go to (counterpiece) diyerek ait olduu rleye gidebilirsiniz.

 • KLEMENSLER, KABLOLAR

  Bu blmde klemens (terminal) yerletirme, numaralandrma ve kablo tanmlama

  anlatlacaktr.

  Klemens Yerletirme Bir g devresinde, motora varncaya kadar yerletirilen elemanlar (sigorta, ar akm rlesi vs.) bir

  arada ve genelde bir elektrik panosu ierisinde bulunur. Panodan, motora kadar olan mesafeye de

  kablo ekilir. Bu pano klarnda bulunan balant noktalar klemenslerdir. Klemenslerin

  numaralandrlmas, projenin selameti asndan nemlidir.

  Klemensleri motorla kontaklar arasna yerletireceiz.

  Project data > Terminal strip > Navigator

  Navigatr an ve iinde bo bir noktaya sa tklayn,

  functions (ilev yaplandr) penceresi alr.

  Full DT : X1 (klemense verilen isim)

  Numbering pattern : 1 -4

  Function definition : [ ]

  Burada ya tklayn, karnza kan aatan yaplandracanz terminalin ilevini belirleyeceksiniz.

  Aa zerinde;

  Electrical engineering > Termina and plugs > Terminal >

  Ve buradan da seeneini seip [OK] i tklayn. levi bylece atadk. Atanan ilevi daha

  ayrntl atayabilirdik. rnein Terminal strip > Navigator

  ve iinde bo bir noktaya sa tklayn, New functions seeneini tklayn.

  (ilev yaplandr) penceresi alr.

  (klemense verilen isim)

  4 (X1 ismi altnda yaratlacak klemens says, 1den 4e

  ] (Fonksiyon tanm)

  karnza kan aatan yaplandracanz terminalin ilevini belirleyeceksiniz.

  Electrical engineering > Termina and plugs > Terminal > Terminal, 2 connecting point

  seeneini seip [OK] i tklayn. levi bylece atadk. Atanan ilevi daha

  ayrntl atayabilirdik. rnein diyerek daha fazla ayrntl tanmlama

  elimizde farkl fonksiyonlarda klemensler olduu iin, bunu daha sonraya brakp,

  imdilik sadece onlarn klemens olduklarn belirledik.

  | EMRE AHN 14

  Bu blmde klemens (terminal) yerletirme, numaralandrma ve kablo tanmlama ilemleri

  Bir g devresinde, motora varncaya kadar yerletirilen elemanlar (sigorta, ar akm rlesi vs.) bir

  arada ve genelde bir elektrik panosu ierisinde bulunur. Panodan, motora kadar olan mesafeye de

  kilir. Bu pano klarnda bulunan balant noktalar klemenslerdir. Klemenslerin

  seeneini tklayn. Generate

  (X1 ismi altnda yaratlacak klemens says, 1den 4e kadar 4 tane)

  karnza kan aatan yaplandracanz terminalin ilevini belirleyeceksiniz.

  Terminal, 2 connecting point

  seeneini seip [OK] i tklayn. levi bylece atadk. Atanan ilevi daha

  >> diyerek daha fazla ayrntl tanmlama

  elimizde farkl fonksiyonlarda klemensler olduu iin, bunu daha sonraya brakp,

 • Generate functions penceresini de [OK] ile kapatn. imdi kontrol paneline dnp bakarsak orada

  +(XY)X1 olutuunu grrz. nceden belirlediimiz gibi 4 adet klemens hazr halde. leri

  kolaylatrmak iin tm aygtlar grebileceimiz aygt kontrol panelini (

  (Project data>device>navigator)

  Burada X1 aacn geniletin. 4 klemensin ilk L1,

  yerletirilecek. Bunlarn fonksiyon atamas ayr ayr yaplacak. imdi 1, 2, 3 nolu klemensleri aa

  zerinde vurgulayn. Sa tklayn ve olarak sein. imdi farenin ucunda hazr

  rminalleri ilk bata belirttiimiz gibi motorun stnde bir yere yerletirin. Fonksiyon atamas

  2-3 nolu klemensleri vurgulayn ve sa tklayn, Properties

  sein ve zelliklerin ayarlanaca pencereyi an. Burada yer alan Function definition

  kutusunun yanndaki dmesine tklayn. Listeden seeneini iaretleyin ve [OK] deyin. (ksa balant boyunu

  opsiyonlu 4l beslemeli terminal) Pencereyi de yine [OK] ile kapatn.

