eSPBT Slaid

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  1/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  TAKLIMAT

  DANPENGUJIAN SISTEM

  OKTOBER 2014

  SISTEM

  PENGURUSAN

  BUKU TEKS

  (eSPBT)

  Migrasi dari sistem berkonsepkan client

  server BTBT Online

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  2/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  Pengenalan

  Sistem Pengurusan Buku Teks ini adalah hasil

  migrasi dari sistem client-serverBTBT Online.

  Pembangunan sistem terbahagi kepada dua Fasa:

  - Fasa Pesanan

  - Fasa Pemprosesan Pesanan (Pasca Pesanan)

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  3/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  PELAYAR

  Menggunakan pelayar MOZILLA

  FIREFOX

  Sila gunakan pelayar selain daripadaInternet Explorer untuk mengelakkan

  sebarang masalah/gangguan semasa

  menggunakan sistem ini

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  4/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  Fasa Pesanan Mengandungi :

  - Modul Sekolah : Pengisianpesanan buku teks oleh pihaksekolah

  - Modul Pengetua/Guru Besar : Pengesahanmaklumat yangdimasukkan oleh Penyelaras SPBT sekolah di bawah seliaan

  - Modul PPD: Semakan dan pemantauansekolah-sekolah dibawah seliaan

  - Modul JPN: Semakan, pemantauandanpembayaranpesanan buku teks di bawah seliaan

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  5/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  Alamat capaian Sistem eSPBT

  http://apps.moe.gov.my/espbt/

  **Sila taip alamat ini di kotak alamatURLtetapi BUKAN di kotak CARIAN

  http://apps.moe.gov.my/espbt/http://apps.moe.gov.my/espbt/http://apps.moe.gov.my/espbt/http://apps.moe.gov.my/espbt/http://apps.moe.gov.my/espbt/
 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  6/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  Muka Utama Sistem

  Masukkan

  ID : Kod Tempat Bertugas

  Katalaluan : 123456 (default, wajib ubah

  setelah log masuk)

  Sebarang makluman ringkas

  akan dimaklumkan di sini

  PERHATIAN !!

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  7/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  MODUL SEKOLAH

  Pengguna sistem adalah Guru Penyelaras SPBT.

  Peranan dalam sistem eSPBT ialah :

  a) Mengisi enrolmen murid berdasarkan Borang

  Unjuran Enrolmen Murid

  b) Membuat pesanan dan pengemaskinian stok buku

  teks yang akan dipesan dan stok yang berada disekolah masing-masing.

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  8/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  MODUL SEKOLAH

  Sejurus log masuk ke sistem pastikan pengguna berada di paparan tempat bertugasanda. Semak Nama Pengguna/Sekolah.

  Klik Profil, kemaskini Profil Diri. Masukkan Nama Guru SPBT, nombor telefon bimbit,

  nombor telefon pejabat dan emel yang boleh dihubungi.

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  9/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  PROFIL DIRI

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  10/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  Pengesahan Enrolmen Pengguna perlu mengemaskini/mengesahkan Enrolmen iaitu data enrolmen murid tahun semasa

  dan unjuran tahun hadapan. Sekolah hanya dibenarkan untuk membuat pesanan buku tekssetelah data enrolmen DISAHKANoleh Pengetua/Guru Besar sekolah di bawah seliaan.

  Status sepanjang

  penggunaan sistem

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  11/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  12/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  KEMASKINI DATA ENROLMEN

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  13/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  PENGESAHAN ENROLMEN

  sila klik butang SIMPAN

  DATA untuk

  Pengesahan Data

  Enrolmen Murid

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  14/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  PENGESAHAN ENROLMEN

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  15/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  SEMAKAN ENROLMEN MURID KHAS

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  16/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  Proses Pesanan

  Persediaan awal yang perlu diambil sebelum mengisi

  data pesanan buku teks ialah:

  a) maklumat terkini stok buku teks yang berada di

  sekolah masing-masingb) Maklumat mata pelajaran yang ditawarkan di

  sekolah masing-masing untuk tahun hadapan.

  * Muat turun maklumat pesanan yang disediakan oleh sistem dalam

  bentuk excel.

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  17/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  Proses Pesanan

  Proses pesanan hanya boleh dilakukan SELEPAS ENROLMEN MURID telah disahkan olehPengetua/Guru Besar. Selepas sesuatu pesanan yang dibuat telah disahkan oleh Guru

  Penyelaras SPBT, pengemaskinian pesanan tidak boleh dilakukan sehingga dibenarkan

  oleh Pengetua/Guru Besar.

