ERIALAÕPPEJÕUDUDE VÄRBAMINE 2013 KEVAD

 • View
  66

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ERIALAÕPPEJÕUDUDE VÄRBAMINE 2013 KEVAD. Infotund Politsei- ja piirivalveametis. 05.04.2013 kell   10.00 – 12.00 Õppejõudude konkurss 2013 kevad: pakutavad ametikohad SKA ootused ja pakkumine alustavale õppejõule - PowerPoint PPT Presentation

Text of ERIALAÕPPEJÕUDUDE VÄRBAMINE 2013 KEVAD

 • ERIALAPPEJUDUDE VRBAMINE 2013 KEVAD

 • Infotund Politsei- ja piirivalveametis

  05.04.2013 kell 10.00 12.00 ppejudude konkurss 2013 kevad:pakutavad ametikohadSKA ootused ja pakkumine alustavale ppejulelevaade erialappejudude uuringust miks tulla ja miks mitte tulla erialappejuks?

  Vastuvtt sisejulgeoleku magistrippesse 2013:magistrippe ppekava ja vastuvtutingimusedkrgharidusreformist tulenevad muudatused ppekorralduses

 • SKA PPEJUD 2012/2013

  2012 septemberKoguarvKeskmine vanus aastatesKeskmine staa SKA-s aastatesMehed: arv ja %Politsei- ja piirivalvekolled23479,916 ehk 70%Pstekolled19446,214 ehk 74%Finantskolled 543,64,83 ehk 60%Justiitskolled 935,12,73 ehk 33%SK, keeled, sport, SJI2146,4113 ehk 14%SKA kokku7744,58,139 ehk 51%

 • ROTATSIOON IGUSAKTIDESATS2013 33: thtajaline leviimine hest ametiasutusest teise ametiasutusse, puhkusearvestus jtkub, max thtaeg ei ole stestatud, lubatud 1 pikendaminePPVS 5. ptk 41. jagu (-d 63 - 6711): thtajaline leviimine politseiasutusest teise valitsusasutusse, valitsusasutuse hallatavasse asutusse vi rahvusvahelisse organisatsiooni, puhkusearvestus katkeb, max 2 x 3 aastatEraldi PPVS 61 liked 1 3: leviimine SKA-sse. Tagasiprdumine politseiasutusse reguleeritud piiratud ulatuses, max 1 x 5 ppeaastatPsteS 101: thtajaline leviimine psteasutusest teise valitsusasutusse vi rahvusvahelisse organisatsiooni, puhkusearvestus jtkub, max 2 x 3 aastatVangS 128 lg 51: ATS2013 33 ei kehti vanglateenistuses. Oma regulatsioon -d 129 ja 1291: muu ametikoht riigiasutuses, max 2 x 5 aastat=> Regulatsioon ebahtlane, reeglina roteerutakse eriteenistusest vlja; SKA-sse ppejuks roteerumine (st ka tagasiviimine) seadustatud vaid PPVS-s

 • 2013 Politsei- ja piirivalvekolledi konkurss:

  steomenetluse ppetooli juhataja-lektor (vrteomenetlus) (1,0 koormusega, Muraste)steomenetluse ppetooli lektor (kriminalistika) (1,0 koormusega, Paikuse)steomenetluse ppetooli lektor (kriminoloogia) (1,0 koormusega, Muraste)steomenetluse ppetooli lektor (steokoosseisud) (1,0 koormusega, Paikuse)steomenetluse ppetooli lektor (steomenetlus) (1,0 koormusega, Paikuse)korrakaitse ppetooli lektor (politseitaktika) (1,0 koormusega, Paikuse)korrakaitse ppetooli assistent (liiklusjrelevalve ja alarmsit) (1,0 koormusega, Paikuse)

 • 2013 Politsei- ja piirivalvekolledi konkurss:

  korrakaitse ppetooli assistent (liiklusjrelevalve) (1,0 koormusega, Paikuse)korrakaitse ppetooli assistent (enesekaitse) (1,0 koormusega, Paikuse)piirihalduse ppetooli lektor (piirivalve taktika) (1,0 koormusega, Muraste)piirihalduse ppetooli assistent (EL piirivalvepoliitika) (1,0 koormusega, Muraste)piirihalduse ppetooli assistent (enesekaitse) (1,0 koormusega, Muraste)