  Ayn ekilde 4. terminal iin de ayn ilem basamaklarn tekrarlayn ve fonksiyon tanm olarak

  larak olarak sein. Ayrca az ncekinden farkl

  >> sekmesine gelin ve ksmn Adan

  Ayn eylemi yapmann bir baka yolu da yine bu sekmede yer alan [Logic] kutusunu tklayp burada

  seeneklerini birbirleriyle deitirmek.

  | EMRE AHN 15

  penceresini de [OK] ile kapatn. imdi kontrol paneline dnp bakarsak orada

  grrz. nceden belirlediimiz gibi 4 adet klemens hazr halde. leri

  Device navigator) an.

  L2 ve L3 fazlarna; sonuncusu ise PE fazna

  yerletirilecek. Bunlarn fonksiyon atamas ayr ayr yaplacak. imdi 1, 2, 3 nolu klemensleri aa

  olarak sein. imdi farenin ucunda hazr

  rminalleri ilk bata belirttiimiz gibi motorun stnde bir yere yerletirin. Fonksiyon atamas

  Properties seeneini

  Function definition (fonksiyon

  through terminal with 4

  seeneini iaretleyin ve [OK] deyin. (ksa balant boyunu

  Ayn ekilde 4. terminal iin de ayn ilem basamaklarn tekrarlayn ve fonksiyon tanm olarak

  olarak sein. Ayrca az ncekinden farkl

  dan Cye deitirin. Yani

  kutusunu tklayp burada

 • 4. klemense bunu yapmamzn amac, dierlerinde olduu gibi, motora yakn terminali

  (harici) ve dier terminali internal

  Son olarak tm bu ilemlerden sonra hem kontrol panelinden, hem de emadan klemensleri kontrol

  edin. simlendirildiini, numaralandrldn, birbirleriyle ilitirilip adreslendirildiini greceksiniz.

  Eer proje devam ederken, klemenslerle ilgili bir deiik

  panelinden klemenslere ait X1e sa tklayp

  Kablolar Kablo tanmlamak projenin nemli basamaklarndan biridir. Kablo seiminde dikkat edilmesi gereken

  balca zellikler enerjinin alnaca yer ile harcanaca yer aras mesafe (pano ile motor aras mesafe

  diyelim.) ortamn fiziksel zellikleri, tanacak gerilim, g, akm gibi deerler olarak sralanabilir.

  Kablo tanmlamak iin ara ubuunda

  Insert > cable definition(kablo tanmlama)

  le kabloyu farenin ucuna tayn ve g devresinde klemenslerle motorun arasna deyin. Bu ilem

  sonrasnda Properties penceresi alacaktr. Burada veritabann kullanarak istenilen

  tanmlanabilir. Parts sekmesine gelin buradan

  an. Bizim projemiz iin seilecek

  sekmesine gelin.

  Displayed DT : W1

  Type : SUPERFLEX-N-PUR

  EPLAN Electric P8

  Balang Klavuzu

  EPTM ELEKTRK LTD. T. | EMRE AHN

  4. klemense bunu yapmamzn amac, dierlerinde olduu gibi, motora yakn terminali

  internal (dahili) yapmak.

  olarak tm bu ilemlerden sonra hem kontrol panelinden, hem de emadan klemensleri kontrol

  edin. simlendirildiini, numaralandrldn, birbirleriyle ilitirilip adreslendirildiini greceksiniz.

  Eer proje devam ederken, klemenslerle ilgili bir deiiklik ya da dzenleme olacaksa kontrol

  e sa tklayp Edit diyerek gerekli dzenlemeleri yapabilirsiniz.

  Kablo tanmlamak projenin nemli basamaklarndan biridir. Kablo seiminde dikkat edilmesi gereken

  ler enerjinin alnaca yer ile harcanaca yer aras mesafe (pano ile motor aras mesafe

  diyelim.) ortamn fiziksel zellikleri, tanacak gerilim, g, akm gibi deerler olarak sralanabilir.

  Kablo tanmlamak iin ara ubuunda butonuna basarak ya da

  (kablo tanmlama)

  le kabloyu farenin ucuna tayn ve g devresinde klemenslerle motorun arasna deyin. Bu ilem

  penceresi alacaktr. Burada veritabann kullanarak istenilen

  sekmesine gelin buradan Device selection kutusunu tklayarak veritabann

  an. Bizim projemiz iin seilecek kablo olsun. [OK] deyin ve

  PUR (kabloyu kodundan setiimizde yannda zelliklerinde yazyordu.)

  | EMRE AHN 16

  4. klemense bunu yapmamzn amac, dierlerinde olduu gibi, motora yakn terminali external

  olarak tm bu ilemlerden sonra hem kontrol panelinden, hem de emadan klemensleri kontrol

  edin. simlendirildiini, numaralandrldn, birbirleriyle ilitirilip adreslendirildiini greceksiniz.

  lik ya da dzenleme olacaksa kontrol

  diyerek gerekli dzenlemeleri yapabilirsiniz.

