ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

Embed Size (px)

Text of ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  1/50

   

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  2/50

   

   

   

   

   

   

   

   

  http://www.anticancerfund.org/http://www.esmo.org/http://www.esmo.org/http://www.anticancerfund.org/

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  3/50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

  http://www.daruiesteviata.ro/http://www.daruiesteviata.ro/

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  4/50

   

   

   

   

   

   

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  5/50

   

   

   

   

   

   

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  6/50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  7/50

   

   

   

   

     

   

   

   

   

   

     

   

   

   

   

   

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  8/50

   

   

   

     

   

   

       

   

   

     

   

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  9/50

   

   

   

   

   

   

  • 

  • 

  • 

  • 

  • 

  • 

  • 

  • 

  • 

  • 

   

     

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  10/50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  •   

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  11/50

   

   

   

    

   

   

   

   

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  12/50

   

   

   

   

   

   

     

   

   

   

   

   

  •   

   

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  13/50

   

   

   

   

   

  • 

  • 

  • 

  • 

  • 

  • 

  • 

  • 

  • 

   

   

   

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  14/50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  15/50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  16/50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  17/50

   

   

   

   

   

  •   

   

   

   

   

     

   

   

   

   

   

   

   

     

   

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  18/50

   

   

   

   

     

   

   

   

   

     

   

   

   

       

     

     

   

     

   

   

   

   

   

   

   

     

     

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  19/50

   

   

   

     

   

   

   

   

   

   

       

   

   

    

   

   

     

   

    

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  20/50

   

   

   

     

   

   

   

  •   

   

   

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  21/50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  22/50

   

   

   

   

  • 

  • 

  • 

  • 

  • 

  • 

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  23/50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  24/50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  25/50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  26/50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  27/50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  28/50

   

   

   

   

   

  • 

  • 

  • 

  • 

  • 

  • 

  • 

  • 

  • 

  • 

  • 

  • 

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  29/50

   

   

   

   

  • 

  • 

  • 

  • 

  • 

  • 

  • 

  • 

   

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  30/50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  31/50

   

   

   

   

  • 

  • 

  • 

   

   

  • 

  • 

  • 

   

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  32/50

   

   

   

   

   

   

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  33/50

   

   

   

   

   

   

  •   

   

  •   

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  34/50

   

   

   

   

   

   

   

   

  •   

   

  • 

  • 

  • 

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  35/50

   

   

   

  • 

  • 

   

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  36/50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  37/50

   

   

   

   

   

   

   

   

     

   

   

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  38/50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  39/50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  40/50

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  41/50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  42/50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  43/50

   

   

   

   

   

   

   

     

   

   

   

   

   

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  44/50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  45/50

   

   

   

   

   

   

     

   

   

   

   

   

   

   

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  46/50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  47/50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  48/50

   

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  49/50

   

   

   

   

   

   

 • 8/17/2019 ESMO ACF Cancerul Ovarian Ghid Pentru Pacienti

  50/50