ERRSi Teataja sügis

 • View
  292

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of ERRSi Teataja sügis

 • SEPTEMBER 2014

  Rahvakultuuri Keskus ootab rahvatantsukogukonda

  seminarile Kolm vaadet rahvakultuurile

  Eha Mandel: Hetked iseendaga aitavad mtetel selgineda

  Rahvatantsujuhtide suvekursus rikastas

  tantsujuhte

  Rahvakultuuri Keskus ootab rahvatantsukogukonda

  seminarile Kolm vaadet rahvakultuurile

  Eha Mandel: Hetked iseendaga aitavad mtetel selgineda

  Rahvatantsujuhtide suvekursus rikastas

  tantsujuhte

 • 2 / ERRSi TEATAJA

  3 Rahvakultuuri Keskus ootab rahvatantsukogukonda seminarile Kolm vaadet rahvakultuurile

  4 Eha Mandel: Hetked iseendaga aitavad

  mtetel selgineda

  6 Rahvatantsujuhtide suvekursus rikastas tantsujuhte

  8 Rahvatantsujuhtide suvekursusest

  10 Palju nne

 • ERRSi TEATAJA / 3

  Rahvakultuuri Keskus ootab rahvatantsukogukonda2. oktoobril seminarile

  Hopneri Majas Tallinnas

  Seminaril arutleme rahvakultuuri tulevi-kuvljavaadete le ja tpsustame Rahva-kultuuri Keskuse partnerite soove ja oo-tusi koost osas. . Uurime, millised on riigi toetusmehha-nismid ja tugistruktuurid rahvakultuurile Eestis, Ltis ja Leedus.

  Tutvustame kultuuripoliitika uuringust tulenevaid jreldusi rahvakultuuri vald-konna edasises arengus.

  TULEKUL

  Kuidas hoida meie kultuuri tugevust rohujuure tasan-dil?

  Milline on erinevate vr-gustike roll rahvakultuuri hoidmisel ja arendamisel?

  Milliste oskustega kultuu-rikorraldajaid ja huvitege-vuse juhendajad vajame ?

  Mida teha selleks, et rah-vakultuur senisest enam rgiks kaasa loomema-janduse edendamisel?

  Ttubadesarutleme jrgmiste ksimuste le:

  Kolm vaadet rahvakultuurile

  Tpsem info ja registreeruminehttp://www.rahvakultuur.ee/?s=2438

 • 4 / ERRSi TEATAJA4 / ERRSi TEATAJA

  KSIS: Kadi Hainas

  Eha Mandel: Hetkediseendaga aitavadmtetel selgineda

  Millal tundsite esimest korda, et rahvakultuuri edendamine on see, mis teid kogu hingest paelub?

  Ma arvan, et selle pisiku olen kaasa saanud oma lapseplvekodust, kus tra-ditsioonidel oli thtis roll. Kodus tehti palju ksitd ja ema on juhendanud vimlemis- ja rahvatantsurhmasid.

  Rahvakultuurispetsialisti t maakonnas on vga mitmekesine ning tlesandeid on palju. Mis on teie enda jaoks hetkel kige suure-maks sdameasjaks?

  Hetkel on thtis silitada seda, mis on olemas. Vaimne kultuurprand vajab

  kaardistamist. Katkenud on maakond-like laulupidude traditsioon. Maakonna

  kultuurittajate kaader vananeb ja ei ne tulemas noori, kes vtaksid nende t le. Samuti ei toeta kultuuripoliitika kultuurittajate kaadri jtkusuutlik-kust.

  Rahvakultuuriga tegeledes on vga oluline jtkusuutlikus. Millised on need traditsioonid Valgamaal, mis on teie arvates kige olulisemad?

  Igal aastal peetakse maakonnas an-ripevi, mis kivad klakorda eakate tantsupev, rahvamuusika, vokaalan-samblite ja niteringide pev. Otep Puhkpilliorkester korraldab puhkpilli-pevi ja Otep Naisseltsi eestvedamisel

  toimuvad ksitpevad. Ilmar Kveriku eestvedamisel toimuvad Trvas suurri-

  Valgamaa eripraks on, et siin puudub htne kultuuriruum maakond on kunstlikult moodustunud ja siin kohtuvad mitme kihelkonna piirid.