  Kablo tanmlamak projenin nemli basamaklarndan biridir. Kablo seiminde dikkat edilmesi gereken

  ler enerjinin alnaca yer ile harcanaca yer aras mesafe (pano ile motor aras mesafe

  diyelim.) ortamn fiziksel zellikleri, tanacak gerilim, g, akm gibi deerler olarak sralanabilir.

  ya da

  le kabloyu farenin ucuna tayn ve g devresinde klemenslerle motorun arasna deyin. Bu ilem

  penceresi alacaktr. Burada veritabann kullanarak istenilen zellikte kablo

  kutusunu tklayarak veritabann

  [OK] deyin ve Cable

  (kabloyu kodundan setiimizde yannda zelliklerinde yazyordu.)

 • EPLAN Electric P8

  Balang Klavuzu

  EPTM ELEKTRK LTD. T. | EMRE AHN 17

  Bu ayarlar kontrol ettikten sonra [OK] ile pencereyi kapatn. Bylece ilk kabloyu tanmlam olduk.

  imdi devrede o blgeye yaknlarsanz az nce izdiiniz kablonun yannda kablo isminin, marka ve

  teknik zelliklerinin yazdn, kablonun kesim noktalarnn da numaralandn greceksiniz.

  Ayn yntemle bir de motorun aa tarafndaki PE faz zerine bir kablo izin. Kablo tr ve ismi ayn

  olmal. Bunu salamak iin Cables sekmesinde Displayed DT kutusundaki ismi eer faklysa W1 olarak

  deitirin ve [OK] deyin. Yeni izdiiniz kabloya yaknlarsanz ismini ve ilitirildii asl kablonun

  adresini grebilirsiniz.

  imdi kablolar atamak iin son bir ilem kald.

  Project data > cables > navigator

  le kablolara ait kontrol panelini an. Aa zerinde +(XY) W1 e sa tklayn ve Place cable seeneini

  tklayn. Bylece kablolar W1in altndaki listeden atam olduk.

  Bylece devre ile ilgili temel almalar bitirmi olduk. Buraya kadar g ve kumanda devresi izerken

  yaplacak temel ilemleri uyguladk. imdi ekil izimlerine gz atalm.

 • ZMLER

  ekil Yaratmak EPLAN sayfalarn yaratrken, hatrlarsanz bir de

  elektrik devreleri, emalar yerine proje ile ilgili taslaklar, elemanlar, paralar ya da elektrik panolar

  izeceiz. EPLAN, dier CAD programlarna benzer biimde ve olduka basit tasarlanm bir izim ve

  llendirme modlne de sahiptir. izim gerelerine alma alannda bulunan izim ara

  kutusundan ya da graphic

  unlardr:

  Ayrca iziminizin zerine ift tklayarak eitli fiziksel zelli

  EPLAN Electric P8

  Balang Klavuzu

  EPTM ELEKTRK LTD. T. | EMRE AHN

  EPLAN sayfalarn yaratrken, hatrlarsanz bir de montaj tasla isimli bir sayfa amtk. Bu sayfaya

  elektrik devreleri, emalar yerine proje ile ilgili taslaklar, elemanlar, paralar ya da elektrik panolar

  izeceiz. EPLAN, dier CAD programlarna benzer biimde ve olduka basit tasarlanm bir izim ve

  me modlne de sahiptir. izim gerelerine alma alannda bulunan izim ara

  graphic >> iindeki seeneklerden ulaabilirsiniz. Var olan gereler

  yrca iziminizin zerine ift tklayarak eitli fiziksel zelliklerin ayarn da yapabilirsiniz.

  | EMRE AHN 18

  isimli bir sayfa amtk. Bu sayfaya

  elektrik devreleri, emalar yerine proje ile ilgili taslaklar, elemanlar, paralar ya da elektrik panolar

  izeceiz. EPLAN, dier CAD programlarna benzer biimde ve olduka basit tasarlanm bir izim ve

  me modlne de sahiptir. izim gerelerine alma alannda bulunan izim ara

  iindeki seeneklerden ulaabilirsiniz. Var olan gereler

  klerin ayarn da yapabilirsiniz.

 • Thickness: Kalnlk

  Color: Renk

  Invisible: izilen eklin grnmemesini salayabilirsiniz.

  Type: izgi tr

  Pattern length: izgi deseni skl

  Line end style: izgi biti stili, keli izgilerde

  round seilmelidir.

