Click here to load reader

EPPD1023: Makroekonomi Kuliah 4: Penentuan · PDF file1 EPPD1023: Makroekonomi Kuliah 4: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara Model Ekonomi Tertutup - Model Tiga Sektor Model Ekonomi

 • View
  230

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of EPPD1023: Makroekonomi Kuliah 4: Penentuan · PDF file1 EPPD1023: Makroekonomi Kuliah 4:...

 • 1

  EPPD1023: Makroekonomi

  Kuliah 4: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara

  Model Ekonomi Tertutup

  - Model Tiga Sektor

  Model Ekonomi Terbuka

  Dasar Belanjawan Kerajaan

  - Dasar Penstabil Fiskal

  - Belanjawan Kerajaan

 • 2

  Model Ekonomi Tertutup

  - Model Tiga Sektor

  o Dalam model ekonomi tiga sektor, peranan kerajaan diambil kira. Kerajaan

  memain peranan dalam pembangunan negara. Namun, peranan sektor luar

  masih diabaikan.

  - Pendapatan boleh guna didefinasikan sebagai

  Tg ialah cukai kasar, dan R merupakan bayaran pindahan.

 • 3

  o Tabungan, Perbelanjaan Awam dan Imbangan Belanjawan

 • 4

  o Analisis AE-AS dalam Ekonomi Tiga Sektor

  o Analisis Suntikan-Bocoran Ekonomi Tiga Sektor

 • 5

  o Pengganda dan Keseimbangan Pendapatan Negara Tiga Sektor

 • 6

  Persamaan keseimbangan pula ialah

  konsep pengganda dan keseimbangan pendapatan negara mengikut tiga

  kes

  - KES I: Ta > 0, t = 0, R = 0, maka T = Ta

 • 7

  Contoh berangka

  Nilai pengganda Perbelanjaan autonomous ialah 5, manakala nilai pengganda cukai

  sekaligus ialah 4

 • 8

  KES II: Ta > 0, t = 0, R > 0, maka T = Ta R

 • 9

  Contoh berangka

  Nilai pengganda perbelanjaan autonomous ialah 5, nilai pengganda cukai sekaligus ialah 4 dan nilai pengganda bayaran pindahan ialah 4.

  KES III: Ta > 0, t > 0, R > 0, maka T = Ta + tY R

 • 10

  Contoh berangka

 • 11

  Nilai pengganda

  perbelanjaan autonomous ialah 2.5, nilai pengganda cukai sekaligus pula ialah 2, manakala nilai pengganda bayaran pindahan ialah 2.

  Ringkasan formula nilai pengganda

 • 12

  Model Ekonomi Terbuka

  - Sebuah ekonomi terbuka membenarkan urusniaga melewati sempadan sesebuah

  negara. Urusniaga ini bukan hanya meliputi urusan jual beli barang sahaja, malah meliputi urusniga pertukaran perkhidmatan dan kewangan. Menawarkan barang dan perkhidmatan ke luar negara dipanggil mengeksport, manakala sebaliknya membeli barang dan perkhidmatan dari luar negara dipanggil mengimport. Kedua-dua kegiatan ini terangkum dalam aktiviti perdagangan antarabangsa. Aliran masuk dan keluar modal merupakan kegiatan transaksi kewangan. Kedua-dua jenis transaksi ini akan menentukan kedudukan dan keupayaan kekayaan sesebuah negara.

  - Analisis AE Ekonomi Empat Sektor

 • 13

  - Analisis Suntikan Bocoran

 • 14

  - Pengganda Pendapatan Ekonomi Empat Sektor

 • 15

  Contoh pengiraan pendapatan keseimbangan bagi ekonomi empat sektor

  Ringkasan Formula Dan Nilai Pengganda Model Ekonomi Empat Sektor

 • 16

  Dasar Belanjawan Kerajaan

  - Beberapa dasar boleh digunakan dalam membantu negara mencapai tahap

  pertumbuhan (pendapatan negara) yang diingini

  - Dasar Penstabil Fiskal

  o Jika berlaku pengurangan dalam pelaburan sebanyak 100, keseimbangan

  pendapatan negara yang baru ialah;

  o Jawapan ini berdasarkan formula berikut

  o Keseimbangan ini adalah lebih rendah daripada keseimbangan yang asal.

  Untuk mencapai keseimbangan yang asal kerajaan perlu,

  a. meningkatkan perbelanjaan kerajaan sebanyak,

 • 17

  Atau

  b. mengurangkan cukai sebanyak,

  Atau

  c. meningkatkan bayaran pindahan sebanyak,

  - Belanjawan Kerajaan

  o Belanjawan Terimbang

 • 18

  o Belanjawan Defisit

 • 19

  o Belanjawan Lebihan

Search related