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  18/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  Fungsi Muat turun Proses pesanan juga boleh dibuat dengan memuat turun maklumat pesanan yang disediakan oleh

  sistem dalam bentuk excel.

  Pengisian data pesanan perlu dibuat pada

  medan yang tidak berwarna sahaja.

  PERHATIAN !! : Anda tidak boleh menambah pesanan lain di

  dalam file excel ini. Hanya pesanan yang asal sahaja akan

  diterima.

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  19/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  Fungsi Muatnaik

  Bagi pesanan yang telah dikemaskini, anda perlu menyimpan fail (SAVE AS) excel anda kepada failCSV (Comma Delimited). Sistem hanya boleh memuatnaik fail yang berjenis ini sahaja.

  Setelah fail ini disimpan sebagai CSV, anda perlu klik butang muatnaik

  PERHATIAN !! : Sebarang pengemaskinian tidak boleh dilakukan bagi fail yang telah disimpan

  sebagai CSV. Jika terdapat perubahan, anda perlu memuatturunnya semula.

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  20/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  SEMAKAN RALAT

  SEMAKAN RALAT

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  21/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  JENIS SEMAKAN RALAT

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  22/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  BUKU ELOK MELEBIHI STOK

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  23/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  JUDUL BUKU TERCICIR

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  24/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  ENROLMEN MURID JUDUL TERAS

  TIDAK SAMA

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  25/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  26/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  Penjanaan Laporan

  Penjanaan laporan btbtr190 yang mengandungi maklumat pengisian buku BCS dan BTB.

  Laporan 460 hanya akan dapat dijana setelah sekolah dimaklumkan oleh BBT dalam ruangan

  MAKLUMANsistem eSPBT.

  Laporan BTLK (Buku Teks Lebih dan Kurang) adalah maklumat buku teks di sekolah di bawah

  seliaan sama ada buku teks lebih atau kurang.

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  27/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  PENGESAHAN PESANAN

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  28/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  29/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  PERINGATAN!

  Pastikan DATA ENROLMEN MURID dan

  PESANAN sekolah anda telah DISEMAK dan

  TEPAT sebelum membuat sebarang

  pengesahan.

  PENGESAHAN PESANAN hanya boleh dibuat

  SEKALIsahaja.

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  30/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  MODUL PENGETUA/GURU BESAR

  Sejurus log masuk ke sistem pastikan pengguna berada di paparan tempat bertugas anda. Semak

  Nama Pengguna/Sekolah.

  Maklumat terkini akan dipaparkan. Klik pada status yang berwarna biru untuk melihat perincian.

  PERHATIAN !!Pengetua/Guru Besar perlu membuat pengesahan sebanyak dua kali iaitu :

  a) Pengesahan pengisian enrolmen oleh sekolah

  b) Pengesahan pengisian pesanan buku teks oleh sekolah

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  31/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  Pengetua/Guru Besar perlu semakmaklumat yang diisi oleh Guru Penyelaras SPBT sekolah di

  bawah seliaan sebelum pengesahan dibuat.

  Klik Ya sekiranya bersetuju dengan maklumat yang telah diisi atauTidak/Perlu dikemaskini

  sekiranya maklumat memerlukan pembetulan.

  Klik tanda dan hantar pengesahan.

  Pengesahan Pengetua/Guru Besar

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  32/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  Penjanaan Laporan

  Penjanaan laporan btbtr190 yang mengandungi maklumat pengisian buku BCS dan BTB.

  Laporan 460 hanya akan dapat dijana setelah sekolah dimaklumkan oleh BBT dalam ruangan

  MAKLUMANsistem eSPBT.

  Laporan BTLK (Buku Teks Lebih dan Kurang) adalah maklumat buku teks di sekolah di bawah

  seliaan sama ada buku teks lebih atau kurang.

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  33/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  Penjanaan Laporan

  Penjanaan laporan btbtr190 yang mengandungi maklumat pengisian buku BCS dan BTB.

  Laporan 460 hanya akan dapat dijana setelah sekolah dimaklumkan oleh BBT dalam ruangan

  MAKLUMANsistem eSPBT.

  Laporan BTLK (Buku Teks Lebih dan Kurang) adalah maklumat buku teks di sekolah di bawah

  seliaan sama ada buku teks lebih atau kurang.