  Layer: Biimi nceden belirlenmi hazr ablonlar

  Fill surface: izilen eklin iini doldurur.

  llendirme (Dimensioning)izdiiniz ekillerin uzunluklarn, aplarn, alarn lebilir ve ekil

  Insert > dimensioning

  Bu ksm EPLAN P8in asl silah olmamakla beraber gayet i grr ve kullanldr.

  EPLAN Electric P8

  Balang Klavuzu

  EPTM ELEKTRK LTD. T. | EMRE AHN

  : izilen eklin grnmemesini salayabilirsiniz.

  : izgi deseni skl

  : izgi biti stili, keli izgilerde flat, dikrtgende rectangular ve yuvarlak izgilerde

  : Biimi nceden belirlenmi hazr ablonlar

  : izilen eklin iini doldurur.

  llendirme (Dimensioning) izdiiniz ekillerin uzunluklarn, aplarn, alarn lebilir ve ekil zerine iaretleyebilirsiniz.

  Bu ksm EPLAN P8in asl silah olmamakla beraber gayet i grr ve kullanldr.

  | EMRE AHN 19

  ve yuvarlak izgilerde

  zerine iaretleyebilirsiniz.

  Bu ksm EPLAN P8in asl silah olmamakla beraber gayet i grr ve kullanldr.

 • EPLAN Electric P8

  Balang Klavuzu

  EPTM ELEKTRK LTD. T. | EMRE AHN 20

  RAPORLARI YAPILANDIRMAK

  GENERATING REPORTS

  EPLAN sadece izim yapmakla kalmaz, izilen devrelerde kullanlan malzemelerin listesini, klemens ve

  kablo izgelerini ve hatta projeye ait iindekiler sayfasn hazrlayabilir.

  Klemens izgesi (Terminal Diagram) Projede yer alan klemensler (terminal) iin bir izge tanmlamak iin:

  Utilities (Hizmetler) > Reports (Raporlar) > Generate (Yaplandr)

  Raporlar penceresi alr. Pencerede Reports sekmesine gelin ve burada aa zerinde Reportsun

  altnda Pagesi vurgulayn, ve New dmesine basn. Karnza kacak pencerede;

  Output format : Page (yaratlacak raporun k format sayfa olacak, rapor iin yeni bir

  sayfa alacak.)

  Type : Terminal diagram (raporun trn listeden setik. Klemens diyagram iin bunu

  seiyoruz.)

  Onayladktan sonra karnza kan filtreleme penceresini de onaylayarak gein. imdi de Terminal

  diagram(Total) penceresi karnza kar. Burada rapor sayfasnn projedeki yeri belirlenecektir. Page

  name(sayfa ad) ksmn sradaki sayfa says olan 5 ile doldurun. Ya da pencerenin altndaki listeden

  son sradaki sayfay vurgulayn. Sayfa ad ksm otomatik olarak dolacaktr.

  Pencereleri onaylayarak kapatn. Artk projeye yeni bir sayfa eklendi.

  imdi alma alanna dnn, sol stunda sayfa kontrol panelinde yeni sayfay grebilirsiniz.

  5.Terminal diagram sayfasna ift tklayn. Klemensler listelenmi olarak bizi bekliyor. Bu rapor

  sayfasndaki klemensler ile devre emasndaki klemensler birbirleriyle balantldrlar. rnein, G

  devresi sayfasna gelin ve buradaki X1 klemensinin 3. ayandaki noktaya ift tklayn. Designation

  kutusunda yazan 3 7 yapn ve onaylayn. G devresinde orada artk 7 yazar.

  NOT: EPLANda proje esnasnda yaplan her deiiklii, ilikili olduu dier noktalarda da deimesi

  iin gncellemeniz gerekir. Ayrca EPLAN penceresinde en sa altta (* , # ) iaretlerini grrseniz

  gncelleme zaman gelmi demektir. (*) sayfa gncelleme isteini, (#) proje gncelleme isteini ifade

  eder. Gncelleme yapmak iin:

  Utilities > reports > update

  lemini yapmanz gerekir. Bu kadar.

 • EPLAN Electric P8

  Balang Klavuzu

  EPTM ELEKTRK LTD. T. | EMRE AHN 21

  Gncellemeyi yaptktan sonra geri Terminal diagram sayfasna gelin. Listeye baktnzda X1in 3

  no.lu ayann 7 olduunu greceksiniz. Bu ilikiyi grdkten sonra deiiklii geri aln ve gncelleme

  yapmay da ihmal etmeyin.

  NOT: Bu rapor sayfalar ngilizce olarak eklenecektir. Kullanma kolayl asndan, sayfalarn ismini

  Trke yapmak isterseniz sayfa kontrol panelinde ilgili sayfann zerine sa tklayn ve

  deyin. balndan dzenlemeyi yapabilirsiniz.