  PERSOON

  Rahvakultuuri spetsialist Valgamaal

 • ERRSi TEATAJA / 5ERRSi TEATAJA / 5

  tused Las jda kski mets ja Juu-red. Need on suurte traditsioonidega ja toovad kokku palju rahvakultuuriga tegelejaid (rahvamuusikud, rahvatant-sijad jne) ning rahvakultuuri austavad inimesed.

  Igal aastal toimub Valgamaa tant-supidu, mis on maakonna tantsijatele suursndmuseks. Lisks toimib hsti Val-ga-, Plva- ja Vrumaa koost koos

  peetakse vokaal ja niteringide peva. Luna-Eesti memme-taadi suvepidu on oodatud hetk eakate kollektiividele.

  Missugused on hetkel teie maakon-na kige suuremad mure- ja r-mukohad?

  Valgamaa eripraks on, et siin puu-dub htne kultuuriruum maakond on kunstlikult moodustunud ja siin kohtu-vad mitme kihelkonna piirid. Seetttu on hisosa raske leida. Samas see rikas-tab meie kultuuriruumi.

  Suuresti mjutab meie tegemisi -remaa staatus ja rahvastiku vljarnne. Kuid koost naabritega pakub pnevaid vljakutseid. Rm on, et on veel tubli-sid inimesi, kes on vtnud oma sdame-asjaks rahvakultuuri silimise ja otsivad oma juuri. Silinud on veel hinaphine tegutsemine ja sdeinimesed koondavad enda mber huvilisi

  Rahvakultuurispetsialisti ts on vga paljud asjad vaja detailideni

  lbi melda. Kuidas tulete toime pingeliste olukordadega?Pingelised olukorrad sunnivad leidma kige operatiivsemaid lahendusi. Mul on fantastilised koostpartnerid, kelle poole vib alati prduda. Oma emot-sioone maandan talvel aeroobikasaalis ja suvel jalgrattaga metsade vahel si-tes. Hetked iseendaga aitavad mtetel selgineda. Ja muidugi hetked vrratute

  lastelastega on parimad pingete maan-dajad.

  Mis te arvate, milline tants teid en-nast kige paremini iseloomustab?

  Me lhme rukkist likama mulle meeldib olla pidevas liikumises ja muu-tuste keskel samas vrtustades tradit-sioonilist. Ja ikka otsin kaaslasi, kellega koos ajada seda oma asja. Vahepalaks pole paha ka mni rocknroll.

  Millal ti viimati teie t silmadesse rmupisarad?

  Neid hetki on mitmeid kui tunned kipitust kurgus ja silmades. Niteks kui tnaval astutakse juurde ja jagatakse oma muresid ja rme rahvakultuuri valdkonnast. Vi kui pdlikult teiste kuultuurikildude esindajad pivad eesti laulu vi rahvatantsu, et osaleda meie ritustel. Muidugi ka viimane laulu- ja tantsupidu Tallinnas, kus osalesid maa-konna lauljad ja tantsijad.

  Mulle meeldib olla pidevas liikumises ja muutuste keskel samas vrtustades traditsioonilist.

  PERSOON

 • 6 / ERRSi TEATAJA6 / ERRSi TEATAJA6 / ERRSi TEATAJA6 / ERRSi TEATAJA6 / ERRSi TEATAJA6 / ERRSi TEATAJA6 / ERRSi TEATAJA6 / ERRSi TEATAJA6 / ERRSi TEATAJA6 / ERRSi TEATAJA6 / ERRSi TEATAJA6 / ERRSi TEATAJA6 / ERRSi TEATAJA6 / ERRSi TEATAJA6 / ERRSi TEATAJA6 / ERRSi TEATAJA6 / ERRSi TEATAJA6 / ERRSi TEATAJA6 / ERRSi TEATAJA6 / ERRSi TEATAJA6 / ERRSi TEATAJA6 / ERRSi TEATAJA6 / ERRSi TEATAJA6 / ERRSi TEATAJA6 / ERRSi TEATAJA6 / ERRSi TEATAJA6 / ERRSi TEATAJA6 / ERRSi TEATAJA6 / ERRSi TEATAJA6 / ERRSi TEATAJA6 / ERRSi TEATAJA6 / ERRSi TEATAJA6 / ERRSi TEATAJA6 / ERRSi TEATAJA6 / ERRSi TEATAJA6 / ERRSi TEATAJA6 / ERRSi TEATAJA6 / ERRSi TEATAJA6 / ERRSi TEATAJA6 / ERRSi TEATAJA

  Rahvatantsujuhtide suvekursus rikastas tantsujuhte

  SUVI

  6.- 9. augustini said looduskaunis kohas Me-tagusel kokku rahvatantsujuhid le Eesti. Koos petajate ja korraldajatega oli tnavu osalejaid kokku 85 inimese ringis.