  Kandideerimisdokumentide esitamise thtaeg 30.04.2013Kigi pakutavate ametikohtadega on vimalik tutvuda aadressil:www.sisekaitse.ee/toopakkumised

 • SKA ootused tulevasele ppejule:Haridus:alates lektorist magistrikraadassistentidel/kutsepetajatel vhemalt 1. astme krgharidusTeadus-, arendus- ja loometegevus valmisolek osaleda (nt piku koostamine, rakendusuuringus osalemine, artikli publitseerimine)Oma valdkonna tkogemus, SJV terviku ngemineSuhtumine:vastutus tulevaste kolleegide kujundamise/petamise eestvalmisolek (vlis)koolitusteks ja lhetusteks (keeleoskus)ppejuameti ngemine astmena oma karjriteel, oma arenguvimalusena

 • SKA pakkumine ppejududele:arenemist ja vljakutseid pakkuv t, vimalus arendada iseennast ja oma valdkondattasu kutsepetajal al 1412 EUR (1300), lektoril al 1614 EUR (1486) kuus2013 aprillis tvarjuks tulemise vimalus (kuni 5 tpeva Murastes ja/vi Paikusel)teenistusse vormistamine al 01.08.2013, ppet algab septembrispetamisalane lhikoolitus enne ppet algust (toimub 27.-29. august 2013), 56-kalendripevane puhkus (enamasti suvel)Alustava ppejuga lepitakse kokku tema isiklik petamist toetav koolitusprogramm, samuti vimaldame sujuvamaks sisseelamiseks mentorit.ppeju teenistussuhe on thtajaline 1 kuni 5 aastat.

 • ppeju arengu toetamiseks vimaldame

  tienduskoolitusi ja soodustame tasemeppes ppimistviibida praktikal tandja ametkonnas (1 kuu ppeaastas)vaba semestrit ( 20 ndalat) konkreetse tulemuse (nt artikkel, lput, ppevahend) saavutamiseks; ppivale ppejule ppepuhkust; ppet lbiviimise normkoormus vhendamist teadus-, arendus- ja loometegevuseks (asendusainepunktid teaduspublikatsiooni eest kuni 6 EAP, uurimisgrupi juhtimine 3 EAP jne) vliskonverentsidel osalemist, mille raames ppejud teeb ettekande vi modereerib ttuba (vi ETIS 1.3 artikkel) olla rahvusvaheliselt mobiilne ERASMUSe, FRONTEXi ja CEPOLi abilkoolituseelarves on eraldatud teatud reserv tasulises ppes ppivate doktorantide doktorippe raames omandatavate ainete tasumise hvitamiseks; prast doktorikraadi kaitsmist ning edukat atesteerimist on ppejul vimalik saada lihtsustatud korras dotsendi ametikohale;

 • ERIALAPPEJUDUDE UURINGLbiviijad: Anne Valk, Mairit Kratovit, Triin Roosve, Mari Kbi, Shvea Jrvet, Elina Orumaa, Oliver Pagel

 • Uuringust selgunud peamised phjused, miks ei taheta ttada ppejuna

  Karjri katkemise tunneTtasu konkurentsivimetusTtamise asukohtOlemasoleva t sobivusInformatsiooni vhesus ppeju suur loengukoormus, t keerulisus ja suur vastutus

 • Uuringust selgunud peamised phjused, miks tahetakse ttada ppejuna

  Vimalus ise areneda ja teha midagi uutHuvitav ja vljakutseid pakkuv t Vimalust osaleda rahvusvahelistes projektides ja koolitustel Tlesannete mitmekesisus (petamine, teadust, mentorlus)Vimalus jagada oma teadmisi noorema generatsioonigaPaindlik taeg

 • Erialappejudude uuring

  Uuringu raportiga on vimalik tutvuda Sisekaitseakadeemia kodulehel:http://www.sisekaitse.ee/teadus/sikaro/uuringud-ja-ulevaated/

 • KSIMUSED

 • TNAME!

 • Vastuvtt sisejulgeoleku magistrippesse 2013

  ***************