  Kablo izgesi (Cable Diagram) Kablo izgesi, projede kullanlan kablolar dkm halinde bize sunan rapordur. Hazrlanma aamalar

  tpk klemens izgesindeki gibidir.

  Utilities (Hizmetler) > Reports (Raporlar) > Generate (Yaplandr)

  Alan pencerede, Reports tabnda, aac geniletin:

  Reports > pages > terminal diagram

  Grld gibi az nce yaplandrlan klemens izgesi (terminal diagram) listede yerini alm. Yine

  Pages baln vurguladktan sonra pencerenin altndaki New dmesine tklayn. Listeden bu sefer

  Cable diagram yazsn sein. Pencereleri az nce olduu gibi onaylayn. Terminal diagram(Total)

  penceresinde page name ksna bu sefer 6 yazacaz. Pencereleri onaylayarak kapatn. Artk kablo

  izgemiz de olutu. izgeyi inceleyerek fikir sahibi olabilirsiniz.

  Malzeme Listesi (Part List) Gelelim birok projenin vazgeilmez ksmna: Malzeme listesi. zellikle elektrik izimlerinin yannda

  malzeme listesi hazrlayanlar bilir. Bazen, kullanlan malzemelerin dkmn karmak ok zahmetli

  olabilir. zellikle tam projenin teslim edilmesine yakn alt malzemelerde olan deiiklikler,

  emalardaki revizyonlar ba artr. Koca bir projenin iinde bir malzemeyi aramak ise ikenceye

  dnebilir. Oysa EPLAN P8 ile hazrlayacamz malzeme listesi, proje iindeki malzemelerle ilintili

  olacandan herhangi bir deiiklik kolayca yaplabilir.

  Utilities (Hizmetler) > Reports (Raporlar) > Generate (Yaplandr)

  Yine Reports altndaki Pages seeneini vurgulayn ve New deyin. Burada listeden bu sefer Part list

  seeneini iaretleyin ve sayfa ad da 7 olacak ekilde pencereleri onaylayarak ilerleyin. Part List

  sayfas dier sayfalarn altna eklenecektir.

  Listeyi incelerseniz, sigortalar, kontaktrler, kablolar vs. sra ile listelenmitir.

 • EPLAN Electric P8

  Balang Klavuzu

  EPTM ELEKTRK LTD. T. | EMRE AHN 22

  indekiler Tablosu (Table of Contents) Son olarak tm proje iinde yer alan sayfalarn listelendii iindekiler tablosunu (table of contents)

  yaratacaz.

  Utilities (Hizmetler) > Reports (Raporlar) > Generate (Yaplandr)

  Burada reports sekmesinde aa zerinde reports baln vurgulayn ve aadan New kutusunu

  tklayn. Listeden table of contents seeneini iaretleyin. Sayfa srasn da ayarlamay unutmadan

  pencereleri onaylayn. 8. sayfa olarak iindekiler tablosu (table of contents)dier sayfalarn altnda

  olutu.

  Son bir kez daha projeyi gncelleyin. rnek projemiz burada bitti.

  imdiye kadar grdmz yerlerde temel olarak bir proje nasl yaratlr, sayfalar nasl yaratlr, g

  ve kumanda devreleri nasl izilir, proje izimleri nasl yaplr, raporlar nasl hazrlanr anlatmaya

  altk.

  Bir baka projede bulumak zere esen kaln efendim

 • EK BLGLER

  PROJE ABLONLARI

  Proje yaratrken seebileceimiz farkl ablon trleri vardr. d

  ablonu temel proje ablonudur. Basit, sayfa says ve ayrntlar az olan projelerde

  kullanlabilir. Sade bir yaps vardr.

  ablonu numaral dizime dayal proje ablonudur. Proje iindeki sayfalar herhangi bir alt

  gruplama olmakszn alt alta dizilir. Sayfa isimleri 1den balayarak srayla artar. ok fazla sayfaya

  sahip olmayan projeler iin idealdir. Sayfa numaralar sadece saylardan olutuu iin proje

  ablonu byk apl projeler iin tercih edilir. Proje eer ok fazla sayfadan oluuyor

  ve/veya farkl alt klasrlere blnmek isteniyorsa tercih edilir. rnein kumanda devreleri ayr

  imleri ayr klasrde olsun istenebilir. Bu ablonda sayfa isimlendirme (

  ilelerle yaplr. Her bir ile bir alt klasr isimlendirmek iin ayrc grevini stlenir. Adreslemede

  bu ekilde karmak dosyalar dahi kolayca bulunabilir. Mesela sayfann ismi new>> dedikten sonra