  TEKST: Kadi Hainas

 • Ega kohavalik ei ole kerge, tuleb arvestada pakutavate tingimuste ja kursuslaste soovidega, mtiskleb kur-suse ks korraldajatest, Kaja Tammik. Seekordne valik nnestus tema snul kindlasti. bisime armsas Metaguse Misahotellis ja nautisime imeilusat ilma, vrratut supelmaja, sooja vastu-vttu ja lahket pererahvast, kirjeldab ta hkkonda.

  Hoogne t ja puhkusksikes

  Esimesel peval hakati usinasti ttama meeste tantsupeo tantsude kallal. Pea-lavastaja Maie Oraval on stsenaarium, lavastusgrupp, tantsud ning muusika valitud. Nii et mehed, olge aga lahked ja hakkame jlle pidu tegema!, teeb Tammik esimese peva phiteemast kokkuvtte.

  Kui eelmise aasta kursusel pti h-lestada tantsujuhte ja petajaid edasi andma oma rhmadele Aja puudutuse tunnet, siis tnavu oli aeg teha kokku-vtteid. Nii toimuski viimasel peval tantsupeo anals. Kuna emotsioonid olid veel vrsked, otsustati sgisel tee-ma uuesti les vtta ning veel kord oma mtteid koondada.

  Tammiku snul ootavad tantsujuhid tantsuloojatelt alati uusi tantse, p-nevat ja omanolist tantsutreeningut ja alati ka midagi hingekosutavat ning petlikku. Ning kes teeb, see juab nii saidki tantsud pitud, treeningtunnid tehtud ja jutud aetud. Eks meie vike

  soov oligi pakkuda tantsujuhtidele vi-kest lgastust prast pikka tantsupeo eelset maratoni.

  hine tegutsemine viib edasi

  Samuti said said ka seekord vrikad tantsujuhid meeles peetud. petaja Ilma Adamson thistas oma snnipeva vastvalminud raamatu Sndinud tantsu-le esmaesitlusega ja petas teistelegi kaks tantsu oma vrskest raamatust. Ko-hal oli ka Juris igurs, kes hoolitses selle eest, et kik eestikeelne juaks tlkes Lti klalise Andis Lenmaniseni.

  Juubilare ja kogu kursust tervitas oma kontserdiga Sillame Kultuurikes-kuse rahvatantsuansambel Suveniir Natalia Rasskazova juhtimisel. Ansambli kava oli les ehitatud rahvaste tant-sudele ning Tammik lisab, et tantsijad vitsid loomulikult kikide osaliste sdamed.

  Nd, peale kursuse toimumist, on Tammiku snul kik osalejad rikkamad teadmise ja tunde poolest, et aeg on neid puudutanud, sidunud mtted ja teod ning andnud vimaluse koos olla ja tegutseda. See on jud, mis meid edasi viib! snab ta ning lisab, et sellist suurt kokkusaamist saab teha ainult koosts. Nii ka seekord olid koostpartneri-teks Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuu-sika Selts, kaasatud oli Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus ning toetas Eesti Kultuurikapital.

  ERRSi TEATAJA / 7

  SUVI

 • 8 / ERRSi TEATAJA

  ks kuu puhatud ja juba tttasid rahva-tantsujuhid valmistuma uueks hooajaks, seekord Metagusele. Nii mnelegi oli see koht tiesti tundmatu ning seep-rast ehk pralejudmisegagi raskusi, aga Ida-Virumaa ks jukamaid valdu suutis saabujaid vga meeldivalt llatada. Ees-timaad tabanud kuumalainest hoolimata oli meid vastu vtmas kohalik Karu Jaak isiklikult, pakkudes igale tulijale oma kodu kommi. Ka Rahvakultuuri Keskuse traditsiooniline meene kursuslastele oli seekord prit Metaguselt: punase pik-liku karbi seest tuli lagedale selle misa logoga lehvik, tlemata vajalik ta