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  34/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  MODUL PPD Menu MAKLUMAN memaparkan senarai penggunaan semasa oleh sekolah bawah

  seliaan. Terdapat dua tab iaitu :

  i) senarai sekolah telah guna sistem

  ii) senarai yang masih belum guna

  iii) senarai telah selesai

  iv) senarai belum selesai

  Status akan dipaparkan, klik pada status berwarna biru untuk melihat perincianenrolmen murid dan pesanan yang dibuat oleh sekolah.

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  35/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  Menu Sistem

  Menu PENGURUSAN SISTEM

  tab PENGGUNA bertujuan untuk PPD menyemakmaklumat profil sekolah bawah seliaan. PPD juga boleh aktifkan dan tidak

  aktifkan penggunaan sistem.

  Menu PENGURUSAN SISTEM tab PENGECUALIAN PENGGUNA membenarkan PPD

  untuk menyatakan pengecualian penggunaan sistem ini bagi sesebuah sekolah

  bawah seliaan atas sebab tertentu.

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  36/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  Klik pada butang TAMBAH dan popuptetingkap di bawah akan dipapar,

  nyatakan sekolah mana dan tahun yang akan dikecualikan serta sebabmengapa sekolah tersebut tidak perlu menggunakan sistem pada tahun

  tersebut.

  Menu Sistem

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  37/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  38/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  Menu Semakan

  Menu SEMAKAN

  tab BTLK, bermaksud Semakan Buku Teks Lebih dan Kurang

  (BTLK) bertujuan untuk PPD menyemak buku lebihan dari sekolah-sekolah dan

  mengagihkan kepada sekolah lain yang memerlukan.

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  39/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  BTLK

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  40/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  KEMASKINI BUKU SEKOLAH

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  41/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  AGIHAN DALAMAN

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  42/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  AGIHAN DALAMAN

  SILA KLIK BUTANG

  KEMASKINISETELAH

  SELESAI MEMBUATAGIHAN

  BUKU LEBIH

  *** PPD BOLEH AGIH

  KEPADA SEKOLAH YANGMEMESAN JUDUL BUKU

  INI

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  43/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  PESANAN KURANG 4 NASKHAH

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  44/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  Penjanaan Laporan

  Penjanaan laporan btbtr190 yang mengandungi maklumat pengisian buku BCS dan BTB.

  Laporan 460 hanya akan dapat dijana setelah sekolah dimaklumkan oleh BBT dalam ruangan

  MAKLUMANsistem eSPBT.

  Laporan BTLK (Buku Teks Lebih dan Kurang) adalah maklumat buku teks di sekolah di bawah

  seliaan sama ada buku teks lebih atau kurang.

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  45/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  MODUL JPN

  Menu MAKLUMAN memaparkan senarai penggunaan semasa oleh sekolah

  mengikut PPD dibawah seliaan. Terdapat dua tab iaitu

  a) senarai sekolah telah guna sistem

  b) senarai yang masih belum guna

  c) senarai telah selesai

  d)

  senarai belum selesai Status-status akan dipaparkan, klik pada status berwarna biru untuk melihat

  perincian enrolmen murid dan pesanan yang dibuat oleh sekolah.

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  46/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  Menu Sistem Menu PENGURUSAN SISTEMtab PENGGUNA bertujuan untuk JPN menyemak maklumat profil

  sekolah bawah seliaannya mengikut PPD. JPN juga boleh aktifkan dan tidak aktifkanpenggunaan sistem.

  Menu PENGURUSAN SISTEMtab PENGECUALIAN PENGGUNA membenarkan JPN untukmenyatakan pengecualian penggunaan sistem ini bagi sesebuah sekolah bawah seliaanmengikut PPD atas sebab tertentu.

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  47/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  PENGECUALIAN PENGGUNA

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  48/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  Klik pada butang TAMBAH untuk menambah sekolah baru &

  masukkan KOD SEKOLAH

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  49/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  MAKLUMAN

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  50/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  BAYARAN

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  51/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  SATU L.O SATU PENERBIT

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  52/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  LAPORAN

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  53/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  BTBT CHECK

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  54/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  CONTOH BTBT CHECK

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  55/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  LAPORAN 320 (BCS)

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  56/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  SENARAI BUKU AKTIF

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  57/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  Penjanaan Laporan

  Penjanaan laporan btbtr190 yang mengandungi maklumat pengisian buku BCS

  dan BTB.