  ablonu temel proje ablonudur. Basit, sayfa says ve ayrntlar az olan projelerde

  proje ablonudur. Proje iindeki sayfalar herhangi bir alt

  gruplama olmakszn alt alta dizilir. Sayfa isimleri 1den balayarak srayla artar. ok fazla sayfaya

  sahip olmayan projeler iin idealdir. Sayfa numaralar sadece saylardan olutuu iin proje iindeki

  ablonu byk apl projeler iin tercih edilir. Proje eer ok fazla sayfadan oluuyor

  ve/veya farkl alt klasrlere blnmek isteniyorsa tercih edilir. rnein kumanda devreleri ayr

  imleri ayr klasrde olsun istenebilir. Bu ablonda sayfa isimlendirme ( = , + , / ) gibi

  ilelerle yaplr. Her bir ile bir alt klasr isimlendirmek iin ayrc grevini stlenir. Adreslemede

  =CA1+EAA/2 >> olsun.

  klasrnn altndaki 2 no.lu

 • AYGIT SMLENDRME FORMATLARI

  Proje iinde kullanlan aygtlar numaralandrma

  format semek size kolaylk salayacaktr. Kontrol panellerinde bir aygt ararken ya da bir aygtn

  ilintili olduu baka bir aygta ulamak iin bu adreslemelerin byk yardm dokunacaktr.

  Options > setting > (aatan) projects > eplan_deneme (projenin ad) devices > numbering (online)

  Pencerenin altnda

  imkannz var.

  ekilden de grld gibi 9 farkl format var. ncelikle

  Identifier: tanmlayc, aygtn kimliini syleyen koddur. rnein sigorta (fuse) iin F

  klemens (terminal) iin X kontaktr iin K ile belirtilir.

  Counter: saya, sayfada bir aygtn kanc olduunu syler. rnein F2 say

  2 no.lu sigorta demektir.

  EPLAN Electric P8

  Balang Klavuzu

  EPTM ELEKTRK LTD. T. | EMRE AHN

  AYGIT SMLENDRME FORMATLARI

  Proje iinde kullanlan aygtlar numaralandrmada farkl formatlar seme ansnz vardr. Doru

  format semek size kolaylk salayacaktr. Kontrol panellerinde bir aygt ararken ya da bir aygtn

  ilintili olduu baka bir aygta ulamak iin bu adreslemelerin byk yardm dokunacaktr.

  tting > (aatan) projects > eplan_deneme (projenin ad) devices > numbering (online)

  ksmna bakacaz. Buradan farkl formatlar seme

  ekilden de grld gibi 9 farkl format var. ncelikle kavramlar aklayalm:

  Identifier: tanmlayc, aygtn kimliini syleyen koddur. rnein sigorta (fuse) iin F

  klemens (terminal) iin X kontaktr iin K ile belirtilir.

  Counter: saya, sayfada bir aygtn kanc olduunu syler. rnein F2 say

  2 no.lu sigorta demektir.

  | EMRE AHN 24

  da farkl formatlar seme ansnz vardr. Doru

  format semek size kolaylk salayacaktr. Kontrol panellerinde bir aygt ararken ya da bir aygtn

  ilintili olduu baka bir aygta ulamak iin bu adreslemelerin byk yardm dokunacaktr.

  tting > (aatan) projects > eplan_deneme (projenin ad) devices > numbering (online)

  ksmna bakacaz. Buradan farkl formatlar seme

  Identifier: tanmlayc, aygtn kimliini syleyen koddur. rnein sigorta (fuse) iin F

  Counter: saya, sayfada bir aygtn kanc olduunu syler. rnein F2 sayfadaki/projedeki

 • EPLAN Electric P8

  Balang Klavuzu

  EPTM ELEKTRK LTD. T. | EMRE AHN 25

  Page: sayfa no, aygtn kanc sayfada olduunu syler

  Page (three-digit): sayfa no.sunu 3 haneli bildirir. Byk projeler iin tercih edilmelidir.

  Column: stun, aygtn sayfa iinde kanc stunda olduunu syler.

  Row: satr, aygtn sayfa iinde kanc satrda olduunu syler.

  Buna gre birka rnek verelim:

  formatna gre isimlenmi bir aygt

  formatnda olan bir baka aygt

  ok sayfal olmayan projelerde yeterli bir isimlendirme olur. Ancak ok sayfal

  geni bir proje ise ya da ilitirilmi kontak vb. says oksa stun umarasn da formata eklemek iyi

  olur. Proje sayfasn da koymak isterseniz sayfa says 9dan fazlaysa 3 haneli sayfa no seeneini

  formata dahil edin.

  Ayrca var olan formatlar kafanza gre dzenleyebilir, kendi istediiniz gibi formatlar

  oluturabilirsiniz. Aadaki resimde grld gibi [New] dmesini veya dmelerini

  kullanabilirsiniz.

 • ANTET HAZIRLAMA (PLOT FRAMES)

  Daha nce projeye varsaylan antet semeyi grmtk. (

  istediimiz gibi antet hazrlamay ve bunu projemizin anteti olarak belirlemeyi grelim.

  EPLANda antetler plot frame olarak geiyo

  C: >> Program Files >> EPLAN >> Electirc P8 >> PlotFrames

  klasrnn altnda yer alr. Dosya uzantlar (

  zerinde deiiklik yapabileceiniz gibi sfrdan kendi antetinizi de hazrlayabilirsiniz.

  En batan yaratmak iin nce proje iinde bir antet sayfas amak gerekir. Sol stundaki kontrol

  panelinde ilgili projeye sa tklayn:

  Plot frame > new

  Antetinize isim verin [Kaydet] dedikten sonra ayarlar yapabileceiniz

  Burada dmesinden zellikler listesinden yeni zellikler eklenebilir. imdilik [OK] diyerek ilemi

  bitirin. Projeye farkl biimli yeni bir

  EPLAN Electric P8

  Balang Klavuzu

  EPTM ELEKTRK LTD. T. | EMRE AHN

  (PLOT FRAMES)

  Daha nce projeye varsaylan antet semeyi grmtk. (Bkz. Sayfa Yaratmak) imdi de kendi

  istediimiz gibi antet hazrlamay ve bunu projemizin anteti olarak belirlemeyi grelim.

  olarak geiyor. Bunlar (eer zel olarak farkl bir adres semediyseniz)

  C: >> Program Files >> EPLAN >> Electirc P8 >> PlotFrames

  klasrnn altnda yer alr. Dosya uzantlar ( *.fn1 )dir. EPLANda hlihazrda var olan antetler

  zerinde deiiklik yapabileceiniz gibi sfrdan kendi antetinizi de hazrlayabilirsiniz.

  En batan yaratmak iin nce proje iinde bir antet sayfas amak gerekir. Sol stundaki kontrol

  ojeye sa tklayn:

  ] dedikten sonra ayarlar yapabileceiniz Properties penceresi alr.

  dmesinden zellikler listesinden yeni zellikler eklenebilir. imdilik [OK] diyerek ilemi

  farkl biimli yeni bir sayfa eklendiini greceksiniz.

  | EMRE AHN 26

  ) imdi de kendi

  istediimiz gibi antet hazrlamay ve bunu projemizin anteti olarak belirlemeyi grelim.

  r. Bunlar (eer zel olarak farkl bir adres semediyseniz)

  )dir. EPLANda hlihazrda var olan antetler

  zerinde deiiklik yapabileceiniz gibi sfrdan kendi antetinizi de hazrlayabilirsiniz.

  En batan yaratmak iin nce proje iinde bir antet sayfas amak gerekir. Sol stundaki kontrol

  penceresi alr.

  dmesinden zellikler listesinden yeni zellikler eklenebilir. imdilik [OK] diyerek ilemi

 • Bu antet sayfasna sol stundan sa tklayp > i tklayn. Satr veya stunlarla ilgili her

  | EMRE AHN 27

  ler penceresini

  stun saysn ve geniliini, proje hakknda antette yer alacak bilgileri

  seeneini iaretleyip pencereyi

  ayfasnda olduunuz srece

  yazacaktr. Creatore karlk gelen isim buradan doldurulmayacaktr. Anteti projenin

  Ahmet Ylmaz yazs

  balndaki ayn isimli (creator)

  baldr. Bu balkta yazan veri antette de grnecektir. Ksaca rojenin kendi veri kaynaklarndan

  elecek. imdi isteinize gre antet izimine

  balayabilirsiniz. rnein antetin en d erevesini izim gerelerinden dikdrtgen izmeyi

  kullanarak izin. izgi renk ve biiminin dier antetlerde olduu gibi yeil ve ince olduunu

  elerini kullanarak ereve ve blmelerinizi oluturabilir, metin kutular

  yardmyla balklar ekleyebilir, grsel ykleyerek antete irket logosu vs. koyabilirsiniz.

  Yine properties penceresinden satr ve stun saysn, geniliklerini ayarlayn. Sonra, antet sayfas

  i tklayn. Satr veya stunlarla ilgili her

 • EPLAN Electric P8

  Balang Klavuzu

  EPTM ELEKTRK LTD. T. | EMRE AHN 28

  deiiklikten sonra buray tklayarak son grnme kavuabilirsiniz. Antet taslanda balk olarak row

  number column number yazlar gelirken antetli projede bunlar 1,2,.. diye rakamlara dnecektir.