  Laporan 460 hanya akan dipapar setelah buku telah dikelompokkan oleh BBT

  (setelah pemprosesan dilaksanakan). Maka sekolah akan mendapat maklumatbuku yang akan diterima mengikut kelompok dari semasa ke semasa.

  Laporan BTLK (Buku Teks Lebih dan Kurang) adalah maklumat buku teks di

  sekolah di bawah seliaan sama ada buku teks lebih atau kurang.

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  58/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  Senarai Pegawai untuk dihubungi :

  Rujuk terus kepada Menu Hubungi Kami di Muka Utama Sistem eSPBT.

  Ketua Unit/Pegawai Zon masing-masing. Bagi Zon UTARA:

  Bil. Nama Pegawai No. Telefon

  1. KAMARUDDIN BIN ISMAIL (Ketua Unit) 03-8884 4301

  011-1561 7427

  2. MOHD MASHUDI BIN JELANI 03-8884 4530

  019-570 1164

  3. NORAIDA BINTI AHMAD 03-8884 4470

  013-245 4147

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  59/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  Senarai Pegawai untuk dihubungi :

  Rujuk terus kepada Menu Hubungi Kami di Muka Utama Sistem eSPBT.

  Ketua Unit/Pegawai Zon masing-masing. Bagi Zon TENGAH:

  Bil. Nama Pegawai No. Telefon

  1. MAS AYU BIN DAHALAN(Ketua Unit) 03-8884 4312

  019-399 1377

  2. AZLIN BIN ISMAIL 03-8884 4325

  012-322 7687

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  60/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  Senarai Pegawai untuk dihubungi :

  Rujuk terus kepada Menu Hubungi Kami di Muka Utama Sistem eSPBT.

  Ketua Unit/Pegawai Zon masing-masing. Bagi Zon SELATAN:

  Bil. Nama Pegawai No. Telefon

  1. SABARI BIN SHUKOR (Ketua Unit) 03-8884 4296

  019-200 6555

  2. NORAFIDAH BINTI NORSHAH 03-8884 4300

  012-689 3994

  3. SITI AISHAH BINTI ABD GHANI 03-8884 4529

  019-620 1575

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  61/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  Senarai Pegawai untuk dihubungi :

  Rujuk terus kepada Menu Hubungi Kami di Muka Utama Sistem eSPBT.

  Ketua Unit/Pegawai Zon masing-masing. Bagi Zon TIMUR:

  Bil. Nama Pegawai No. Telefon

  1. HAJI AHMAD SABRI BIN IBRAHIM (Ketua Unit) 03-8884 4439

  013-393 2456

  2. AKMA NURASIKIN BINTI ABDUL RAHIM 03-8884 4462

  012-383 7097

  3. LAFIZAH BINTI ARHAN 03-8884 4359

  019-340 2254

  4. HUSZIATINI BINTI HUSIN 03-8884 4361

  013-903 0353

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  62/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  Senarai Pegawai untuk dihubungi :

  Rujuk terus kepada Menu Hubungi Kami di Muka Utama Sistem eSPBT.

  Ketua Unit/Pegawai Zon masing-masing. Bagi Zon SABAH:

  Bil. Nama Pegawai No. Telefon

  1. ABD RAZAK BIN MOHAMAD YUSOF (Ketua

  Unit)

  03-8884 4288

  019-218 5066

  2. SUZERIN BIN ZAINAL ABIDIN 03-8884 4296

  013-368 3789

  3. MOHD ANUAR BIN ABD RANI 03-8884 4320

  012-330 3999

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  63/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  Senarai Pegawai untuk dihubungi :

  Rujuk terus kepada Menu Hubungi Kami di Muka Utama Sistem eSPBT.

  Ketua Unit/Pegawai Zon masing-masing. Bagi Zon SARAWAK:

  Bil. Nama Pegawai No. Telefon

  1. SAFRI BIN BAHARI (Ketua Unit) 03-8884 4358

  016-293 9110

  2. MOHD SAIFUDIN BIN MAT PIAH 03-8884 4463

  012-254 2347

  3. AZLAN SYAZANI BIN ADANAN 03-8884 4347

  019-375 7612

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  64/65

  BAHAGIAN BUKU TEKS

  SESI SOAL JAWAB

 • 7/23/2019 eSPBT Slaid

  65/65

  TERIMA KASIH