  Aslnda sfrdan antet yaratmak, eer size zel, ok farkl bir formatnz yoksa, zahmetli olacaktr.

  Bunun yerine sol stunda projeye sa tklayp Plot Framein zerine gelin ve Open deyin. Burada

  hazrda var olan antet formlarn sa taraftaki Preview kutusuna entik atarak nizleyebilir, size en

  uygun format grebilirsiniz. Birini seip Open(A) deyin. Antet yeni bir sayfa olarak alacaktr.

  Buradan istediiniz dzenlemeleri yapn, yaz veya logo ekleyin, istediiniz anteti oluturun. Bu

  dosyay farkl kaydetmeyi unutmayn.

  Artk elinizde size uygun bir antet var. Bunu varsaylan olarak atamak, atnz tm sayfalara bu

  antetin otomatik olarak yerlemesini istiyorsanz yapacanz son bir ilem kald.

  Options > settings > projects > eplan_deneme (proje ad)> management > pages

  Pagese tkladnzda solda alan ksmda Standart plot framei bulun ve buradan Browse seeneini

  tklayn. Alan pencerede daha nceden hazrladnz anteti buradan sein ve pencereleri onaylayn.

  MAKROLAR (MACROS) Makrolar, bir projenin ya da bir sayfann sonradan kullanlmak zere kesilmi ve kaydedilmi

  parasdr. Genel olarak ok kullanlan bir izim, bir cihaz, bir g devresi vs. makro olarak saklanp

  istendii zaman kullanlabilir. EPLANda birka eit makro vardr.

  Pencere makro (wimdow macro) bir sayfann herhangi bir alandr. Seilen bir alan iinde, yerletirme

  noktas (insertio point) dahil olan her eleman bu pencere makrosunda saklanr.

  Makroyu oluturmak iin makro alacanz alana gelin.

  Edit > Create window macro

  deyin ve alan fare ile tarayn ya da ya da alan fare ile tarayp sa tklayarak ayn komutu verin.

  Karnza kan pencereden makro adn, varsa aklamay yazn ve kaydedin. Makronuz, makrolarlar

  ktphanesinde kaydedildi.

  Bir makroyu armak iin,

  Insert > window macro (pencere makro) ya da M tuuna basarak ktphaneyi ap makroyu

  arabilir, pencerenin sa st kesindeki Previewe tklayarak n izleyebilirsiniz.

  Pencere makro dpsyalar *.ema uzantldr.

  DKKAT: Eer makrodaki aygt deerleri iin birden ok seenek varsa bunlardan birini seersiniz.

  rnein ktphanede halihazrda var olan macro_001.ema g devresi makrosunu seerseniz size

  motorun gc ka kWlk olsun diye soracaktr.

 • Makroyu sayfaya yerletirdikten sonra yerletirme seenekleri penceresini de onaylayp makroyu

  yerletirmi olursunuz.

  Insertion mode penceresi numaralandrma iindir. Yerletirdiiniz makro nceden numaralandrm

  sayfaya adapte edilsin mi, yoksa numaralandrlmadan kalsn m, yoksa dier emalardan bamsz

  numaralansn m diye semek iin bu pencere

  Dier bir makro tr sembol makrodur. (

  yerletirilmesi pencere makro ile ayndr. Yalnz, sembol makrolar

  ktphaneleri vardr.

  EPLAN Electric P8

  Balang Klavuzu

  EPTM ELEKTRK LTD. T. | EMRE AHN

  Makroyu sayfaya yerletirdikten sonra yerletirme seenekleri penceresini de onaylayp makroyu

  penceresi numaralandrma iindir. Yerletirdiiniz makro nceden numaralandrm

  sayfaya adapte edilsin mi, yoksa numaralandrlmadan kalsn m, yoksa dier emalardan bamsz

  numaralansn m diye semek iin bu pencere kullanlr.

  Dier bir makro tr sembol makrodur. (symbol macro) Oluturulmas, kaydedilmesi ve sayfaya

  yerletirilmesi pencere makro ile ayndr. Yalnz, sembol makrolar *.ems uzantldr ve kendi

  | EMRE AHN 29

  Makroyu sayfaya yerletirdikten sonra yerletirme seenekleri penceresini de onaylayp makroyu

  penceresi numaralandrma iindir. Yerletirdiiniz makro nceden numaralandrm

  sayfaya adapte edilsin mi, yoksa numaralandrlmadan kalsn m, yoksa dier emalardan bamsz

  ) Oluturulmas, kaydedilmesi ve sayfaya

  uzantldr ve kendi